ריבית משכנתא - מחשבון משכנתא, פנסיה, כלכלת משפחה

הפוך לעמוד הבית  ו  הוסף למועדפים  ו  פרסם אצלנו  ו  אודות  ו  צור קשר ו  Mortgage      
 
חפש ברשת     חפש באתר הבית הפיננסי
 משכנתא 
 | 
 כלכלת משפחה 
 | 
 קופות גמל 
 | 
 שוק ההון 
 | 
 קרנות השתלמות 
 | 
 קרנות נאמנות 
 | 
 תיק השקעות 
 | 
 בנקאות 
 | 
 פנסיה 
 | 
 נדל"ן מניב 
 | 
 TV 
מחשבון משכנתא
ביטוח משכנתא
ריבית משכנתא
מדריך משכנתא
מסלולי משכנתא
עלויות המשכנתא
מיחזור משכנתא
 

 מאמרי משכנתא  
 
  • חישוב משכנתא
   ביטוח משכנתא
  • ריבית משכנתא
  • ריבית ממוצעת
  • זכאות למשכנתא
   יועץ משכנתאות
   לוח סילוקין
   השוואות משכנתאות
  • קבלת משכנתא
  • מסלולי משכנתא
  • בחירת מסלולי משכנתא
  • עמלת פירעון מוקדם
  • מיחזור משכנתא
   עלויות משכנתא
   בנקים למשכנתאות
   Israel Mortgage
   מושגי משכנתא
   חוק דיור חלופי
   חדשות משכנתא
   מס רכישה
   משכנתא הפוכה
 

 

 
 
 
 

 

ריבית משכנתא

ריבית משכנתא, מחיר השימוש בכסף בתקופה נתונה. שיעור הריבית נקבע באחוזים מהקרן ומחושב בדרך כלל לתקופה של שנה.

פורטל הבית הפיננסי |
תגיות : ריבית משכנתא, חישוב משכנתא, משכנתא, .

כיצד נקבעת ריבית המשכנתא ?

ריבית המשכנתא היא נגזרת של מסלול ההלוואה שתבחרו לקחת.
בבנקים השונים ישנם כארבעה מסלולים שונים :

 1. קרן לא צמודה וריבית קבועה
  מסלול זה, על פי רוב, אינו נהוג למרות שהוא מציע החזר קבוע לאורך כל חיי ההלוואה ללא תלות באינפלציה. טווח הריביות נע בטווחים של 5% ל – 7% ואף מעבר לכך.
 2. קרן לא צמודה וריבית משתנה
  במסלול זה הקרן אינה צמודה למדד כלהו, ולכן אינה מושפעת מעלייה או מירידה במדד. הריבית במסלול זה היא ריבית משתנה. דוגמא למסלול משכנתא הניתן במסלול זה היא משכנתא על בסיס ריבית ה"פריים". במשכנתא על בסיס ריבית ה"פריים" מחושבת הריבית בכל חודש מחדש, לפי ריבית ה"פריים" שהיתה נהוגה בחודש הקודם, בתוספת או בהפחתה של אחוז מסויים, קבוע ומוסכם מראש. 
 3. קרן צמדה וריבית קבועה
  במסלול זה הקרן צמודה למדד כלשהו והירבית קבועה לכל אורך חיי ההלוואה. המשמעות היא, שהקרן מושפעת מעלייה או מירידה של המדד (מושפעת מהאינפלציה באופן ישיר), כאשר המדד עולה הקרן עולה, ולהיפך. (שים לב! אם נקבעה רצפת הצמדה, הקרן לא תרד מעבר לרצפת ההצמדה שנקבעה). דוגמה למשכנתא במסלול זה היא משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.
 4. קרן צמודה וריבית משתנה
  במסלול זה הקרן צמודה למדד כלשהו והריבית תשנה במועדים קבועים, על פי נוסחת שינוי מוסכמת וקבועה מראש, או לפי מדד מוסכם מסוים, כפי שנקבע בהסכם ההלוואה. המשמעות של משכנתא זו היא, שהקרן עולה ויורדת לפי המדד המוסכם: כאשר המדד עולה אזי הקרן עולה, ולהיפך (שים לב: אם נקבעה רצפת הצמדה, הקרן לא תרד מעבר לרצפת ההצמדה שנקבעה), והריבית משתנה בכל מספר תקופות קבועות ומוסכמות מראש. דוגמה למשכנתא זו היא המשכנתא הדולרית, שבה הקרן צמודה לדולר והריבית נקבעת לפי ריבית ה"ליברו" המשתנה בכל שלושה או שישה חודשים (לפי קביעה מוסכמת מראש); או משכנתא בריבית משתנה צמודה למדד המחירים לצרכן.

האם בין הבנקים יש הפרשים משמעותיים בריבית המשכנתא ?

התשובה היא חד משמעית כן. לכל בנק יש מסלולים שהוא יכול לתת בהם ריבית טובה יותר ומסלולים שהוא יכול לתת בהם ריבית טובה פחות, מבחינת ריבית משכנתא כמובן. אל נתעלם מהעובדה שהבנק הוא עסק לכל דבר ורוב העדפות שלו הם במסגרת רווחיות הבנק. 

הערה חשובה : חברת הבית הפיננסי, המתפקדת כגוף חיצוני ובלתי תלוי ברווחיות הבנק, יכולה לכוון אתכם לבנק הנכון ולמסלול האידאלי עבורכם ובכך לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים.

כיצד משפיעה ריבית המשכנתא על החזר המשכנתא?

בכדי לחשב את השפעת ריבית המשכנתא על החזר המשכנתא אתם מוזמנים להשתמש במחשבון משכנתא של הבית הפיננסי. מחשבון משכנתא הוא כלי יעיל ופשוט שבו תוכל לראות כיצד סכום ההלוואה, גובהה הריבית ותקופת ההלוואה משפיעים על גובהה ההחזר החודשי וגלובלי.

ריבית משכנתא - מושגים 

ריבית אפקטיבית, ריבית מתואמת שנתית

שיעור הריבית השנתית, המכילה בתוכה את הריבית דריבית המתוספת בתקופת ההלוואה ומציינת את הריבית בפועל של ההלוואה. בהלוואה בריבית משתנה, הריבית המתואמת השנתית הממוצעת לכל אורך חיי ההלוואה לוקחות בחשבון גם את שיעור הריבית העתידי שישלם הלווה בתקופה שלאחר מועד שינוי הריבית, וכך מתאפשר ללוה להשוות את הריבית בשאר המסלולים ובבנקים השונים.

ריבית בנקאית

הריבית על ההלוואות, לפי תעריפון הבנק.

ריבית בנק ישראל

ריבית ההלוואות שנותן בנק ישראל לבנקים. הריבית נקבעת על ידי נגיד בנק ישראל, בין היתר, להשגת יעד האינפלציה של הממשלה ומפורסמת אחת לחודש. ריבית בנק ישראל משמשת גם לקביעת ריבית ה"פריים" בבנקים.

ריבית דריבית

ריבית נדחית מצטברת. משמשת בעיקר לחישוב יתרת ההלואה מנקודת זמן מסויימת, תוך התחשבות בהצמדת הקרן ובשיעור הריבית.

ריבית כלכלית

בהלוואות המבוצעות בין ה – 16 לחודש עד סוף החודש, מחויב הלווה בריבית ביניים עבור התקופה שבין יום קבלת ההלוואה לסוף אותו החודש. הריבית הכלכלית היא תחליף הבנק להצמדה של ההלואות מכספי הבנק, שהתקבלו לאחר פרסום המדד.

ריבית ליבור (london inter –bank offered rate)

שיעור הריבית הנהוגה בהלוואות יורו ודולר. ריבית ה"ליבור" נקבעת על ידי שיעור הריבית להלוואות של שלושה או שישה חודשים, בבנקים המרכזיים של לונדון. ריבית ה"ליבור" מתעדכנת מדי שלושה או שישה חודשים, על פי בחירת הלווה.  

ריבית ממוצעת על המשכנתאות

הריבית אפקטיבית ממוצעת, המחושבת כממוצע משוקלל של הלוואות בנקאיות חדשות (שאינן הלוואות זכאות), שניתנו על ידי תאגידים בנקאיים, במהלך תקופה של חצי חודש, לרכישת דירת מגורים. הריבית הממוצעת על המשכנתאות מתפרסמת על ידי המפקח על הבנקים אחת לחצי חודש ומשמשת כאינידיקאטור לריבית המשכנתאות במשק בתקופה נתונה ולצורך חישוב עמלת הפרשי ריבית בפירעון מוקדם.

ריבית משתנה

ריבית על הלוואה, שאינה קבועה לכל תקופת ההלוואה, אלא משתנה במועדים קבועים, לפי נוסחת שינוי קבועה וידועה מראש. ראה :"הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה".

ריבית נומינלית, ריבית תעריפית

שיעור הריבית ללא התייחסות למדד. זו הריבית הנקובה במסמכי ההלוואה.

ריבית פיגורים

קנס המשלם לווה לבנק בגין תשלומים או סכומים שלא שולמו במועדם.

ריבית פריים

הריבית הבנקאית הבסיסית שנקבעת על ידי הבנקים לצורך חישוב עסקאות ביניהם, לפי ריבית בנק ישראל. ריבית ה"פריים" בתוספת או הפחתה של אחוז מסויים, משמשת כבסיס לחישוב הריבית של כל הלוואות הלא צמודות בבנק.

ריבית קבועה

ריבית על הלוואה, הקבועה לכל תקופת ההלוואה ונקבעת בהסכם ההלוואה. ראה: "הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה".

ריבית ריאלית

שיעור הריבית מעבר לשיעור ההצמדה למדד. לדוגמא: אם הריבית השנתית היא 6% והמדד עלה בשנה ב – 2%, אזי הריבית הריאלית תיהיה 4%.
 

כתבות נוספות בנושא ריבית משכנתא:

הגבלות נוספות על המשכנתא הגבלות נוספות על המשכנתא
המפקח על הבנקים, דודו זקן, מטיל פצצה נוספת על שוק המשכנתאות ומשגר ההנחיות החדשות אשר מגבילות את שוק הלוואות לדיור.
באדיבות הבית הפיננסי 22.08.2013
 
בנק ישראל מייקר את עלות המשכנתא בנק ישראל מייקר את עלות המשכנתא
בנסיון נוסף להחליש את הביקושים למשכנתאות, שיגר אתמול המפקח על הבנקים, רוני חזקיה, דרישה מהבנקים להגדיל את ההפרשות עבור הלוואות מעל 800,000 ש"ח, הניתנות בריבית משתנה.
באדיבות פורטל הבית הפיננסי 26.10.2010
 
ריבית המשכנתא צנוחת ל 1.99% ריבית המשכנתא צנוחת ל 1.99%
מנתונים שפירסם בנק ישראל הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד שנלקחו בחודש יולי האחרון ירדה לשפל של 2.18%. הריבית על המשכנתאות של עד חמש שנים ירדה אל מתחת ל-2%. וזאת לאחר התרעה שהוציא בנק ישראל מפני התפתחות בועת נדל"ן.
באדיבות פורטל הבית הפיננסי, נתוני בנק ישראל. 12.08.2010
 


כתבות וידאו בנושא ריבית משכנתא:

הנגיד החליט: הריבית במשק עולה הנגיד החליט: הריבית במשק עולה
תוספת של רבע אחוז אמורה לצנן את עליות המחירי.
תוכנית חיסכון TV  |  23.05.2011  |  02:29
 
איזו משכנתא כדאי לקחת ? איזו משכנתא כדאי לקחת ?
המדריך ללקיחת משכנתא בבנקים הגדולים.
תוכנית חיסכון TV  |  11.10.2010  |  02:40
 

שלח לחבר  שתף ב:   פייסבוק     Twitter     LinkedIn     חדש HOT     שווה קריאה גרסא להדפסה

 הצעות משכנתא  
 
 
>> החיסכון שלכם במשכנתא <<
>> ההשוואת ביטוחי במשכנתא <<
ביטוח משכנתא הצעה למשכנתא 
מיחזור משכנתא  סדנת משכנתאות
 
 

 לשיחה עם יועץ משכנתא  
 
 
  התקשרו עכשיו 072-2118686
 

 
 מחשבוני משכנתא   עוד מחשבונים  
 
    מחשבון משכנתא     מחשבון חיסכון
    מחשבון זכאות     מחשבון עמלת פירעון
    מחשבון מס רכישה     מחשבון גרייס
 
 

פרסומות

הצעה לפרסום במדור

 
 
 מומלצים
 
    מדד המחירים לצרכן
    ריבית בנק ישראל
    ניתוח שוק
    סקירת שוק
    סקירה עולמית
    תשואות קופות הגמל
    דיור בר השגה
    תחזיות מט"ח

    ערוץ TV 

    מחירי השכירות
    עיצוב הבית
    שוק ההון 2011
    רפורמה בקופות הגמל
תמי 4
הגיע הזמן להתקדם
 
מסחר במט"ח
מסחר במט"ח
 
וואלה טורס
החופשה הבאה שלכם
 
קורס בשוק ההון
קורס בשוק ההון
 
 סקירות משכנתא  
 
 
 
 נדל"ן ומשכנתאות TV    
 
 
משפצים את המטבח? עשו זאת כך
לחיות טוב TV
12.07.2011    |    06:40
 

עלייה במספר הדירות החדשות בשוק
תוכנית חיסכון TV
12.07.2011    |    05:30

 
 

 

 

פרסומות
 
הצעה לפרסום במדור
 
 קישורי משכנתאות    קישורים שימושיים  
 
 
 
 אינדקס בעלי מקצוע    אינדקס אתרים  
 
    שמאים     מתווכים
    עורכי דין     אדריכלים
    הובלות     ניהול בתים
 
 
 אינדקס משכנתא    אינדקס אתרים  
 
    מנועי חיפוש     לוחות נדל"ן
    אתרי חדשות     כרטיסי אשראי
    בנקים     מזג אוויר
    צרכנות וקניות     בריאות ורפואה
 
 

 משכנתא | משכנתאות | מחשבון משכנתא | ביטוח משכנתא | חישוב משכנתא | ריבית משכנתא | לוח סילוקין | מחשבון משכנתאות | שיטות החזר משכנתא | זכאות משכנתא | ריבית על משכנתא | Mortgage | השוואת משכנתאות | לקיחת משכנתא | מסלולי משכנתאות | משכנתא צמודת מדד | עמלת פרעון מוקדם | זכאות | משכנתא לזכאים | חישוב זכאות | הלוואות | ריבית משכנתא


 
אינדקס
 
 
אודות
 
 
שת"פ
 


קואליטי נט - בניית אתרים
כל הזכויות שמורות לבית הפיננסי © 2005