‎כ״ב באדר א׳ ה׳תשפ״ד‎

2 מרץ 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל בנובמבר 2015

תחזית ביצועי קופות הגמל בנובמבר 2015

תשואה שלילית של 0.2% לשוק קופות הגמל. מתחילת השנה השיגו קופות הגמל בשוק תשואה ממוצעת חיובית של כ-3.0%

אבי ברקוביץ | 01/12/2015

 

 

  • התשואה הנומינלית המשוקללת של קופות הגמל בנובמבר 2015 צפויה לעמוד על תשואה שלילית של 0.2%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוקי המניות בחו"ל (בדגש על אירופה ויפן).
  • התשואה הנומינלית של קופות הגמל הגדולותבנובמבר 2015, צפויה לנוע בין תשואה אפסית לבין תשואה שלילית של 0.4%.
  • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולהבנובמבר 2015 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין תשואה שלילית של 0.6% לבין תשואה חיובית של 0.2%.

 

סיכום חודש נובמבר 2015

 

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות יציגו בנובמבר 2015 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת שלילית של 0.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה שלילית של 0.6% לבין תשואה חיובית של 0.2%.

 

ירידות השערים באפיק המנייתי בארץ, ירידות השערים בישראל באג"ח הממשלתי (השקלי והצמוד) והחלשות המט"ח (האירו) מול השקל פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש. מנגד, עליות השערים באפיק המנייתי בחו"ל פעל כגורם ממתן.

בשוקי המניות בעולם נרשמו עליות שערים במרבית המדדים פרט לארה"ב:בארה"ב מדד ה-S&P ירד ב-0.4%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% ומדד הנאסד"ק עלה ב-0.7%. באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: ה-DAX הגרמני עלה ב-5.4%,       ה-Eurostoxx 50 עלה ב-2.7%, וה-CAC הצרפתי עלה ב-1.5%. ביפן נרשמה מגמה חיובית מובהקת והניקיי בשיעור של 4.3%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית במרבית המדדים: מדדת"א 25 ירד ב-0.8%, מדד ת"א 100 ירד ב-1.6%, מדד ת"א 75 ירד ב-3.0% ואילו מדד יתר 50 עלה ב-5.1%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו ירידות שערים. מדד התל בונד 20 ירד ב-0.4%, מדד התל בונד 40 ירד ב-0.2% ומדד התל בונד 60 ירד ב-0.3%.אגרות החוב הלא מדורגות ירדו בכ-0.1%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בשיעור של 0.9%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על מגמה מעורבת, כאשר האג"חים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.1%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו ב-0.1%, והאג"חים לטווח של 10–5 שנים ירדו ב-0.7%.

 

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד ב-0.7%.בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על ירידות שערים, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים ירדו ב-0.1%, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים ירדו ב-0.7% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב-1.2%. המק"מים והגילונים נותרו ללא שינוי.

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%נובמבר 2015
מדד ת"א 250.8%-
מדד ת"א 1001.6%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.7%-
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.9%-
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.0%
שינוי השקל ביחס לדולר0.3% (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר0.7%-
גילון0.0%

 

 

 

סיכום מתחילת השנה: ינואר-נובמבר 2015

הערכתנו: תשואה חיובית לקופות הגמל: 3.0%

 

להערכתנו, מתחילת השנה נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-3.0%בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ובאגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בארץ.

 

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית במרבית המדדים:

בארה"במגמה מעורבת: כאשר מדד ה-S&P עלה ב-1.0%, מדד הדאו ג'ונסירד ב-0.6% ואילו הנאסד"ק עלה                 ב-7.9%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: ה-DAX הגרמני עלה ב-16.1%, ה-CACהצרפתי עלה ב-16.0% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 11.4%.

באסיה נרשמו עליות שערים: הניקיי עלה בשיעור של 13.2%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

שוק המניות בארץ הציג מגמה חיובית במרבית המדדים, כאשר מדד ת"א 25 עלה מאז ראשית השנה בשיעור של 6.5%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 4.2%, מדד ת"א 75 ירד בשיעור של 1.4% ומדד יתר 50 עלה בשיעור חד מאוד של 24.4%.

 

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית מתונה בשיעור של 1.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-0.2% ואילו אגרות החוב השקליות (שחרים) עלו ב-2.9%.

 

באגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה מגמה מעורבת. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים ירדו ב-1.6%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים ירדו ב-0.5% והאג"חים לטווח של 5-10 שנים עלו ב-1.2%.

 

בחינת תשואותיהן של אגרות החוב השקליות על פי התפלגות טווחי הפדיוןשלהן מראה על מגמה של עליות שערים קלות, כאשר השחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.4%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.4%, ואילו השחרים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו בשיעור חד של 4.9%. המק"מים עלו ב-0.1% והגילונים נותרו ללא שינוי.

 

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מתונה מאוד: מדד תל בונד 20 ירד ב-0.6%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.8% והתל בונד 60 עלה ב-0.1%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע בשיעור גבוה מאוד של 5.0%.

 

כתוצאה מכל אלה, להערכתנו, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 3.0% מתחילת השנה.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים