‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

22 מאי 2024

מושגי משכנתא – ח

*חברה מאכלסת חברה ממשלתית לניהול נדל”ן
חברה משכנת חברת בנייה, שקיבלה זכות ממשרד הבינוי והשיכון לנהל מעין “טאבו” של זכויות רוכשים. מינהל מקרקעי ישראל חותם עם כל אחד מן הרוכשים על הסכם חכירה, המעניק לו את הזכות בקרקע, אך כל שאר הרישומים לגבי המקרקעין, כגון רישום הנכסים בלשכת רישום המקרקעין, נעשים במרוכז על ידי החברה המשכנת, לאחר מספר שנים. החברה המשכנת מספקת כתבי התחייבויות לבנקים והנפקת אישורי זכויות (במקום נסח טאבו), עד רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין. החברות המשכנות הן: שיכון עובדים, שיכון ופיתוח, עמידר, עמיגור, רסקו, משה”ב וכל חברה משכנת אחרת המוכרת על ידי מינהל מקרקעי ישראל.

*חוזה הלוואה
ראה “הסכם הלוואה”.

*חוזה רכישה
הסכם רכישה חוזה להעברת הזכויות בנכס מבעל הזכויות לאדם אחר.

*חכירה שכירות ארוכה לתקופה של 5 עד 22 שנים
החכירה נרשמת בספר רישום הזכויות במקרקעין על שם החוכר והיא כמעט זהה לזכות בעלות על ההנכס. החוכר הוא הרוכש והבעלים היא המדינה באמצעות מינהל מקרקעי ישראל.

*חכירה לדורות שכירות לתקופה של יותר מ – 25 שנים
חכירה לדורות של נכס מקרקעין נרשמת, על פי רוב, לתקופה של 49 שנים או 99 שנים. החכירה לדורות נרשמת ספרי רישום הזכויות במקרקעין על שם החוכר והיא כמעט זהה לזכות בעלות על הנכס. החוכר לדורות הוא הרוכש, והבעלים הוא המדינה באמצעות מינהל מקרקעי ישראל.

*חלוקה מחדש שינוי רישום המקרקעין בלשכה לרישום מקרקעין, על ידי הרשות המקומית
בעת שינוי ייעוד של קרקע חקלאית לקרקע לבנייה (הפשרה), נוצר בדרך כלל הצורך לחלק את הקרקע מחדש לחלקות, או להקצות חלק מסוים מהקרקע לצורכי ציבור. אם החלוקה מחדש נעשית על ידי הרשות המקומית ללא הסכמת הבעלים, ייקבע שיעור הפיצוי על ידי שמאי.

*חסר דירה
כל מי שאין לו ולא הייתה לו דירה או חלק ממנה. אחד מהתנאים לסיוע לזכאים, על ידי משרד הבינוי והשיכון.

*חשבון מוגבל
סירוב הבנק לכבד עשרה שיקים או יותר (“שיקים שחוזרים”) בפרק זמן של שנים עשר חודשים, הופכים את החשבון לחשבון מוגבל למשך שנה אחת והלקוח הופך ללקוח מוגבל. בנק ישראל מנהל רישום מעודכן של בעלי החשבונות המוגבלים והמוגבלים בנסיבות מחמירות ומעמיד אותן לרשות הבנקים והציבור.

*חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות
חשבון בנק של לקוח מוגבל חמור.

מעבר לסרגל הכלים