‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

סיכום שבועי 23/10/2019 של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

באדיבות מיטב דש, 40 שנה :מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

קרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות)מגייסות מתחילת חודש אוקטובר ב-8 ימי מסחר סכום הנאמד בכ-985 מיליון ₪,
הקרנות הכספיות רשמו גיוסים של 270 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש ספטמבר בסכום של כ-715 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-270 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-285 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון של כ-15 מיליון ₪.

 

 התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: כובשות מחדש את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות

      מתחילת החודש, עם גיוס של כ-380 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח מדינה: למרות שאיבדו את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, הן ממשיכות במומנטום החיובי גם בפתיחת החודש ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-230 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות במומנטום החיובי מחודש קודם, גם בראשית חודש אוקטובר ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-135 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: פתחו את החודש בגיוס קל של כ-10 מיליון ₪.

 

 • חודש אוקטובר* נפתח במגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. מדד  S&P500עלה בכ-7%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-1.95%, ה-DAX הגרמני עלה ב-1.85%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-3.35%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו תשואה חיובית של עד כ-2.5%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.15%, ומדד אג"ח ממשלתי כללי עלה בכ-0.25%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש אוקטובר נפתח בגיוסים של כ-1.255 מיליארד ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-270 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-985 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות). סכום זה של 985 מיליון ₪ מבטא גיוס של כ-715 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-270 מיליון ₪, כאשר המחקות גייסו כ-285 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון בסכום של כ-15 מיליון ₪.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי כובשות מחדש את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, עם גיוס של כ-380 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה למרות שאיבדו את ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, הן ממשיכות במומנטום החיובי גם בפתיחת החודש ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-230 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות במומנטום החיובי מחודש קודם, ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-135 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות פתחו את החודש בגיוס קל של כ-10 מיליון ₪. לעומת זאת, הקרנות האג"חיות השקליות שהחלו לשנות מומנטום בחודש שעבר, חוזרות החודש לטריטוריה השלילית, עם פדיון קל מאוד של כ-5 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון של כ-25 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.

 

 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, פתחו את חודש אוקטובר עם פדיונות נמוכים הנאמדים בסכום של כ-10 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שמציגות גיוס חיובי, בסכום הנאמד בכ-130 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-140 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-100 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-110 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי, בסכום הנאמד בכ-105 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-10 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה, ורושמות גיוסים הנאמדים בסכום של כ-175 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש אוקטובר גיוסים בסך של כ-270 מיליון ₪.

 

נכון ל-17.10.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 344.3  מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 213 מיליארד ₪, מהם 184 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-29 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 131.3 מיליארד ₪, מהם 93.9 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-37.4 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

*  כל הנתונים נכונים ל-17.10.19, יום חמישי (כולל). סיכום של 8 ימי מסחר, מתוחם 3 ימי מסחר מקוצרים של חול המועד סוכות.

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים