‎כ״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

3 מרץ 2024

סיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

חודש יוני נפתח, לראשונה מתחילת השנה, עם גיוסים בקרנות המסורתיות הנאמדים בסך של כ-50 מיליון ₪*

במוקד: ירידות בשוקי המניות ועליות באגרות החוב

 

 • קרנות אג"ח חברות: ממשיכות במסע הגיוסים: כ-230 מ' ₪. 
 • קרנות אג"ח כללי: לאחר שרשמו בחודש הקודם פדיונות, הן פתחו את החודש בגיוס הנאמד בכ-165 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות בקצב הפדיונות של השבועות האחרונים (100 מ' ש"ח). 
 • הקרנות המנייתיות ממשיכות במגמת הגיוסים בסכום הזהה לכל הגיוס בחודש מאי (80 מיליון ₪).
 • הקרנות השקליות פותחות גם החודש בפדיונות כבדים של כ-300 מיליון ₪.

 

המסחר מתחילת החודש התאפיין במגמה שלילית במדדי המניות בארץ ובעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את תחילת החודש בעליות שערים נאות. בעקבות העליות בשוקי האג"ח, הפדיונות פסקו, ולראשונה מתחילת השנה, חודש יוני נפתח בגיוסים בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-7 ימי מסחר בכ-50 מיליון ₪. זאת, בהובלת קרנות  אג"ח קונצרני (230 מ' ₪) ואג"ח כללי (165 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה מתחילת החודש פדיונות של כ-160 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-205 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-30 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 75 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

 

 • ירידות במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו מתחילת החודש תשואה שלילית של עד כ-95%, ומדד ת"א 75 ירד ב-1%. למרות ירידות השערים, הקרנות המנייתיות1 גייסו החודש כ-80 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-40 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-70 מיליון ₪ בקרנות הגמישות, ובניגוד לכך –  קרנות מניות בחו"ל פדו כ-30 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 15/85 וכיו"ב, רשמו מתחילת החודש גיוסים נאים של כ-165 מיליון ₪, כאשר כ-205 מיליון ₪ גויסו לקרנות המנוהלות וכ-45 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המחקות.

 

*  ב-7 ימי מסחר

 

 • אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד ממשלתי כללי רשם מתחילת החודש עלייה של 5%, ובכל זאת, קרנות אג"ח מדינה רשמו עדיין פדיונות של כ-100 מיליון ₪, 10 מיליון ₪ מתוכן בקרנות המחקות.

 

 • אגרות החוב הקונצרניות מסכמות מתחילת החודש עליות שערים נאות. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו החודש תשואה חיובית של עד 6%. בתוך כך, מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני רשמו גיוסים יפים של כ-230 מיליון ₪, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם החודש.

 

 • פדיונות באפיק השקלי הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-205 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו מתחילת החודש פדיונות גבוהים של כ-300 מיליון ₪, והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר.

 

 • קרנות אג"ח חו"ל רשמו מתחילת החודש פדיונות של כ-20 מיליון ₪, כאשר כ-10 מיליון ₪ גויסו לקרנות המחקות וכ-30 מיליון ₪ נפדו מהקרנות המנוהלות.

 

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 13.06.16 כ-9 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-193.8 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-23.1 מיליארד ₪.

 

סיכום חודשי

גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

אפיקסיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪)
קרנות מנייתיות[1]77
קרנות כספיות-206
קרנות אג"ח שקליות-303
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד-97
קרנות אג"ח חברות והמרה233
קרנות אג"ח כללי164
קרנות אג"ח חו"ל-17
שונות[2]9
סה"כ158-
סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

48

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

 

 

[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

[2] כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושבי חוץ בלבד.

החל מינואר 2006 נכנס לתוקפו חוק הקובע כי כל עובד זכאי לבחור את קרן ההשתלמות שלו. יש מס' קריטריונים לבחירת קרן השתלמות:

 1. תשואת הקרן ביחס לקרנות השתלמות אחרות.
 2. דמי הניהול שגובה הגוף המנהל את הקרן.
 3. מדיניות ההשקעות של הקרן ורמת הסיכון בהשקעות.
 4. השירות והיחס ללקוח.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים