‎ט״ז בתמוז ה׳תשפ״ד‎

22 יולי 2024

סוגי קרנות נאמנות

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

סוגי קרנות נאמנות

קרן סגורה

  קרן המנפיקה לציבור מספר מוגבל של יחידות השתתפות. כאשר מכסת היחידות מתמלא, היא אינה רשאית להנפיק יחידות חדשות, למעט חלוקת הטבה. מנהל הקרן רשאי למכור יחידות השתתפות נוספות במידה וישנן פדיונות בקרן. (אין זכות אוט' לפדיון אלא רק במועד פירוק הקרן ויחידות ההשתתפות נסחרות בבורסה.)

 קרן פתוחה
מנפיקה מס' לא מוגבל של יחידות השתתפות (במקרים חריגים יש הגבלה על מספר יחידות ההשתתפות המקסימאלי), יש יכולת פדיון בכל עת ויחידות ההשתתפות עצמן אינן נסחרות בבורסה.

קרן ייחודית
הינה קרן סגורה אשר בהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה רשאית להשקיע בני"ע שאינם נסחרים בבורסה.

קרן צבירה
קרן הצוברת את כל רווחיה ואינה רשאית על פי תשקיפה לחלק אותם או מקצתם, כדיבידנד במזומן לבעלי יחידות השתתפות בה.

קרן פטורה
קרן נאמנות שרווחיה והכנסותיה פטורים ממס ובעלי היחידות חייבים במס. מחזיק היחידה יחויב במס על רווח הון ראלי בהתאם לשיעור המיסוי החל עליו, במועד מימוש היחידה.

קרן מתמחה
קרן המשקיעה שיעור ניכר מנכסיה באפיק השקעה אחד. למשל: קרן המתמחה במניות, קרן המתמחה בצמודי מדד, קרן המתמחה במט"ח. לפי הגדרת בנק ישראל – קרן המשקיעה לפחות 75% מנכסיה באפיק אחד, וזאת לפי ממוצע אחזקותיה ב- 18 החודשים האחרונים.

קרן מעורבת
חבות המס מתחלקת בין מחזיק היחידה והקרן. מחזיק היחידה יחויב במס בשיעור של 15% על רווח הון ראלי במועד מימוש היחידה. הפסדים ניתן לקזז בשיעור של 15% מגובה הפסד ההון.

קרן גמישה
קרן הרשאית להשקיע את נכסיה בכל אפיק השקעה על פי שיקול דעתו של מנהל הקרן אשר יפעל מתוך מגמה להשיג ניצול מרבי של תנודות הפעילות בשוק.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים