‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

בורסת ת"א בהפוגה במגמה החיובית

בורסת ת"א בהפוגה במגמה החיובית

השבוע נמשכה מגמת היחלשות הדולר שלראשונה מזה כשנתיים ירד מרמת 3.6 ₪ על אף רכישות הדולרים המאסיביות של בנק ישראל.מעדכנים את תחזית מדד המחירים לצרכן לספטמבר לעלייה של 0.2%. מדד המחירים צפוי לעלות ב-0.4% אוקטובר, 2.4% בשנת 2010 וכך גם ב-12 החודשים הקרובים

צבי סטפק | 11.10.2010
תגיות : בורסהניתוח שוקאפיקי השקעהסקירת שוק ההוןשוק ההוןצבי סטפקרון אייכל.

 

מאקרו ואגרות חוב

 

|     אגרות החוב ממשיכות לעלות בעקבות ארה"ב, התשואות לפדיון בשפל היסטורי.

|     השבוע נמשכה מגמת היחלשות הדולר שלראשונה מזה כשנתיים ירד מרמת 3.6 ₪ על אף רכישות הדולרים המאסיביות של בנק ישראל.

|     מעדכנים את תחזית מדד המחירים לצרכן לספטמבר לעלייה של 0.2%. מדד המחירים צפוי לעלות ב-0.4% אוקטובר, 2.4% בשנת 2010 וכך גם ב-12 החודשים הקרובים.

|     לאור רמת המרווחים הנמוכים והתשואות הנמוכות לפדיון באגרות הממשלתיות והקונצרניות, אנו מעריכים כי לא נראה עוד רווחי הון מהותיים בהן כפי שראינו בשנתיים האחרונות.

|     השבוע נכנס לתוקפו דו"ח וועדת חודק.

 

מניות

 

|     המדדים סיימו בירידות – מדד המעוף מתרחק מעט מהשיא.

|     למונח "שיא" משמעות פסיכולוגית בלבד. השיא הוא שיא נומינלי, כאשר במונחים ריאליים כדאי לזכור שמאז הושג השיא ההיסטורי עלה מדד המחירים לצרכן ב-11% ומדד ת"א 25 המותאם לו הוא כ-1,370 נקודות.

|     הפוטנציאל של השוק לכבוש את השיא הוא גדול משום שרמת המחירים עדיין סבירה והעלאת ריבית הדרגתית כאן בישראל לא תפגע בו.

 

אגרות חוב: גיא מני, מנהל השקעות ורון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי

אגרות החוב ממשיכות לעלות בעקבות ארה"ב, התשואות לפדיון בשפל היסטורי   

 

בשבוע החולף התאפיין המסחר באפיק הממשלתי המקומי בהמשך המגמה החיובית. מחירי אגרות החוב עלו והתשואות לפדיון ירדו בהתאמה לאורך העקומים הצמוד והשקלי, שהשתטחו.

הגורם העיקרי למגמה זו בשוק האג"ח המקומי הינה המשך ירידת התשואות בארה"ב לאור ציפיות המשקיעים כי הפד האמריקאי ימשיך לרכוש את אגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב בשוק כפי שדיווח בהודעת הריבית האחרונה. במקביל, פורסמו השבוע נתוני מאקרו חיובים לגבי המשק הישראלי שגם הם תמכו באגרות החוב הממשלתיות. מביצועתקציבהמדינהלחודשספטמברעולה,כי גבייתהמסיםהייתהגבוההמהחזויוהסתכמהב-17.7 מיליארד ₪, כאשרעיקרהעלייהנרשמהבהכנסותממסיםעקיפים. הגירעוןב-12 החודשיםהאחרוניםירדל-30.3 מיליארד ₪ לעומת 34.1 בחודשהקודם .בנוסף, תחזית הצמיחה של קרן המטבע הבינלאומי לשנת 2010 למשק הישראלי עומדת על 4.2%.

 

השבוע נמשכה מגמת היחלשות הדולר, שלראשונה מזה כשנתיים ירד מרמת 3.6 ₪ על אף רכישות הדולרים המאסיביות של בנק ישראל. הסיבות העיקריות להיחלשות הדולר הינן הערכותיהם של המשקיעים כי העלאות הריבית בישראל תימשכנה בשנה הקרובה, עובדה שתגדיל את פער הריביות, וכן כתוצאה מהיחלשות הדולר בעולם אל מול מרבית המטבעות. באופן כללי אנו רואים בשבועות האחרונים מלחמת מטבעות בה מדינות מפותחות הסובלות מצמיחה נמוכה (בעיקר ארה"ב) מנסות להחליש את מטבעותיהן אל מול המדינות המתפתחות.

בנושא האינפלציה, בעקבות המשך התייקרות מחירי הירקות בשלהי ספטמבר ודיווחים על התייקרות נוספת במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים גם כן בספטמבר, אנו מעדכנים את תחזית מדד המחירים לצרכן לספטמבר לעלייה של 0.2%. בתחזית לחודש אוקטובר לא חל שינוי ואנו צופים עלייה של 0.4%. מדד המחירים לצרכן צפוי להערכתנו לעלות ב-2.4% בשנת 2010 וכך גם ב-12 החודשים הקרובים. הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון נותרו השבוע כמעט ללא שינוי ועומדות על רמה של 2.9% בטווחים הקצרים ו-2.7%-2.8% בטווחים הבינוניים-ארוכים.

 

מדדי אגרות חוב – סיכום שבועי

 

מדדמדד

בנקודות

תשואה

בשבוע האחרון

תשואה מראשית

2010

אג"ח כללי264.670.738.28
כללי ממשלתי269.470.687.03
צמוד למדד ממשלתי269.160.889.16
צמוד 2-0229.650.211.48
צמוד 5-2248.550.765.26
צמוד 5-10270.121.0910.98
אג"ח שחר340.920.716.86
שחר 2-0287.500.162.23
שחר 5-2335.290.625.23
שחר +5385.321.0810.30
גילון255.640.000.93
לא צמוד307.700.555.46
כללי קונצרניות240.660.8210.34
צמוד למדד קונצרניות271.670.8712.20
תל בונד 20271.220.8910.91
תל בונד 40260.900.2310.44
תל בונד 60266.380.5510.50
תל בונד שקלי264.620.628.55
מק"מ254.180.101.40


בסיכום שבועי מדד אגרותהחוב הממשלתיות הצמודות למדד רשם עלייה של 0.9% כאשר מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה רשם עלייה של 0.7%.

במבט לעולם, התשואות לפדיון על אגרות החוב של ממשלת ארה"ב ירדו השבוע, כפי שציינו, לשפל שלא זכור מאז תקופת המשבר בספטמבר 2008. ההסבר לכך נובע, ככל הנראה, הן מרצון משקיעים להקדים את הפד ברכישת אג"חים מתוך בטחון שהאחרון ישמור על התשואות הנמוכות הללו לאורך זמן וכן לאור חששות מאפשרות לכניסה למיתון חוזר לאור נתוני תעסוקה שלילים. אגרת החוב לשנתיים רשמה השבוע ירידה לשפל של כל הזמנים לרמה של 0.35% ואילו תשואת אגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב ירדה השבוע לרמה של 2.38%. נזכיר, כי התשואות הינן נומינאליות ובמידה ותירשם אינפלציה בשנים הקרובות (לאור הדפסת הכספים המאסיבית ע"י הפד ועליית מחירי הסחורות) ירשמו המשקיעים הפסדי הון על השקעתם.

פער התשואה בין האגרת האמריקאית למקבילה הישראלית ל-10 שנים הצטמצם מעט השבוע ועומד על רמה של 185 נקודות בסיס, מה שממשיך להקנות "כרית בטחון" לאגרות החוב הישראליות במקרה של עליית תשואות בארה"ב.

השבוע הודיע באופן מפתיע הבנק המרכזי של יפן על הורדת הריבית במדינה מרמה של 0.1% לרמה שבין אפס עד 0.1% וכן על רכישת אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בהיקף של 60 מיליארד דולר. מטרת הבנק היא התמודדות עם התחזקות מטבע הין שפוגעת ביצואנים המקומיים ועם דפלציה מתמשכת במדינתם. על מנת שלא נשכח שהסיכון מכיוון אירופה עודנו קיים, הורידה השבוע סוכנות הדירוג פיץ' את דירוג האשראי של אירלנד לרמה של A+ עם תחזית שלילית לאור העלויות הגבוהות של חילוץ הבנקים במדינה.

 

בשוק אגרות החוב הקונצרניות, התנהל המסחר במגמה חיובית של עליות שערים בעקבות העליות הנאות בשוק האג"ח הממשלתי. מדדי התל בונד 60 והתל בונד שקלי עלו בשיעור זהה של כ-0.6%. אנוממשיכיםלהעדיף את האגרות הצמודות על פני השקליות והאג"ח בריבית משתנה לאור המרווחים הנמוכים בהן. כיום, לאור רמת המרווחים הנמוכים והתשואות הנמוכות לפדיון באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, אנו מעריכים כי לא נראה עוד רווחי הון מהותיים בהן כפי שראינו בשנתיים האחרונות. בסיכום שבועי, רשמו קרנות הנאמנות המתמחות באג"ח חברות וכללי גיוסים נאים של כ-750 מיליון שקל בעיקר בקרנות מעורבות המכילות גם מניות.

 

השבוע נכנס לתוקפו דו"ח וועדת חודק החל על הגופים המוסדיים (לא כולל קרנות נאמנות) שצפוי לשנות בשנים הבאות את פני שוק אגרות החוב הישראלי. יישום הוראות הוועדה יחול באופן מדורג. תחילה, מתחילת החודש, ההוראות תחולנה על שוק ההנפקות הראשוני בלבד, והחל מינואר 2011 ההוראות תורחבנה גם לגבי השוק המשני. להערכתנו, בעקבות יישום ההמלצות של חודק, איכות ההנפקות תשתפר בעתיד לאור הדרישה מגופים מוסדיים להרחיב את האנליזה טרם רכישת אגרת חוב קונצרניות, קבלת מידע במהלך חיי החוב מצד המנפיק ודרישה לקבלת אמות מידה פיננסיות מצד החברות המנפיקות.

 

מניות: כלכלני מיטב

בורסת תל אביב בהפוגה במגמה החיובית, לשיא יש משמעות פסיכולוגית בלבד

 

המסחר בבורסת תל אביב נפתח הבוקר (יום א) בעליות שערים על רקע המגמה החיובית בארה"ב בסוף השבוע האחרון ולאחר הפוגה שנרשמה במגמה חיובית. ביום חמישי האחרון נפתחה עונת הדו"חות לרבעון 3 בארה"ב עם פרסום דו"חות ענקית האלומיניום, אלקואה, כאשר בהמשך לעונת הדיווחים הקודמת אשר נרשמה כמוצלחת כאשר רוב החברות היכו את התחזיות – האנליסטים אופטימיים גם הפעם. יום חמישי הסתיים בירידות שערים באחד העם על רקע קרבתם של מדדי המניות המובילים לשיא ובסיכום שבועי, סיים מדד ת"א 25 את השבוע בירידה של 0.8% וברמה של 1,216.38 נקודות. מדד ת"א 100 ירד ב-0.9% ומדד ת"א 75 נחלש ב-1.5%. התל-טק 15 ירד ב-3.0% ומדד הבנקים נחלש ב-3.3%. המניות הקטנות רשמו דווקא עליות שערים כאשר מדד היתר 50 עלה ב-1.1% ומדד יתר המניות עלה ב-2.1%. גם מדד הנדל"ן 15 רשם עלייה נאה של 2.1%.

 

מדדי מניות- סיכום שבועי

 

מדדמדד

בנקודות

תשואה

במהלך השבוע

תשואה

מראשית2010

ת"א 251216.38-0.786.23
ת"א 1001118.23-0.945.00
ת"א 75831.83-1.473.72
יתר 50415.891.127.46
יתר מניות1161.522.1223.08
כללי מניות1034.48-0.474.93
נדל"ן 15315.442.134.59
פיננסים1160.26-1.72-4.01
ת"א-בנקים1236.39-3.32-6.69
תל-טק 15227.72-2.95-2.89
תל-דיב 201320.64-0.901.26
ביומד904.410.15
חיפושי נפט1465.641.9254.79


לגבי השיא בבורסה,
 השיא ההיסטורי (במחירי סגירה) הושג ב-31.10.2007, כמעט בדיוק לפני 3 שנים, עת עמד השוק על 1,237.13 נקודות, ואז החלה הנסיגה, שהתעצמה עם קריסת ליהמן ברדרס, שמאז, ביצע פניית פרסה מדהימה, שהתעצמה עד ששוב בתזמון מושלם הגיעו השווקים לשיאם, ומדד ת"א 25 הגיע לרמה של 1,237.85 נקודות, עלייה של כ-109% מן השפל. או אז, החל להתגלגל המשבר האירופאי שפגע בשוקי המניות ובעוצמה, אבל, כל זה "נשכח" בחודש וחצי האחרון כאשר שוקי המניות עשו קאמבק של ממש, ושוק המניות בת"א חזר לשיא הכפול שלו, לפני שלוש שנים ולפני חצי שנה בדיוק.

למונח "שיא" אין משמעות ממשית, כלכלית, אלא משמעות פסיכולוגית בלבד. השיא הוא שיא נומינלי, כאשר במונחים ריאליים כדאי לזכור שמאז הושג השיא ההיסטורי עלה מדד המחירים לצרכן ב-11% ומדד ת"א 25 המותאם לו הוא כ-1,370 נקודות. אנחנו נוהגים למדוד את השיא של מדד ת"א 25 כמדד המייצג, אבל המדדים הרחבים יותר עדיין רחוקים לא מעט מהשיא של לפני 3 שנים: מדד ת"א 75 ירד מאז 31.10.07 ביותר מ-23% ומדד יתר 50 ירד בכ-40%, וכדי שאלה יחזרו לרמה של סוף אוקטובר 2007, הם "צריכים" לעלות עוד הרבה. גרוע מזה, מצבו של ענף הנדל"ן (בכל זאת, "קרה משהו" בעולם ב-3 שנים האחרונות). מדד נדל"ן 15 ירד בכ-60% מאז 31.10.07, וכדי שהוא יחזור לאותה רמה נומינלית, הוא צריך לעלות ב-72%.

ולבסוף, צריך גם לזכור שב-3 השנים האחרונות חלו שינויים לא מעטים בהרכב המניות הנכללות בכ"א מן המדדים, כולל שינוי מהותי ביותר במניות הגז והנפט. משקלן במדדים ומעבר שלהם ממדד למדד (כיום יש 3 מניות כאלה במדד ת"א 25: אבנר, ישראמקו, דלק קידוחים, וכן קבוצת דלק), כך שמבט רק על המדדים עשוי לעוות את ההסתכלות.

מעניין מאוד להשוות בין ביצועי שוק המניות בת"א לביצועי שוקי המניות בעולם ב-3 שנים האחרונות. לשם השוואה לקחנו את המדדים הרחבים יותר, ובמקרה של ישראל, את מדד ת"א 100, שירד (עדיין) בפרק זמן זה בכ-6.0%. קדמו לו בביצועים בורסות כגון סרי-לנקה שעלתה ב-167%, טוניסיה: 119%, טורקיה: 15%, הודו: 4% והבורסה הפלשתינאית בשכם שירדה ב-1% (זוהי רשימה חלקית. כל הנתונים במונחי מטבע מקומי).

הבורסה בת"א הקדימה את כל הבורסות המפותחות של גרמניה, ארה"ב, צרפת, יפן ושורה של מדינות נוספות באירופה ובאסיה, כשהגרועה ביותר הייתה, איך לא, הבורסה של איסלנד שמחקה 92% משוויה. כדי שהבורסות האלה והאחרות יחזרו לשיאן, אם בכלל, דרושה נסיקה של עשרות אחוזים בכ"א מהבורסות המפותחות.

 

הפוטנציאל של השוק לכבוש את השיא הוא גדול משום שרמת המחירים עדיין סבירה והעלאת ריבית הדרגתית כאן בישראל לא תפגע בו. ברור, שאחרי עליות כאלה ייתכן מימוש רווחים, אבל המגמה הבסיסית היא כלפי מעלה. מכיוון שכמו תמיד ישנם סיכונים, והפעם האויב העיקרי של שוק המניות הוא נתוני המשק האמריקאי, כדאי לשלם פרמיית ביטוח מזערית (סטיות תקן נמוכות) ע"י רכישת פוטים רחוקים מהמדד.

 

מניות במרכז

 

אלביט מערכות חתמה על חוזה להשבחת טנקים בהיקף של כ-56 מיליון דולר עם לקוח ממדינה באסיה, איתו חתמה החברה כבר בעבר. הפרויקט עוסק בשדרוג תת מערכות מתקדמות העוסקות בניהול לחימה ומערכות תצפית בתוך טנקים, והוא יושלם בתקופה של שנתיים. המניה הגיבה בעלייה של 2.3%.

 

אלווריון הודיעה כי חתמה על חוזה לארבע שנים המוערך ב-75 מיליון דולר, לפריסת רשת בדור רביעי בקנדה עם חברת התקשורת הקנדית ברט אקספלור.

 

תחזית אירועים עולמית לשבוע הקרוב

 

 

 

מדינהשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\

תקופה

נתון קודםתחזית השוק

 

שני, 11/10

ארה"ב14:45חבר ה-Fed, Dudley, נואם בוואשינגטון
ישראל13:00סחר החוץ של ישראל9
ישראל13:00ביקוש והיצע בשוק העבודה 

 

שלישי, 12/10
יפן07:00אמון צרכנים942.5
אנגליה10:30מחירים לצרכן90.5%0.0%
ארה"ב20:00פרוטוקול ישיבת ה-FOMCמה-21.910
ישראל13:00כניסות מבקרים לישראל ויציאות ישראלים לחו"ל9 
 

רביעי, 13/10

יפן01:50הזמנות מכונות88.8%-3.9%
צרפת07:30מחירים לצרכן90.2%0.2%
ארה"ב14:30מחירי יבוא90.6%-0.2%

 

חמישי, 14/10
א.אירו10:00הדוח החודשי של ה-ECB10
ארה"ב14:30מאזן הסחר842.8$- מיליארד44.1$- מיליארד
ארה"ב14:30מחירים ליצרן90.4%0.2%
ארה"ב14:30דרישות ראשוניות לדמי אבטלה9/10445 אלף443 אלף
ישראל13:00משרות פנויות9 

 

שישי, 15/10
א.אירו11:00מחירים לצרכן90.2%0.2%
ארה"ב14:30מחירים לצרכן90.3%0.2%
ארה"ב14:30מכירות קמעוניות90.4%0.4%
ארה"ב14:30מדד הייצור של Empire104.16.0
ארה"ב15:55אמון הצרכנים של מישיגן1068.269.0
ארה"ב20:00תקציב פדראלי חודשי9-$46.6

מיליארד

-$32.0

מיליארד

ארה"באישים רשמיים של ה-Fed נואמים בכנס בבוסטון
ישראל13:00מדדי מחירים9

* שעון ישראל

 

 

אינדיקטורים כלכליים נבחרים
אינדיקטורנתון

אחרון

שינוי מהנתון האחרון
ריבית בנק ישראל2.00%0.25%
ריבית פריים3.50%0.25%
ריבית ארה"ב0.25%-0.0%ללא שינוי
ריבית גוש האירו1.00%ללא שינוי
ריבית אנגליה0.50%ללא שינוי
מדד מחירים לצרכן (אוגוסט)106.90.5%
מדד תשומות הבנייה (אוגוסט)127.10.5%
מדד משולב (יולי)122.70.2%
שיעור האבטלה (יולי)6.2%0.1%-
שכר ממוצע לשכיר (מאי)8,655 ₪

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי

 

 

 

סמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל,

קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים