‎ו׳ בשבט ה׳תשע״ח‎

22 ינואר 2018

מושגי משכנתא – ז

*זוג נשוי
בני זוג הנשואים זה לזה על פי קביעת משרד הפנים.

*זוג שנרשם לנישואים
זוג שנרשם לנישואים בלשכת הרבנות המקומית ועומד להינשא בתוך שלושה חודשים מתאריך ההרשמה לזכאות.זכאי ראה “נושה”.

*זכאי משרד השיכון
כל מי שברשותו תעודת זכאות בתוקף, המזכה אותו בסיוע כספי ממשלתי לדיור (סיוע ברכישת דירה, שכר דירה, הרחבת דירה וכדומה).

*זיכרון דברים
הסכם משפטי מחייב בין קונה ומוכר, אשר בו רשומים, בין היתר, פרטי עסקה, תנאיה, ההתחייבויות של כל אחד מהצדדים והסנקציות עם הפרתן.