הודפס מאתר הבית הפיננסי - www.TFH.co.il

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות ממשיכות במסע הגיוסים, ואף מעלות את הקצב לסכום הנאמד בכ-630 מיליון ₪ בשבוע שעבר, ו-1.15 מיליארד ש"ח מאז תחילת החודש ברקע: עליות שערים בשוקי המניות ומגמה מעורבת באגרות החוב

מורן צביק | 19/2/2017

·         קרנות אג"ח כללי: ממשיכות לגייס בקצב מאוד גבוה: כ-640 מיליון ₪ בשבוע החולף.

·         הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) שכחו איך נראה צד הפדיונות, והן ממשיכות גם השבוע ברצף הגיוסים: כ-230 מיליון ₪.

·         קרנות אג"ח חברות: מעלות את קצב הגיוסים משבוע קודם (כ-240 מיליון ₪).

·         קרנות אג"ח מדינה: פודות גם השבוע סכום גבוה הנאמד בכ-360 מיליון ₪.

 

שבוע המסחר החולף נסגר בעליות שערים במדדי המניות בארץ ובעולם. לעומת זאת, אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו את השבוע במגמה מעורבת. בעקבות זאת, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות עלה השבוע והסתכם בכ-630 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו  אג"ח כללי (640 מ' ₪)  וקרנות אג"ח קונצרני (כ-240 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-480 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-150 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-35 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 665 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

 

·      מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-2.7% ומדד ת"א 90 עלה ב-3%. בעקבות המגמה החיובית בישראל ובעולם, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-230 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-100 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-40 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 90 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל.

 

·      קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80,  המשיכו השבוע בקצב גיוסים  גבוה מאוד של כ-640 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.37 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות ובהפרש ניכר משאר קבוצות ההשקעה.

 

·      אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה מעורבת: מדד תל-בונד 20 ותל-בונד 60 רשמו תשואה חיובית מזערית של עד כ-0.1%, לעומתם, מדד תל-בונד 40 ירד בכ-0.05%. למרות המגמה המעורבת, קרנות אג"ח קונצרני רשמו עלייה קלה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-240 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-480 מיליון ₪.   

·      אגרות החוב הממשלתיות במגמה מעורבת: מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף יציבות (0.02%-). למרות היציבות, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה עלה מעט השבוע לסכום של כ-360 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-830 מיליון ₪  והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

 

·      פדיונות באפיק השקלי הקרנות הכספיות רשמו עלייה בקצב הפדיונות משבוע שעבר לסכום של כ-150 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-90 מיליון ₪.

 

·      קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-30 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-105 מיליון ₪.     

 

·      תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 16.02.17 כ-217.6 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-199.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-17.9 מיליארד ₪.

 

* הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן.

 

סיכום חודשי : גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

אפיק

סיכום שבועי גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]

231

471

קרנות כספיות

-151

-193

קרנות אג"ח שקליות

-90

-244

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

-363

-828

קרנות אג"ח חברות והמרה

239

477

קרנות אג"ח כללי

639

1,373

קרנות אג"ח חו"ל

-27

-106

שונות[2]

1-

4

סה"כ

478

954

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

629

1,147

.[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

.2 כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושבי חוץ בלבד.

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

  

 


שלח לחבר  שתף ב:   פייסבוק     Twitter     LinkedIn     חדש HOT     שווה קריאה גרסא להדפסה