‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024

תחזית תשואה חיובית של 0.6% לקופות הגמל

באדיבות אבי ברקוביץ

פברואר 2012: תשואה חיובית של 0.6% לקופות הגמל בהובלת המניות בחו"ל.

 • התשואה הנומינלית של קופות הגמל בפברואר 2012 צפויה לעמוד על כ-0.6%, כאשר הבולטות מביניהן לחיוב יהיו אלו שהשקיעו רכיב גדול יותר בשוקי המניות בחו"ל.
 • התשואה הנומינלית החיובית של קופות הגמל הגדולותבפברואר 2012, המהוות כשליש מתעשייה כולה, צפויה לנוע בין תשואה של 0.5% לבין תשואה של 1.0%.
 • תשואות קופות הגמל בתעשייה כולה בפברואר 2012 צפויות לנוע בטווח רחב יותר שבין 0.2% עד 1.3%.
 • מתחילת השנה תשואת קופות הגמל עומדת על ממוצע של כ-3.2%.

סיכום חודש פברואר 2012  

בית ההשקעות מיטב ממשיך בסיקור החודשי של תשואות תעשיית קופות הגמל על בסיס מודל שפיתח. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בפברואר 2012 תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת חיובית של 0.6%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה חיובית של 0.2% לעד תשואה של 1.3%.

מרבית אפיקי ההשקעה ירדו דווקא החודש. מה שתרם בכל זאת לתשואה החיובית של הקופות היו עליות השערים הנאות של האפיק המנייתי בחו"ל.

שוקי המניות בעולם רשמו עליות שערים: בארה"ב נרשמה מגמה חיוביות: מדד ה-S&P עלה ב-4.1%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.5% ומדד הנאסד"ק עלה ב-5.4%. באירופה נרשמו עליות שערים נאות: ה-DAX הגרמני עלה ב-6.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-4.7% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 3.9%. באסיה נרשמה מגמה חיובית חזקה, זה החודש השני ברציפות: הניקיי עלה ב-10.5% וההנג-סנג עלה ב-6.3%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים: מדד ת"א 25ירד ב-3.4%, מדד ת"א 75 ירד ב-0.5%ומדד ת"א 100 ירד בשיעור של 2.3%. מדד יתר 50 ירד בשיעור חד של 5.3%.

באפיק האג"ח הקונצרני נרשמו עליות שערים במרבית המדדים: מדדי התל בונד 20, התל בונד 40 והתל בונד 60 עלו ב-0.3% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות נותרו ללא שינוי.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה ירידה בשיעור זעיר של 0.1%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה על מגמה מעורבת, האג"חים לטווח של 2–0 שנים ולטווח של 5–2 שנים עלו ב-0.7% כ"א, ואילו האג"חים לטווח של 5 שנים ומעלה ירדובשיעור של 0.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד החודש בשיעור של 0.4%. השחרים הקצרים לטווח של 2–0 שנים עלו ב-0.1%, השחרים לטווח הבינוני 2-5 ירדו ב-0.2% והשחרים לטווח הארוך של 5 שנים ומעלה ירדו ב-0.8%. המק"מים עלו ב-0.2% והגילונים עלו ב-0.4%.

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%פברואר  2012
מדד ת"א 253.4%-
מדד ת"א 1002.3%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.2%-
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.1%-
מדד כללי של אג"ח קונצרניות צמודות מדד0.4%
שינוי השקל ביחס לדולר0.9% (פיחות)
מלוות קצרי מועד0.2%
שחר0.4%-
גילון0.4%

סיכום מתחילת השנה: ינואר-פברואר 2012

תשואה חיובית לקופות הגמל: %3.2

מתחילת השנה, נרשמה תשואה חיובית בקופות הגמל. לצד החיובי, תרמו העליות החדות שנרשמו בשוקי המניות בחו"ל ועליות מתונות יותר בשוק איגרות החוב הקונצרניות בארץ. מתחילת השנה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של כ-3.2%.

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים נאות: בארה"ב נרשמה מגמה חיובית: מדד ה-S&P עלה ב-8.1%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-5.4% בעוד שהנאסד"ק עלה          בשיעור תלול של 13.5%. באירופה נרשמו עליות שערים נאות מאוד: ה-DAX הגרמני עלה ב-17.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-10.4% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 9.6%. גם באסיה נרשמו עליות שערים חזקות: הניקיי עלה ב-15.8% וההנג-סנג עלה ב-17.8%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, שוק המניות בארץ הציג מגמה מעורבת, כאשר מדד ת"א 25 ירד בשיעור של 0.4%, מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 5.0%, מדד ת"א 100 עלה בשיעור של 1.2% ומדד יתר 50 ירד בשיעור של 1.1%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית מתחילת השנה: מדד תל בונד 20 עלה ב-1.8%, מדד תל בונד 40 עלה ב-2.4% ומדד תל בונד 60 עלה ב-2.0%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו בממוצע ב-4.0%.

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואהחיוביתבשיעור של 0.7%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד (גלילים) עלו ב-1.1% ואיגרות החוב השקליות (שחרים) עלו בשיעור מתון של 0.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) עלה כאמור מתחילת השנה בשיעור של 0.3%.בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהשחרים הקצרים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-0.5%, השחרים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-0.4%, והשחרים לטווח של 5 שנים ומעלה נותרו ללא שינוי. המק"מים עלו ב-0.5% והגילונים עלו ב-1.4%.

באיגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד נרשמה עלייה בשיעור של 1.1%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מראה, שהאג"חים לטווח של 0-2 שנים עלו ב-1.2%, האג"חים לטווח של 2-5 שנים עלו ב-1.5% והאג"חים לטווח של 5 שנים ומעלה עלו ב-1.3%.

בהתאם לכל אלה, תעשיית קופות הגמל צפויה להצביע על תשואה משוקללת חיובית של 3.2% מתחילת השנה.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

קופת גמל לשכירים – הפקדות מעסיק, תשואות, הטבות מס

קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח ארוך או בינוני. עובדים שכירים המשקיעים בקופת גמל נהנים הן מהשתתפות המעסיק בעלות ההשקעה בחיסכון והן מהטבות מס. החיסכון באמצעות קופת גמל כולל גם תשואות הנובעות מפעילות קופת הגמל בשוק ההון.

קופת גמל מקנה לעובד השכיר שורה של יתרונות:

 1. חיסכון לטווח הארוך או הבינוני
  קופת גמל הינה קופת חיסכון לטווח הארוך או הבינוני. הכספים הנצברים בקופה מיועדים לגיל הפרישה מהעבודה.
 2. הטבות מס
  המשקיעים באפיק חיסכון של קופות גמל נהנים ממספר הטבות מס המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה:
  > בעת הפקדת כספים – מתקבל ניכוי וזיכוי מס (בגבולות התקרה שנקבעה בחוק).
  > לאורך כל תקופת "חיי הקופה" – הקופה עצמה פטורה ממס על רווחי הון.
  > בעת משיכת הכספים – הרווח הנצבר על כספי החיסכון פטור ממס (בהתאם לתקנות קופות הגמל).
 3. חיסכון על ידי המעביד והעובד
  העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות עד לשיעור של 7% (חלק העובד) ו-7.5% (חלק המעביד) משכרו של העובד. העובד זוכה לזיכוי ממס בגין הפרשותיו בהתאם לתקרות שנקבעו.
 4. חיסכון לפיצויים, מחלה, חופשה ומטרות אחרות
  קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל לדמי מחלה, לדמי חופשה ועוד.
 5. משיכת הכספים
  העמית רשאי למשוך כספים מקופת הגמל עם הגיעו לגיל 60 שנים ואם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה או לאחר פטירתו, לזכאים לכך, או במקרים המוגדרים על פי חוק "תנאים כלכליים קשים".
 6. מעבר בין קופות גמל
  ניתן לעבור בקלות מקופת גמל אחת לשנייה. עובד שכיר יכול להחליף קופת גמל מדי חודש. ההעברה מתבצעת תוך שבעה ימי עסקים מיום הגעת הבקשה. לעיתים נדרש אישור מעביד לעברת כספי השכיר. במעבר מקופה לקופה נשמר הוותק וההעברה איננה כרוכה במס או בעלות אחרת.
 7. תשואת קופת גמל
  תשואת קופת הגמל היא תוצאה ישירה של המתרחש בשוק ההון, ובנוסף:
  אחוז התשואה של העמית בקופת הגמל תלוי באופן ישיר בניהול ההשקעות של מנהל הקופה.
  קופות הגמל מהוות אפיקי השקעה לטווח הבינוני והארוך, ולכן כל אחוז תשואה הינו בעל משמעות כספית גדולה לעמית ועשוי להיות משמעותי לאיכות החיים העתידית שלו.
 8. מדיניות השקעה
  קופות גמל (לרבות קרנות השתלמות) משקיעות את כספי העמיתים באפיקי השקעה שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף להחלטת ועדת השקעות של הקופה), לדוגמא
  אפיקים סולידיים המכילים אג"ח, פקדונות וכו'.
  אפיקים מנייתיים המכילים מניות באחוזים משתנים, מדדים שונים וכו'.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים