‎ט״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024

סיכום שבועי 25/11/2019 של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

באדיבות מיטב בית השקעות 40 שנה, מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

קרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) מכפילות השבוע את קצב הגיוסים לסכום של כ-475 מיליון ₪

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) גייסה השבוע סכום של כ-180 מיליון ₪.
 • התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-295 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-425 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון של כ-130 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות עוברות לפדות השבוע סכום של כ-70 מיליון ₪.

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לשמור על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות
המגייסות גם השבוע, אך יורדות בקצב הגיוסים לסכום של כ-135 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח מדינה: עולות מעט בקצב הגיוסים השבוע, עם גיוס הנאמד בכ-75 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: שומרות על גיוס חיובי שבוע שלישי ברציפות: כ-20 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): רושמות השבוע גיוס זהה לזה של השבוע הקודם: כ-5
  מיליון ₪.

 • שבוע המסחר נסגר בירידות שערים בשוקי המניות בעולם ובמגמה מעורבת בשוק המניות המקומי. לעומת זאת, איגרות החוב הקונצרניות בישראל רשמו עליות שערים. בעולם: מדד S&P500 ירד בכ-55%, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-0.4%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.8%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-2.25%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו ירידה של כ-0.35% ועלייה של כ-0.55% בהתאמה. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד 0.2%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי, מדד ממשלתי כללי רשם עלייה של כ-0.15%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע נסגר בגיוסים של כ-405 מיליון ₪.

נתון זה משקף יציאה של כ-70 מיליון ₪ בלבד מהקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ- 475 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 475 מ' ₪) מבטא גיוס של כ-180 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-295 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-425 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו פדיון של כ-130 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, ממשיכות לשמור על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות גם השבוע, אך יורדות בקצב הגיוסים לסכום של כ-135 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה עולות מעט בקצב הגיוסים השבוע, עם גיוס הנאמד בכ-75 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, שומרות על גיוס חיובי שבוע שלישי ברציפות בסכום של כ-20 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות השבוע גיוס זהה לזה של שבוע קודם בסכום הנאמד בכ-5 מיליון ₪. הקרנות האג"חיות השקליות אשר היו במומנטום חיובי בשבועות האחרונים, רושמות פדיון קל שבוע שני ברציפות בסכום של כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חו"ל, אשר ביצעו מהפך ולראשונה מתחילת השנה סיימו בשבוע שעבר בגיוס חיובי, חוזרות לפדות השבוע סכום הנאמד בכ-50 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-80 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה הבדל בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-240 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיון של כ-160 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר השקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-270 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-190 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, בקרנות אג"ח מדינה, לאחר שפדו בשבוע שעבר, השבוע הן חוזרות לגייס סכום של כ-25 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפסיבית, רשמה גיוס של כ-10 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם השבוע, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-185 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות עוברות לפדות השבוע סכום של כ-70 מיליון ₪ בלבד.

נכון ל-21.11.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 349.2 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 216 מיליארד ₪, מהם 186.1 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-29.9 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 133.2 מיליארד ₪, מהם 94.2 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-39 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

 

 

*  ללא כספיות,  אין קרנות פסיביות בקטגוריה

*  כל הנתונים נכונים ל-21.11.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר (מיום ראשון 17/11 עד יום
חמישי 21/11).

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים