‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל לפברואר 2019

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פברואר 2019: קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה של כ-1.3% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של 1.0% לבין תשואה של 1.6%.

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.4%. בטווח תשואה של 1.4% עד תשואה של 3.4%.
תשואה של כ-0.8% לקופות הגמל המדדיות. בטווח של תשואה של 0.6% עד תשואה של 1.0%.
תשואה של 0.5% לקופות הגמל השקליות. בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.8%.

מתחילת השנה – פתיחה חזקה מאוד: הקופות הכלליות השיגו תוך חודשיים תשואה חיובית גבוהה מאוד של כ-4.1%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).
* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

סיכום חודש פברואר 2019
הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בפברואר 2019 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת של 1.3%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה של 1.0% לבין תשואה של 1.6%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ, פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.

שוקי המניות בעולם הציגו מגמה חיובית עם תשואות שנעו בין 3% ל-5% בדר"כ:
בארה"ב: מגמה חיובית כאשר מדד ה-S&P עלה ב-3.0%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.7% ואילו מדד הנאסד"ק עלה ב-3.4%.
גם באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-3.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-5.0% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.4%.
ביפן: מגמה חיובית כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 2.9%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור מזערי של 0.4%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים מתונות במרבית המדדים: מדד ת"א 35 עלה ב-1.1%, מדד ת"א 125 עלה ב-1.3%, מדד ת"א 90 עלה ב-2.4% ואילו מדד יתר 50 ירד ב-1.6%.

באגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.6%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.7% ואגרות החוב השקליות עלו ב-0.5%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים נאות. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד תל בונד 60 עלו ב-1.2% כ"א. אגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-1.9%.

נתוני פברואר 2019:

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-% תרומה חיובית תרומה שלילית
S&P 500 3.0%
DOW JONES 3.7%
NASDAQ 3.4%
NIKKEI 2.9%
DAX 3.1%
מדד ת"א 35 1.1%
מדד ת"א 125 1.3%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות 0.6%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים 0.7%
מדד קונצרני כללי 1.2%
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף) 1.0%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף) 1.7%-
מלוות קצרי מועד 0.0%
שחר 0.5%
גילון 0.0%

סיכום ינואר-פברואר 2019:
הערכתנו: תשואה של 4.1% לקופות הגמל הכלליות מתחילת השנה
להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

תשואה של כ-8.4% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות: 10.4%-7.4%.
תשואה של 2.0% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות: 2.2%-1.8%.
תשואה של 1.6% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 1.9%-1.3%.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים חדות:
בארה"ב: עליות שערים חזקות, כאשר מדד ה-S&P ומדד הדאו ג'ונס עלו ב-11.1% כ"א, ואילו הנאסד"ק עלה ב-13.5%.
גם באירופה נרשמה מגמה חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-9.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-10.8% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 9.9%.
ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 6.8%.
המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 9.1%.
כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-7.3%, מדד ת"א 125 עלה ב-7.4%, מדד ת"א 90 עלה ב-8.2%, ואילו מדד יתר 50 עלה בשיעור חד של 9.5%.
באגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית: מדד תל בונד 20 עלה ב- 2.9%, מדד תל בונד 40 עלה ב-2.5% ומדד התל בונד 60 עלה ב-2.7%. מדדי איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלה ב-5.1%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-2.8%.

איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-1.9%, כאשר אגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-2.2% ואגרות החוב השקליות עלו ב-2.0%.

נתוני ינואר-פברואר 2019:

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-% תרומה חיובית תרומה שלילית
S&P 500 11.1%
DOW JONES 11.1%
NASDAQ 13.5%
NIKKEI 6.8%
DAX 9.1%
מדד ת"א 35 7.3%
מדד ת"א 125 7.4%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות 1.9%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים 2.2%
מדד קונצרני כללי 2.8%
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף) 3.8%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף) 4.1%-
מלוות קצרי מועד 0.1%
שחר 2.0%
גילון 0.1%-

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.
למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב דש קופות גמל

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים