‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל ליולי 2018

באדיבות :אבי ברקוביץ, מנהל מערך השקעות לא סחירות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

יולי 2018: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-1.2% כתוצאה מעליות השערים שנרשמו בשוק המניות בארץ ובעולם ובשוק האג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.6%.

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.4%. בטווח של תשואה של 1.4% עד תשואה של 3.4%.

תשואה של כ-0.4% לקופות הגמל המדדיות. בטווח של תשואה 0.1% עד תשואה של 0.7%.

תשואה של כ-0.1% לקופות הגמל השקליות. בטווח תשואה חיובית של 0.3% עד תשואה שלילית של 0.2%.

 

מתחילת השנה: הקופות הכלליות השיגו תשואה חיובית של כ-1.9%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מיליון ש"ח.

  סיכום חודש יולי 2018

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו ביולי 2018 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת של 1.2%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.6%.

 

עליות השערים בשוק המניות בארץ ובעולם ועליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ (הצמוד) פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה במרבית המדדים : מדד ת"א 35 עלה ב-4.1%, מדד ת"א 90 עלה ב-0.4%, מדד ת"א 125 עלה ב-3.3%, ואילו מדד יתר 50 ירד ב-4.0%.

 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים חדות:

בארה"ב: עליות שערים כאשר מדד ה-S&P עלה ב-3.7%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-5.0% ומדד הנאסד"ק עלה ב-2.2%.

גם באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: ה-DAX הגרמני עלה ב-5.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-4.5%        וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.8%.

ביפן: מגמה חיובית כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 1.3%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.1%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.4% ואילו אגרות החוב השקליות ירדו ב-0.1%.

 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים. מדד התל בונד 20, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.1%, 0.3% וב-0.2% בהתאמה. אגרות החוב הלא מדורגות ירדו ב-1.0%.

 נתוני יולי 2018:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5003.7%
DOW JONES5.0%
NASDAQ2.2%
NIKKEI1.3%
DAX5.2%
מדד ת"א 354.1%
מדד ת"א 1253.3%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.1%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.4%
מדד קונצרני כללי0.0%
שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)0.4%
שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)1.1%
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר0.1%-
גילון0.1%

 סיכום ינואר-יולי של 2018:

 הערכתנו: תשואה של 1.9% לקופות הגמל הכלליות מתחילת השנה

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

תשואה של כ-2.9% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות: 3.9%-1.9%.

תשואה של כ-0.7% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות: 1.0%-0.4%.

תשואה שלילית של 0.4% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: תשואה אפסית לתשואה שלילית של 0.9%.    

 שוקי המניות בעולם הציגו מגמה מעורבת:

בארה"ב: מגמה חיובית, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-5.3% מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.8% ואילו הנאסד"ק עלה באופן חד ב-11.1%.

באירופה נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-DAX הגרמני ירד ב-0.9%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-3.7%      וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 0.6%.

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור של 0.9%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

גם בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 35 עלה ב-4.6%, מדד ת"א 125 עלה        ב-3.2%, מדד ת"א 90 ירד ב-2.7% ומדד יתר 50 ירד בשיעור חד של 12.4%.

באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב-0.3%, מדד התל בונד 40 עלה ב-0.6% ותל בונד 60 עלה ב-0.5%. אגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) ירדו ב-2.8%. מדד אג"ח קונצרני כולו ירד בשיעור של 0.5%.

 אגרות החוב הממשלתיות ירדו ב-0.5%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.2%, ואילו אגרות החוב השקליות ירדו ב-1.2%.

נתוני ינואר-יולי 2018:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5005.3%
DOW JONES2.8%
NASDAQ11.1%
NIKKEI0.9%-
DAX0.9%-
מדד ת"א 354.6%
מדד ת"א 1253.2%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.5%-
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.2%
מדד קונצרני כללי0.5%-
שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)5.7%
שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)3.6%
מלוות קצרי מועד0.0%
שחר1.2%-
גילון0.2%

 

 כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.
למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב דש קופות גמל
 
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

Prev
Next
אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים