‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ולשנת 2019:

באדיבות מיטב דש, עדי בג'איו.

הרווח הנקי לשנת 2019 עמד על 96 מיליון שקל, עלייה של כ-24.7%, לעומת 77 מיליון שקל אשתקד;

ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2019 הסתכמה בכ-291 מיליון שקל, עלייה של כ-23.8%, לעומת כ-235 מיליון שקל אשתקד;

הכנסות החברה ברבעון הנוכחי הסתכמו בכ-233 מיליון שקל, עלייה של כ-5%, לעומת 222 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד;

דירקטוריון החברה החליט עקב המצב בשווקים והשפעתו על החברה, שלא לבצע חלוקת דיבידנד עבור הרבעון הרביעי תוך השארת מדיניות הדיבידנד על כנה.

 

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: מוקדם לאמוד את נזקי נגיף הקורונה, מאחר ואנו עדיין בעיצומו. אנחנו עוקבים אחר ההתרחשויות ומגיבים להן בזמן אמת תוך הפעלת שיקול דעת ואחריות. מיטב דש נכנסה למשבר הזה כבית השקעות עתיר ניסיון ומקצועי, התמודדנו בעבר עם משברים מורכבים וגם את זה נצלח".

עם פרסום התוצאות אמר היום אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש השקעות: "כל משבר נראה ייחודי ונדיר לכשעצמו, ולמרות שכרגע נראה כאילו מדובר במדרון תלול ללא קרקעית, הרי שניסיון העבר לימד אותנו אחרת. סופן של ירידות בעליות.

אני  מבקש מציבור החוסכים לשקול את התנהלותם הפיננסית בעת הזו, ולא להתפתות למשיכת כספים ממכשירי ההשקעה השונים ובעיקר מתחום חסכון ארוך הטווח. העבר הוכיח פעם אחר פעם שיציאה משוק המניות והאג"ח בתקופות כאלה פוגעת בראש ובראשונה בחוסכים והפניקה מובילה לקיבוע הפסדים ואינה מאפשרת כניסה נכונה לשוק, מאחר והעליות מגיעות בהפתעה ובחדות.

אני  מבקש להדגיש זאת במיוחד בפני החוסכים שלפניהם עוד שנים רבות של צבירת חסכון פנסיוני, לא לעשות צעדים פזיזים ואמוציונליים. גילכם מאפשר לכם ליהנות מהעליות התלולות שמאפיינות יציאה ממשבר, גם אם זה ייקח זמן וגם אם זה ממש לא נראה כך היום, ניסיון העבר הוכיח זאת פעם אחר פעם.

אנו מפרסמים כיום את דוחות 2019 שהיו טובים, אך לאחר תקופת הדוח ותחילת שנה מבטיחה, החל מחודש פברואר 2020, התפרצות נגיף הקורונה מרעידה את השווקים הפיננסים בארץ ובעולם, בשל הפגיעה בפעילות הכלכלית הגלובלית. היקף ההשפעה על החברה תלוי במשך זמן המשבר ובמשך התנודתיות המוגברת בשוקי המניות והאג"ח הקונצרני.

ההשפעה העתידית העיקרית על החברה הינה ירידה צפויה בהכנסות וברווח כתוצאה בעיקר מירידה בהיקף הנכסים המנוהלים על ידה. בשל אופי פעילות ניהול הנכסים, כשליש מהירידה בהכנסות מקוזזת באופן אוטומטי בירידה בהוצאות ישירות כגון עמלות הפצה, עלויות תפעול והוצאות אחרות הנגזרות מהיקף הנכסים. מנגד אנו רואים כיום עליה בהכנסות בפעילויות חבר הבורסה ועשיית השוק בקרנות הסל אשר מקזזות חלקית את הפגיעה הזו.

בנוסף, בכדי להתמודד עם המשבר בשווקים ולצמצם את ההשפעות האמורות, נקטנו  באופן מיידי  וינקטו צעדים על מנת להקטין את הוצאות ההנהלה וכלליות, כמו הפחתת עלויות השכר של החברה, הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום, צמצום של תקציבי שיווק ופרסום, צמצום הוצאות רכש וספקים, הקפאת פרויקטים חדשים בתחום מערכות המידע, הפסקת פעילויות השקעה במיזמים חדשים ועוד.

בנוסף, מתוך אחריות ושיקול דעת, דירקטוריון החברה, החליט שלא לחלק דיבידנד בגין הרבעון הרביעי.

תוצאות בית ההשקעות מיטב דש לרבעון הרביעי ולשנת 2019:

 

ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בכ-925 מיליון שקל, עליה של כ-3.9%, בהשוואה להכנסות של 890 מיליון שקל בשנת 2018. ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכמו בכ-233 מיליון שקל, עלייה של כ-5%, בהשוואה להכנסות של כ-222 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מהכנסות מאשראי חוץ בנקאי והכנסות אחרות.

 

ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2019 הסתכמה בסך של 291 מיליון שקל, עליה של 23.8% בהשוואה לכ-235 מיליון שקל בשנה הקודמת. ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמה בכ-65 מיליון שקל, עליה של 25% בהשוואה לכ-52 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר ממגזר האשראי החוץ בנקאי ומרווחי נוסטרו.

הרווח הנקי לשנת 2019 עלה בכ-24.7% ועמד על כ-96 מיליון שקל בהשוואה לכ-77 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לרבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-14 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 31.12.2019 עלה בכ-12.4% לכ-57.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-50.9 מיליארד שקל ביום 31.12.2018. קרנות הפנסיה הנבחרות ממשיכות לצבור תאוצה, והחברה מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין בתי השקעות, בהיקף של כ-12 מיליארד שקל, נכון ליום 31.12.2019.

 

ההכנסות בשנת 2019 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-318 מיליון שקל בדומה לאשתקד. ההכנסות ברבעון הסכמו בכ-81 מיליון שקל לעומת כ-79 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מגזר הגמל ממשיך להתמודד עם שחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים, המפוצה בעלייה בהכנסות מניהול קרנות הפנסיה.

 

הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו בשנת ב-2019 בכ-342 מיליון שקל, עליה של 1.8%, לעומת 336 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2019 בכ-85 מיליון שקל, עליה של 6.3%, בהשוואה לכ-80 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2019 עמד על כ-138 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף הרבעון הרביעי בשנת 2018, בסך של כ-133 מיליארד שקל.
מתחילת שנת 2020 ועד ליום 15.3.2020 ירדו נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות ע"י הקבוצה (לרבות קרנות סל) בכ- 11.8 מיליארדי שקל, נכסי התיקים המנוהלים ירדו בכ-1.8 מיליארד שקל ונכסי קופות הגמל והפנסיה המנוהלות ע"י הקבוצה ירדו בסך של כ- 5.5 מיליארדי שקל. הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים כוללת הן ירידות ערך והן פדיונות של לקוחות ומובילה באופן ישיר לירידה בהכנסות הקבוצה.

 

 

אודות מיטב דש:

בית ההשקעות מיטב דש מנהל קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים וקרנות סל. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הטרייד, ברוקראז' מוסדי, סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי ועוד. החברה מנוהלת על ידי מר אילן רביב ונשלטת על ידיBRM  פיננסים ומר צבי סטפק.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים