‎י״ד באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

23 פברואר 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 02/09/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: אלכס זבז'ינסקי.

עיקרי הדברים  

 • שיעור האבטלה במשק נותר יחסית יציב, אך ניכרת ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. ירידה בשיעור ההשתתפות בקרב הגברים, במיוחד הצעירים, הפכה למגמה.
 • התנהגות זהירה מדי של בנק ישראל מגבירה להערכתנו התחזקות השקל. אנו מעריכים שהורדת הריבית ו/או התערבות בשוק המט"ח מאוד סבירים בחודשים הקרובים.
 • האינדיקאטורים השוטפים משקפים שיפור בצריכה הפרטית במשק בחודשים האחרונים.
 • השקל בעשור האחרון היה המטבע שהקורלציה החיובית שלו עם מדד המניות האמריקאי בתקופות של עליות חדות במניות, הייתה החזקה ביותר בקרב כל יתר המטבעות. כדאי לקחת בחשבון התנהגות זו בשיקולים הקשורים לגידור המטבע.
 • האינדיקאטורים הכלכליים בעולם, כולל באירופה, יפן והשווקים המתפתחים ממשיכים להצביע על היחלשות בפעילות.
 • חלק גדול מהאינדיקאטורים הכלכליים שזיהו מוקדם יחסית את המיתון המתקרב בארה"ב בעבר, מצביעים על עלייה בסיכון למיתון גם כעת.

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דגשים:

 • אנו ממשיכים להמליץ על הורדת חשיפה לאפיק המנייתי.
 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי בעיקר באמצעות החזקת אג"ח ארוך וקצר.
 • אנו ממשיכים להמליץ על הטיה לאפיק השקלי. גם התנהגות עונתית של האפיקים תומכת באפיק השקלי בתקופה זו.
 • אנו ממליצים על הקטנת חשיפה באג"ח הקונצרניות, במיוחד בדירוג נמוך.

אקרו ישראל.

המשק בתעסוקה מלאה, אך ניכרת ירידה בשיעור ההשתתפות

מתחילת 2018 לא נרשמו שינויים גדולים בשיעור האבטלה במשק בגילאי 25-64, אך בחודשים האחרונים ניכרת ירידה חדה בהשתתפות בכוח העבודה (תרשים 1). ללא ירידה זו, האבטלה הייתה יותר גבוהה. אפשר היה להתייחס לירידה בהשתתפות כאל תנודה סטטיסטית בלבד, אלמלא העובדה שמגמת ירידה בהשתתפות בקרב הגברים נמשכת בעקביות כבר שנתיים (תרשים 2).

תרשים  1

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  2

בפרט ירידה חריפה בהשתתפות נרשמה בקרב הגברים הצעירים בני 18-24 (תרשים 3). מגמה זו עלולה לשקף בעיה מבנית במשק שתקשה על הצמיחה.

תרשים  3

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

בנק ישראל לא ניצל את ההזדמנות

אם בנק ישראל היה יכול להפיק איזושהי תועלת מהורדת ריבית קטנה שעוד נותרה לו, הוא היה צריך לפעול בהחלטה האחרונה. הרי השוק כבר מגלם הורדת ריבית  בחודשים הקרובים, אך הוא לא ציפה לה כבר עכשיו.

הורדת הריבית כבר במועד זה הייתה משדרת נחישות ומוכנות ללכת נגד הקונצנזוס. בכך היא הייתה מגבירה הרתעה בשוק המט"ח שאף עשויה לחסוך לבנק ישראל צעדים מקלים בהמשך, זאת לעומת הורדת ריבית שכולם כבר מצפים לה. לראיה, פרסום הודעת הנגיד מסוף חודש יולי, עליו חזר בנק ישראל בהודעת הריבית האחרונה, נעשה בשלב שכבר היה ברור לכולם שבנק ישראל לא הולך להעלות ריבית. לכן, למרות שההודעה שינתה מהותית את כיוון המדיניות של בנק ישראל, האפקט שלה בשוק המט"ח היה קטן וקצר טווח. השקל מאז היה עדיין בין המטבעות החזקים בעולם.

המסר הנוכחי של בנק ישראל משחזר את הנוסח שהיה נהוג בהודעות ריבית בין נובמבר 2015 לפברואר 2017 . בתקופה זו השקל התחזק בכ-8% ביחס לסל המטבעות.

בסה"כ, הרקורד של בנק ישראל מתחילת השנה משקף התנהלות מאוד זהירה שנגררת אחרי השווקים. להערכתנו, זהירות יתר של בנק ישראל באה לידי ביטוי בהתנתקות השקל משערו של הדולר בעולם שהתרחשה מתחילת השנה, בניגוד למגמה בשנים הקודמות (תרשים 4).

שורה תחתונה: בנסיבות הקיימות, הסיכוי להורדת הריבית ע"י בנק ישראל ו/או להתערבות בשוק המט"ח בחודשים הקרובים די גבוה.

תרשים  4

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

נתונים נוספים

 • בחודשים האחרונים חל שיפור באינדיקאטורים של הצריכה הפרטית בישראל. נתוני המכירות ברשתות השיווק והרכישות בכרטיסי אשראי הצביעו על עלייה בקצב הגידול השנתי לאחר מגמת היחלשות (תרשים 5).
 • נמשכת ההתאוששות בשוק הנדל"ן, אשר באה לידי ביטוי בין היתר בגידול בכמות המשכנתאות, כפי שפורסם בשבוע שעבר (תרשים 6).
 תרשים  5

מקור: הלמס, בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  6

 

 מאקרו עולם.

לפני ה-Brexit השווקים עוד עלולים להתאכזב מה-ECB

 • אינפלציית הליבה באירופה שעמדה בחודש אוגוסט ברמה של 0.9% והייתה נמוכה מהתחזית מחזקת תמיכה בצעדים ממריצים ע"י ה-ECB בעוד כשבועיים. ההתרחשויות בשוק האג"ח האירופאי בחודש אוגוסט מעלים סיכוי שהשווקים יתאכזבו מצעדי ה-ECB שיתקשה להציע תמריצים שעדיין לא מגולמים.
 • כפי שכתבנו באחת הסקירות הקודמות, להערכתנו, חלק גדול מהפירמידה של האג"ח בתשואות השליליות נתמכת ע"י המשקיעים בטווח קצר מטעמים ספקולטיביים. אכזבה מה-ECB או טריגר אחר עלולים לגרום ליציאה מהירה של הכספים שמושקעים באג"ח אלה באירופה. שילוב של כלכלה חלשה, מטבע חלש ובנק מרכזי שפועל תחת מגבלות הגוש מעלים סיכון של שוק האג"ח באירופה לרמה גבוהה.
 • סקרי הסנטימנט באירופה, כולל במגזר השירותים ממשיכים בעיקר להצביע על היחלשות (תרשים 7-8).
תרשים  7

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  8
 • מנגד, נציין שהמכירות הקמעונאיות בגרמניה הפתיעו לטובה. קצב השינוי השנתי שלהן אף עלה, מה שמצביע שהצרכנים ממשיכים לתמוך בפעילות הכלכלית (תרשים 9).
 • על רקע ההתפתחויות האחרונות בחזית ה-Brexit, הסנטימנט העסקי באנגליה ירד לרמה נמוכה יותר מאשר לאחר הצבעת ה-Brexit (תרשים 10).
תרשים  9

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  10

 

 

חולשה ניכרת באינדיקאטורים ביפן

למרות שנתוני הצמיחה ברבעון השני ביפן היו דווקא סבירים, ניכרת חולשה בנתונים הכלכליים השוטפים. לאחר היחלשות הייצור התעשייתי, חלה הרעה משמעותית במכירות הקמעונאיות (תרשים 11). ההרעה בביקוש הצרכנים מתרחשת במקביל לירידה בסנטימנט הצרכני (תרשים 12).

תרשים  11

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  12

 

 

 

המדינות מתפתחות נחלשות ופועלות במישור המוניטארי ופיסקאלי

 • נתוני היצוא לסין, כפי שמדווחים במדינות מקור, מצביעים על ירידה בקצב השנתי של היצוא מיפן, דרום קוריאה ומאירופה. רק ביצוא מאוסטרליה לסין חלה מגמת שיפור (תרשים 13). היצוא לסין מדרום קוריאה וממלזיה ירד בשנה האחרונה בשיעור אף גבוה יותר מאשר היצוא מארה"ב. נתונים אלו משקפים היחלשות בפעילות המשק הסיני.
 • מדדי הייצור התעשייתי במדינות אסיה משקפים הבדלים בין קוריאה, סינגפור ויפן בהן הייצור התעשייתי מתכווץ לבין מלזיה, הודו ובמיוחד וייטנאם בהן נמשכת צמיחה במדד הייצור התעשייתי (תרשים 14).

נראה, שהמדינות המפותחות יותר באסיה, בהן הייצור מתמקד במוצרים בטכנולוגיה ברמה גבוהה המשתלב בד"כ בשרשרת הספקה גלובלית סובלות יותר מהאטה בפעילות התעשייתית מאשר המדינות המתמקדות במוצרים פשוטים יותר כגון מוצרי הצריכה.

תרשים  13תרשים  14
 • ממשלות רבות באסיה התחילו להפעיל תמריצים פיסקאליים ולא רק מוניטאריים. בדרום קוריאה, אינדונזיה, הונג קונג, תאילנד, סינגפור ויפן הודיעו בחודש האחרון הממשלות על הגדלת ההוצאות או על קיצוצים במיסים.

 

 

 

ארה"ב

 • מדדי הסנטימנט הצרכני בארה"ב די מבלבלים. מדד אוניברסיטת מישיגן ירד בחדות בחודש אוגוסט. לעומת זאת, מדד Conference Board עלה לרמה הגבהה בעשור האחרון.
 • קצב הגידול השנתי של ההזמנות של מוצרי השקעה ירד לרמה אפסית (תרשים 16).
 • ההוצאה הצרכנית (במחירים קבועים) צומחת בקצב יציב, אך קצב הגידול בהכנסות הצרכנים מתמתן (תרשים 15). אם האטה בהכנסה תימשך היא צפויה להשפיע על הצריכה.
תרשים  15

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  16

 

 

עד כמה חזקים סימני מיתון בארה"ב?

המודלים שמנבאים סיכוי למיתון בארה"ב על סמך היפוך עקום התשואות סובלים להערכתנו מחסרון בתקופה הנוכחית שבה הכוחות שפועלים לירידה של התשואות הארוכות גדולים משמעותית מאשר בעבר, מה שמקל על העקום להתהפך.

בדקנו עד כמה סימני מיתון בארה"ב חזקים על סמך התנהגות של האינדיקאטורים הכלכליים העיקריים לפני שלושת המיתונים האחרונים (בשנים 1991, 2001 ו-2008).

 • כפי שניתן לראות בטבלה מטה, האינדיקאטורים שקשורים לפעילות התעשייתית (מדד הייצור התעשייתי, מדד מנהלי הרכש בתעשייה) אותתו על המיתון המתקרב כשנתיים לפניו (נרשמה בהם היחלשות של שישה חודשים רצופים מהשיא). גם הוצאות הבנייה, תביעות דמי אבטלה, מכירות קמעונאיות והזמנות מוצרי השקעה היו יחסית מקדימים בזיהוי המיתון.
 • לפי חלק גדול מהאינדיקאטורים, המיתון בארה"ב עלול להתרחש בטווח של עד שנתיים.
 • לפי תביעות דמי אבטלה והמכירות הקמעונאיות בינתיים אין מיתון באופק.
 • נציין רק, שהאינדיקאטורים שקשורים לתעשייה פעמים רבות משדרים "אזעקת שווא". הם נחלשים באמצע המחזור הכלכלי מבלי שמגיע מיתון אחר כך.

שורה תחתונה: אינדיקאטורים כלכליים רבים מאותתים על סיכון למיתון בארה"ב בטווח של בין שנה לשנתיים. אם תחול עלייה בתביעות דמי אבטלה והרעה במכירות הקמעונאיות (שכבר מסתמנת בקטגוריות מסוימות), הסיכוי למיתון יעלה משמעותית.

 

סימני מיתון באינדיקאטורים הכלכליים בארה"ב

 מספר חודשים ממוצע מתחילת היחלשות לפני שלושה המיתונים האחרונים (1991, 2001, 2008)האם יש היחלשות בשישה החודשים האחרונים
Manufacturing Production24כן
ISM Manufacturing PMI19כן
US Initial Jobless Claims17 
Construction Spending17כן
Retail Sales Less Food & Autos 16 
Durable Goods New Orders ex Transp.15כן
US Personal Consumption Expenditure12 
ISM Non-Manufacturing12כן
US New One Family Houses Sold12 
Capital Goods New Orders11כן
US Personal Income 11 
Consumer Credit10 
Consumer Confidence8 

 

 

 

 

שווקים.

חודש אוגוסט לא שגרתי

חודש אוגוסט היה מטלטל בשווקים:

 • די נדיר שבחודש אחד תשואה ל-10 שנים בארה"ב יורדת ב-0.5% (בפעם האחרונה זה קרה בינואר 2015) ובאותו חודש גם תשואת האג"ח של איטליה יורדת באותו שיעור.
 • באוגוסט נרשמה ירידה חדה של מעל 7% במחיר הנפט ועלייה חדה של כמעט באותו שיעור של מחיר הזהב.
 • שוק המניות האמריקאי, למרות התהפוכות הרבות, ירד בסיכום חודשי ב-1.8% בלבד (S&P 500), אך מדד השווקים המתעוררים ירד ב-5.1%.
 • 22 בנקים מרכזיים הורידו ריבית.
 • היקף פוזיציות שורט בשוק המניות האמריקאי ביחס לסך המניות הנסחרות עלה לרמה הגבוהה ביותר מאז הירידות ב-2015 (תרשים 18).
 • הביצועים היחסיים של השווקים המתעוררים, כולל היחס בין מדד MSCI EM ל-MSCI World ומדד המטבעות של השווקים המתעוררים, ירדו לרמות שלא נראו יותר מעשור (תרשים 17). כל הגורמים פעלו נגד השווקים המתעוררים, כולל החרפת מלחמת הסחר, התחזקות הדולר, ירידה במחירי הסחורות וטלטלות במדינות ספציפיות.
תרשים  17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  18

 

 

 

הסיכונים לשוק המניות מתגברים

קשה לנו להאמין שהתקוות שעודדו את השווקים בשבוע האחרון בקשר להתקרבות מחודשת בין ארה"ב לסין יחזיקו מעמד לאורך זמן. בינתיים, מהיום המכסים על היבוא מסין לארה"ב בסך של כ-110 מיליארד דולר עולים לגובה של 15%, כולל על מוצרי צריכה רבים. שינוי זה צפוי לפגוע בצרכן האמריקאי שבינתיים "מחזיק" את הכלכלה ומצב הרוח בשווקים.

לאור ההתקפות של הנשיא האמריקאי נגד החברות האמריקאיות, שאינן ממהרות בינתיים להוציא את העסקים מסין, כדאי לציין שמנתוני התמ"ג המעודכנים לרבעון השני בארה"ב שכללו נתונים המתייחסים לרווחים של החברות האמריקאיות, הרווחים שמקורם מחוץ לארה"ב עלו די בחדות ברבעון השני והגיעו לשווי שמהווה כ-50% משווי הרווחים שנובעים מהפעילות המקומית (תרשים 19). פגיעה ביכולת החברות להפיק רווחים מחוץ לארה"ב עלולה להוות מכה רצינית לשוק המניות. שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על חשיפה נמוכה-בינונית לשוק המניות.

תרשים  19 

שקל –  המטבע של Risk-on

כפי שכבר הצגנו בעבר, השקל התנהג בעשור האחרון בקורלציה חיובית גבוהה מאוד עם שוק המניות האמריקאי. הוא התחזק כשהמניות בארה"ב עלו ונחלש בירידות (תרשים 21).

לעומת המטבעות "Save Haven" אליהם בורחים המשקיעים כשהשוק יורד (היין היפני והפרנק השוויצרי לדוגמה), השקל הוא בדיוק דוגמה הפוכה. הקורלציה החיובית שלו עם מדד S&P500 בשבועות בהם המניות עלו ביותר מ-1.5% בעשור האחרון הייתה גבוהה משמעותית מכל מטבע אחר (תרשים 20).

שורה תחתונה: התנהגות זו של השקל מעלה כדאיות הגנה מטבעית של החשיפה למניות חו"ל בשוק מניות עולה. כעת, כשהסיכויים לעליות בשוק המניות האמריקאי נמוכים יחסית להערכתנו, כדאי למשקיעים לבחון הקטנת הגנה מפני התחזקות השקל וע"י כך לחסוך עלויות גידור.

תרשים  20

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  21

 

 

 

העונתיות תומכת בהמשך הטיה שקלית

כידוע, האינפלציה לא מתפלגת בצורה אחידה על פני השנה. האינפלציה הגבוהה ביותר מתרכזת בדרך כלל בין החודשים מרץ ליוני (העונתיות בחודשים אלו חיובית בגובה של 1%) והאינפלציה הנמוכה ביותר בין החודשים נובמבר לפברואר (מינוס 1%).

בעשור האחרון מדד האג"ח הממשלתיות הצמודות השיג תשואה של 50% ומדד האג"ח הממשלתיות השקליות בריבית קבועה השיג כ-59%.

 • אם היינו משקיעים בחודשים עם עונתיות גבוהה של האינפלציה (מרץ-יוני) רק בצמודים, בחודשים של עונתיות נמוכה (נובמבר-פברואר) רק בשקלים וביתר החודשים היינו מחלקים את התיק שווה בשווה בין האג"ח הצמודות לשקליות, לא היינו משיגים תשואה עודפת משמעותית על פני המדד השקלי.
 • אולם, גילינו שקיימת שיטה "משופרת" להשגת התשואה העודפת. אם בשליש הראשון של השנה (ינואר-אפריל) היינו משקיעים רק באג"ח הצמודות, בשליש האחרון של השנה (ספטמבר-דצמבר) רק באג"ח השקליות ובשליש האמצעי היינו משקיעים לפי חלוקה שווה, היינו מגיעים לתשואה של 65%, מעל כל אחד מהאפיקים בנפרד.
 • מסתבר, ששיטה זו נותנת יתרון גם כשמשקיעים רק באג"ח הקצרות (לטווח של עד שנתיים) וגם רק באג"ח הבינוניות (בין שנתיים לחמש שנים). בטווחים הארוכים (מעל חמש שנים) קשה לבחון את השיטה מכיוון שטווחים של המדדים השקלי והצמוד שונים (בצמוד הטווח הנו 5-10 שנים ובשקלי ל-5 שנים ומעלה).
 • עשינו את אותה הבדיקה רק לשנים 2014-2019 בהם הייתה אינפלציה נמוכה במיוחד. מסתבר, שהשיטה עבדה גם בתקופה זו והיינו מגיעים איתה לתשואה עודפת של כ-4% במצטבר על פני מדד האג"ח השקליות, וכ-13% על פני המדד הצמוד (תרשים 22).

מסקנה: למרות שציפיות האינפלציה ירדו די בחדות לאחרונה (תרשים 23), אנו ממשיכים להמליץ על הטיית התיק לטובת האפיק השקלי. גם העונתיות בהתנהגות האג"ח תומכת בהטיית התיק  לטובת האפיק השקלי החל מחודש ספטמבר.

תרשים  22

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  23

 

 

ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות   +
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

 

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 01/09/19לפני שבועלפני חודש
    
1200.170.210.24
4210.190.190.35
1220.240.250.43
3230.340.400.58
3240.410.480.71
10260.700.771.03
3270.750.841.10
9280.920.991.30
1421.861.942.25
3472.142.232.60
2/100.740.791.01
 
    
1020-0.74-0.73-0.88
5903-0.89-0.87-0.88
922-0.89-0.84-0.89
5904-0.81-0.76-0.78
923-0.86-0.81-0.84
1025-0.77-0.76-0.65
527-0.64-0.62-0.46
529-0.45-0.42-0.20
5360.190.200.46
8410.480.610.89
5450.850.881.20
ציפיות אינפלציה
11.061.111.30
21.181.151.29
31.241.221.44
41.281.311.51
51.321.371.55
61.411.481.60
71.481.531.63
81.531.571.66
91.561.601.68
101.591.631.71
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.080.060.05
5260.100.090.10
    
 

 

  

 

 
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 01/09/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.29-1.31-1.41 יחס ביקוש/היצע3.94.05.0 
5 Y-0.92-0.89-0.99 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.04%-0.04%-0.04% 
10 Y-0.47-0.45-0.52 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.02%0.04%0.03% 
30Y0.320.350.31 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.02%-0.05%0.00% 
CDS Israel 10Y899099      
  
ז 
  

 

 

אג"ח קונצרניות
 
  

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.530.53 0.750.78  
20.530.52 1.041.02  
30.530.50 1.331.25  
40.570.53 1.471.32  
50.650.60 1.481.22  
60.740.68     
70.850.78     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.840.692.112.431.61.4
20.830.872.022.183.02.9
30.831.041.931.944.54.5
41.001.152.121.95  
51.341.192.582.21  
61.521.21    
71.341.22    
8      

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.910.842.162.055.55.8
21.211.172.102.055.25.7
31.721.752.032.064.95.6
41.611.612.062.114.34.9
51.491.472.192.193.23.5
61.461.412.192.152.72.8
71.501.442.081.97  
8      
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
09/02/2019 02:50JNCapital Spending YoY2Q6.10%
09/02/2019 03:30JNJibun Bank Japan PMI MfgAug F49.5
09/02/2019 04:45CHCaixin China PMI MfgAug49.849.9
09/02/2019 10:45ITMarkit Italy Manufacturing PMIAug48.5
09/02/2019 10:50FRMarkit France Manufacturing PMIAug F51
09/02/2019 10:55GEMarkit/BME Germany Manufacturing PMIAug F43.6
09/02/2019 11:00ECMarkit Eurozone Manufacturing PMIAug F47
09/02/2019 11:30UKMarkit UK PMI Manufacturing SAAug48
09/03/2019 12:00ECPPI YoYJul0.70%
09/03/2019 16:45USMarkit US Manufacturing PMIAug F49.9
09/03/2019 17:00USISM ManufacturingAug51.251.2
09/04/2019 04:45CHCaixin China PMI ServicesAug51.851.6
09/04/2019 10:45ITMarkit Italy Services PMIAug51.7
09/04/2019 10:50FRMarkit France Services PMIAug F53.3
09/04/2019 10:55GEMarkit Germany Services PMIAug F54.4
09/04/2019 11:00ECMarkit Eurozone Services PMIAug F53.4
09/04/2019 11:30UKMarkit/CIPS UK Services PMIAug51.4
09/04/2019 12:00ECRetail Sales YoYJul2.60%
09/04/2019 15:30USTrade BalanceJul-$54.3b-$55.2b
09/04/2019 21:00USU.S. Federal Reserve Releases Beige Book   
09/04/2019USWards Total Vehicle SalesAug16.90m16.82m
09/05/2019 09:00GEFactory Orders MoMJul2.50%
09/05/2019 15:15USADP Employment ChangeAug148k156k
09/05/2019 15:30USNonfarm Productivity2Q F2.20%2.30%
09/05/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsAug-31
09/05/2019 17:00USFactory OrdersJul0.70%0.60%
09/05/2019 17:00USISM Non-Manufacturing IndexAug54.153.7
09/05/2019ISForeign Currency BalanceAug120.0b
09/06/2019 09:00GEIndustrial Production WDA YoYJul-5.20%
09/06/2019 09:00GELabor Costs SA QoQ2Q1.10%
09/06/2019 12:00ECEmployment QoQ2Q F0.20%
09/06/2019 12:00ECGDP SA QoQ2Q F0.20%
09/06/2019 15:30USChange in Nonfarm PayrollsAug162k164k
09/06/2019 15:30USUnemployment RateAug3.70%3.70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

1/9/2019                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים