‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

מיטב דש ומשקיעים נוספים, רוכשים את לוטוס, חברת ניהול אשראי ליזמי ומשקיעי נדל"ן הפועלת באירלנד ומנהלת כ- 115 מ' יורו תיק אשראי

באדיבות מיטב דש, 40 שנה.

מיטב דש מרחיבה את פעילותה בתחום האשראי החוץ בנקאי:

מיטב דש ומשקיעים נוספים, רוכשים את לוטוס, חברת ניהול אשראי ליזמי ומשקיעי נדל"ן הפועלת באירלנד ומנהלת כ- 115 מ' יורו תיק אשראי

מיטב דש תחזיק ב- 45% מהונה של לוטוס בתמורה לתשלום בסך 5.4 מיליון אירו

מיטב דש התחייבה להשקיע בתיק האשראי שבניהול לוטוס סך של 16.8 מיליון אירו לטובת העמדת אשראי ללקוחות לוטוס

מיטב דש השקעות, ביחד עם משקיעים נוספים, חתמה על הסכם לרכישת 85% מההון המונפק של חברת לוטוס (Lotus Investment Management Limited) חברה אירית בשליטתו של מר דיוויד גרין. הרכישה על ידי מיטב דש ושני רוכשים נוספים הינה בסכום כולל של 10.35 מיליון אירו, מזה חלקה של מיטב דש מסתכם לסך של 5.4 מיליון אירו. בהתאם לכך תשלוט מיטב דש בלוטוס ותחזיק 45% מהונה המונפק של החברה הנרכשת, 40% יוחזק בידי שתי קבוצות משקיעים נוספות, ויתרת 15% מהונה המונפק יוחזק בידי מנהלים בלוטוס ובהם איאן לוולאר, איידן טוט ודיוויד גרין עצמו.

במועד הרכישה שילמה מיטב דש 4.05 מיליון אירו והיתרה תשולם בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם. בנוסף, המוכרים זכאים לתשלומים עתידיים (Earnout) בסך של 2.4 מיליון אירו, אשר ישולמו ככל שיתקיימו התנאים שנקבעו בהסכם הרכישה. כמו כן, תעמיד החברה הלוואה לאחד מן הרוכשים הנוספים לשם מימון חלקי של חלקו בעסקה, בהיקף של כ- 1.8 מיליון אירו. כנגד ההלוואה ישועבדו לחברה מניותיו של הרוכש הנוסף בלוטוס.

לוטוס, המנהלת תיקי אשראי SME (Small & Medium Enterprises) ליזמי ומשקיעי נדל"ן, הוקמה ופועלת באירלנד (בעיקר בדאבלין הבירה) מזה כ-6 שנים ומנהלת עבור משקיעים תיקי הלוואות מגובות בשעבודים בסך של כ-115 מיליון אירו. תיקי האשראי מורכבים מהלוואות בעיקר ליזמים למימון בניה, ובחלקם הקטן יותר הלוואות גישור למימון נכסי נדל"ן בנויים, וזאת, בדרך כלל, לתקופות ממוצעות של 12-24 חודשים.

אילן רביב מנכ"ל מיטב דש: "לאחר בחינה מצאנו שהשוק האירי מהווה הזדמנות עסקית וזאת לאור הביקוש הגדול לבנייה למגורים והמחסור באשראי חוץ בנקאי זמין ויעיל ליזמי הנדל"ן. לאור זאת, התשואות שניתן לקבל לעומת הסיכון הקיים, נראים לנו אטרקטיביים. זוהי עסקה ראשונה של מיטב דש באירופה ואנחנו מאמינים בפוטנציאל התרומה העתידית של עסקים בשווקים אטרקטיביים בחו"ל לצמיחה ולרווחים של החברה".

בנוסף להשקעה בהון המניות של לוטוס, מיטב דש התחייבה, בעצמה או באמצעות צדדים שלישיים, להשקיע בתיק האשראי שבניהול לוטוס סך של 16.8 מיליון אירו.

ההשקעה היינה ממקורותיה העצמיים של החברה ומהווה המשך פיתוח של מגזר האשראי בחברה. הרכישה אינה כפופה לתנאים מתלים ולכן העסקה הושלמה במועד חתימתה.

 

.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים