‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 26/07/2020

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 26/07/2020

עיקרי הדברים
•לפי האינדיקאטורים המתפרסמים בישראל, ההתאוששות במשק אומנם נבלמה, אך אין נסיגה משמעותית לאחור.
•גידול חד במצרף הכסף הרחב בישראל, בנוסף לגורמים האחרים, מעלים משמעותית סיכון לעלייה באינפלציה בטווח הבינוני, כפי שקרה רוב הזמן בשלושת העשורים האחרונים.
•מתרבים הסימנים לחולשה בכלכלה האמריקאית.
•הכלכלה היפנית גם היא סובלת ואף יותר מהמדינות האחרות מהעלייה בתחלואה.
•ההסכם להקמת הקרן המשותפת באירופה מחזק את גוש האירו ומגדיל משמעותית את המרחב הפיסקאלי שלו.
•רק במפולת הבאה בשוק המניות יהיה ניתן להבין האם חולשת הדולר האמריקאי לאחרונה הנה תוצאה של סיבות זמניות או ביטוי לשינוי אסטרטגי. בינתיים, יש יותר סיכוים להמשך היחלשות המטבע האמריקאי.
•האוצר האמריקאי צובר יותר כסף ממה שה-FED מזרים דרך רכישות האג"ח.
•תוצאות החברות בענף הטכנולוגיה ברבעון השני בארה"ב מצדיקות עליית משקלן במדד המניות.
•הקשר בין הזהב לריבית הריאלית תומך בהמשך עלייה במחיר הזהב, אך הפוטנציאל כבר מוגבל.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים על חשיפה מוגברת לאסיה ע"ח ארה"ב באפיק המנייתי.
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי. האג"ח הצמודות עדיפות בחלק הבינוני והקצר והאג"ח השקליות בחלק הארוך.
•אנו ממליצים על הגדלת חשיפה באפיק הקונצרני.

סקירה שבועית מאקרו ושווקים 19/07/2020

סקירה שבועית מאקרו ושווקים 19/07/2020

עיקרי הדברים
•הקשחת המגבלות על פעילות המשק בישראל צפויה להוריד את הצמיחה השנה בכ-1% למינוס 7%, בהנחה שלא יוטלו מגבלות נוספות.
•הגירעון התקציבי צפוי להגיע השנה לכ-15% בעקבות ההחלטה על חלוקת המענק והטלת המגבלות על פעילות המשק.
•ההתאוששות בצריכה הפרטית ובשוק העבודה בישראל נבלמה. היצוא השתפר בחודשים מאי ויוני.
•מתחילת שנת 2018 רק המשקיעים הזרים היו רוכשי נטו של השקלים בשוק המט"ח בסך של כ-30 מיליארד דולר במצטבר. כל יתר המגזרים מכרו שקלים.
•נתוני הצריכה החזקים בארה"ב מושפעים בצורה משמעותית מצעדי התמיכה של הממשל שרובם עומדים לפוג בחודש הקרוב. יתכן מאוד שתהיה הארכה של התמיכה הממשלתית שתגדיל עוד יותר את הגירעון התקציבי.
•המחירים לצרכנים האמריקאים לא ממש ירדו, למעט הסעיפים הבודדים במדד המחירים. למרות החששות, בינתיים, לא ניכרת מגמה של דפלציה רחבה גם במדינות האחרות.
•ברבעון השני נרשמה התאוששות חזקה בכלכלה הסינית, אך הפעילות הצרכנית פיגרה אחרי תחומי הפעילות האחרים, מה שיכול לשמש כאינדיקציה למדינות האחרות אחרי הסרת התמיכות.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים על חשיפה מוגברת לאסיה ע"ח ארה"ב באפיק המנייתי. באירופה מומלץ לרדת למשקל שוק.
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי. האג"ח הצמודות עדיפות בחלק הבינוני והקצר והאג"ח השקליות בחלק הארוך.
•אנו ממליצים על חשיפה לאג"ח בדירוג A באפיק הקונצרני.

סקירה שבועית , מאקרו ושווקים ושווקים 05/07/2020

סקירה שבועית , מאקרו ושווקים ושווקים 05/07/2020

עיקרי הדברים
•הנתונים הכלכליים בישראל משקפים שההתאוששות במשק נבלמה בניגוד לתחזיות שהיו לפני חודש. כתוצאה מזה, הצמיחה צפויה להיות נמוכה יותר והגירעון התקציבי גבוה יותר מהתחזיות המוקדמות.
•בעקבות שינוי בתחזיות הכלכליות גם תחזית האינפלציה מתעדכנת. אנו צופים שהאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים תעמוד על כ-0.5%.
•בנק ישראל עשוי להוריד ריבית לאפס בהחלטתו השבוע.
•הכנסות השכירים בישראל ירדו בחודשים מרץ-מאי בשיעור של כ-5%-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
•שיעור חשיפת המשקיעים המוסדיים בישראל לנכסים זרים הגיע לשיא בחודש מאי עם היקף גבוה של חשיפה באמצעות הנגזרים.
•מדדי מנהלי הרכש בתעשייה במדינות בעלות תחלואה גבוהה היו בחודש יוני דומים למדינות בעלות תחלואה נמוכה יחסית. במגזר השירותים ההבדלים היו ניכרים יותר.
•מדד הפתעות בנתונים הכלכליים בארה"ב עלה לשיא העשור.
•אחוז החברות במדד S&P 500 שהשיגו תשואה נמוכה מהמדד היה בחודש יוני דומה לחודש מרץ.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA
דגשים:
•אנו ממליצים להגביר חשיפה לאירופה ואסיה ע"ח ארה"ב באפיק המנייתי.
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי תוך החזקה מח"מ שקלי ארוך וצמוד קצר.
•אנו ממליצים על גישה סלקטיבית באפיק הקונצרני.

מדד המחירים לצרכן פברואר 2020.

מדד המחירים לצרכן פברואר 2020.

אחר שקלול של כלל ההשפעות, אנו מעריכים שמדד חודש מרץ יעלה ב-0.3% בעיקר בהשפעת סעיף המזון, הפירות והירקות והדיור. מדד חודש אפריל צפוי להישאר ללא שינוי. הוא יושפע מהוזלת הדלק מחד ומהמשך עלייה במחירי המזון והפירות והירקות.
התחזית לאינפלציה ב-12 החודשים הבאים ירדה ל- 0.3%.

סקירה שבועית 20/02/2020

סקירה שבועית 20/02/2020

מאקרו ישראל
0.4 -מדד המחירים לצרכן ירד ב % חודש ינואר; מדד מחירי הדירות רשם עלייה 3 של ;2019 % בקצב שנתי ;עלייה בכמות המבוקשת לדירות חדשות בשנת ירידה במדד אמון הצרכנים בחודש ינואר; צמצום הגרעון המסחרי בחודש ינואר;
0.4 – מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר ב % ,ירידות מחירים בולטות נרשמו 6.4 בסעיפי הלבשה והנעלה 0.8 % ,תרבות ובידור 0.5 % ומזון % .עליית מחירים 3.1 בולטת נרשמה בסעיף ירקות ופירות טריים החודשים האחרונים 12 – % .ב 0.3 – עלה מדד המחירים לצרכן ב % , מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה 0.4 -ב 0.2 – % ,מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב % לעומתם מדד המחירים 0.3 – לצרכן ללא דיור ירד ב % .
הצביע על ירידה 2019 מדד מחירי הדירות של הלמ"ס לחודשים נובמבר-דצמבר 0.2 של 3 – % .בקצב שנתי מחירי הדירות עלו ב % ,קצב דומה לחודשים אוקטובר .מדד מחירי הדירות החדשות של הלמ"ס הצביע על עלייה של 2019 נובמבר 44.4 – ,כש 2019 בחודשים נובמבר-דצמבר 0.5% % מהעסקאות בוצעו במסגרת תכנית "מחיר למשתכן."
– דירות, בהשוואה ל 50,272 עמדה הכמות המבוקשת של דירות על 2019 בשנת 32,456 עמדה על 2019 .סך הדירות שנמכרו בשנת 2018 דירות בשנת 40,799 עמד על 2019 .מלאי הדירות בדצמבר 2018 דירות בשנת 22,892 – בהשוואה ל . דירות 38,112
9 מדד אמון הצרכנים של הלמ"ס ירד לרמה של %- נקודות בחודש ינואר לעומת 7 רמה של %- בחודש דצמבר. רכיב השינוי במצב הכלכלי של משקי הבית ירד 8 לרמה של 5 %- לעומת רמה של %- בחודש דצמבר. רכיב השינוי הצפוי במצב 7 הכלכלי של משקי הבית ירד לרמה של 8 % לעומת רמה של % בחודש דצמבר 12 ורכיב הכוונות לרכישות גדולות בשנה הקרובה ירד לרמה של %- מרמה של – בחודש דצמבר. מנגד, רכיב השינוי הצפוי במצב הכלכלי במדינה נותר יציב 11% 21 ברמה של %- .
, בחודש ינואר ₪ מיליארד 21.4-על פי נתוני הלמ"ס, יבוא הסחורות הסתכם ל מיליארד 15 – בחודש דצמבר. יצוא הסחורות הסתכם ל ₪ מיליארד 24.7לעומת בחודש דצמבר. הגירעון המסחרי הצטמצם לרמה של ₪ מיליארד 14.1, לעומת ₪ בחודש דצמבר. ₪ מיליארד 10.6 בחודש ינואר, לעומת גרעון של ₪ מיליארד 6.3 43 ייבוא חומרי הגלם המהווה 1.5 – % מסך הייבוא עלה ב % בחישוב שנתי בחודשים 86 . הייצוא התעשייתי המהווה 2020 – ינואר 2019 -נובמבר % מהייצוא ירד ב .2020 – ינואר 2019 בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 8.4%
נקודות 141 עלה לרמה של KANTAR- מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים ו בחודש דצמבר. המדד למצב השוטף עלה 140.5בחודש ינואר, לעומת רמה של נקודות. על פי כלכלי בנק הפועלים, המדד 0.2- נקודות ומדד הציפיות עלה ב 0.9-ב נע בתחום צר יחסית בשנה האחרונה ורמתו הגבוהה תומכת בהמשך התרחבות בצריכה הפרטית.

מעבר לסרגל הכלים