‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024
תיקון 3 לחוק

תיקון 3 לחוק

תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) – התשס"ח כולל שורה של תיקוני חקיקה המתייחסות להפקדות חדשות לקופת גמל החל מתאריך 01/01/2008.

מעבר לסרגל הכלים