‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

הריבית בנק ישראל צפויה להיוותר ללא שינוי ברמה של 2%

רון אייכל | 20.10.2010

 • הריבית לחודש אוקטובר הועלתה ב-25 נ"ב לכדי 2%.
 • הסיבה המרכזית להעלאה זו הייתה התייקרות במחירי חוזי שכר הדירה במדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט.
 • ב-15.10 (מדד המחירים לצרכן) פורסם כי בחודש ספטמבר נרשמה התייקרות של 0.7% במחירי חוזי שכר הדירה שהיא בהתאם להערכות.
 • יתר על כן, בחודש שחלף נרשמה התחזקות משמעותית של השקל כנגד הדולר (כ-4%).
 • אי לכך, אין סיבה משמעותית לפיה ריבית בנק ישראל צריכה לעלות.
 • אנו מעריכים כי בסוף השנה תמצא ריבית בנק ישראל ברמה של 2%. עם זאת, זו תמשיך לעלות במהלך 2011, אם כי בעצלתיים.

 

לקראת החלטת הריבית לחודש נובמבר 2010

בנק ישראל העלה את הריבית המוניטרית לחודש אוקטובר לרמה של 2.0%. הגורמים המרכזיים אשר הכריעו להחלטה זו היו:

(1)   האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נמצאת בקרבת מרכז היעד, אך הצפיות לאינפלציה ל-12 החודשים הקרובים הנגזרת משוק ההון וזו החזויה על ידי החזאים נותרו בסביבת הגבול העליון של יעד האינפלציה. כל זאת,  תוך צפייה להעלאת הריבית לרמה של כ-2.7% בעוד שנה.

 

(2)   הסיבה המרכזית להעלאת הריבית מחירי הדירות ממשיכים לעלות בשיעורים גבוהים, תוך המשך מגמת ההתרחבות המהירה באשראי לדיור בהשפעת הריבית הנמוכה וההתאמה האיטית של היצע הדירות. סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן, שמתבסס בעיקר על חוזי שכירות מתחדשים, ממשיך לעלות תוך האצה מסוימת בקצב העלייה בחודשים האחרונים.

 

(3)   מרבית האינדיקטורים לפעילות הריאלית ממשיכים להצביע על המשך ההתרחבות בפעילות הכלכלית בישראל בשיעורים גבוהים גם ברביע השלישי. בפרט נתונים ראשוניים מסקר החברות לרביע השלישי המצביעים על המשך ההתרחבות של הפעילות בקצב דומה לזה של המחצית הראשונה של השנה. הירידה המהירה שנרשמה ברביע השני בשיעור האבטלה וסימנים ראשונים לעליות בשכר הריאלי והנומינלי מצביעים על המשך הצמצום בפער התוצר של המשק. יחד עם זאת מספר בנקים מרכזיים במשקים שכבר צומחים מהר יחסית, המשיכו בתהליך של העלאה בריבית גם בחודש האחרון וצפויים להמשיך לעשות זאת בזמן הקרוב.

אין ספק כי לאחר עלייה של 2.1% במחיריהם של חוזי שכר הדירה המתחדשים, ההחלטה להעלות את גובה הריבית הייתה קלה למדי קלה לבנק ישראל.

 

ביחס להחלטת הריבית הקרובה, הסביבה המאקרו כלכלית השתנתה באופן שלבנק ישראל יהיה קשה להצדיק העלאת ריבית. זאת, עקב הגורמים הבאים:

 

(1)     מחירי חוזי שכר הדירה. במדד המחירים לצרכן של חודש ספטמבר נרשמה עלייה של 0.7% במחיריהם של חוזי שכר הדירה המתחדשים. ברור, כי אי אפשר לומר כי יש כאן הוזלה, אך התייקרות בעצמה זו היא אינה מפתיעה לרעה. לראיה, בחודש המקביל אשתקד ובספטמבר 2008, נרשמה עלייה של 0.8% ו-1.8% במחירי חוזי השכירות המתחדשים, בהתאמה.

(2)     האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים נמוכה מהגבול העליון של יעד האינפלציה ועומדת על 2.4% ומדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר היה דומה לציפיות השוק.

במבט קדימה ל-12 החודשים הקרובים אנו צופים כי המחירים לצרכן יתייקרו בשיעור של 2.5%.יתר על כן, נראה כי פוטנציאל של ירידה בציפיות האינפלציוניות גבוה מאשר פוטנציאל עלייה. זאת, לאור ההנחה כי תחול בקרוב הוזלה במחירי הירקות.

(3)     המשק הישראלי צפוי לרשום השנה צמיחה סבירה למדי של 4%, אולם נתוני הייצוא בחודשיים האחרונים נראים פחות טוב ומעלים חשש לגבי מחזור העסקים של היצוא בשלהי 2010 ובראשית 2011.

(4)     יתר על כן, השקל רשם בחודשים האחרונים התחזקות מחודשת כנגד הדולר האמריקאי. כל העלאה נוספת של הריבית עלולה להביא לכדי ייסוף נוסף של השקל, אפילו תוך כדי התערבות גוברת של הבנק המרכזי בשוק המט"ח.

(5)     בשבועות האחרונים חלף על העולם גל חדש של הרחבות כמותיות. הדבר החל כאשר הבנק המרכזי היפני הודיע על הפחתת הריבית ותחילת רכישות של אג"ח ממשלתי ונמשך כאשר יו"ר מועצת ה-Fed ברננקי הודיע כי בבנק המרכזי שוקלים הרחבה כמותית חדשה.

 

לאור שלל הסיבות שהועלו לעיל, לדעתנו יבחרו בשבוע הבא, בבנק ישראל שלא לשנות את הריבית לחודש נובמבר. להערכתנו, גם הריבית לחודש דצמבר תישאר ללא שינוי.

 

מבט לחודשים הקרובים

 

גם לאחר העלאת הריבית האחרונה, עדיין, רמת הריבית המוניטרית, שהיא שלילית, במונחים ריאליים, אינה מתאימה לקצב הצמיחה של המשק הישראלי. יתר על כן, רמת הריבית הנמוכה ממשיכה לתמוך בפעילות הערה בשוק הנדל"ן המביאה לעליות מחירים בו ומגבירה את החשש מפני התנתקות של המחירים בענף מהשווי הכלכלי.

 

לאור זאת, אנו מעריכים כי הריבית תמשיך לעלות, בצורה הדרגתית ומתונה, באופק של 12 החודשים הקרובים.

 

יחד עם זאת, קצב הריסון המוניטרי ייקבע על רקע אי-הודאות גבוהה הקיימת בכל האמור לעוצמת הצמיחה בעולם ובמיוחד בארה"ב, ועל רקע ההבנה כי העלאת הריבית בישראל, כאשר ריבית ה-Fed Fund נותרת ללא שינוי, מביאה לכדי לחץ להתחזקות של השקל כנגד הדולר.

 

אי לכך, אנו מצפים כי העלאת הריבית הבאה תהיה רק בשלהי הרבע הראשון של 2011. כמו כן, במהלך 2011 תועלה הריבית ב-1% בלבד.

 

אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית – חודש אוקטובר

 

מס'גורמים רלוונטיים בהחלטההתפתחות אחרונה ומצב נוכחיהמגמה
1.ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ועשר שנים קדימה

 

גזירת ציפיות שוק ההון מהימים האחרונים מלמדת על רמות של 3% לשנה ו-2.9% למח"מ של 10 שנים. הציפיות נמצאות על גבול העליון של יעד האינפלציה הממשלתי. נזכיר, שיעד האינפלציה השנתי של הממשלה הוא בין 3%-1%.העלאה\        אי שינוי
2.ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)ציפיות החזאים בהמשך למגמה בחודשים האחרונים נמצאות בגבול העליון של היעד. בחודש האחרון הן עמדו על כ-2.9% בממוצע, אשר נושק לגבול העליון של יעד האינפלציה.אי שינוי
3.האינפלציה בפועל: מגמהמדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים     ב-2.4%, שנמצא בתוך יעד האינפלציה (1%-3%). בשנת 2010 צפוי בנק ישראל לעמוד ביעד, וככל הנראה גם בשנת 2011.אי שינוי
4.השינוי באמצעי התשלוםהחודש עלו אמצעי התשלום ב-4.2% לאחר שבחודש הקודם נרשמה עלייה צנועה יותר בקצב של 1.8%. עם זאת, שינוי זה נמוך משמעותית מהממוצע ב-12 החודשים האחרונים.אי שינוי
5.גובה הריבית הריאלית לטווח קצרהתשואה לפדיון לאג"ח גליל אשר נפדה בעוד שנה מהיום הינה שלילית ועומדת על כ-0.57%-.העלאה
6.מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוךהתשואות לפדיון של אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים הינם כ-4.8% וכ-1.84% בהתאמה.העלאה
7.הגרעון בתקציבבחודש ספטמבר היה לממשלה עודף בסך 0.9 מיליארד ש"ח בפעילותה התקציבית ועודף בסך 1.3 מיליארד ש"ח בפעילות למימון הכוללת מתן אשראי נטו. כך, הגירעון המצטבר ב 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2009 עד ספטמבר 2010) ירד, ל-30.3 מיליארד ש"ח. הפעילות הפיסקלית היא אחראית ופועלת לעמידה ביעד.אי שינוי

 

 

8.הפרשי הריביות שקל – $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופהפער הריביות המוניטריות בין ישראל לארה"ב עומד על 175 נ"ב (עד 200 נ"ב, הואיל ובארה"ב קיים טווח ריביות). הריבית בארה"ב לא צפויה להשתנות למשך אורך זמן ממושך.

פער הריביות מול אירופה עומד על 100 נ"ב לאחר הותרת הריבית בגוש האירו ללא שינוי על 1%.

הפחתה
9.שער החליפין הנוכחיבמהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-4%. מול האירו נחלש השקל במהלך חודש ספטמבר ב-2.9% ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בשיעור של 0.4%.הפחתה
10.פרמיית הסיכון של ישראלהסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-5 שנים, 117 נ"ב, לעומת 121 נ"ב בשלהי אוקטובראי שינוי
11.הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"בהאג"ח האמריקאיתלטווחשל 10 שנים נסחרת בתשואה לפדיון ממוצעת של 2.58% הנמוכה בכ-180 נ"ב מהאג"ח הישראלית המקבילה (120).אי שינוי
12.קצב הצמיחה של ישראלברביע השני של 2010 נמשך הגידול בפעילות העסקית והמשק הראה צמיחה חזקה יותר מהרביע הראשון (צמיחה של 4.5% לעומת 3.7%). מרבית האינדיקטורים מראים תמונה חיובית. אחוז האבטלה הפתיע לטובה כאשר הצטמצם לכדי 6.2%. המשק צפוי לצמוח ב-4% בכל השנה. עם זאת, עדיין קיימת אי-ודאות גבוהה לגבי הצמיחה העתידית על רקע הכלכלה האמריקאית המדשדשת ומשבר החובות האירופי.אי שינוי \ העלאה
13.שוק הדיורמחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס המשיכו לעלות, ובחודש אוגוסט הם עלו          ב-1.3%, המשך לעליות ב-19 החודשים הקודמים. בסך הכל, ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות על פי הסקר בכ-17.5%.העלאה

 

 

סמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות.

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים