‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

הריבית צפויה להיוותר ללא שינוי ברמה של 3.25%

הריבית צפויה להיוותר ללא שינוי ברמה של 3.25%

בחודש ספטמבר נותרה הריבית ברמה של 3.25%, כתוצאה מהסיכונים המתפתחים בעולם – בעיקר בארה"ב ובאירופה. לפיכך, אנו צופים כי בבנק ישראל יבחרו להותיר את הריבית ב-26/9 על כנה.

רון אייכל | 22.09.2011
תגיותשוק ההוןסקירת שוקריבית בנק ישראלבנקאות.

עיקרי הדברים:

 

  • בחודש ספטמבר נותרה הריבית ברמה של 3.25%, כתוצאה מהסיכונים המתפתחים בעולם – בעיקר בארה"ב ובאירופה.
  • מנגד, מדד המחירים לחודש אוגוסט עלה מעבר לציפיות והפעילות המשקית המקומית ממשיכה להתרחב, גם אם בקצב איטי מאשר במחצית הראשונה.
  • לפיכך, אנו צופים כי בבנק ישראל יבחרו להותיר את הריבית ב-26/9 על כנה.

 %d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c

 

 

בעד יציבות הריביתבעד הפחתת הריבית
המשק צמח ב-5.1% במחצית הראשונה וצפוי לצמוח ב-4.8% בשנת 2011.

 

האטה בפעילות הריאלית ובנתוני סחר החוץ. השפעת הענן האירופי על המשק עוד לא ברורה. חשש מפני החרפה במצב הגיאו-פוליטי והשפעתו על המשק המקומי.
האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים גבוהה מהגבול העליון של יעד האינפלציה ועומדת על 3.4%. ציפיות האינפלציה נמצאות בתוך היעד הממשלתי בכל הטווחים. 
האינדיקטורים הרלוונטיים לשוק הנדל"ן מצביעים על כך שמחירי הדיור ממשיכים לעלות, אם כי בקצב מתון מבעבר. 
במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.7%, ונחלש מול האירו בכ-5%. 

 


לקראת החלטת הריבית לחודש אוקטובר 2011

 

כזכור, בנק ישראל בחר להותיר את הריבית לחודש ספטמבר ללא שינוי ברמה של 3.25%.

החלטה זו נתמכה בגורמים הבאים: (1) ציפיות האינפלציה     ל-12 החודשים הבאים הנמדדות משוק ההון ואלו של החזאים רשמו ירידה משמעותית בחודש האחרון. בנוסף, התחזית העדכנית של חטיבת המחקר היא שהאינפלציה תיכנס ליעד לקראת סוף שנת 2011, לעומת אמצע 2012 בתחזית הקודמת. (2) שיעור הצמיחה ברבע השני היה מתון יחסית לרבע הקודם. (3) קצב העלייה במחירי הדירות ב-12 החודשים האחרונים ממשיך להיות גבוה אך נרשמה בו התמתנות זה החודש השני ברציפות. (4)התפנית השלילית בארה"ב ובאירופה הובילה לכך שהשווקים לא מתמחרים העלאת ריבית בשנה הקרובה באף אחד מהבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות הגדולות.

 

ביחס להחלטת הריבית הקרובה, הגורמים שיעמדו בלב ההחלטה הם: 

(1)   הפעילות הריאלית. המשק המקומי מציג האטה בפעילות הריאלית ובסחר החוץ זאת לצד התפתחויות שליליות בכלכלה העולמית ובשווקים הפיננסים. לאלו השפעה הן על הצד הריאלי במשק ובהתאם גם על שוקי ההון.

עם זאת, הפעילות במשק ממשיכה להתרחב. לראיה, המדד המשולב לחודש אוגוסט אשר עלה ב-0.3% (ונתוני העבר אשר תוקנו כלפי מעלה). גם אינדיקטורים נוספים ממשיכים להצביע על המשך התרחבות במשק המקומי. כל זאת, כאשר שיעור האבטלה נמצא בשפל.

(2)   האינפלציה. למרות שהמדד האחרון היה גבוה מהקונצנזוס ששרר בשוק, וכי ב-12 החודשים האחרונים האינפלציה גבוהה מהגבול העליון של יעד האינפלציה ועומדת על 3.4%, אנו צופים כי עד סוף השנה תתכנס האינפלציה לתוך היעד הממשלתי.

       יתר על כן, ציפיות האינפלציה משוק ההון פחתו בצורה משמעותית, והתכנסו לתוך מרכז היעד הממשלתי      (3%-1%). כיום ציפיות האינפלציה נעות בין 1.6% בטווח הקצר ל-2.5% בטווח הארוך.   

(3)  השקל אמנם נחלש בחודש אוגוסט ב-3.7% מול הדולר. עם זאת השקל עדיין נמצא ברמה נמוכה בהשוואה לרמתו לפני 12 חודשים. כרגע, אין איום ליציבות האינפלציה מכיוון שער החליפין.

(4)  דיור – מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים המהווים אינדיקציה למחירי הדירות, ומהווים קרוב ל-20% ממדד המחירים לצרכן, רשמו התייקרות של 1.6% בחודש אוגוסט. גם מחירי הדירות לפי עסקאות מס רכוש רשמו התייקרות של 0.4% (בחודשים יוני-יולי), בהמשך לעלייה של 0.2% בחודשים מאי-יוני.

 

כאמור, בעוד שההתפתחויות הגיאו-פוליטיות ומשבר החובות המעיב על כלכלות אירופה מעודד הורדת ריבית, הנתונים משוק הדיור מעודדים דווקא העלאת ריבית. לאור האמור לעיל, ובהשפעת העובדה כי הריבית הריאלית במשק היא נמוכה מאוד, אנו מעריכים כי נגיד בנק ישראל יותיר את הריבית לחודש אוקטובר (ב-26/9) ללא שינוי.

 

מבט לחודשים הקרובים

 

כבר בהודעה האחרונה, שינה בנק ישראל את אופי הניסוח והלכה למעשה פתח את הדלת גם להפחתת ריבית.

 

על כן, ריבית בנק ישראל תושפע בחודשים הקרובים מהערכות הבנק המרכזי בכל האמור להשפעת הסערה העולמית על מחזור העסקים במשק. כך, החרפה בסביבה הגיאו-פוליטית או התגברות החשש מפני מיתון כפול יביאו את בנק ישראל להוריד את ריבית בנק ישראל, ודי במהרה.

 

עם זאת, כל עוד שבבנק ישראל לא צופים כניסה מחודשת למיתון, על רקע שיעור האבטלה הנמוך, הריבית הריאלית האפסית וציפיות האינפלציה שנמצאות במרכז היעד, מירב הסיכויים הם שריבית בנק ישראל תיוותר ללא שינוי לפחות עד סוף השנה.


רק אם יחול שיפור ברור בסביבה הכלכלית, הריבית עשויה לשוב ולעלות, כאשר כיוון השינוי בריבית בהמשך והעוצמה יהיו תלויים בסביבת האינפלציה, בצמיחה במשקים הישראלי והעולמי, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין של השקל מול הדולר.

 

אנו צופים כי ריבית בנק ישראל תיוותר ללא שינוי עד הרבע השלישי של 2012. היינו, שבשנה הקרובה הריבית המוניטרית תיוותר ללא שינוי.

 

אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית – חודש ספטמבר

 

מס'גורמים רלוונטיים בהחלטההתפתחות אחרונה ומצב נוכחיהמגמה
1.ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ועשר שנים קדימה

 

ציפיות האינפלציה שוק ההון נמצאות ברמות של 1.65% במח"מ לשנה ו-2.53% למח"מ ל-10 שנים. הציפיות נמצאות בתוך יעד האינפלציה הממשלתי. נזכיר, שיעד האינפלציה השנתי של הממשלה הוא בין 3%-1%.אי שינוי
2.ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)ציפיות החזאים נמצאות קרוב למרכז היעד. בחודש האחרון הן עמדו על כ-2.3% בממוצע.אי שינוי
3.האינפלציה בפועל: מגמהמדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים     ב-3.4%, מעל יעד האינפלציה (3%-1%). בשנת 2011 צפוי בנק ישראל לעמוד ביעד.העלאה /

אי שינוי

4.השינוי באמצעי התשלוםבחודש יוני עלו ב-1.6% ועלו ב-3.6% ב-12 החודשים האחרונים.אי שינוי
5.גובה הריבית הריאלית לטווח קצרהתשואה לפדיון לאג"ח גליל אשר נפדה בעוד שנה מהיום הינה חיובית ועומדת על כ-1.34%אי שינוי
6.מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוךהתשואות לפדיון של אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים הינם כ-5.18% וכ-2.59% בהתאמה.אי שינוי
 

7.

הגרעון בתקציבבחודש אוגוסט נרשם בפעילות הממשלה גירעון (ללא אשראי נטו) בסך של כ-3.2 מיליארד ש"ח. כך, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-22.6 מיליארד ש"ח.

הפעילות הפיסקלית היא אחראית ופועלת לעמידה ביעד.

אי שינוי
8.הפרשי הריביות שקל – $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופהפער הריביות המוניטריות בין ישראל לארה"ב עומד על 300 נ"ב (עד 325 נ"ב, הואיל ובארה"ב קיים טווח ריביות). הריבית בארה"ב לא צפויה להשתנות למשך אורך זמן ממושך.

פער הריביות מול אירופה עומד על 175 נ"ב.

הפחתה
9.שער החליפין הנוכחיבמהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.7%, ונחלש מול האירו בכ-5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל       בכ-3.7%.העלאה /

אי שינוי

10.פרמיית הסיכון של ישראלהסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-5 שנים, היינו 188 נ"ב, לעומת 157 נ"ב בשלהי אוגוסטהפחתה

 

 

 

 

11.הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"בהאג"ח האמריקאיתלטווחשל 10 שנים נסחרת בתשואה לפדיון ממוצעת של 1.94% הנמוכה בכ-290 נ"ב מהאג"ח הישראלית המקבילה (122).הפחתה
12.קצב הצמיחה של ישראלברבע השני של 2011 צמח המשק ב-3.5% (לעומת 4.7% ברבע הקודם). האינדיקטורים הכלכליים האחרונים מצביעים על האטה מסויימת בקצב הצמיחה. שיעור האבטלה במגמת ירידה והגיע ל-5.5%. עם זאת, עדיין קיימת אי-ודאות גבוהה לגבי הצמיחה העתידית על רקע המצב הגאו-פוליטי, משבר החובות באירופה וההתפתחויות לגבי כלכלת ארה"ב.העלאה

 

13.שוק הדיורמחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס המשיכו לעלות, ובחודש מאי הם עלו ב-0.4%  בהמשך לעלייה של 0.2% בחודש אפריל. בסך הכל,    ב-12 החודשים האחרונים עלו מחירי הדירות על פי הסקר בכ-12.3%.העלאה

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים