‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 11/03/2019

באדיבות: מיטב דש,מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.il

נמשך השיפור בתעשיית הקרנות:

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו בשבוע הראשון של חודש מרץ גיוסים של כ-260 מיליון שקל:

 60 לאקטיביות ו-200 לפאסיביות

 בתעשייה האקטיבית:

 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות להוביל את טבלת הקרנות המגייסות (המשך מגמה מחודש שעבר) עם גיוס של כ-110 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות) מסיימות את השבוע הראשון של מרץ בפדיון של כ-100 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: פותחות את החודש עם גיוס של כ-55 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי של סוף חודש קודם ומציגות אף הן גיוסים של כ-55 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-200 מיליון ₪ תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-300 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-100 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו כ-420 מיליון ₪. 
 • השבוע הראשון של חודש מרץ נפתח במגמה שלילית בשוקי המניות ובעליות שערים באגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500ירד בכ-95%, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-2.3%, ה-DAX הגרמני ירד ב- 0.7%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-0.65%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום שבועי תשואה שלילית של עד כ-1.8%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.45%, בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה השבוע קלות בכ-0.05%. למרות המגמה המעורבת, תעשיית קרנות הנאמנות מסיימת את השבוע בגיוסים, (כאשר גם הקרנות האקטיביות וגם הקרנות הפאסיביות רשמו בסיכום שבועי גיוס חיובי).
 • *כל הנתונים נכון ל-07.03.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש מרץ נפתח בגיוסים של כ-680 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ- 420 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, גיוסים בסך של כ-260 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה נחלק בין הקרנות האקטיביות-המנוהלות שגייסו סכום של כ-60 מיליון ₪, לבין הקרנות הפאסיביות שרשמו גיוס יחד בסכום של כ-200 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-300 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום של כ-100 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, ממשיכות "לכבוש" את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם בפתיחת חודש מרץ, עם גיוס שבועי הנאמד בכ-110 מיליון ₪, ואחריה קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, עם כניסת כספים של כ-55 מיליון ₪. וקרנות אג"ח מדינה שמשיכות במומנטום החיובי של סוף חודש קודם ומציגות גם הן גיוסים של כ-55 מיליון ₪. לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-40 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, פדתה סכום של כ-100 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את השבוע הראשון של החודש בפדיון של כ-20 מיליון ₪. זאת, בעקבות המגמה המתמשכת של היחלשות הדולר אל מול השקל מתחילת שנת 2019.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 73.5 מיליארד ₪ (כ- 60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בגיוסים, הנאמדים בסכום של כ-65 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-195 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-130 מיליון ₪. כמו כן, היה גם הבדל גדול נוסף בתוך הקטגוריה המנייתית בין הקרנות המחקות שגייסו כ-165 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-100 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-10 מיליון ₪, קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) פדו סכום קטן כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה, גם בשבוע הראשון של החודש, עם גיוסים  הנאמדים בכ-155 מיליון ₪.
 • ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רשמו עלייה בקצב הגיוסים מהשבוע האחרון של חודש פברואר, הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-170 מיליון ₪, והקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-250 מיליון ₪, וסה"כ כ-420 מיליון ₪.

נכון ל-07.03.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 318 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 198.7 מיליארד ₪, מהם 173.6 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-25.1 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 119.4 מיליארד ₪, מהם 89.7 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-29.7  בקרנות מחקות.

 

 

* ללא כספיות

  – אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

 

בעקבות דחיית פרסום נתוני נכסי הקרנות ע"י רשות ני"ע, נכון לימי חמישי, ליום שני בבוקר (במקום יום ראשון),

אנחנו מפרסמים את הכתבה השבועית בימי שני במקום בימי ראשון

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים