‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

לקראת החלטת הריבית לחודש דצמבר הריבית צפויה לרדת לרמה של 2.75%

לקראת החלטת הריבית לחודש דצמבר הריבית צפויה לרדת לרמה של 2.75%

ההחרפה בסביבה הכלכלית העולמית והעדכון כלפי מטה של התחזיות הצמיחה לעולם ולארץ יהוו את הגורם המכריע לגבי גובה הריבית.

רון אייכל | 27.11.2011
תגיות : מחירי הדיורמדד המכירים לצרכןבנקאותרון אייכלשוק ההון.

 

עיקרי הדברים:

 

  • ההחרפה בסביבה הכלכלית העולמית והעדכון כלפי מטה של התחזיות הצמיחה לעולם ולארץ יהוו את הגורם המכריע לגבי גובה הריבית.
  • לפיכך, אנו צופים כי בבנק ישראל יבחרו להפחית את הריבית ב-25 נ"ב ל-2.75%.
  • מהלכיו של משרד השיכון ותמיכת האוצר לשחרור קרקעות, יקשו על בנק ישראל לבצע מהלכי התרה מוניטרית נוספים בהמשך.

 

בעד יציבות הריביתבעד הפחתת הריבית
התוצר המקומי הגולמי, גדל ברבע השלישי של שנת 2011 ב-3.4%. המשק צפוי לצמוח בשיעור של 3.5% בשנת 2012.השפעת הענן האירופי על המשק עוד לא ברורה. חשש מפני החרפה במצב הגיאו-פוליטי והשפעתו על המשק המקומי.
עד סוף השנה צפויה האינפלציה להיות בתוך היעד הממשלתי (3%-1%).האטה בפעילות הריאלית ובנתוני סחר החוץ.
הנתונים האחרונים לגבי מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים ומחירי הדיור הצביעו על הוזלת מחירים.השקל התחזק בחודש אוקטובר ב-2.9% מול הדולר.
מהלכי משרד השיכון בתמיכת האוצר מסכנים, לדעת ב"י, את יציבות הבנקים.סקר החברות של בנק ישראל וסקר מגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על ציפייה להאטה בפעילות העסקית ברבע הרביעי של השנה.

 

לקראת החלטת הריבית לחודש דצמבר 2011

 

כזכור, הועדה המוניטרית של בנק ישראל בחרה להותיר את הריבית לחודש נובמבר ללא שינוי ברמה של 3.00%.

החלטה זו נתמכה בגורמים הבאים:

(1) ציפיות האינפלציה ל-12 החודשים הבאים שנמדדו משוק ההון ואלו של החזאים המשיכו לרדת בתוך תחום יעד האינפלציה. בנוסף, האינפלציה בהסתכלות על 12 חודשים אחורנית נכנסה לתוך יעד האינפלציה, לראשונה מאז דצמבר 2010, והיא עומדת כעת על 2.9%. האינפלציה (בניכוי עונתיות) בשבעת החודשים האחרונים נמצאת בסביבת הגבול התחתון של תחום היעד.

(2) האינדיקטורים הכלכלים הצביעו על ההאטה בהתרחבות הכלכלה המקומית, עיקר ההאטה הוא תוצאה של התמתנות הביקושים העולמיים והשפעתם על הייצוא, אך התמתנות מסוימת החלה להסתמן גם בביקושים המקומיים.

(3) החששות מפני תפנית שלילית בגוש האירו.

(4) התפנית השלילית בארה"ב ובאירופה הובילה לכך שהשווקים לא מתמחרים העלאת ריבית בשנה הקרובה באף אחד מהבנקים המרכזיים של המדינות המפותחות הגדולות.

 

ביחס להחלטת הריבית הקרובה, הגורמים שיעמדו בלב ההחלטה הם:

(1)   הפעילות הריאלית. המשק המקומי מציג האטה בפעילות הריאלית ובסחר החוץ זאת לצד התפתחויות שליליות בכלכלה העולמית ובשווקים הפיננסים. לאלו השפעה הן על הצד הריאלי במשק ובהתאם גם על שוקי ההון.

עם זאת, הפעילות במשק ממשיכה להתרחב. לראיה, התוצר המקומי הגולמי, גדל ברבע השלישי של שנת 2011 ב-3.4% לאחר שעלה בשיעור של 3.5% ברבע השני        ו-4.7% ברבע הראשון של 2011.

לנתון המדד המשולב לחודש אוקטובר שיתפרסם ביום חמישי תהיה השפעה מכרעת על החלטת הריבית.

(2)   האינפלציה. מדד המחירים לצרכן, לחודש אוקטובר 2011, עלה, ב-0.1%. מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-2.3%. אנו צופים כי עד סוף השנה תהיה האינפלציה בתוך היעד הממשלתי (3%-1%).

בנוסף, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון נמצאות במרכז היעד הממשלתי. כיום ציפיות האינפלציה נעות בין 1.8% בטווח הקצר ל-2.5% בטווח הארוך.

(3)  השקל אמנם התחזק בחודש אוקטובר ב-2.9% מול הדולר. למרות העובדה כי השקל נמצא ברמה גבוהה בהשוואה לרמתו לפני 12 חודשים, אין איום ליציבות האינפלציה מכיוון שער החליפין.

(4)  דיור – מחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים המהווים אינדיקציה למחירי הדירות, ומהווים קרוב ל-20% ממדד המחירים לצרכן, רשמו הוזלה של 0.3% בחודש אוקטובר. גם מחירי הדירות לפי עסקאות מס רכוש רשמו הוזלה של 0.2% (בחודשים אוגוסט-ספטמבר). נציין כי אין להסיק רק מנתון זה, כי צפויים הוזלות נוספות במחירי שכר הדירה בחודשים הקרובים.באופן כללי, אנו צופים להמשך התייקרות בסעיף זה בשיעור של כ-5% בשנה הקרובה.

(5)  סנטימנט בעסקים – סקר החברות של בנק ישראל וסקר מגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על ציפייה להאטה בפעילות העסקית ברבע הרביעי של השנה.

כאמור, ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות ומשבר החובות המעיב על כלכלות אירופה מעודד הורדת ריבית בעוד שהאינדיקטורים האחרים תומכים באי-שינוי גובה הריבית, בעיקר לאור העובדה כי הריבית הריאלית במשק היא נמוכה מאוד.

 

לכן, על רקע הסערה העולמית, אנו מעריכים כי הוועדה המוניטרית תבחר בשבוע הבא להפחית ב-25 נ"ב את הריבית לחודש דצמבר (ב-28/11) לרמה של 2.75%.

 

מבט לחודשים הקרובים

 

רמת הריבית הנוכחית במשק היא נמוכה מאוד. רמת הריבית אינה מתאימה למשק הצומח בשיעור של כמעט 5% (בשנת 2011) וגם לא בשיעור של 3.2% (לפי תחזית בנק ישראל) בשנת 2012 (אגב, תחזית מיטב היא: 3.5%).

המשק נמצא בתעסוקה מלאה, ולפיכך אין באמת סיבה להציב במשק רמת ריבית שהיא קרובה מאוד לאינפלציה.

 

להבנתנו, משק הצומח בצורה סבירה ונמצא בתעסוקה מלאה לא צריך להתאפיין ברמת ריבית ריאלית אפסית ולעתים שלילית.

 

עם זאת, בבנק ישראל לא מעוניינים להישאר קפואים ולהתבונן מהצד ולכן מבחינתם, מהלכים של 25 נ"ב נחשבים ככאלו שתומכים בפעילות הכלכלית, אך לא מסכנים במיוחד את היציבות.

 

בנוסף, בימים האחרונים אנו עדים למערכה שנפתחה בין נגיד בנק ישראל לבין שר הבינוי והשיכון, אריאל אטיאס. מהדיווחים עולה כי הנגיד מעוניין כי הממשלה לא תפעל לשחרור קרקעות שמשמעותן היא הוזלת מחירי הקרקעות. כפי הנראה, משרד השיכון לא מתכוון לעצור. יתר על כן הוא מקבל רוח גבית ממשרד האוצר.

 

לכן, בהינתן שהכלכלה הישראלית לא נכנסת למיתון ולא קורה משבר בשוק העבודה, המהלכים של משרד הבינוי והשיכון לא יאפשרו הפחתת ריבית נוספת.

זאת, על רקע העובדה כי נגיד בנק ישראל מעוניין ביציבות המערכת הבנקאות ומבחינתו הפחתת ריבית משמעותה תהיה הגדלת הסיכון של הבנקים, כמו גם שחרור קרקעות אשר יביא לירידה בערכם של הנכסים המגבים את המשכנתאות במשק.

 

לאור זאת, אנו צופים כי הפחתת הריבית ל-2.75% תהיה האחרונה ולאחר מכן תישמר הריבית ללא שינוי תקופה של מספר חודשים ולאחר מכן תשוב לעלות.

%d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94

%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94

%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99

%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90

אינדיקטורים כלכליים והשפעתם על החלטת הריבית – חודש נובמבר

 

מס'גורמים רלוונטיים בהחלטההתפתחות אחרונה ומצב נוכחיהמגמה
1.ציפיות שוק ההון לאינפלציה בשנה הקרובה ועשר שנים קדימה

 

ציפיות האינפלציה שוק ההון נמצאות ברמות של 1.79% במח"מ לשנה ו-2.47% למח"מ ל-10 שנים. הציפיות נמצאות בתוך יעד האינפלציה הממשלתי. נזכיר, שיעד האינפלציה השנתי של הממשלה הוא בין 3%-1%.אי שינוי
2.ציפיות החזאים לאינפלציה בשנה הקרובה (12 חודשים קדימה)ציפיות החזאים נמצאות קרוב למרכז היעד. בחודש האחרון הן עמדו על כ-2.2% בממוצע.אי שינוי
3.האינפלציה בפועל: מגמהמדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים     ב-2.7%, הנמצא יעד האינפלציה (3%-1%). בשנת 2011 צפוי בנק ישראל לעמוד ביעד.אי שינוי
4.השינוי באמצעי התשלוםבחודש יוני עלו ב-0.6% ועלו ב-2.0% ב-12 החודשים האחרונים.אי שינוי

/

הפחתה

5.גובה הריבית הריאלית לטווח קצרהתשואה לפדיון לאג"ח גליל אשר נפדה בעוד שנה מהיום הינה חיובית ועומדת על כ-0.99%אי שינוי
6.מגמת הריבית הריאלית לטווח הארוךהתשואות לפדיון של אגרות החוב השקליות הארוכות והצמודות הארוכות המיועדות לפדיון בעוד עשר שנים הינם כ-4.99% וכ-2.46% בהתאמה.אי שינוי
 

7.

הגרעון בתקציבבחודש אוקטובר נרשם בפעילות הממשלה גירעון (ללא אשראי נטו) בסך של כ-4.0 מיליארד ש"ח. כך, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם ב-27.9 מיליארד ש"ח.

הפעילות הפיסקלית היא אחראית, אך קיים סיכוי כי תרשם חריגה קטנה מיעד הגרעון השנה.

אי שינוי

/

הפחתה

8.הפרשי הריביות שקל – $ ומגמת הריבית בארה"ב ובאירופהפער הריביות המוניטריות בין ישראל לארה"ב עומד על 275 נ"ב (עד 300 נ"ב, הואיל ובארה"ב קיים טווח ריביות). הריבית בארה"ב לא צפויה להשתנות למשך אורך זמן ממושך.

פער הריביות מול אירופה עומד על 175 נ"ב.

הפחתה
9.שער החליפין הנוכחיבמהלך חודש אוקטובר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.9%, ומול האירו השקל נותר כמעט ללא שינוי. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-1.0%.אי שינוי

/

הפחתה

10.פרמיית הסיכון של ישראלהסיכון הפיננסי של ישראל, כפי שהוא בא לידי ביטוי במרווח ה-CDS ל-10 שנים, היינו 217 נ"ב, לעומת 167 נ"ב בשלהי אוקטוברהפחתה
11.הפרשי תשואות אג"ח ממשלת ישראל/ארה"בהאג"ח האמריקאיתלטווחשל 10 שנים נסחרת בתשואה לפדיון ממוצעת של 1.95% הנמוכה בכ-272 נ"ב מהאג"ח הישראלית המקבילה (122).הפחתה
12.קצב הצמיחה של ישראלברבע השלישי של 2011 צמח המשק ב-3.4% (לעומת 3.5% ברבע הקודם). האינדיקטורים הכלכליים האחרונים מצביעים על האטה מסויימת בקצב הצמיחה. שיעור האבטלה ברמה של 5.5%. עם זאת, עדיין קיימת אי-ודאות גבוהה לגבי הצמיחה העתידית על רקע המצב הגאו-פוליטי, משבר החובות באירופה וההתפתחויות לגבי כלכלת ארה"ב.אי שינוי

 

13.שוק הדיורמחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס עצרו החודש, ובחודש ספטמבר הם הוזלו         ב-0.2%. עם זאת עדיין לא ניתן להצביע על מגמה של ירידות מחירים.אי שינוי

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים