‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

21 מאי 2024

הריבית צפויה להיוותר ללא שינוי ברמה של 2.5%

הריבית צפויה להיוותר ללא שינוי ברמה של 2.50%

ביחס להחלטה הקרובה, הגורם המרכזי אשר יכול להשפיע על גובה הריבית הוא החדשות המגיעות מבחוץ, בעיקר באירופה. כך, התפוגגות החשש מפני יציאת יוון את הגוש מפחיתים את הצורך בהפחתה.

רון אייכל | 20.06.2012
תגיותמחירי הדיורריבית בנק ישראלבנקאותרון אייכלשוק ההוןבנקאות.

 

עיקרי הדברים:

 

  • כזכור, בבנק ישראל החליטו להותיר את הריבית המוניטרית על כנה לחודש יוני 2012 ברמה של 2.50%.
  • ביחס להחלטה הקרובה, הגורם המרכזי אשר יכול להשפיע על גובה הריבית הוא החדשות המגיעות מבחוץ, בעיקר באירופה. כך, התפוגגות החשש מפני יציאת יוון את הגוש מפחיתים את הצורך בהפחתה.
  • כמו כן, המשך ההתרחבות של המדד המשולב של בנק ישראל, השיפור המסתמן ביצוא, והשפעה על האינפלציה מהעלאת המע"מ, תומכים גם כן, לטובת הותרת הריבית על כנה.
  • על כן, בהחלטת הריבית ביום שני הקרוב (25/6), צפויים חברי הוועדה בבנק ישראל להצביע בעד הותרת הריבית על כנה.

 

 

בעד יציבות הריביתבעד הפחתת הריבית
המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי רשם עלייה של 0.2%. נציין, כי נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, בעקבות עדכון מגמות מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון של המסחר והשירותים.חשש מפני הידרדרות של הכלכלה הישראלית על רקע התמורות באירופה, וההתפתחויות הפוליטיות ביוון.
יצוא הסחורות רשם שיפור, כתוצאה ממגמה חיובית ביצוא של רכיבים אלקטרוניים. 
רמת הריבית הנומינלית והריבית ריאלית נמוכההאינפלציה מתחת למרכז היעד הממשלתי. מדד המחירים לצרכן, לחודש מאי 2012, נותר ללא שינוי. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-1.6%.
הסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-10 שנים, ירד לעומת סוף חודש מאי.חשש ממחנק אשראי במשק

 

 


לקראת החלטת הריבית לחודש יולי 2012

כזכור, בנק ישראל החליט להותיר את הריבית על כנה לחודש יוני 2012 ברמה של 2.50%.

 

החלטה (לריבית יוני) זו נתמכה בגורמים הבאים:

 

(1)     האינפלציה בפועל ב-12 החודשים האחרונים נמצאת במרכז היעד כבר ארבעה חודשים. הצפיות לאינפלציה  משוק ההון ושל החזאים ירדו החודש ונמצאות בקרבת מרכז יעד האינפלציה ונעו בטווח שבין 2.2% ל-2.3%. מחירי הסחורות, בעיקר הנפט, ירדו ירידה חדה – המשך לירידות שנרשמו בהם בחודשיים האחרונים

(2)     נמשכה צמיחתו של התוצר ברבע הראשון של השנה בשיעור דומה לזה של המחצית השנייה של 2011. נתון זה, יחד עם הנתונים הנוספים שהתפרסמו החודש עולים בקנה אחד עם תחזית הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2012 – 3.1%.

(3)     החודש גברה אי הודאות לגבי ההתפתחויות הכלכליות העתידיות באירופה. בנוסף, נתוני המקרו בעולם ממשיכים להצביע על האטה בצמיחה, והחודש בלטו לרעה גם נתוני המקרו של המשקים המתעוררים הגדולים.

(4)     רמות הריבית במשקים המובילים נותרו נמוכות והשווקים לא מתמחרים העלאת ריבית בשנה זו באף אחד מהבנקים  המרכזיים של המדינות המפותחות הגדולות. על רקע ההתפתחויות האחרונות גוברות ההערכות בשווקים שכמה מהבנקים המרכזיים ינקטו פעולות הרחבה כמותיות נוספות.

 

ביחס להחלטת הריבית הקרובה לחודש יולי, הגורמים שיעמדו בלב ההחלטה הם:

 

הגורמים שיפעלו להותרת הריבית ללא שינוי

(1)     אמנם, ציפיות האינפלציה נמצאות במרכז היעד (שוק ההון והחזאים), אך הפוטנציאל לחריגה מיעד האינפלציה גדל, לאחר שפורסם כי קיים סיכוי רב כי המע"מ יועלה ב-1% בחודשים הקרובים (להערכתנו, בחודש יולי).

(2)     המשק ממשיך להתרחב. התוצר המקומי הגולמי, התרחב ברבע הראשון של השנה ב-2.9%. רכיבי התוצר היו בהחלט מעודדים.

(3)     הפעילות המשקית ממשיכה להתרחב גם ברבע השני. לדוגמא, המדד המשולב למצב המשק בחודש מאי רשם עלייה של 0.2%. כמו כן, בעקבות עדכון כלפי פעלה של מדד הייצור התעשייתי ומדד הפדיון של המסחר והשירותים, בוצע עדכון כלפי מעלה של נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים.

(4)     למרות חולשה בנתוני היצוא בשנה האחרונה, בחודש מאי, נרשם שיפור ביצוא הסחורות. יתרה מכך, הפיחות שנרשם בשקל כנגד מטבעות הסחר בתקופה האחרונה יתמוך ביצואנים. את השפעה של פיחות זה אנו צפויים לראות בחודשים הקרובים.

(5)     הגורם המרכזי שיכול להביא להותרת ריבית והוא משבר החובות באירופה רשם בימים האחרונים ירידה ברמת החשש. כך, בבחירות ביוון נבחרה המפלגה התומכת בצעדי הצנע ובהמשך שותפות באיחוד האירו – במידה ותוקם קואליציה יציבה, תתרום התפתחות זו ליציבות השווקים באירופה.

(6)     התוצאה של הגריעה היא ירידה בסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-10 שנים. אלו, ירדו לרמה של 182 נ"ב, לעומת 209 נ"ב בשלהי חודש מאי.

(7)     רמת הריבית הנומינלית והריבית ריאלית נמוכה.

(8)     סעיף שירותי הדיור בבעלות דיירים (חוזי שכר דירה מתחדשים) במדד המחירים לצרכן, עלה ב-0.3% בחודש מאי. גם בסקר מחירי הדיור נרשמה עלייה של 1.4%. כלומר, מחירי הדיור ממשיכים במגמה כלפי מעלה.

 

לצריך גם לקחת בחשבון כי ישנם גורמים הפועלים להפחתת הריבית והם:

(1)     חשש מפני הידרדרות של הכלכלה הישראלית על רקע התמורות באירופה, וההתפתחויות הפוליטיות ביוון.

(2)     חשש ממחנק אשראי במשק.

(3)     האינפלציה מתחת למרכז היעד הממשלתי. מדד המחירים לצרכן, לחודש מאי 2012, נותר ללא שינוי. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-1.6%, ולהוציא את עניין השפעת המע"מ על מדד המחירים לצרכן אין כרגע במשק לחצי אינפלציה ברורים.

(4)     "הצדק צריך להיראות ולא רק להיעשות" – אי שינוי של הריבית תקופה ארוכה יצק תחושה, לפחות בעיתונות, כי בבנק המרכזי נרדמו. אי לכך, שינוי של הריבית יעיד על כך שבבנק המרכזי ממשיכים לפעול.

 

בהתאם לאמור לעיל, אנו מעריכים כי השיקולים להותרת הריבית ללא שינוי יגברו על אלו שפועלים להפחתתה, ובהתאם הוועדה המוניטרית בבנק ישראל תבחר להותיר את הריבית לחודש יולי (ב-25/6) ברמה של 2.50%.

 

מבט לחודשים הקרובים

 

להערכתנו, הריבית תישאר ללא שינוי בחודשים הקרובים, כאשר קיים סיכוי מסוים כי זו תופחת.

 

לא מן הנמנע, כי בבנק ישראל יבחרו לשוב לתוואי של הרחבה מוניטרית וריבית בנק ישראל תרד בחודשים הקרובים (ואף אולי בהחלטה הקרובה) במידה והתנודתיות בשווקים תגבר על רקע התפתחויות שליליות מאירופה, שלה כאמור תהיה השפעה שלילית על הצמיחה בישראל,

 

בראשית שנת 2013 אנו צופים כי ריבית בנק ישראל תשוב לעלות, אך בצורה מתונה. 

 

 

אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית – חודש יוני

 

מס'גורמים רלוונטיים בהחלטההתפתחות אחרונה ומצב נוכחיהמגמה
1.ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ועשר שנים קדימה

 

ציפיות האינפלציה שוק ההון נמצאות ברמות של 2.04% במח"מ לשנה ו-2.51% למח"מ ל-10 שנים. הציפיות נמצאות בתוך יעד האינפלציה הממשלתי. נזכיר, שיעד האינפלציה השנתי של הממשלה הוא בין 3%-1%.אי שינוי
2.ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)ציפיות החזאים נמצאות קרוב למרכז היעד. בחודש האחרון הן עמדו על כ-2.1% בממוצע.אי שינוי
3.האינפלציה בפועל: מגמהמדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים     ב-1.6%, הנמצא יעד האינפלציה (3%-1%). בשנת 2012 צפוי בנק ישראל לעמוד ביעד.אי שינוי
4.השינוי באמצעי התשלוםבחודש מאי ירדו אמצעי התשלום ב-1.2%. ב-12 החודשים האחרונים עלו אמצעי התשלום ב-3.0%הפחתה /

אי שינוי

5.גובה הריבית הריאלית לטווח קצרהתשואה לפדיון לאג"ח גליל אשר נפדה בעוד שנה מהיום הינה חיובית ועומדת על כ-0.19%הפחתה /

אי שינוי

6.מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוךהתשואות לפדיון של אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים הינם כ-4.84% וכ-2.27% בהתאמה.אי שינוי
 

7.

הגרעון בתקציבבחודש מאי היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך של 0.9 מיליארד ש"ח. ב-12 החודשים האחרונים הסתכם הגרעון בסך של 32.3 מיליארד ש"ח, לעומת יעד של 18.4 מיליארד ש"ח.

ככל הנראה, בשנת 2012 תרשם חריגה מיעד הגרעון.

הפחתה
8.הפרשי הריביות שקל – $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופהפער הריביות המוניטריות בין ישראל לארה"ב עומד על 225 נ"ב (עד 250 נ"ב, הואיל ובארה"ב קיים טווח ריביות). הריבית בארה"ב לא צפויה להשתנות למשך אורך זמן ממושך.

פער הריביות מול אירופה עומד על 150 נ"ב.

הפחתה
9.שער החליפין הנוכחיבמהלך חודש מאי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 3.49%, והתחזק מול האירו בכ- 2.92%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל       בכ-0.36%.אי שינוי
10.פרמיית הסיכון של ישראלהסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-10 שנים, היינו 182 נ"ב, לעומת 209 נ"ב בשלהי חודש מאי.הפחתה /

אי שינוי

 

11.הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"בהאג"ח האמריקאיתלטווחשל 10 שנים נסחרת בתשואה לפדיון ממוצעת של 1.62% הנמוכה בכ-273 נ"ב מהאג"ח הישראלית המקבילה (122).הפחתה
12.קצב הצמיחה של ישראלברבע הראשון של 2012 צמח המשק ב-2.9% (לעומת 3.2% ברבע הקודם). האינדיקטורים הכלכליים האחרונים מצביעים על האטה מסויימת בקצב הצמיחה. שיעור האבטלה ברמה של 6.7%. עם זאת, עדיין קיימת אי-ודאות גבוהה לגבי הצמיחה העתידית על רקע המצב הגאו-פוליטי, משבר החובות באירופה וההתפתחויות לגבי כלכלת ארה"ב.הפחתה /

אי שינוי

13.שוק הדיורמחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס עלו במהלך חודש אפריל ב-1.4%, ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות ב-2.2%.אי שינוי

 

  

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים