‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

סיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

חודש נובמבר נפתח עם פדיונות כבדים בקרנות המסורתיות: כ-850 מיליון ₪* במוקד: אפקט טראמפ בשוק האג"ח, ומגמה חיובית בשוקי המניות בעקבות בחירתו

מורן צביק | 13/11/2016

 

עיקר הפדיונות נרשמו בקרנות האג"ח עקב ירידות חדות שנרשמו בשוק האג"ח האמריקאי, שהדביקו גם

את שוק האג"ח בישראל.

 

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לפדות גם בפתיחת חודש נובמבר סכום של כ-320 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: עברו ממגמה של ירידה בקצב הגיוסים בחודשים האחרונים לפדיונות: כ-95 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח כללי:לאחר שעמדו במשך שלושה חודשים בראש טבלת הקרנות המגייסות, החודש הן עברו לפדיונות של כ-110 מיליון ₪.

 

 • הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) פותחות את החודש בפדיונות, זאת לאחר שקצב הגיוסים שלהן הלך ודעך בחודש קודם (כ-75 מיליון ₪).

 

 

 

המסחר מתחילת החודש התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות בארץ ובעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את תחילת נובמבר בירידות שערים. זאת, על רקע הבחירות לנשיאות ארה"ב. בעקבות המגמה המעורבת, וחוסר הודאות הגבוה שנוצר בשווקים בהמתנה לתוצאות הבחירות, הפדיונות בקרנות המסורתיות שנרשמו באוקטובר התעצמו בתחילת חודש נובמבר ומסתכמים ב-8 ימי מסחר בכ-850 מיליון ₪. זאת, בהובלת קרנות  אג"ח מדינה(320 מ' ₪) ואג"ח שקליות (110 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מתחילת החודש פדיונות של כ-1.02 מיליארד ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-170 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-590 מיליון ₪ בקרנות המסורתיותהמנוהלות וכ-260 מיליון ₪ בקרנות המחקות כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעוע"י כלכלני מיטב דש.

 

 

 

 

 

 • מגמה מעורבת במדדי המניות:מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מתחילת נובמבר תשואה חיובית של עד כ-1.4% ואילו מדד ת"א 75 ירד ב-0.8%. הטלטלה ממגמה שלילית בתחילת החודש למגמה שהפכה לחיובית דווקא אחרי בחירתו של טראמפ, גבתה מחיר מהקרנות המנייתיות1,  והן פדו החודש כ-75מיליון ₪, המתחלקים מחד, לפדיונות של כ-35 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץוכ-85 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל, ובניגוד לכך – הקרנות הגמישות גייסו כ-45 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1כגון קרנות10/9020/80, רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-110 מיליון ₪, (40 מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות).  זהו שינוי מגמה מחודש קודם בו הן היו הקטגוריה המגייסת ביותר.

 

 • אגרות החוב הקונצרניות מסכמות מתחילת החודש ירידות שערים. מדדיהתל-בונד20,40,60 רשמו החודש תשואה שלילית של עד 0.3%. בעקבות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני עברו החודש לפדיונות המסתכמים בכ-95 מיליון ₪, (כאשר כ-65 מיליון ₪ מהם נפדו מהקרנות המחקות).
 • אגרות החוב הממשלתיותבמגמה שלילית ברורה: מדד ממשלתי כללי רשם מתחילת החודש ירידה חדה של 0.8%. כתוצאה מכך, קרנות אג"ח מדינהרשמו פדיונות של כ-320 מיליון ₪, 85 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

 

 • פדיונות באפיק השקלי הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-170 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-205 מיליון ₪, 30מיליון ₪ מתוכם בקרנות המחקות.

 

 • קרנות אג"ח חו"לרשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-40 מיליון ₪, כאשר כ-5 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.

 

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 10.11.16 כ-214.8 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-194.9מיליארד ₪ והקרנותהכספיות מנהלות כ-19.9 מיליארד ₪.

 

 

*  ב-8 ימי מסחר

 

סיכום חודשי

גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

אפיקסיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪)
קרנות מנייתיות[1]74-
קרנות כספיות-169
קרנות אג"ח שקליות-203
קרנות אג"ח מדינה-319
קרנות אג"ח חברות והמרה-96
קרנות אג"ח כללי-109
קרנות אג"ח חו"ל-41
שונות[2]7-
סה"כ1,018-
סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

-849

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

[2] כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושבי חוץ בלבד.

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים