‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

מילון מונחי משכנתא – א

*אדמת מינהל
קרקעות בבעלות המדינה, הנמצאות בפיקוח וניהול מינהל מקרקעי ישראל. כ – 93% משטחה של מדינת ישראל.

*אופציה במקרקעין
זכות בכתב לרכישת מקרקעין לתקופת זמן מוגבלת מראש, שבעל נכס מעניק או מוכר לרוכש פוטנציאלי.

*איזור פיתוח
אזור הנהנה מהטבות,כגון הקלות במיסוי, משכנתא בתנאים מועדפים,מענקי מקום וכו',במטרה לעודד בו התיישבות ארוכת טווח.

*אינפלציה
תופעה כלכלית המתבטאת בעליית מחירם של שירותים ומוצרים, ואשר גורמת לירידה בכוח הקנייה של הכסף. תופעה הפוכה לדיפלציה.

*אישור הלוואה
אישור המשכנתא בכתב על ידי הגורם המוסמך בבנק, תוך פירוט כל התנאים לביצועה, לרבות סכום ההלוואה, שיעור הריבית, המסלול הנבחר, ביטחונות וכו'.

*אישור זכויות במקרקעין
מסמך המפרט את הזכויות הרשומות במקרקעין, לרבות בעלות, שעבודים, עיקולים והערות אזהרה. המסמך מונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל באמצעות לשכת רישום המקרקעין (טאבו) או חברה משכנת הפועלת מטעמו.

*אישור עקרוני למשכנתא
בדיקת הסכמת הבנק למתן סכום המשכנתא,ללא התחייבות כלשהי של המבקש,בכפוף לתנאי הבנק ולפי נתוני ההכנסה של המבקש.קבלת האישור העקרוני למשכנתא נעשית באמצעות הגשת הבקשה בבנק.

*אישיות משפטית
כל מי שזכאי לתבוע ולהיתבע,כגון אדם,חברה,עמותה,מפלגה וכו'.

*ארנונה כללית
היטל עירוני הנקבע לפי סוג הנכס, מיקומו ושימושו, המשולם לרשות המקומית, בדרך כלל על ידי המחזיק בנכס. הארנונה מאפשרת לרשות המקומית לספק שירותים מוניציפאליים, כגון תשתיות, פינוי אשפה, ושירותי רווחה. ברוב המקרים נדרש אישור מהרשות המקומית על תשלומי הארנונה, כתנאי להעברת בעלות על הנכס.

מעבר לסרגל הכלים