‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 11/06/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

 גיוסים בתעשיית הקרנות:

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו בשבוע הראשון
של חודש יוני גיוס של כ-185 מיליון ₪,

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש יוני בסכום של כ-205 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-20 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-135 מיליון ₪ וקרנות הסל פדו כ-155 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו כ-255 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות להוביל את טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם בראשית חודש יוני עם גיוס של כ-165 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: פותחות את החודש בגיוסים הנאמדים בכ-70 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: רושמות גיוסים בסכום של כ-50 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות): עדיין פודות, אך יורדות משמעותית בקצב הפדיונות לסכום קטן של כ-10 מיליון ₪.

 • השבוע הראשון של חודש יוני נפתח במגמה חיובית בשוקי המניות בעולם ובירידות שערים בשוק המניות המקומי. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע בעליות שערים. בעולם: מדד S&P500 עלה בכ-3%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-2.2%, ה-DAX הגרמני עלה ב-1.95%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.85%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו מתחילת החודש תשואה שלילית של עד כ-0.3%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית גבוהה של עד 0.75%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה בכ-0.8%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש יוני נפתח בגיוסים של כ-440 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-255 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-185 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות). סכום זה של 185 מ' ₪ מבטא גיוס של כ-205 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיון של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-20 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-135 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות בסכום של כ-155 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להוביל את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם בפתיחת חודש יוני עם גיוס של כ-165 מיליון ₪. קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, פותחות את החודש בגיוסים הנאמדים בכ-70 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות גיוסים בסכום של כ-50 מיליון ₪. לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-35 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, עדיין ממשיכות לפדות, אך יורדות משמעותית בקצב הפדיונות לסכום של כ-10 מיליון ₪ בלבד. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון קטן של כ-20 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן ב-3 החודשים האחרונים.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 74.3 מיליארד ₪ (מעל לכ-60% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בפדיונות, הנאמדים בסכום של כ-165 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שעברו לפדיונות בפתיחת חודש יוני, בסכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-125 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-25 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-190 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם בפתיחת חודש יוני, בסכום הנאמד בכ-50 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) נותרה ללא שינוי.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע הראשון של החודש, עם גיוסים הנאמדים בכ-80 מיליון ₪.
 • ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש מאי גיוסים בסך של כ-255 מיליון ₪.

נכון ל-06.06.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 325.9  מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 203 מיליארד ₪, מהם 176.1 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-26.9 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 122.8 מיליארד ₪, מהם 90.7 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-32.1  בקרנות מחקות.

 

*  כל הנתונים נכונים ל-06.06.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר בחודש יוני

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים