‎י״ט באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

28 פברואר 2024

סקירה שבועית , מאקרו ושווקים ושווקים 05/07/2020

באדיבות מיטב דש, אלכס זבז'ינסקי .

עיקרי הדברים  

 • הנתונים הכלכליים בישראל משקפים שההתאוששות במשק נבלמה בניגוד לתחזיות שהיו לפני חודש. כתוצאה מזה, הצמיחה צפויה להיות נמוכה יותר והגירעון התקציבי גבוה יותר מהתחזיות המוקדמות.
 • בעקבות שינוי בתחזיות הכלכליות גם תחזית האינפלציה מתעדכנת. אנו צופים שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תעמוד על כ-0.5%.
 • בנק ישראל עשוי להוריד ריבית לאפס בהחלטתו השבוע.
 • הכנסות השכירים בישראל ירדו בחודשים מרץ-מאי בשיעור של כ-5%-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • שיעור חשיפת המשקיעים המוסדיים בישראל לנכסים זרים הגיע לשיא בחודש מאי עם היקף גבוה של חשיפה באמצעות הנגזרים.
 • מדדי מנהלי הרכש בתעשייה במדינות בעלות תחלואה גבוהה היו בחודש יוני דומים למדינות בעלות תחלואה נמוכה יחסית. במגזר השירותים ההבדלים היו ניכרים יותר.
 • מדד הפתעות בנתונים הכלכליים בארה"ב עלה לשיא העשור.
 • אחוז החברות במדד S&P 500 שהשיגו תשואה נמוכה מהמדד היה בחודש יוני דומה לחודש מרץ.

 המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממליצים להגביר חשיפה לאירופה ואסיה ע"ח ארה"ב באפיק המנייתי.
 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי תוך החזקה מח"מ שקלי ארוך וצמוד קצר.
 • אנו ממליצים על גישה סלקטיבית באפיק הקונצרני.

מאקרו ישראל.

הנתונים ממשיכים להצביע על בלימה בהתאוששות המשק

 • הנתונים השבועיים של הרכישות בכרטיסי אשראי הצביעו על ירידה בהוצאות על מסעדות, מוצרי חשמל, ביגוד וריהוט ומזון. לפי נתונים אלה התאוששות בצריכה נבלמה ברמה הנמוכה בכ-10% מזו שהייתה לפני המגפה (תרשים 1).
 • נתוני הניידות של גוגל משקפים שעלייה בזמן השהות של אנשים במקומות עבודה ובמקומות בילוי ומסחר נעצרה ואף מסתמנת שוב ירידה (תרשים 2).

 

 • לפי נתוני לשכת התעסוקה, הירידה בשיעור האבטלה, שכולל העובדים שנמצאים בחל"ת, נבלמה והאבטלה התייצבה בשבועיים האחרונים ברמה של כ-21% (תרשים 3).
 • המדד המשולב למצב המשק ירד בחודש מאי ב-1.9% לעומת לפני שנה, הירידה החדה ביותר מאז תחילת שנות האלפיים (תרשים 4).

 

המציאות משתנה, גם התחזיות

במהלך החודש האחרון המצב הכלכלי בישראל השתנה. בתחילת החודש המשק היה בתהליך התאוששות מהסגר שהייתה צפויה להימשך בחודשים הבאים. אולם, בעקבות גידול במספר הנדבקים בנגיף וחוסר וודאות שנוצרה כתוצאה מזה, מתרבים הסימנים שההתאוששות נבלמה לקראת סוף החודש. נוסיף שגם בארה"ב, אחת משותפות הסחר העיקריות בישראל ומקור העיקרי להשקעות בישראל, המשק עלול לקרטע מסיבות דומות לנו, מה שעשוי להשפיע על הפעילות בכלכלה הישראלית.

המצב שנוצר מרע פוטנציאל ההתאוששות במשק לעומת ההערכות שהיו רק לפני חודש. אנו מעריכים תחזית לירידה בתמ"ג השנה בשיעור של כ-5%-6%. הגירעון צפוי להיות גדול יותר ולהסתכם בכ-12%-13%. כמובן שגם תחזיות אלה עוד עשויות להשתנות.

 

עדכון תחזית האינפלציה

גם תחזית האינפלציה, שהתבססה על תסריט ההתאוששות במחצית השנייה של השנה, שכרגע נמצאת בסימן שאלה, יורדת ל-0.5% ל-12 החודשים הבאים.  השוק בעצם כבר עדכן את התחזיות באגרסיביות בהשוואה למדינות האחרות (תרשים 5).

מהמדידות שלנו עולה שמחירי הפירות והירקות הוזלו משמעותית בחודש יוני. כמו כן, מהראיון שנתן יו"ר רשות החשמל עלה שהוזלת החשמל בשיעור של כ-10% שהייתה יכולה להתבצע בשנה הבאה בזכות מכירת תחנות כוח ע"י חברת החשמל, תתפרס על פני מספר שנים. מדד המחירים לחודש יוני צפוי להישאר ללא שינוי.

בנק ישראל עשוי להוריד ריבית לאפס בהחלטתו השבוע.

 

תשלומי דמי אבטלה ומענקים ע"י הממשלה לא פיצו על אובדן הכנסות מעבודה

נתוני ביטוח לאומי מראים שבחודש אפריל חלה ירידה של כ-8.6 מיליארד ₪ בתשלומי סך השכר במשק לעומת חודש פברואר (ירידה של כ-20%). באותו חודש תשלומי דמי אבטלה הסתכמו בכ-0.9 מיליארד בלבד ומענק עבור משפחות עם ילדים בסך של כ-500 ₪ לכל ילד הסתכם בכ-2.3 מיליארד ₪, כך שבסה"כ, הכנסות  הצרכנים ירדו.

בחודש מאי תשלומי דמי אבטלה עלו לכ-4 מיליארד ₪. עדיין אין נתוני השכר לחודש זה אך ספק שסך תשלומי השכר עלו עד כדי כך שיחד עם תשלומי דמי אבטלה החזירו שכירים לרמת ההכנסה הכוללת של חודש פברואר (תרשים 7).

נציין שבארה"ב, כתוצאה מתשלומי ההעברה מהממשל הכנסות הצרכנים עלו בחודשים אפריל-מאי הרבה מעל ההכנסות שהיו לפני המגפה ועדיין הוצאותיהם בחודשים  אלה ירדו משמעותית.

שורה תחתונה: סך הכנסות השכירים בישראל מעבודה ומדמי אבטלה (במחירים שוטפים) היו נמוכות בשיעור של  כ-5%-7% בחודשים מרץ-מאי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.  

  

האם השיעור של חודש מרץ נלמד?

שיעור החשיפה של המוסדיים לנכסים זרים הגיע בחודש מאי לשיא של כל הזמנים של 28.5% (תרשים 9). אומנם החשיפה באמצעות החוזים העתידיים/נגזרים מסך החשיפה לנכסים זרים ירדה מתחילת השנה מכ-21.5% לכ-20%, סכום האבסולוטי של החשיפה עמד בסוף מאי על 30.6 מיליארד דולר, רק חצי מיליארד דולר פחות מאשר בסוף חודש פברואר (תרשים 8).

אם תתחדש הבהלה בשווקים, המוסדיים שוב יצטרכו לקנות כמות גדולה של מט"ח כדי לתגבר ביטחונות בגין החוזים. נציין שסך סכום המוחזק במזומן ובמק"מ של המוסדיים לא גדל לעומת חודש פברואר.

שורה תחתונה: המוסדיים לא שינוי את גישתם לחשיפה למניות בחו"ל באמצעות החוזים ולא הגבירו נכסים נזילים כנגדם. אירוע דומה לזה שהתרחש בחודש מרץ שוב עשוי להגדיל בחדות ביקוש למט"ח רק שלא בטוח שהפעם בנק ישראל יסייע להרגיע שוק המט"ח.

 

 

 

מאקרו עולם.

איך חיים בתוך העלייה בנדבקים?

עד לאחרונה ניסינו לחזות איך המגפה משפיעה על הכלכלה, בפרט בישראל, על סמך ניסיון המדינות האסיאתיות שהקדימו בהתמודדות עם המגפה. כעת, עם עלייה מחודשת במספר החולים, המדיניות האסיאתיות הן דוגמה פחות רלוונטיות לגבי ישראל. כדאי לבחון את הנתונים הכלכליים של המדינות שמתנהלות תוך כדי עלייה במספר הנדבקים ללא הטלת הסגר.

בתרשימים 10-11 ניתן לראות מדדי מנהלי הרכש לחודש יוני במדינות שונות במגזר התעשייה והשירותים, כאשר המדינות עם כמות גדולה ועולה של נדבקים בנגיף מסומנות בצבע שחור.  במגזר התעשייה לא ניכר הבדל משמעותית בין המדינות שיש בהם תחלואה גבוהה לעומת אחרות. במגזר השירותים ההבדלים יותר גדולים. הודו וברזיל נמצאות בפער גדול במקומות האחרונים. לעומת זאת, שבדיה וארה"ב יחסית לא שונות מהמדינות עם התחלואה הנמוכה.

שורה תחתונה: בתחום התעשייה לא קיים בינתיים יתרון ברור למדינות עם תחלואה נמוכה על פני אלו עם הגבוהה. בתחום השירותים יש סימנים להבדלים יותר גדולים.

 

הנתונים הכלכליים בארה"ב מפתיעים לטובה, אך היא לא מצטיינת בקצב ההתאוששות

מרבית הנתונים הכלכליים בארה"ב ממשיכים להפתיע לטובה. בשבוע שעבר מכירות הבתים, מדד הסנטימנט הצרכני, מדד מנהלי הרכש בתעשייה ונתוני שוק העבודה הכו את התחזיות. כתוצאה מזה, מדד הפתעות בנתונים הכלכליים של Citi עלה לרמה הגבוהה ביותר בעשור האחרון (תרשים 12). בהתאם להפתעות לטובה בנתונים, גם שוק המניות, שלעיתים קרובות מתואם עם השינוי במדד ההפתעות, עלה בחדות.

 

עדיין מוקדם להגיד האם ההפתעות החיוביות בנתונים הכלכליים בארה"ב אכן מעידות על התאוששות מהירה או שתחזיות האנליסטים היו פשוט פסימיות מדי. כפי שראינו במדדי מנהלי הרכש לחודש יוני ארה"ב לא הצטיינה במיוחד בהשוואה למדינות האחרות.

בדרך כלל, אחרי שמדד הפתעות עולה, אנליסטים מעדכנים כלפי מעלה את התחזיות, מה שמוביל דווקא לגידול באכזבות מהנתונים. לכן, מדד הפתעות בדרך כלל מתכנס לממוצע. הפעם הסיכוי להפתעות לרעה גדול גם בגלל שנתוני חודש יוני ויולי יושפעו מעלייה במספר הנדבקים בארה"ב.  כפי שמעיד מדד הניידות של גוגל, והזמנות שולחנות במסעדות בארה"ב ההתאוששות בפעילות המשק האמריקאי מתחילה להתמתן בשבועות האחרונים (תרשים 13-14).

 

 

שוק העבודה בארה"ב ממשיך להפתיע לטובה, אך במקביל מתפתחים סימני נזקים לטווח ארוך

שוק העבודה האמריקאי שוב הפתיע עם תוספת של 4.8 מיליון משרות בחודש יוני לאחר גידול של 2.7 מיליון  בחודש הקודם. יחד עם זאת, המספר הכולל של המשרות במשק עדיין נמוך ועומד על כ-138 מיליון לעומת 152 מיליון בחודש פברואר. מספר העובדים בחל"ת המשיך לרדת, אך מספר המפוטרים עלה (תרשים 16). שיעור האבטלה, שכולל גם את המובטלים הזמניים, ירד ל-11.1% לעומת 14.7%  בחודש אפריל.

 

מאפיין מדאיג של השפעת המשבר על שוק העבודה הייתה עלייה חדה של 4.5 מיליון אנשים שלא משתתפים בכוח העבודה (לא עובדים ולא מחפשים עבודה), מה שלא קרה באף משבר קודם (תרשים 15). יתכן שהקפיצה נובעת מהתשלומים שמעביר הממשל לאזרחים שמאפשרים להם לא לעבוד.

בתרשים 17 ניתן לראות את אחוז המשרות שחזרו במאי-יוני כשיעור מאובדן המשרות (אם היה)  במרץ-אפריל. במרבית הענפים בין 20%-50% מהמשרות שנמחקו במרץ אפריל חזרו במאי-יוני. בחנויות המזון ומוצרי בניין לא הייתה כלל ירידה במשרות. בענפי שירותים רבים דווקא בשכר גבוה יחסית, חזרו פחות מ-20% מהמשרות כאשר בענפי היי טק נמשכה ירידת המשרות גם בחודשים מאי-יוני. לפיכך, לצד חזרה לעבודה של עובדים רבים בענפי השירותים בשכר נמוך, נמחקות המשרות בענפים עם שכר גבוה.

 

נתונים באירופה

 • הסנטימנט הכלכלי באירופה השתפר בחודש יוני בשיעור יותר גבוה לעומת שיפור בסנטימנט העסקים בתחום התעשייה ובמיוחד השירותים (תרשים 18). אחד המאפיינים של המשבר ולא רק באירופה שהצרכנים נפגעים פחות מהעסקים בזכות סיוע ממשלתי, כאשר העסקים מתמודדים עם ירידה חדה בפעילות העסקית.
 • אם במגזר השירותים ההתאוששות די דומה בין המדינות באירופה, הפערים במדד מנהלי הרכש בתעשייה די גדולים בחודש יוני, כאשר צרפת מובילה עם מדד שעומד על 52.3 וגרמניה מפגרת עם 45.2 (תרשים 19).

 

 • בסקר אשראי בנקאי באירופה נמצא שהבנקים הקשיחו תנאי אשראי, במיוחד לצרכנים (תרשים 21). הקשחת תנאי אשראי ע"י הבנקים מתרחשת למרות ההלוואות הזולות בסך של כ-1.3 טריליון אירו שקיבלו הבנקים מה-ECB. בולטת עלייה חדה בביקוש לאשראי העסקי, כאשר ביקושים לאשראי מצד הצרכנים דווקא נחלשו (תרשים 20).

 

נתונים באסיה

מדדי מנהלי הרכש בתעשייה ברוב המדינות באסיה עדיין נמוכים מרמה 50 ומצביעים על התכווצות בפעילות (תרשים 22). רק סין רושמת התרחבות בכל מדדי מנהלי הרכש. במיוחד במגזר השירותים  (תרשים 23). בהתאם לנתונים הכלכליים הטובים נרשמו עליות חזקות בשוק המניות הסיני.

 

שווקים.

ספקות לגבי ההתאוששות שוב מבליטות את מניות הטכנולוגיה

שוקי המניות היו יותר חיוביים בשבוע האחרון, למרות המשך עלייה במספר הנדבקים בארה"ב. המסחר בארה"ב שוב מתאפיין במספר יחסית מועט של המניות שמושכות את המדד למעלה. אחוז החברות מתוך S&P 500 שרשמו בחודש יוני תשואה נמוכה מהמדד הכללי עלה לכ-63%, בדומה לחודש מרץ, לאחר שירד כבר קרוב ל-50% באפריל ומאי (תרשים 24).

כפי שניתן לראות בתרשים 25, אם בחודש מאי התפלגות ביצועי המניות השונות במדד S&P 500 ביחס למדד עצמו הייתה יחסית סימטרית, אז ביוני "ראש הפעמון" שוב נטה שמאלה, כמו במרץ, עם הרבה חברות שהציגו ביצועים נמוכים מהמדד. רק שהפעם, להבדיל מחודש מרץ, הפיגור של רוב המניות מאחורי המדד היה קטן יותר. במצב כזה מניות סקטור הטכנולוגיה שוב העמיקו את פער מול שאר הסקטורים.

שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה בינונית-נמוכה לאפיק המנייתי. בנסיבות הקיימות של תחלואה גבוהה למניות הסקטורים המסורתיים יהיה קשה להתרומם בארה"ב. אנו צופים שמניות סקטור הטכנולוגיה ימשיכו להציג ביצועים עודפים.

 

 

ריכוז המלצות לאפיק האג"ח
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
   +
·         צמודות++  
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
++  
 • דירוג A/A+
    
 • דירוג A– ומטה
    
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 5/7/20לפני שבועלפני חודש
4210.040.020.07
1220.040.060.06
3230.130.140.20
3240.210.210.29
10260.370.370.50
3270.430.400.56
9280.540.520.68
3300.630.620.76 
5371.191.161.28
1421.331.301.47
3471.561.541.71
2/100.590.560.70
 
    
    
5903-0.16-0.11-0.51
922-0.25-0.33-0.57
5904-0.49-0.58-0.68
923-0.41-0.52-0.64
1025-0.60-0.67-0.71
527-0.64-0.72-0.67
529-0.67-0.69-0.61
536-0.37-0.41-0.31
841-0.10-0.11-0.02
5450.160.140.22
ציפיות אינפלציה
10.280.330.53
20.340.470.71
30.550.680.88
40.770.891.01
50.911.031.16
61.031.131.25
71.141.221.30
81.221.271.35
91.301.321.39
101.331.351.43
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
11210.030.050.06
5260.120.140.14
11300.180.14 
    
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 5/7/2020לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-0.08-0.08-0.06 יחס ביקוש/היצע4.45.05.2 
5 Y-0.01-0.020.09 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.11%-0.02%-0.05% 
10 Y-0.0300.10 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.08%0.01%0.04% 
30Y0.280.330.43 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים 0.12%0.01%0.02% 
CDS Israel (10Y)868699      
  
ז 
  

 

 

מרווחים של האג"ח הקונצרניות
 מרווח נוכחישינוי שבועישינוי חודשי
דירוג  AA+0.74-0.04-0.03
דירוג AA1.70-0.010.13
דירוג A4.120.220.48
דירוג BBB9.960.960.27
לא מדורג7.260.601.24
בנקים0.74-0.06-0.04
תקשורת2.13-0.16-1.18
פיננסיים1.61-0.070.05
אנרגיה1.850.030.01
בנייה2.99-0.400.06
נדל"ן, דירוג A ומעלה2.750.140.44
נדל"ן דירוג A מינוס ומטה13.790.09-0.97

 

 

 


 
פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
07/06/2020 09:00GEFactory Orders MoMMay-25.80%
07/06/2020 11:30ECSentix Investor ConfidenceJul-24.8
07/06/2020 12:00ECRetail Sales MoMMay-11.70%
07/06/2020 16:00ISBase RateJul-060.10%
07/06/2020 16:45USMarkit US Services PMIJun F46.7
07/06/2020 17:00USISM Non-Manufacturing IndexJun48.245.4
07/07/2020 09:00GEIndustrial Production SA MoMMay-17.90%
07/07/2020 17:00USJOLTS Job OpeningsMay5046
07/07/2020ISForeign Currency BalanceJun142.5b
07/08/2020 22:00USConsumer CreditMay-$17.500b-$68.779b
07/09/2020 04:30CHPPI YoYJun-3.20%-3.70%
07/09/2020 04:30CHCPI YoYJun2.60%2.40%
07/09/2020 09:00GEExports SA MoMMay-24.00%
07/09/2020 09:00GEImports SA MoMMay-16.50%
07/09/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsJul-04
07/10/2020 09:45FRIndustrial Production MoMMay-20.10%
07/10/2020 11:00ITIndustrial Production MoMMay-19.10%
07/10/2020 15:30USPPI Ex Food and Energy MoMJun0.10%-0.10%
07/10/2020 07/15CHNew Yuan Loans CNYJun1800.0b1480.0b
07/10/2020 07/15CHAggregate Financing CNYJun3100.0b3190.0b
07/10/2020 07/18CHForeign Direct Investment YoY CNYJun7.50%
07/10/2020 11:00ITIndustrial Production MoMMay-19.10%

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק.

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

/6/202028                                            זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים