‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.il

לאחר שבועיים של פדיונות: הקרנות המסורתיות חוזרות לגייס בשבוע החולף כ-110 מיליון ₪, אך עדיין, פודות כ-15.2 מיליארד ₪ מאז תחילת החודש

ברקע: עליות שערים בשוק המניות ומגמה מעורבת באגרות החוב

 • הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) ממשיכות לגייס גם השבוע: כ-80 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח מדינה: אשר נמצאות בחודש תנודתי, חוזרות השבוע לגייס, סכום הנאמד בכ-105 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח כללי: לאחר שבועיים של פדיונות, נותרו השבוע ללא שינוי.
 • קרנות אג"ח חברות: פודות סכום קטן מאוד (כ-10 מיליון ₪).

 

שבוע המסחר החולף נסגר בעליות שערים בשוקי המניות המקומיים והגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות רשמו עליות שערים מתונות. לאחר שקצב הפדיונות התמתן בשבוע קודם, השבוע הקרנות המסורתיות כבר עברו לגיוסים, קלים אמנם, המסתכמים בכ-110 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו  אג"ח מדינה (105 מ' ₪)  והקרנות המנייתיות1 (כ-80 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-330 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-155 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות, כ-220 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, ולפדיון של 45 מיליון ₪ בקרנות המחקות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

 

 • מגמה חיובית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-6%, ומדד ת"א 90 עלה ב-0.1%. בעקבות עליות השערים גם בארץ, ובמיוחד בחו"ל, הקרנות המנייתיות1 גייסו בשבוע החולף כ-80 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-45 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ-60 מיליון ₪ קרנות מניות בחו"ל, ובניגוד לכך – קרנות מניות בארץ עדיין פדו כ-25 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80 אשר פדו בשבועיים האחרונים, נותרו השבוע ללא שינוי. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי פדו כ-16 מיליארד ₪.

 

 • אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 2%. קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה בקצב הפדיונות משבוע קודם, לסכום של כ-10 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני פדו כ-300 מיליון ₪.
 • אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית קלה: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע עלייה של1%. בעקבות זאת קרנות אג"ח מדינה אשר נמצאות בחודש תנודתי, חוזרות השבוע לגייס, סכום נאה הנאמד בכ-110 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה, רשמו גיוס חיובי של כ-160 מיליון ₪, והן הקבוצה היחידה מבין הקרנות המסורתיות שגייסה מתחילת השנה.

 

 • מגמה מעורבת באפיק השקלי הקרנות הכספיות רשמו השבוע גיוס גבוה וחריג של כ-220 מיליון ₪. לעומתן, הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, אשר ירדו מעט משבוע שעבר, לסכום הנאמד בכ-40 מיליון ₪. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-225 מיליון ₪.

 

 • קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-35 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-70 מיליון ₪.

 

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 22.02.18 כ-5 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-229.2 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-15.3 מיליארד ₪.

 

** הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי (22.02.18) הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל
מתקבלים רק ביום שני בשבוע שלאחר מכן, והשינוי עשוי להיות גדול.

 

 

סיכום שבועי: גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

 

הקטגוריות המגייסות הקטגוריות הפודות 
אפיקמנוהלותמחקותסה"כ מנוהלותמחקותסה"כ 
קרנות מנייתיות[1]13755-82     
קרנות כספיות220 220     
קרנות אג"ח שקליות    37-5-42- 
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד1006106     
קרנות אג"ח חברות והמרה    11-29- 
קרנות אג"ח כללי    7-52- 
קרנות אג"ח חו"ל    36-036- 
שונות[2]10 10     
סה"כ46749-418 91-289- 

 

.[1] כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות.

.2 כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושבי חוץ בלבד.

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים