‎י״ט באייר ה׳תשפ״ד‎

27 מאי 2024

סיכום מדד ספטמבר 2012

סיכום מדד ספטמבר 2012

מדד המחירים לצרכן, בחודש ספטמבר 2012, נותר ללא שינוי, בהשוואה לחודש אוגוסט. הגורמים המרכזיים אשר השפיעו על סל ההוצאה הצרכנית בחודש הנדון היו:

(1) מחירי הירקות הטריים עלו ב-12.9% והוסיפו למדד הכללי כ-0.18%.
(2)
מחירי החשמל, המים והגז התייקרו ב-1.1%. אלו, תרמו 0.05% למדד.
(3)
נרשמה התייקרות של 6.7% במחירי הדלקים, אשר תרמה כ-0.29% למדד הכללי.
(4)
בסעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים נרשמה הוזלה של 0.3% אשר הפחיתה כ-0.05% מהמדד הכללי.
(5)
מחירי הארחה ונופש בארץ ובחו"ל ירדו ב-5.3%. כאשר מחרי ההבראה בארץ הוזלו ב-13.1%. אלו גרעו כ-0.2% מהמדד הכללי.
(6)
הוזלה בסעיף שירותי חינוך גרעה מהמדד כ-0.33%.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-2.1%. בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2011 עד ספטמבר 2012), עלה המדד הכללי בשיעור דומה.

הפער בין ההערכה לשינוי בפועל, נבע ברובו ממספר גורמים והם:
(1)
הוזלה משמעותית בסעיף החינוך הקדם-יסודי ב-16.6%, כמו גם הוזלות משמעותיות של 5% בחינוך היסודי והעל-יסודי. פער זה יצר הבדל של 0.25% בין התחזית לדיווח בפועל.
(2)
הוזלה משמעותית של הבראה, נופש וטיולים ב-13.5, לעומת צפי להוזלה של 6%. פער זה יצר הבדל של 0.1% בין התחזית לפרסום
(3)
הוזלה בסעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים ב-0.3%, לעומת צפי לעלייה של 0.5%. גם כאן נוצר פער של 0.1% בין התחזית לדיווח בפועל.
(4)
יתר על כן, במחירי מזון שונים, נרשמו עליות קלות ואפילו גם הוזלות מחירים, חרף העלאת המע"מ ב-1% בראשית ספטמבר. הסבר אפשרי לכך נעוץ בעובדה כי היעד המקורי להעלאת המע"מ היה בחודש אוגוסט. לכן, ייתכן כי החברות העלו מחירים מבעוד מועד, כבר באוגוסט. לראיה, מדד אוגוסט שהיה גבוה מאוד.

מכל אלו ניתן לראות כי ההשפעה של המע"מ על מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר הייתה צנועה מאוד. עד כמעט ולא קיימת. במיוחד על רקע העובדה כי חלק מהמוצרים התייקר בשיעור הנמוך מעליית המע"מ וחלקם אף הוזלו.

מעבר לכך, נראה כי מגמת התייקרות הדירות במשק לא נעצרת. נציין, כי בסקר מחירי הדירות (אשר אינו נכלל בחישוב מדד המחירים לצרכן) המשיכו מחירי הדירות לעלות, בחודש אוגוסט ב-0.6% לעומת יולי, בהמשך להתייקרות של 0.7% ביולי. קצב עליית המחירים ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2011 עד אוגוסט 2012) התמתן בהשוואה לחודשים קודמים ועומד על 1.4%.

מבט קדימה – חודש אוקטובר 2012 וסביבת האינפלציה

חרף ההפתעה של מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר, בשבועות האחרונים קיימים דיווחים רבים על יצרניות מזון במשק אשר העלו באוקטובר או צפויות להעלות בראשית נובמבר את מחירי מוצריהן. בין החברות נציין את אסם, יוניליוור, יפאורה ומנעמים.

בין היתר, התייקרויות אלו נובעות מהעלייה שנרשמה בחודשים האחרונים במחירי חומרי הגלם בעולם. אמנם, זו תוקנה כבר במידה רבה, אך כפי הנראה העלאת שכר המינימום בראשית אוקטובר ב-200 ש"ח מהווה הקש ששבר את גב הגמל.

בהתאם לכך, מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר צפוי לעלות ב-0.2%. במיוחד, המדד יושפע מהתייקרות של פריטי מזון שונים, ממחירי תחילת העונה של מוצרי ההלבשה וההנעלה, מיציבות במחירי הדיור ומהוזלה במחירי הדלקים לרכב.

מדד המחירים לחודש נובמבר צפוי לעלות ב-0.1% והוא יושפע בעיקר מהתייקרויות בתחום המזון ומתחום ההלבשה וההנעלה.

ב-12 החודשים הקרובים צפוי מדד המחירים לצרכן לעלות ב-2%. בשנת 2012 יסתכם המדד ב-2.4%.
הוזלה זו מגבירה את הסבירות לכך שבבנק ישראל יפחיתו בגובה הריבית בסוף החודש

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב

 

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים