‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות לרבעון השני לשנת 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: עדי בג'איו.

הרווח הנקי עלה בכ-53% לעומת רבעון מקביל אשתקד לכ-23 מיליון שקל;

ה-EBITDA גדלה בכ-30% לכ-78 מיליון שקל;

הכנסות החברה הסתכמו בכ-230 מיליון שקל

 

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "אנחנו מסכמים עוד רבעון עם גידול בפעילויות שלנו וממשיכים לבסס את מנועי הצמיחה שהגדרנו במסגרת האסטרטגיה ארוכת הטווח של מיטב דש. מעל למחצית מהגידול ב- EBITDA ברבעון זה נבע מצמיחה בפעילויות בעיקרן חבר הבורסה, חיסכון שוטף ופנינסולה. תחום ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה אף הוא ואני מאמין שגם את פירותיו נראה בדוחות החברה בעתיד הקרוב. ברבעון זה ניתן לראות את השפעת המהפכה של קרן הפנסיה הנבחרת ואת המובילות שלנו ביצירת התחרות בשוק ריכוזי זה. מאות אלפי חוסכים חדשים ואלפי מעסיקים מהמובילים במשק, כבר הצטרפו לפנסיה נבחרת שלנו וניתן לראות גידול של 12% בהכנסות החציון, עם קצב הפקדות חודשי ששבר שיא ועומד על מעל 180 מיליון ₪. בנוסף, במחצית הראשונה חלה עליה בהיקף הפעילות של חבר הבורסה אשר חצה את רף 25,000 לקוחות אשר מבצעים פעולות בני"ע באמצעות מערכות מסחר ואפליקציות מתקדמות"

 

 

בית ההשקעות מיטב דש רשם הכנסות של כ-230 מיליון שקל ברבעון השני לשנת 2019, גידול של כ-4% בהשוואה להכנסות של כ-221 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה עלו הכנסות החברה לכ-465 מיליון שקל, עלייה של כ-6% בהשוואה לכ-437 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נובעת מהכנסות מניהול קרנות נאמנות ואשראי חוץ בנקאי.

 

ה-EBITDA ברבעון השני בשנת 2019 עלתה בכ- 30% והסתכמה בסך של כ-78 מיליון שקל, בהשוואה לכ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במחצית השנייה של 2019 גדלה ה-EBITDA בכ-34% והסתכמה בכ-158 מיליון שקל בהשוואה לכ-118 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מצמיחה בפעילויות בעיקרן חבר הבורסה, תחום החיסכון השוטף ופנינסולה. החל מתחילת השנה מיישמת החברה את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מס' 16, אשר קובע הנחיות בקשר לטיפול בחכירות, ורושמת הוצאות הפחתה ומימון, חלף הוצאות שכר דירה וליסינג רכבים. בנטרול יישום התקן, מסתכמת ה-EBITDA  ברבעון השני לסך של כ-72 מיליון שקל, עליה של כ- 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי לרבעון השני לשנת 2019 עלה בכ-53% ועמד על כ-23 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ- 15 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2019 עמד על 55 מיליון שקל, לעומת 38 מיליון שקל, גידול של כ-45%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יש לציין שהרווח הנקי ברבעון זה הושפע לשלילה מהעלייה החדה יחסית במדד יוקר המחיה שהובילה לגידול בהוצאות המימון. הצמיחה נובעת בעיקר מעלייה ברווח התפעולי וברווח מניירות ערך, בקיזוז עלייה בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות מיסים.

 

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 30.6.2019 עמד על כ-54.7 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-51.2 מיליארד שקל ביום 30.6.2018. קרנות הפנסיה הנבחרות ממשיכות לצבור תאוצה, והחברה מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין בתי השקעות, בהיקף של כ-10.6 מיליארד שקל. במחצית השנייה גדלו ההכנסות מהפנסיה בכ-12% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.

 

ברבעון הקודם הושלם המיזוג בין חברת הקרנות לבין תכלית והחל מרבעון זה הכנסות הקבוצה מניהול קרנות נאמנות, קרנות סל, תעודות סל וקרנות מחקות, מוצגות בצורה מאוחדת. הכנסות אלו הסתכמו ברבעון השני של שנת 2019 בכ-80 מיליוני ש"ח לעומת כ-79 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, והכנסות של כ-159 מיליוני ש"ח במחצית הראשונה לעומת כ-148 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון השני של שנת 2019 עמד על כ-134 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף הרבעון השני בשנת 2018, בסך של כ-130 מיליארד ש"ח.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "אנחנו מסכמים עוד רבעון עם גידול בפעילויות שלנו וממשיכים לבסס את מנועי הצמיחה שהגדרנו במסגרת האסטרטגיה ארוכת הטווח של מיטב דש. מעל למחצית מהגידול ב- EBITDA ברבעון זה נבע מצמיחה בפעילויות בעיקרן, חבר הבורסה, חיסכון שוטף ופנינסולה. תחום ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה אף הוא ואני מאמין שגם את פירותיו נראה בדוחות החברה בעתיד הקרוב. ברבעון זה ניתן לראות את השפעת המהפכה של קרן הפנסיה הנבחרת ואת המובילות שלנו ביצירת התחרות בשוק ריכוזי זה. מאות אלפי חוסכים חדשים ואלפי מעסיקים מהמובילים במשק, כבר הצטרפו לפנסיה נבחרת שלנו וניתן לראות גידול של 12% בהכנסות החציון, עם קצב הפקדות חודשי ששבר שיא ועומד על מעל 180 מיליון ש"ח. בנוסף, במחצית הראשונה חלה עליה בהיקף הפעילות של חבר הבורסה אשר חצה את רף 25,000 לקוחות אשר מבצעים פעולות בני"ע באמצעות מערכות מסחר ואפליקציות מתקדמות".

עוד הוסיף רביב כי "תחום ההשקעות האלטרנטיביות ממשיך להוות נדבך משמעותי בפעילותנו. עם הרחבת היקף ההשקעות של ליקווידיטי, כמו גם המשך השקעה בפיתוח כלים ושירותים דיגיטליים עבור למעלה ממיליון לקוחותינו, מיטב דש ממשיך בביסוס מעמדו כבית השקעות מקצועי וחדשני".

 

 

אודות מיטב דש:

בית ההשקעות מיטב דש מנהל כ-134 מיליארד ש"ח בקרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, תיקים מנוהלים וקרנות סל. בית ההשקעות פועל באמצעות חברות בנות גם בתחומי הטרייד, ברוקראז' מוסדי, סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי ועוד. החברה מנוהלת על ידי מר אילן רביב ונשלטת על ידיBRM  פיננסים ומר צבי סטפק.

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים