‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

מדד המחירים לצרכן לחודש מארס התייקר ב-0.2%

מדד המחירים לצרכן לחודש מארס התייקר ב-0.2%

התרומה המרכזית למדד (0.125%) הגיעה מסעיף הדיור שמחיריה עלו ב-0.5%. תרומה נוספת של 0.075% הגיעה מקבוצת המזון (התייקרה ב-0.6%) ומקבוצת חינוך, תרבות ובידור (עלייה של 0.6%)

רון אייכל | 17.04.2011
תגיות : שוק ההוןסקירת שוקרון אייכלמדד המחירים לצרכןריבית בנק ישראל.
התרומה המרכזית למדד (0.125%) הגיעה מסעיף הדיור שמחיריה עלו ב-0.5%. תרומה נוספת של 0.075% הגיעה מקבוצת המזון (התייקרה ב-0.6%) ומקבוצת חינוך, תרבות ובידור (עלייה של 0.6%)

אמנם, מדד המחירים לצרכן לא "הפתיע" כאשר נרשמה בו התייקרות של 0.2%, בדומה לרמה שהייתה בשנים האחרונות (ולעומת הערכתנו לעלייה של 0.3%), אך מדד זה לכשעצמו הוא די מטריד, לאור מגמות המחירים במשק. החשודים המיידיים בתקופה זו, קרי דיור ומזון, היו אלו אשר משכו את המחירים כלפי מעלה. מעבר לכך, לא ניתן לומר שמדד זה התאפיין בלחצים אינפלציוניים מיוחדים, בוודאי שלא מצד הביקוש.הנתונים מתחום הדיור ממשיכים להדאיג. חוזי שכר הדירה המתחדשים התייקרו בחודש שעבר בשיעור של 0.6%. יתר על כן, מחירי הדירות, לפי הלמ"ס, התייקרו בינואר-פברואר ב-1.7%, בהמשך ל-0.8% ו-3.2% בחודשים שלפני כן.

בכך, עלה המדד מראשית השנה ב-0.7% וב-4.3% ב-12 החודשים האחרונים.

 

באופן כללי, ניתן היה לצפות כי מדד זה יאפשר לבנק ישראל רגיעה, בכל האמור לריסון מוניטרי. אולם, על רקע הגורמים הבאים:
(1)   ההתייקרויות היו בעיקר בסעיפי המזון והדיור.

(2)   מחירי הדיור ממשיכים לעלות.

(3)   שוק המשכנתאות ממשיך להציג פעילות ערה.

(4)   הציפיות האינפלציוניות משוק ההון, לאופק של שנתיים, חזרו ל-3.5%, שהיא הרמה שהייתה טרם העלאת הריבית ב-50 נ"ב. (להרחבה, ראו את הסקירה השבועית).

נראה כי בבנק ישראל יבחרו ב-24/4 להעלות את הריבית ב-25 נ"ב בתוספת מהלך מאקרו-יציבות מסוג הקשחת התנאים בשוק המשכנתאות.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים