‎ט״ז בתמוז ה׳תשפ״ד‎

22 יולי 2024

מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2011 עלה ב-0.5%

מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2011 עלה ב-0.5%

התייקרויות במחירי הדיור, הבראה ונופש בארץ ובחו"ל, ומחירי חשמל היו הגורמים שהביאו לעליית המדד. כמו כן, גם מחירי הגבינות התייקרו באוגוסט

רון אייכל | 19.09.2011
תגיות : מחירי הדיורמדד המכירים לצרכןבנקאותרון אייכלשוק ההון.


עיקרי הדברים:

  1. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2011 עלה ב-0.5%, מעבר לתחזיות השוק.
  2. התייקרויות במחירי הדיור, הבראה ונופש בארץ ובחו"ל, ומחירי חשמל היו הגורמים שהביאו לעלית המדד. כמו כן, גם מחירי הגבינות התייקרו באוגוסט.
  3. במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים (שירותי דיור בבעלות הדיירים) נרשמה התייקרות גבוהה, של 1.6% אשר תרמה 0.3% למדד הכללי.
  4. המחירים לצרכן בחודש ספטמבר צפויים להישאר ללא שינוי (0.0%). מדד אוקטובר צפוי להתייקר ב-0.2%.
  5. מדד המחירים לצרכן בשנת 2011 צפוי לעלות ב-2.9% וב-2.8% ב-12 החודשים הקרובים.
  6. בסוף המסמך מצורפים לוחות הערכות ותחזיות.

סיכום מדד אוגוסט 2011  

 

אוגוסט 2011
שיעור שינוי (%)
בחודש האחרוןב-12 החודשים האחרונים
כללי0.53.4
עשר קבוצות ראשיות
    מזון ללא ירקות ופירות-0.24.9
    ירקות ופירות1.21.4
    דיור1.35.2
    אחזקת הדירה1.42.9
    ריהוט וציוד לבית-0.3-0.8
    הלבשה והנעלה-5.73.4
    בריאות-0.22.6
    חינוך, תרבות ובידור0.71.2
    תחבורה ותקשורת0.53.4
    שונות0.51.9

מדד המחירים לצרכן, לחודש אוגוסט 2011, עלה, ב-0.5%. הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על סל ההוצאה הצרכנית בחודש הנדון היו:
(1)עלייה במחירי שירותי דיור בבעלות הדיירים ב-1.6% אשר תרמה 0.31% למדד הכללי.

(2)התייקרות של 3.6% במחירי הבראה ונופש בארץ ובחו"ל, אשר הוסיפו 0.13% למדד הכללי. התייקרות זו הייתה גבוהה מהעונתיות הרגילה, על רקע פיחות השקל בחודש הנדון (רלוונטי לחו"ל) וככל הנראה על רקע הביקושים המקומיים החזקים. במיוחד, מחיריהם של שירותי ההבראה והנופש בארץהתייקרו בשיעור חד מאוד של 9.5%.

(3) התייקרות של 5.0% במחירי החשמל לצריכה פרטית. עליה זו תרמה כ-0.11% למדד הכללי.

(4)מנגד, הוזלה של 5.7% במחירי ההלבשה וההנעלה. זו גרעה כ-0.18% מהמדד הכללי.

 

ב-12 החודשים האחרונים (עד אוגוסט 2011) עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של 3.4%. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-2.4%.

 

מעניין לראות כי, אמנם מדד מחירי המזון הוזל בחודש אוגוסט ב-0.2%, אך מחירי הגבינות דווקא התייקרו ב-1.9%. כלומר, המחאה לא באה לידי ביטוי בחודש זה. לקראת סוף חודש אוגוסט, יצאו מספר רשתות שיווק בהוזלות מחירים על מוצרי יסוד ומוצרי צריכה נוספים, לפיכך בחודש ספטמבר אנו צפויים לראות הוזלות במחירי המזון, ומכאן, ירידה בסעיף המזון במדד.

 

יתר על כן, גם בקרב מחירי הדירות נמשכת ההתייקרות בחודשים יוני-יולי התייקרות הדירות בישראל ב-0.4%, בהמשך ל-0.2% בחודשים מאי-יוני. אמנם הדירות המשיכו להתייקר, אך כבר די ברור כי קצב ההתרחבות החודשי פוחת משמעותית. לראיה, בעוד שבשלושת החודשים האחרונים (עד יולי) התייקרו מחירי הדירות ב-1.3%, בשלושת החודשים שקדמו להם נרשמה התייקרות מצטברת של 3.5%.

 

מבט קדימה – חודש ספטמבר וסביבת האינפלציה

 

מדד המחירים לחודש ספטמבר צפוי להיות מושפע מהגורמים הבאים:

(1)     הוזלה של 0.3% במחירי המזון. מתוכה, בהשפעת המחאה הציבורית, תרשם הוזלה של 0.5% במחירי מוצרי החלב.

(2)     חוזי שכר הדירה המתחדשים יתייקרו ב-0.5%.

(3)     מחירי אחזקת הדירה יתייקרו ב-1%, בהשפעת התייקרות מחירי החשמל.

(4)     פריטי הלבשה והנעלה שונים יוזלו בכ-4% עקב מכירות סוף העונה.

(5)     תירשם הוזלה עונתית במחירי ההבראה והנופש בארץ ובחול ובהשכרת רכב.

 

בהתאם, מדד המחירים לחודש ספטמבר צפוי להיוותר ללא שינוי. המחירים בחודש אוקטובר צפויים להערכתנו לעלות בשיעור של 0.2%.

 

מדד המחירים לצרכן בשנת 2011 צפוי לעלות ב-2.9% וב-2.8% ב-12 החודשים הקרובים.

 

ביחס למדיניות המוניטרית, מדד אוגוסט מזכיר לכולנו כי המשק הישראלי לא נמצא במצב של דפלציה, בהתאם, הבריחה מהנכסים הצמודים הייתה מוגזמת להערכתנו. לעומת זאת, המדד לא משנה במיוחד את ההתייחסות לסביבת האינפלציה ולא מצביע על היווצרות לחצים אינפלציוניים במשק.

 

גם לאחר המדד, שלכשעצמו הפתיע במעט, אין חשש מהיווצרות לחצים אינפלציוניים גבוהים במיוחד במשק. כפי הנראה, האינפלציה השנה תסתכם בסביבות הגבול העליון.

זו תהיה להערכתנו גם סביבת האינפלציה גם בשנה הבאה, כאשר רק מחירי חוזי שכר הדירה יתרמו כ-1% למדד הכללי (בהשפעת התייקרות שנתית של 5%).

 

לפיכך, החלטת הריבית הקרובה לא תושפע במיוחד ממדד המחירים האחרון במאום. ההחלטה תיתן ברקע הסביבה הפיננסית והמאקרו כלכלית העולמית ולאור מחזור העסקים המקומי. מחר צפויים להתפרסם מספר אינדיקטורים לפעילות הכלכלית במשק ובראשם המדד המשולב. קריאה חלשה של המדד עלולה להטות את הכף לכדי הפחתת הריבית. נציין, כי היום פורסם כי הייצור התעשייתי (בניכוי עונתיות) התרחב בחודש יולי בשיעור נאה של 1.8%. הדבר מצביע על המשך התרחבות של הפעילות הכלכלית בישראל, גם אם בקצב מתון מאשר היה לפי מספר חודשים. גם בתעשיות העילית, שקיים חשש גבוה לגביהן, נרשמה בחודש הנסקר התרחבות של 2.6%, לאחר התכווצות של 4% בחודש יוני.

 

בהשפעת דיווח זה ועדכון נתוני החשבונאות הלאומית שפורסמו היום, אנו צופים כי בבנק ישראל יותירו את הריבית לחודש אוקטובר ללא שינוי.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוני. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים