‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

האג"ח הקונצרני מצמצם פערים

האג"ח הקונצרני מצמצם פערים

בחודש מאי, תושבי חוץ מימשו מק"מ בהיקף של 600 מיליון דולר. זאת, לאחר שרכשו בחודש הקודם כחצי מיליארד דולר. באפיק המנייתי המשיכו הזרים להעמיק החשיפה לאפיק.

רון אייכל | 11.07.2011
תגיות : מק"משוק ההוןסקירת שוקרון אייכלשיעור האבטלה.

 

מאקרו:

|        בחודש מאי, תושבי חוץ מימשו מק"מ בהיקף של 600 מיליון דולר. זאת, לאחר שרכשו בחודש הקודם כחצי מיליארד דולר. באפיק המנייתי המשיכו הזרים להעמיק החשיפה לאפיק.

|        גרעון הממשלה בחודש יוני הסתכם בסך של 4.1 מיליארד ש”ח. צד ההכנסות ממשיך להיות מעל התחזית, אך המגמה פחות אופטימית.

|        עדיין, נראה כי הממשלה צפויה לעמוד ביעד (כ-3% מהתוצר) לשנת 2011.

אגרות חוב:

|        המסחר באיגרות החוב המקומיות התנהל במגמה חיובית בשבוע המסחר האחרון.

|        בהתאם להערכתנו, פער התשואה בין אגרות החוב הצמודות בדירוג בינוני לאיגרות הממשלתיות התכווץ.

|        אנו עדיין חיוביים כלפי רכישה סלקטיבית של איגרות בדירוג של '+A' ו-'A'.

 %d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%99

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\ תקופה
ראשון, 10/7
בנק ישראלשוק מטבע חוץ לחודש6
שני, 11/7
בנק ישראלפרוטוקול דיוני הריבית7
למ"ס13:00כניסות מבקרים לישראל6
למ"ס13:00כניסות מבקרים לישראל6
למ"ס13:00סחר חוץ של ישראל6
שלישי, 12/7
בנק ישראלסקר מגמות בעסקים6

 

רביעי, 13/7
למ"ס13:00סקר אמון צרכנים – פרסום חדש5-4

 

חמישי, 14/7
למ"ס13:00משרות פנויות6

 

שישי, 15/7
למ"ס14:00מדד המחירים לצרכן – תחזית מיטב 0.4%6

 

השקעות תושבי חוץ בישראל ושל ישראליםבחו"ל

 

השבוע דיווח בנק ישראל על השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחו"ל בחודש מאי 2011. התמונה בחודש זה הייתה שונה מאשר זו שנראתה בחודש אפריל.

 

בחודש מאי, תושבי חוץ מימשו מק"מ בהיקף של 600 מיליון דולר. זאת, לאחר שרכשו בחודש הקודם כחצי מיליארד דולר. ייתכן כילריבית הייתה השפעה על כך. נזכיר, כי הריבית לחודש מאי נותרה ללא שינוי ברמה של 3.00% לאחר שהועלתה לרמה זה בחודש אפריל. יתר על כן, אולי ויש בכך משום התאמה למס אשר צפוי להיות מוטל על משקיעים זרים במק"מ (נכנס לתוקפו היום, 7/7).

 

מנגד, דווקא באיגרות החוב הממשלתיות הגדילו הזרים את אחזקתם נטו ב-300 מיליון דולר. עיקר ההשקעה, התרכז באיגרות הלא הצמודות (בחודש הקודם נרשמו מימושים נטו של כ-1.3 מיליארד דולר).

 

באפיק המנייתי נמשכת המגמה החיובית לפיה הזרים מגבירים את היקף החשיפה לשוק המקומי. כך, ההשקעות נטו של תושבי חוץ במניות  בבורסה המקומית הסתכמו בכ-418 מיליון דולר, גבוה משמעותית מממוצע ההשקעות החודשי מתחילת השנה (כ-190 מיליון דולר) – נזכיר כי בחודש זה ירדו המדדים ת"א 25 ות"א 100 בכ-3.5%, כל אחד.

 

תושבי ישראל הגבירו בחודש מאי את החשיפה לחול הן במניות והן באג"ח. זו הסתכמה בחודש הנסקר ברמה של 326 מיליון דולר, בהמשך ל-519 מיליון דולר בחודש אפריל.

 

גרעון המדינה – חודש יוני

 

גרעון הממשלה בחודש יוני הסתכם בסך של 4.1 מיליארד ש”ח. מתחילת השנה, הסתכמה הפעילות התקציבית בגרעון של 4.3 מיליארד ש”ח לעומת גרעון של 10.3 מיליארד בתקופה המקבילה, בשנת 2010.

 

חשוב לציין כי חודש יוני מתאפיין ברמה גבוהה של גירעון מפאת תשלומי דמי הבראה בסקטור הציבורי. לראיה, באחד עשרה השנים האחרונות עמד הגירעון בחודש יוני, ברמה ממוצעת של 4.6 מיליארד ש"ח.

 

עם זאת, בצד ההכנסות, נראה כי החוזקה שהייתה בשנת 2010 ובתחילת השנה הנוכחית, מתפוגגת במידה רבה. כך, בעוד שבשנת 2010 נגבו כ-12 מיליארד ש"ח יותר מהצפי, ובחודשים ינואר ופברואר 2011 נמשכה מגמה זו, בחודש מארס היא נבלמה. בחודש יוני אף נרשם פדיון חסר של 1.1 מיליארד ש"ח (ראו לוח).

באופן מצטבר, מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות המדינה ממיסים ב-106.4 מיליארד ש"ח לעומת תחזית של 106.1 מיליארד ש"ח. כלומר, כך צד ההכנסות ממשיך לעמוד מעל לתחזית הממשלה, אך המגמה היא פחות אופטימית.

הכנסות המדינה ממיסים 2011 – ביצוע מול תחזית
חודשסך הכנסות המדינה ממיסיםפער גבייה
תחזית מקוריתגבייה בפועל
118.419.41.0
217.018.51.5
319.018.8-0.2
416.817.00.2
518.818.7-0.1
616.115.0-1.1
6-1106.1106.40.3

 

במבט על הגירעון המצטבר ב-12 חודשים האחרונים  (יולי 2010 – יוני 2011), הוא הסתכם בכ-24.2 מיליארד ש”ח לעומת 25.1 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד. נזכיר, כי בשנת 2011 מתוכנן גירעון שנתי בסך של 25.2 מיליארד ש"ח. כלומר, תוואי גירעון זה מתאים הולם באופן כללי את היעד ולפיכך במידה ולא תהיה תפנית כלכלית חדה הממשלה צפויה לעמוד ביעד הגירעון (גם לאור ההתפתחויות הפחות חיוביות בתוואי הכנסות).
יתר על כן, תמיכה נוספת לכך ההשפעה של תוואי המיסים על שוק ההון המקומי תהיה קטנה ביותר מגיעה מהעובדה כי חלק מצרכי גיוס ההון של המדינה מסופקים באמצעות מכירת חוב במט"ח, כפי שדווח השבוע, על גיוס של 400 מיליון דולר לטווח של שנה מקרן ממשלתית אסייתיית.

 

 יתרות מטבע חוץ בבנק ישראל

 

בנק ישראל פרסם השבוע את יתרות מטבע החוץ שבידו לחודש יוני 2011. מהפרסום עולה כי סך יתרות מטבע החוץ שהבנק מחזיק מסתכמות בכ-77.4 מיליארד דולר. 611 מיליון דולר יותר מהחודש הקודם.

 

הגידול נובע בעיקר מרכישות של מטבע חוץ שביצע בנק ישראל במהלך המסחר בהיקף של 425 מיליון דולר.

היקף ההתערבות בחודש זה היה נמוך משמעותית מהממוצע החודשי העומד על 1.2 מיליארד דולר, מאז מועד תחילת ההתערבות (מארס 2008). מתחילת שנה עומד ממוצע זה על 734 מיליון דולר.

מתחילת שנת 2011, רכש בנק ישראל כ-4.4 מיליארד דולר.

 

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי*

(מיליוני ש"ח)

168,920Q1166,9554.8%159,8335.7%
ריבית3.25%יולי3.25%0.0%1.25%1.50%1.75%
מדד משולב**132.7מאי132.40.3%1.7%125.55.8%
מדד מחירים****103.6מאי103.10.5%1.8%99.54.1%
אבטלה6.0%Q16.5%0.5%6.9%0.9%
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)3.2%אפריל3.7%0.5%0.2%2.7%0.5%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

370.4Q1564.834%1,91580%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,575מאי4,2707.1%14.9%3,25840.4%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,719מאי3,8533.5%1.0%3,37910.1%
מכירות ברשתות השיווק***107.9מאי108.70.8%0.6%106.51.3%
ייצור תעשייתי**131.4אפריל133.51.6%1.8%133.61.6%
פדיון בכל ענפי המשק**131.0אפריל0.0%131.10.4%128.02.4%

*מנוכה עונתיות
** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100
*** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100
**** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2010 =100
שוק האג"ח

 

המסחר בשוק אגרות החוב בבורסה המקומית התנהל השבוע במגמה חיובית.


מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב

 

  • מגמה חיובית בשוק איגרות החוב הממשלתיות.
  • ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון ירדו ב-5 נ"ב בטווחים הקצרים והגיעו לכד 2.94%, ועלו ב-5 נ"ב בטווחים הארוכים והגיעו לכדי 2.78%.
  • הפער בין ה-USTלעשר שנים לבין האיגרת המקומית לעשר השנים נותר השבוע ללא שינוי  ברמה של 219 נ"ב.
  • מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה חיובית.
  • המרווחים בין האיגרות הממשלתיות למדדי התל-בונד הצטמצם השבוע.

 

ביטחון המשקיעים חזר לשווקים על רקע ההתייצבות בבעיית החוב היווני.

בשבוע הקודם, התייחסנו למגמה של מעבר המשקיעים לאיגרות החוב "החזקות". כך, מרווחי התשואה לפדיון שבין האיגרות המדורגות ברמות הגבוהות לאיגרות הממשלתיות התכווץ (מ-'AA-' ואילך). זאת, כאשר המרווח בין האיגרות החוב הקונצרניות ה"חלשות" לממשלתי התרחב. בסקירה כתבנו כי הירידה בפערי התשואה בקרב האג"חים החזקות מפחיתה ממידת האטרקטיביות שלהן, בעוד שירידות השערים באג"חים החלשות יותר והעלייה במרווחים מהווה פוזיציה נוחה להשקעה.
בשבוע המסחר האחרון, התפתחה מגמה זו, בהתאם לציפיותינו, ומרווחי התשואות לפדיון שבין האיגרות הקונצרניות לאלו הממשלתיות הצטמצמו בכל הדירוגים, בעיקר בדירוגים הנמוכים (כפי שניתן לראות בגרף משמאל, המספר מעל העמודות מייצג את הפער בנ"ב בין המרווחים השבוע, לשבוע שעבר).

להערכתנו, פערי התשואה הנמוכים בקרב האג"חים החזקות מפחיתה ממידת האטרקטיביות שלהן, בעוד שהמרווחים באג"חים החלשות יותר (למרות הירידה במרווחים בשבוע האחרון) הם עדיין אטרקטיביים, ובהתאם מספקים קרקע נוחה לרכישה סלקטיבית של איגרות בדירוג של '+A' ו-'A'.

 

בעקבות זאת, מדדי התל-בונד רשמו השבוע עליות שערים של כ-0.7% בתל-בונד 20, כ-0.8% בתל-בונד 40, וכ-0.7% בתל-בונד השקלי. המרווחים בין מדדי התל-בונד לאלו הממשלתיות (גם בקונצרני, וגם בממשלתי) המשיכו להצטמצם.

 

באפיק הממשלתי נרשמו גם כן רווחי הון, כאשר האפיק הצמוד היה המועדף על המשקיעים.

רווחי ההון באפיק הצמוד נרשמו בעיקר בטווחים הארוכים, כנראה ציפיות האינפלציה הנמוכות הנגזרים משוק האיגרות הממשלתיות הביאו זרימת כספים לאפיק הקונצרני. בנוסף, מחירי הנפט עלו בשבוע האחרון ב-2.3%.

בסיכום השבוע, האיגרת הנפדית בעוד כ-10 שנים (ממשלתי צמוד 5903) רשמה רווח הון של 0.7%. איגרת הנפדית בעוד כשנתיים (גליל 0613) רשמה רווח הון של 0.2%.

באפיק הממשלתי השקלי, נרשמו רווחי הון בכל הטווחים.

כתוצאה, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק איגרות החוב הממשלתיות ירדו השבוע בטווחים הקצרים ב-5 נ"ב והגיעו לכדי 2.94%. בטווחים הארוכים גדלו הציפיות ב-5 נ"ב והגיעו לכדי 2.78%.

 

אינפלציה גלומה בשוק הקונצרני לפי מנפיק ומח"מ זהה*

שם ני"ע

 

דירוג מעלות/מדרוגהצמדהמח"מ (שנים)תשואה לפדיון (%)פער תשואה מול ממשלתי (%)תשואה לפדיון של אג"ח מדדה סינטית לפי מח"מ נומינלי (%)פער תשואה (%)עמדה
שבוע קודםנוכחישבוע קודםנוכחי
אידיבי פיתוח אג"ח 7A+מדד3.643.462.042.832.84ניטרליניטרלי
אידיבי פיתוח אג"ח 10A+שקלי3.766.401.91
אידיבי אחזקות אג"ח 3A+מדד1.892.231.392.132.46מדדמדד
אידיבי אחזקות אג"ח 5A+שקלי1.874.740.91
דלק קבוצה אג"ח 13A/A1מדד5.344.772.822.972.95ניטרליניטרלי
דלק קבוצה אג"ח 14A1שקלי5.437.862.89
חברה לישראל אג"ח 6A+מדד2.532.331.273.022.77ניטרליניטרלי
חברה לישראל אג"ח 7A+מדד6.473.811.63
חברה לישראל אג"ח 9A+שקלי4.746.021.323.16
כלל תעשיות אג"ח 13A+מדד3.682.831.412.632.82ניטרליניטרלי
כלל תעשיות אג"ח 15A+שקלי3.585.731.31
נייר חדרה אג"ח 3A+מדד3.752.791.353.063.29ניטרליניטרלי
נייר חדרה אג"ח 5A+שקלי3.876.171.67
נכסים ובנין אג"ח 2Aמדד0.88-1.70#N/A2.874.04ניטרלישקלי
נכסים ובנין אג"ח 3Aמדד3.093.412.15
נכסים ובנין אג"ח 5Aשקלי2.245.541.561.44
סלקום אג"ח 2AAמדד3.232.321.033.133.08ניטרליניטרלי
סלקום אג"ח 3AAמדד0.891.35#N/A
סלקום אג"ח 5AAשקלי2.715.241.132.10
שיכון ובינוי אג 2A2מדד2.172.491.552.682.83ניטרליניטרלי
שיכון ובינוי אג 4AA2מדד4.963.992.19
שיכון ובינוי אג 3A2שקלי2.975.831.612.92
פרטנר אג 2AA-מדד3.682.400.993.343.26ניטרליניטרלי
פרטנר אג 5AA-שקלי3.995.741.23
 *הבדיקה הינה טכנית ועשויים להיווצר פערים עקב הבדלים בתנאי האיגרת

**העמדה יכולה לסמן שלושה אפשרויות – שקלי, צמוד או ניטרלי. העמדה נבנתה על סמך הערכת מיטב לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים + מקדם ביטחון (חיובי ושלילי) למול האינפלציה הגלומה בפער בין האיגרות. לדוגמא, בהינתן הערכת אינפלציה ל-2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נוסיף 0.5% משני צידי התחזית בתור מקדם ביטחון וכך קיבלנו טווח בין 2.3% ל-3.3%. אם פער תשואה בין האיגרת השקלית לאיגרת המדדית יהיה גבוה מ-3.3%, העמדה תהיה להחזיק את האיגרת השקלית (שקלי), אם פער תשואה בין האיגרת שקלית לאגרת המדדית נמוך מ-2.3%, העמדה שלנו תהיה להחזיק את האיגרת המדדית (מדדי). לגבי יתר המקרים אנו נייטרלים.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים