‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

מגמה מעורבת, הסיכוי להעלאת ריבית גובר

מגמה מעורבת, הסיכוי להעלאת ריבית גובר

ירידות שערים גם השבוע באפיק הצמוד והשקלי. בספטמבר אנו צופים כי המדד יישאר ללא שינוי ובמבט לשנה הקרובה אנו מעריכים, כי קצב האינפלציה יסתכם ב-2.2%

צבי סטפק | 21.09.2010
תגיות : בורסהניתוח שוקאפיקי השקעהסקירת שוק ההוןשוק ההוןצבי סטפק.

 

מאקרו ואגרות חוב

 

ירידות שערים גם השבוע באפיק הצמוד והשקלי.

בספטמבר אנוצופים כי המדד יישאר ללא שינוי ובמבט לשנה הקרובה אנו מעריכים, כי קצב האינפלציה יסתכם ב-2.2%.

עולה ההסתברות להעלאת הריביתכבר החודש ב-0.25%.

יפן מצטרפת למדינות שמתערבות במסחר שער החליפין.

האפיק הקונצרני נחלש. כרגע ניתן להניח שמדובר בתיקון זמני לעליות וכתוצאה מכמות גדולה שלהנפקות שמקררת את שוק החוב הקונצרני.

ירידה חדה בקצב הגיוסים בקרנות הנאמנות הקונצרניות.

 

מניות

 

המדדים פתחו חיובי ועברו לירידות בעקבות הודעת משרד התשתיות בדבר הקפאת אישור הבקשות להעברת זכויות ברישיונות חיפושי נפט וגז.

מדד הבנקים צנח ב-3.2% גיבוש תקנות באזל 3 שיעלו את דרישות הלימות ההון מהבנקים פי יותר משלושה – הבנקים בישראל לא צפויים להיפגע.

נותרים בהעדפה למניות שמחלקות דיבידנדים עם תשואת דיבידנד גבוהה וממליצים לנהוג בסלקטיביות.

 

אגרות חוב: גיא מני, מנהל השקעות

מדד המחירים עלה ויחד איתו ההסתברות לעליית הריבית כבר החודש

 

שבוע המסחר באפיק הממשלתי המקומי המשיך במגמה דומה לזו של השבוע הקודם והתאפיין בעליית התשואות לפדיון באפיקים הצמוד והשקלי. השבוע פורסם כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט עלהב-0.5%, מעבר לתחזיות הכלכלנים בשוק שצפו עלייה של 0.2%-0.4%. המדד בחודש הנדון הושפע בעיקר מסעיף הדיור שעלה ב-1.7% ותרם כ-0.4% למדד הכללי. המדדהכלליעלהמתחילתהשנהבשיעורשל 1.6% וב-12 החודשים האחרונים ב-1.8%. בנטרול סעיף הדיור עלה המדד ב-0.7% בתקופות אלו.

 

מדדי אגרות חוב – סיכום שבועי

 

 

 

מדדמדד

בנקודות

תשואה

בשבוע האחרון

תשואה מראשית

2010

אג"ח כללי262.14-0.567.24
כללי ממשלתי267.37-0.596.20
צמוד למדד ממשלתי266.2-0.767.96
צמוד 2-0228.950.151.17
צמוד 5-2246.37-0.524.34
צמוד 5-10266.23-1.099.38
אג"ח שחר338.5-0.466.11
שחר 2-0287.610.022.26
שחר 5-2333.78-0.434.76
שחר +5380.29-0.748.86
גילון255.520.060.88
לא צמוד305.98-0.344.87
כללי קונצרניות237.68-0.518.97
צמוד למדד קונצרניות267.8-0.5810.60
תל בונד 20266.98-0.839.17
תל בונד 40258.04-0.739.23
תל בונד 60262.87-0.779.04
תל בונד שקלי264.13-0.498.35
מק"מ253.990.001.32

בחודש ספטמבר אנו צופים כי המדד יישאר ללא שינוי ובמבט לשנה הקרובה אנו מעריכים, כי קצב האינפלציה יסתכם ב-2.2% מתוך הנחה לעלייה מתונה יותר בסעיף הדיור. סעיף הדיור המתייקר מדאיג את בכירי בנק ישראל שמוטרדים מהאפשרות של התפתחות של  בועת נדל"ן בישראל ולכן אנו מעריכים כי עולה ההסתברות להעלאת הריביתכבר החודש ב-0.25%.נתון נוסף המחזק את ההערכה להעלאת ריבית בחודש הקרוב הינו האומדן השני שפרסם השבוע הלמ"ס לפיו המשק הישראלי יצמח ב-4.1% בשיעור שנתי. הציפיות האינפלציוניות הנגזרות ירדו מעט השבוע ועומדות ברמה 2.6%-2.7% בטווח הקצר ו-2.7%-2.8% בטווח הבינוני-ארוך.

בסיכום שבועי מדד אגרותהחוב הממשלתיות הצמודות רשם ירד ב-0.8% ומדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות בריבית קבועה נחלש ב-0.5%.

במבט לעולם, השבוע פורסמו נתוני מאקרו חיובים שהפיגו מעט את חששות המשקיעים מכניסה מחודשת למיתון בארה"ב וביניהן ירידה בתביעות האבטלה ועלייה במכירות ברשתות הקמעונאיות זה החודש השני ברציפות. הנתון האחרון בוחן את היקף הצריכה הפרטית, שמהווה כ-70% מהתמ"ג בארה"ב. כאמור, המכירות בחודש אוגוסט עלו ב-0.4%.

משב מאקרו חיובי הגיע השבוע גם מכיוון אירופה לאחר שהנציבות האירופית עדכנה את תחזית הצמיחה של כלכלת האיחוד האירופי לשנת 2010 כלפי מעלה מ-0.9% ל-1.8%. להערכתנו, נתוני הצמיחה ב-2011 יהיו נמוכים יותר בשל תוכניות הצנע, העלאות מיסים וקיצוצים בתקציב שיתנו אותותיהן ברבעונים הקרובים.

במקביל, התבשרנו השבוע שיפן הצטרפה למדינות שמתערבות במסחר שער החליפין של המטבע המקומי שלהן. לאחר התחזקות משמעותית של היין היפני לרמה של 82 יין לדולר, החל הבנק המרכזי של יפן לרכוש דולרים במטרה להחליש את היין החזק שפוגע מאד בייצוא. כתגובה למהלך, פוחת היין באותו יום ב-3% אל מול הדולר, והשאלה הנשאלת היא האם הבנק יצליח במטרתו לאורך זמן.

תשואת אגרת החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב המשיכה במגמת התנודתיות של השבועות האחרונים וירדה השבוע לרמה של 2.74% לאור ההערכות שהפד יחליט בישיבת הריבית הקרובה לחדש את רכישות אגרות החוב האמריקאיות. פער התשואה בין האגרת האמריקאית למקבילתה הישראלית ל-10 שנים התרחב השבוע ועומד על רמה של 170 נקודות בסיס.

 

אגרות החוב הקונצרניות סיימו את השבוע בירידות שערים. מדד התל בונד 60 ירדהשבוע בכ-0.8% ומדד התל בונד השקלי רשם ירידה של 0.5%. החולשה שהפגינו מרבית האגרות הקונצרניות השבוע נובעת מעליות השעריםהחדות יחסית שחוו מדדי התל בונד מתחילת השנה ומהירידות באג"ח הממשלתיות, וכרגע ניתן להניח שמדובר בתיקון זמני לעליות וכתוצאה מכמות גדולה שלהנפקות שמקררת את שוק החוב הקונצרני. מתחילת ספטמבר חברות רבות ובראשן הבנקים מגייסות חוב רב מהציבור, כשלהערכתנו, החברות מעוניינות להקדים את כניסת ההשלכות של ועדת חודק על הגופים המוסדיים בהנפקות. רמת המרווחים במדדי התל בונד הצמודים והשקלי נותרו ללא שינוי מהשבוע הקודם אל מול מקבילותיהן הממשלתיות.

קרנות הנאמנות המתמחות באג"ח חברות וכללי עדין מגייסות כספים, אולם רשמו השבוע ירידה חדה בקצב הגיוסים, זאת על רקע השבוע הגרוע ביותר במדדי התל-בונד מתחילת השנה. בסיכום שבועי, רשמו הקרנות אג"ח חברות וכללי גיוסים של כ-180 מיליון שקל או כ-40 מיליון שקל ליום בלבד – הגיוס השבועי הנמוך ביותר בחודשיים וחצי האחרונים. בשבוע האחרון נקבעו אגרות החוב הקונצרניות שיכנסו ויצאו ממדדי התל בונד בתחילת החודש הקרוב מה שישליך על המסחר בהן בשבועיים הקרובים.

 

מניות: כלכלני מיטב

שנת תשע"א נפתחה במגמה מעורבת, מדד הבנקים מוביל בירידות

 

שבוע המסחר הראשון של שנת תשע"א נפתח בעליות שערים של מדדי המניות המובילים בעקבות העליות שנרשמו בוול סטריט. בסיומו של השבוע המגמה התהפכה והמדדים עברו לטריטוריה השלילית בעקבות הודעת משרד התשתיות בדבר הקפאת אישור הבקשות להעברת זכויות ברישיונות חיפושי נפט וגז. זאת, לפי הערכות, בעקבות גל העסקות ששטף את שוק ההון בחודש האחרון ובמסגרתו דיווחו חברות בורסאיות על רכישת זכויות ברישיונות שהוענקו ליזמים בתחום בידי מועצת הנפט. משרד התשתיות הודיע כי הוא שוקל גיבוש מנגנון חדש לאישור העברת זכויות ברישיונות קיימים וכי עד לפרסום המדיניות החדשה לא יאושרו עסקות אלא במקרים חריגים. ההודעה גררה שני ימי מסחר בהם נרשמו מימושים כבדים במגזר חיפושי הגז והנפט.

בסיכום שבועי, סיים מדד ת"א 25 את השבוע בעליה של 0.3% וברמה של 1,174.95 נקודות. מדד ת"א 100 הסתפק בעלייה של 0.2% ומדד ת"א 75 נחלש ב-0.4%. היתר 50 עלה ב-0.2%, התל-טק 15 טיפס ב-1.9%, מדד הנדל"ן 15 עלה ב-1.0% וכאמור, מדד חיפושי הנפט רשם ירידה של 3.2%.

 

מדדי מניות- סיכום שבועי
מדדמדד

בנקודות

תשואה

במהלך השבוע

תשואה

מראשית2010

ת"א 251174.950.332.61
ת"א 1001087.750.202.14
ת"א 75823.8-0.442.72
יתר 50411.620.186.36
כללי מניות1012.280.302.68
נדל"ן 15305.321.001.23
פיננסים1122.44-2.90-7.14
ת"א-בנקים1194.66-3.22-9.84
תל-טק 15230.71.88-1.62
תל-דיב 201300.51-0.59-0.28
ביומד897.920.12
חיפושי נפט1348.59-3.2342.43

מדד הבנקים צנח ב-3.2% לאחר שהרגולטורים הבינלאומיים על הבנקים, שנועדו בבאזל במטרה לגבש תקנות שימנעו חזרה של משבר האשראי הבינלאומי, הודיעו השבוע כי יעלו את דרישות הלימות ההון מהבנקים פי יותר משלושה, אולם יאפשרו לבנקים תקופת הסתגלות ארוכה עד שנת 2019. תקנותבאזל 3 ידרשו מהבנקים להחזיק בהון עצמי באיכות גבוהה בסך של 7% מנכסיהם נושאי הסיכון (יחס הלימות הון ליבה של 7%) יחס זה מורכב מיחס מינימאלי של 4.5% בתוספת מרווח ביטחון של 2.5%. בתקופות כלכליות קשות מותר לבנקים לרדת מתחת ל-7% כל עוד הם לא יורדים מתחת לרף המינימאלי של 4.5% , אולם במקרה כזה הם יאלצו להפסיק לשלם דיבידנדים ובונוסים גדולים. נציין, כי כל הבנקים הישראלים כבר עומדים מעל 7% ותיק הנכסים שלהם מורכב בעיקר מאשראי רגיל ואג"ח ממשלתי, כך שלא צפויה השפעה משמעותית. הבנקים הישראלים בולטים לטובה בעיקר מול בנקים אירופיים (אבל גם מול בנקים  גדולים ביפן  וארה"ב) ביכולת שלהם לשלם דיבידנדים בשנים הקרובות מבלי שיצטרכו לגייס הון מניות נוסף.

בטווח הקצר, אנו צופים כי המסחר יתנהל על רקע פרסום נתוני מקרו בחו"ל ואנו ממשיכים בהמלצתנו מהשבועות האחרונים לגבי שוק המניות המקומי. אנו ממשיכים להאמין כי שוק המניות מעניין להשקעה על אף רמת הסיכון שעדיין גבוהה בשל החשש מהתפתחויות שליליות בכלכלה העולמית. כמו כן, נתוני המקרו בישראל ממשיכים להיות חיוביים ומעודדים.

לטווח הבינוני-ארוך, שוק המניות זול יותר מאשר יקר ורמת המחירים היא אטרקטיבית. הריבית צפויה להישאר נמוכה בינתיים ומיעוט האלטרנטיבות בשוק האג"ח תומכים במגמה חיובית בשוק המניות, ואנו מאמינים שזוהי האלטרנטיבה העדיפה כרגע. אנו נותרים בהעדפה למניות שמחלקות דיבידנדים עם תשואת דיבידנד גבוהה וממליצים לנהוג בסלקטיביות. עם זאת, בשל הסיכונים שאי אפשר להתעלם מהם, מומלץ ליצור הגנה על תיק המנייתי ע"י רכישת אופציות PUT, אבל רק מפני ירידה חדה במיוחד.

 

מניות במרכז

 

השבוע הודיעה אלביט הדמיה כי תכניס את פעילות זרוע המדיקל שלה לתוך השלד הבורסאי אנטר הולדינגס. החברות חתמו על הסכם לפיו תעביר אלביט הדמיה את אחזקותיה בחברת אינסייטק (54.7%) ובחברת גמידה סל (28.3%) לאנטר הולדינגס תמורת הקצאת 90% ממניותיה של אנטר הולדינגס והקצאת אופציות ללא תמורה וללא תוספת מימוש כך שאלביט הדמיה תחזיק ב-98.6% מאנטר הולדינגס.

 

מניית בית ההשקעות כלל פיננסים נסחרה על רקע הצעתה של חברת האם כלל ביטוח לרכוש את מניותיה של כלל פיננסים במחיר של 3.3 שקל למניה.

 

שטראוס הודיעה השבוע כי תשלם 33 מיליון דולר עבור יצרנית רטבי הסלסה CCF הפועלת בארה"ב. הרכישה תבוצע באמצעות יצרנית הסלטים האתניים סברה, ששטראוס מחזיקה ב-50% ממנה. השותף השני בסברה הוא פפסי.

 

אורמת טכנולוגיות חתמה על מזכר הבנות עם חברת סולאר מילניום הגרמנית בניסיון להעמיק את מעורבותה בשוק האנרגיה התרמו סולרית. אורמת וסולאר הקימו חברה משותפת שתתמודד במכרז לפיתוח, הקמה והפעלה של תחנת כוח תרמו סולרית בהספק של כ-120 מגה-ואט באתר אשלים בהשקעה מוערכת של 500 מיליון דולר.

 

קבוצת דלק דיווחה השבוע כי היא מוכרת את השליטה בחברת דלק רכב לחברה שבבעלות גיל אגמון, המנכ"ל הנוכחי של דלק רכב ועד כה בעל המניות השני בגודלו בחברה. המחיר שסוכם הוא 50 שקל למניה ובתמורה כוללת של כמיליארד.

 

תחזית אירועים עולמית לשבוע הקרוב

 

 

 

מדינהשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\

תקופה

נתון קודםתחזית השוק

 

שני, 20/9

ישראל13:00ייצוא שירותים8
ישראל13:00מדדי פדיון לכל ענפי המשק7
ישראל13:00הייצור התעשייתי7

 

שלישי, 21/9
ישראל13:00ליינות במלונות תיירות8
ישראל13:00פדיון ברשתות שיווק8
ישראל13:00בלתי מועסקים7
ישראל13:00אינדיקטורים כלכליים6-8
 

רביעי, 22/9

סוכות     

 

חמישי, 23/9
סוכות     

 

שישי, 24/9
סוכות     

* שעון ישראל

 

 

אינדיקטורים כלכליים נבחרים
אינדיקטורנתון

אחרון

שינוי מהנתון האחרון
 

ריבית בנק ישראל

1.75%0.25%
ריבית פריים3.25%0.25
ריבית ארה"ב0.25%-0.0%ללא שינוי
ריבית גוש האירו1.00%ללא שינוי
ריבית אנגליה0.50%ללא שינוי
מדד מחירים לצרכן (אוגוסט)106.90.5%
מדד תשומות הבנייה (יוני)126.60.2%-
מדד משולב (יולי)122.70.2%
שיעור האבטלה (מאי)6.5%0.1%-
שכר ממוצע לשכיר (מאי)8,655 ₪

 

 

 

סמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיהוחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים