‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

מילון שוק ההון

מילון שוק ההון

מילון שוק ההון- א

אג"ח

המכשיר הפיננסי העקרי המשמש בבנית ההשקעה הסולידית . שטר חוב, הדומה למתן הלוואה לגוף המנפיק את השטר. האג"ח נסחרת בבורסה ניתן לקנות ולמכור אותה בלא קשר למועד פרעון "ההלוואה". האג"ח מבטיחה תשואה מוגדרת מראש (ע"ע תשואה לפדיון) ויכולת להרוויח מן המסחר בה בטווח הקצר יותר במקרה שמחירה עולה בשוק לאחר שרכשת אותה. אינפיניטי מקפידה מאד בבחירת אגרות החוב הנרכשות לתיק הסולידי, ראיה שמרנית וזהירה בצד קריאת המפה הפיננסית העולמית מכתיבה בחירה באג"ח נושאות תשואה עודפת בצד בטחון בהגנה על הכסף.

אג"ח מסלוליות

ישנן אגרות צמודות מדד ומט"ח, שקליות לא צמודות, בריבית קבועה או בריבית משתנה לתקופות משנה ועד לעשרות שנים. בנית אשכול ההולם לתנאי השוק היא גולת הכותרת בניהול נכון.

אג"ח קונצרנית / אג"ח חברות

אג"ח המונפקת ע"י חברה. בבחירה בו יש לבחון חוסן פיננסי של החברה ובטחונות הניתנים לרוכש האגרת. ישנן אג"ח חברות המדורגות ע"י חברות דירוג אשר בוחנות את מצבן הפיננסי וקובעות בהתאם את רמת הסיכון של החברה אשר ממנה נגזר גובה הדירוג. (ע"ע דירוג אג"ח חברות).

אג"ח להמרה

איגרת חוב קונצרנית אשר ניתנת להמרה במניות. כלומר אג"ח לכל דבר שניתן להפכה למניה כשהדבר כדאי כלכלית.

אופציות

מכשירים פיננסים מתקדמים המיועדים לתת בטחונות (מעין רכישת בטוח), או להביא לרווחים ממונפים באחוזים גבוהים מאד. בישראל נהוגות אופציות על מדד המעו"ף והמט"ח. אופציות באסטרטגיות מובנות יכולות להביא לרווחים בבטחון מחד גיסא ומאידך רכישה לא זהירה ללא הגנות מתאימות עלולה להביא להפסדי הון ניכרים. אינפיניטי נוקטת לעיתים באסטרטגיות זהירות להשגת תשואה עודפת בתיק המנייתי. שימוש נוסף שעושה החברה הוא התאמת אסטרטגיה "התפורה" ללקוח אשר קיבל אופציות למניות בחברה בה עובד (מתאים לדוגמא לעובדים בחברות היי-טק). לקוחות מעונינים אשר מנחים את החברה להשקיע באופציות בתיקם נהנים מן היתרונות שבמערכות המחשוב היחודיות שפותחו באינפיניטי ומהוות יתרון בולט ללקוח "שחקן אופציות".

אינפלציה

עלייה במדד המחירים לצרכן, הנגזרת מעליה ברמת המחירים במשק. כאשר המשק פעיל ואנשים קונים מוצרים בכל מחיר ישנה עלית מחירים ויכולת הקניה של המטבע יורדת. בשנת 2003 הייתה במשק דפלציה (תופעה הפוכה), ירידת מחירים המצביעה על מיתון

מילון שוק ההון -ב

בנק מרכזי

בנק רשמי של מדינה בארה"ב הפדרל רזרב ואצלנו בנק ישראל, הבנק והנגיד בראשו מחליט מידי חודש, על רמת הריבית במשק. קביעתו משמשת כבלם לאינפלציה (בהעלאת ריבית) אך מביאה להאטה בפעילות המשק והפוך. הריבית שקובע הנגיד משמשת בסיס לכלל הריביות במשק ומשפיעה באופן ישיר על התשואות והרווחים של שוק אגרות החוב.

בורסה 

מקום בו נערך המסחר בנירות ערך. בישראל המסחר נערך בשיטת הרצף בה הסוחרים נותנים פקודות לקניה או מכירה דרך מחשב. המסחר מתאפשר כאשר יש "חלוקי דעות" בין אנשים שונים. האחד חושב שבמחיר מסויים כדאי לו לרכוש מניה מסויימת מאחר וצופה שמחירה יעלה ואילו האחר מוכן למכור אותה במחיר זהה מאחר וחושב הפוך ממנו, כך נוצר בינהם מפגש ומתקיימת עסקה.

בורסה-מניות כללי

בבורסה בתל אביב נסחרות כ600 מניות לערך. נחלקות לקבוצות ע"פ גודל ושכיחות מסחר. 100הגדולות מדד ת"א 100 – מדד המעוף מייצג את 25 המניות הגדולות מתוך ה100, שאר המניות מכונות היתר.

בורסה-שלב טרום פתיחה

במהלך שלב זה מזרימים הבנקים והברוקרים למחשב הבורסה בת"א את פקודות הקנייה והמכירה שהתקבלו מהציבור. שלב זה נמשך מ-08:30 ועד לפתיחה.

בורסה שלב פתיחה

ניתנות הוראות (קנייה או מכירה) טרם הפתיחה, שקלול המחירים כפוף להנחיות נוספות קובעות את שער הפתיחה של מניה. מאה המניות הגדולות מתחילות להסחר 09:45 לערך, ב- 10:15 יתר המניות ואיגרות חוב ב- 10:05. השינוי במחיר המניות ביחס למחיר הסגירה מיום המסחר הקודם מוגבל.

בורסה-שלב המסחר

שלב זה מכונה שלב הרצף מתחילת המסחר, מסתיים ב-16:45.המסחר בשלב זה מתבצע בין קונה אנונימי אחד למוכר אנונימי אחר. לכל עסקה יש מחיר משלה והמסחר הוא בו זמני בכל ניירות-הערך. האג"ח מסתיים בשעה 16:30.

בורסה-שלב הנעילה

שלב זה מתחיל לגבי מניות ב-16:45 ומסתיים ב-17:00. השינוי משלב המסחר הוא שכאן כל העסקאות נעשות רק בשער הנעילה אשר נקבע בתחילתו, שער הסגירה מהווה בסיס לתחילת המסחר ליום המסחר הבא. עסקה מחוץ לבורסה עסקה המתבצעת שלא דרך מערכת המחשב של הבורסה לניירות ערך בת"א. עסקה כזו יכולה להתקיים גם מחוץ לשעות המסחר.

חבר בורסה

בבורסה לני"ע בת"א ישנם כ – 30 חברים בהם הבנקים. ישנן חברות לניהול תיקים חברות בורסה בעצמן אשר מחזיקות את כספי הלקוחות אצלם. באינפיניטי כספי הלקוח נשמרים בבנק שלו לפי בחירתו, אנחנו מוסמכים ע"י הלקוח לתת הוראות לקנות ולמכור נירות ערך עבורו בתוך החשבון שלו.

מילון שוק ההון -ג

אג"ח מדינה – גילון

איגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים, נושאת ריבית משתנה המשולמת מדי שלושה או ששה חודשים. הריבית משתנה ע"פ ממוצע ריביות המק"מ (ע"ע מק"מ).

אג"ח מדינה- גליל

איגרת חוב שיקלית צמודה למדד, לתקופה של עד 15 שנה. נושאת ריבית קבועה המשולמת אחת לשנה וקרן שמשולמת בסוף חיי האיגרת.

מילון שוק ההון -ד

דו"ח התעסוקה

דו"ח חודשי שמפרסם משרד העבודה, הסוקר את מספר מקומות העבודה החדשים שנוצרו או פחתו במשק, ובוחן את השכר הממוצע.

דו"חות כספיים

דו"ח המתפרסם ע"י חברות ציבוריות בישראל אחת לשלושה חודשים (רבעוני) ודו"ח שנתי מורחב יותר. הדו"ח כולל נתונים כספיים על מצב החברה, כגון מאזן, רווח והפסד, תזרים המזומנים וסקירת מנהלים על מצבה העסקי של החברה.

דיבידנד

תשלום שמחלקת חברה לבעלי המניות מתוך רווחי החברה.הדיבידנד מחולק לבעלי המניות לפי חלקם בהון החברה. חברה אינה חייבת לחלק דיבידנד גם אם היא חברה מרוויחה.

דירוג אג"ח חברות / קונצרני

ישנן שתי חברות בארץ המדרגות את אגרות החוב של החברות השתיים חוקרות את יכולת ההחזר של החברות ומדרגת אותן לפי סולם מוסכם. ככל שמיקום החברה נמוך יותר בסולם היא תדרש לתת תשואה גבוהה יותר. מצד שני גדל הסיכון לגבי יכולת החברה להחזיר את חובותיה. אינפיניטי זהירה מאד בבחירת אג"ח הקונצרניות ומחזיקה רק בחברות חזקות בשלבים העליונים של סולם הערכים.

דירוג קרנות נאמנות

ישנן כמה שיטות לדרג קרנות נאמנות, שיטת ה"כוכבים" המדרגת אותם לפי תשואה, כאן לא נלקחים בחשבון הסיכונים שלוקח מנהל הקרן ולכן משקיע זהיר לא יסתפק בנתון זה. ישנם מדדים בין לאומיים הבולט בהם מדד שארפ המשקלל סיכונים ותשואות ומדד משופר יותר המעניק ציון ב"יהלומים". כל המדדים הללו חסרים שכן הם כמותיים ולא מודדים נושאים איכותיים (למשל מיהו מנהל הקרן בפועל, שכן לו התחלף אין התוצאות מלמדות על הביצועים בעתיד וכן הלאה…).

 

מילון שוק ההון -ה

היוון

תרגום הכנסות, רווחים או הוצאות הפסדים עתידיים, לתקופת זמן שונה. נניח לפורש הראשי להוון חלק מן הגמלה המשמעות היא קבלה בעת הנוכחית של תשלומים עתידיים.

הנפקה ציבורית

תהליך של גיוס הון לחברה, ע"י הנפקת ני"ע של החברה בתמורה לכסף שמתקבל מהמשקיעים. חברה, המעונינת בגיוס הון, צריכה לעמוד בקריטריונים של הבורסה, ולבסוף לגייס את הכסף מהציבור באמצעות חברת חיתום.

הסכם חיתום

הסכם שנחתם בין החברה המנפיקה נירות ערך לציבור לבין חברת החיתום אשר מבצעת בפועל את ההנפקה. ההסכם כולל התחייבות לרכוש את ניירות הערך שהציבור לא ירכוש. לתשומת לבך, יתכן מצב של ניגוד עניינים בין מנהל תיקים ללקוח במקרה והוא גם חברת חיתום, אז עלול להיווצר מצב בו מנהל התיקים יוותר עם עודפי נירות ערך, ע"פ החוק והסכם עם הלקוח יכול מנהל התיקים להכניס ניירות שהנפיק לתיקי לקוחותיו, אינפיניטי אינה עוסקת בחיתום והנפקות כדי להמנע מנגודי עניינים מול קהל לקוחותיה.

הפרטה

תהליך של מכירת נכסים הנמצאים בבעלות הממשלה והעברתם לידיים פרטיות.

הצעת מכר

הצעה הניתנת במסגרת הנפקה של החברה, בה מוכרים בעלי עניין (להם יותר מ5% מן החברה) מחלקם בחברה.

הצעת רכש

הצעה לרכישה של מניות על ידי בעלי עניין הנעשית בדרך כלל מתוך מגמה להשיג שליטה מלאה בחברה.

הפרשה לחובות מסופקים/אבודים

חוב שגבייתו מוטלת בספק. החברה נאלצת להותיר ברזרווה סכום לכיסוי החוב אשר יתכן ולא ישולם כמו לחובות אבודים שכאן כבר ברור שבעל החוב לא ישלם את חובו.

 

מילון שוק ההון -ו

ולטיליות

תנודתיות, הפער בין הנקודה הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר של מניה, מדד או מוצר פיננסי אחר. תנודתיות גבוהה מלמדת בד"כ על סיכון גבוה יחסית בהשקעה בצד סיכוי תואם. מידת תנודתיות גבוהה טובה לשחקני האופציה שכן מגדילים את הסיכוי למימוש האופציה ומכאן ערכה עולה.

 

מילון שוק ההון -ז

זירת המסחר

חדר בו מתבצעות העסקות בין נציגי חברות הבורסה "בצעקות". מאז שעברה הבורסה בת"א לשיטת הרצף המסחר מתנהל דרך המחשב ואין יותר זירה. בבורסות רבות אחרות נמשך המסחר בזירה.

מילון שוק ההון- ח

חסכון – תכנית

הפקדה בבנק של כסף לא נזיל "סגור" לתקופה מסויימת נושא רווח. לתשומת לב ההטבה המשמעותית שהייתה לאפיק זה בעבר הפטור ממס, בוטלה.

חסכון-תפ"ס/ פח"ק/ פר"י

פקדון בנקאי בריבית יומית הניתן למימוש מדי יום.

חסכון-פז"ק

ראשי תיבות של פקדון לזמן קצוב, המוגדר מראש בריבית שקלית קבועה/קבועה.

חסכון-פצ"מ

פקדון צמוד מט"ח, בו הצמדה למטבע חוץ מסוים בתוספת ריבית.

חסכון-פק"מ

פקדון קצר מועד, לטווחי זמן קצרים, בריבית שקלית נומינאלית העדיפה מזו של התפ"ס היומי.

 

מילון שוק ההון – ט

טווח השקעה

אחד נושאים החשובים בתכנון תיק ההשקעות בצד מטרת ההשקעה. השאלה למה מיועד הכסף (השלמת הכנסה לאחר יציאה לגמלאות, רכישת דירה, בטחונות לעתיד וכו') שאלה שניה כמה זמן סביר שהחסכון לא ידרש במלואו או בחלקו.. שאלות אלה בצד התאמה למצבו הפיננסי הכללי של הלקוח קובעים את מיבנה תיק ההשקעות של הלקוח.

 

מילון שוק ההון – י

יצירה/פדיון

יצירה=כניסת לקוח לקרן נאמנות, הקרן תרכוש ניירות ערך ע"פ אחזקותיה למצטרף החדש. פדיון הוא יציאת לקוח מן הקרן, על הקרן למכור ניירות ערך בהתאם. לתהליך הכניסה והיציאה נוספות עמלות קניה ומכירה של ני"ע ולרוב גובת החברות תוספת כספית המכונה דמי הוספה. המושג פדיון משמש גם בקבלת כספי אג"ח.

ימי מסחר

בישראל א-ה במרבית מדינות העולם ב-ו'. פערי הימים יוצרים לעיתים מצב מלאכותי של שוני בין מחיר מניה בחו"ל (למשל במדד הנאסד"ק) לבין מחירה בישראל.

 

מילון שוק ההון- כ

כתיבת אופציה

שווה למכירת אופציה בחסר ((SHORT, כותב האופציה מתחייב בתמורה לפרמיה כספית שמקבל במעמד ההתחייבות למכור לרוכש האופציה (אדם אחר מסוים, אך אנונימי מבחינתו) מוצר, בארץ מדד מעו"ף, או מט"ח בתאריך מסוים ובמחיר מסוים. ההצעה עומדת כזכות לרוכש האופציה אשר מממש את זכותו רק במקרה של כדאיות כלכלית, קרי שהמחיר במועד שנקבע עדיף מהמחיר ביום החוזה ומותיר בידיו רווח.

כתבי אופציות

ני"ע המונפקות ע"י חברות ומהוות זכות לקנות מניות במחיר מסוים בתוספת פרמיה כספית עד לתאריך קבוע מראש. זוהי למעשה רכישת המניה בשני שלבים, האופציה בשלב הראשון והפרמיה שמשולמת רק בביצוע ההמרה. ההמרה הופכת כדאית כאשר מחיר המניה עולה והופך נמוך יותר ממחיר האופציה בתוספת המימוש.

 

מילון שוק ההון – ל

לונג/שורט

שורט =מוכר אופציה או חוזה, לונג = הקונה.

 מילון שוק ההון- מ

מדד אמון הצרכנים

סקר חודשי המלמד כיצד חש הציבור באשר לתמונת המצב הכלכלית.

מדד דאו ג'ונס

מדד 30 מניות של חברות התעשיה הגדולות בארה"ב הנסחרות בבורסה של ניו יורק. (חלקן אף נסחרות בנאסד"ק)

מדד נאסד"ק

הבורסה השניה בגודלה בארה"ב עיקר החברות שמניותיהן נסחרות בה עוסקות בשוק הטכנולוגיה (היי-טק).

מדד המחירים לצרכן

עלות סל המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת בתחומי החיים השונים כמו סל מזון, בריאות הלבשה דיור ותחומים נוספים.

מדד המניות הכללי

משקף השינויים שנרשמו בשערי כל המניות הנסחרות בבורסה של ת"א.

מדד המעוף

נקרא גם מדד ת"א 25. מדד זה מייצג את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה של ת"א.

מדד ת"א 75

מדד זה מורכב מ-75 מניות הבעלות שווי שוק גבוה אשר ביחד עם מדד המעוף מהוות את מדד ת"א 100.

מדד ת"א 100

מדד זה מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה של ת"א.

מניה

תעודה המקנה בעלות בפירמה, את הזכות לקבל דיבידנדים מרווחי החברה, זכות הצבעה בחברה והזכות לקבל את החלק היחסי בנכסים שיוותרו לאחר פירוק החברה.

מניית בכורה

תעודה המקנה עדיפות המתבטאת בחלוקת רווחי החברה, או בעת פירוק החברה וחלוקת נכסיה.

מניית הטבה

זוהי צורה של חלוקת מניות נוספות לבעלי מניות קיימים. הדבר אינו מגדיל את הנכס שבידי בעל המניה אך מאפשר לו מכירה של חלק מן הנכס שמחזיק ובאופן עקיף מביא לרוב לעליה במחירי המניות.

מניית יסוד

תעודה המקנה זכויות מיוחדות כמו עדיפות בהצבעה או בעת חלוקת רווחים של החברה.
מלווה קצר מועד (מ.ק.מ) אג"ח שקלית ולא צמודה מטעם בנק ישראל לתקופה של שנה. האגרת נפדת תמיד במחיר 100 ₪ הרווח תלוי במחיר הקניה שלה שנסחר בנכיון, כלומר במחיר פחות מ- 100 ₪ .

מדדי ביצוע

ישנם כמה מודלים מקובלים להערכת איכות קרנות נאמנות בחישוב תשואה לאחר ניטרול רכיב הסיכון הבולט בהם מדד שארפ. כדאי לזכור שאלו מדדים כמותיים ולא איכותיים ולכן אין בהם כדי לנבא ממש תוצאות בעתיד.

מנהל קרן

גוף העוסק בניהול קרנות נאמנות. מוכרת עבודה של וועדת בכר השואפת להפרדה בין קרנות הנאמנות והבנקים. אינפיניטי מפנה את תשומת לבך לכך שלמרבית חברות מנהלי התיקים הגדולות יש קרנות ניהול משל עצמן והן נוהגות להשקיע מכספי התיקים בקרנות, הדבר עלול ליצור ניגוד עניינים מאחר ודמי הניהול הנגבים בקרנות גבוהים במקרים רבים יותר מדמי הניהול שנקבעו ללקוח. אינפיניטי המאמינה בשקיפות היא החברה לניהול תיקים הגדולה בישראל שאינה מנהלת קרנות נאמנות משל עצמה כהחלטה אסטרטגית שנועדה למנוע מצב של ניגודי עניינים מול לקוחותיה.

 

מילון שוק ההון – נ

נוסטרו

חשבון עצמי של גוף כמו חברה לניהול תיקי השקעות להבדיל מתיקי השקעות המנוהלים עבור אחרים. יתכן גם כאן מצב של ניגודי עיניינים כאשר מנהל תיקים מגלה עניין בניירות ערך המצויים גם בתיקי לקוחותיו. אינפיניטי מנהלת את כל כספי החברה באג"ח מדינה ולא מנהלת נוסטרו פעיל משלה בבורסה כדי להמנע מניגודי עניינים בכל תחום שהוא מול לקוחותיה.

ניהול בנאמנות עיוורת

ניהול תיקי השקעות עבור מי שנאסר עליו לנהל בעצמו תיק השקעות (כמו מנהל תיקים, עובד בנק).

נייר ערך זר

ניירות ערך ה רשומים בפנקס החברות מחוץ לישראל. מס רווחי הון בניירות ערך זרים הוא בשיעור %35 החל משנת 2005 אמור להשתוות למס בישראל ולעמוד על 15%.

ניתוח טכני

שיטה לניתוח מחירי מניות, באמצעותה בוחנים את גרף "הצ'רט" של נייר הערך מנתחים את ההתנהגות ההיסטורית שלו ומנסים להסיק מכך את התנהגותו בעתיד.

נאמן הקרן

חברה שתפקידה להשגיח על התנהלות קרן הנאמנות מכוח החוק.

 

מילון שוק ההון – ס

סיכון/ מידת סיכון

ציר הבדיקה המשני בצד התשואה. סיכוי לרווח גדול יותר כרוך לרוב בנטילת סיכונים גדולים יותר. כך למשל בשוק האג"ח, הריבית שמציע הלווה גדלה ככל שיכולת החזר ההלוואה שלו פחותה. מוצע מול מי שמציג רווחים גדולים בתוך זמן קצר לבחון הייטב את מידת הסיכון של השקעתו-אין קוסמים בשוק ההון. מידת התשואה ביחס לבטחון תיק ההשקעות באינפיניטי מותאם אישית לצרכי הלקוח, למטרות ההשקעה, לפרק הזמן בו הכסף יהיה פנוי, מראש מתכננים את היכולת לפנות את הכסף מיידית לדרישת הלקוח במידה וחלילה הוא נזקק לו בדחיפות.

 

מילון שוק ההון – ע

עקום תשואה לפדיון

גרף המתאר את משך הזמן אל מול שיעור התשואה השנתי שלה לפדיון. גרף עולה משמעותו שהשקעה באיגרת חוב לטווח ארוך תניב תשואה גבוהה יותר מאשר אג"ח לטווח קצר והפוך.

 

 

מילון שוק ההון – פ

פיזור סיכון

השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפים שונים כאשר נמנעים "מלשים את כל הביצים בסל אחד".

פערי ארביטראז'

פער מלאכותי במחיר שמבטיח רווח בטוח. למשל מחזיק מניה בישראל אשר נסחרת ביום שישי בארה"ב ערכה עולה שם משמעותית ויש עד לחידוש המסחר בישראל ביום א' שני מחירים שונים לאותה מניה, השוני במחיר עד שאלו משתווים מכונה ארביטראז'.

מילון שוק ההון – צ

צמיחה

תהליך של גידול נטו בתוצר הלאומי בשנה בניכוי אינפלציה.

מילון שוק ההון – ק

קרן נאמנות

מוצר פיננסי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן הנאמנות צריכה להתנהל בניהול מקצועי ובפיקוח נאמן. המשקיע מחזיק ביחידת השתתפות. זהו אינו תיק השקעות אלא כאמור מוצר. לדוגמא השקעה בקרן דולרית משמעה השקעה באפיק דולרי, גם אם מנהל הקרן יודע שלא נכון להצמד לדולר הוא מחוייב ע"פ התשקיף שהפיץ להמשיך באותו אפיק ואינו יכול/אמור להניע את המשקיע לעבור לאפיק השקעה אחר. עמלת הפצה+ עמלת מכירה/פדיון +דמי ניהול בקרנות+ שכר נאמן הקרן+ שיעור הוספה+ שכר מנהל קרן…………. לא, זה ממש לא בחינם… דמי הניהול נגבים מידי יום או אחת לשבוע מתוך הקרן, מרבית המשקיעים לא מכירים את דמי הניהול הנגבים מהם. מבצע 0% דמי הוספה הוא ממש לא ניהול בחינם.

קרן גמישה

קרן שמנהלה יכול לפעול בה לפי שיקול דעתו המוחלט, לכאורה ניהול תיק מלא. בפועל ע"פ מרבית הקרנות משקיעות בעיקר במניות (כך על פי הנתונים שמדווחים מנהלי הקרנות).

 

מילון שוק ההון – ר

רווח נקי

ההפרש בין הכנסות החברה להוצאותיה בניכוי מסים.

ריבית פריים

הריבית הבנקאית מקובלת אחוז וחצי מעל לריבית המשק.

 

מילון שוק ההון – ש

שווי שוק של חברה

מס' המניות כפול שער המניה בשוק, מביע את ערך החברה בשוק.

שוק משוכלל

תיאוריה לפיה כוח השוק החופשי המשפיע על מחירי ניירות ערך משקף את הציפיות של המשקיעים ומונע למשל פערי ארביטרג'.

שוק של דובים/שוורים

שוק שבו מחירי המניות יורדים לאורך זמן מכונה שוק דובי. שוק שבו מחירי המניות עולים לאורך זמן מכונה שוק שוורי.

שוק של מוכרים/קונים

שוק של מוכרים בו המוכרים מכתיבים את המגמה ע"י הזרמת ביקושים הגדולה מן ההיצע. שוק של קונים בו הקונים מכתיבים את המגמה ע"י הזרמת היצע הרב משמעותית מן הביקוש.

אג"ח מדינה-שחר

איגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים. נושאת ריבית קבועה, המשולמת מדי שישה חודשים.

שער חליפין

יחס החליפין בין מטבע אחד לשני. כמו בין השקל ביחס לדולר. לתשומת לב היחס מול היורו נקבע בשער משולש יורו-דולר ודולר-שקל. אינפיניטי נוהגת במשנה זהירות במסחר במט"ח, לתפיסתנו החזקת מט"ח אינה בבחינת חיסכון סולידי בטוח. מרבית תושבי ישראל החיים מהכנסות והוצאות בשקלים צריכים להזהר

 

מילון שוק ההון – ת

תאריך פקיעה של כתב אופציה

זהו התאריך האחרון בו נשמרת למשקיע הזכות לממש את כתב האופציה שברשותו לנייר ערך של החברה לאחר תאריך הפקיעה אין לכתב האופציה כל ערך.

תוספת מימוש

הסכום שיש להוסיף בעת מימוש כתב האופציה.
תוצר לאומי גולמי (תל"ג)
השינוי השנתי בתוצר המדינה כולל יצור השירותים, המוצרים והסחורות.

תשואה

הרווח שמפיק משקיע על השקעתו.

תשואה נומינלית

תשואה ללא השוואה למדד .

תשואה ריאלית

תשואה בהשוואה למדד המחירים לצרכן או למט"ח.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים