‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 25/03/2019


באדיבות : מיטב דש -מורן צביק | מנהל קשרי יועצים | Moran.Zvik@meitavdash.co.il

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו השבוע* גיוסים של כ-185 מיליון שקל:

כניסה של 245 מ' ₪ לפאסיביות ויציאה של 60 מ' ₪ מהאקטיביות

בתעשייה האקטיבית:

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי של השבועות האחרונים ומציגות גיוסים של כ-40 מיליון ₪, הגבוהים ביותר מבין כל הקטגוריות.
 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: רושמות ירידה משמעותית בקצב הגיוסים, עם 10 מ' ₪, אבל ממשיכות להוביל את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת השנה.
 • קרנות אג"ח חברות: יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-25 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות) רושמות פדיונות הנאמדים בכ-35 מיליון ₪.

בתעשייה הפאסיבית:

 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-245 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-165 מיליון ₪ וקרנות הסל רשמו גיוס של כ-80 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות עברו לפדות השבוע, סכום הנאמד בכ-20 מיליון ₪.  

 • *כל הנתונים נכון ל-20.03.19, יום רביעי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א
 • שבוע המסחר* נסגר במגמה מעורבת בשוקי המניות ובעליות שערים באגרות החוב הקונצרניות בישראל. בעולם: מדד  S&P 500עלה קלות בכ-0.05%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.55%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.7%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-0.75%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 נותרו ללא שינוי בסיכום שבועי.  יצויין, כי הנתונים נכונים ליום רביעי (20.3.19), והם לפני הירידות החדות שנרשמו בשוקי המניות בחו"ל בסוף השבוע. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד 0.4%, בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה השבוע בכ-0.2%. למרות המגמה המעורבת, תעשיית קרנות הנאמנות מסיימת גם השבוע בגיוסים, (כאשר גם הקרנות האקטיביות וגם הקרנות הפאסיביות רשמו בסיכום שבועי גיוס חיובי).
 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע הסתיים בגיוסים של כ-165 מיליון ₪.

נתון זה משקף יציאה של כ-20 מיליון ₪ מהקרנות הכספיות, גיוסים בסך של כ-185 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה נחלק בין הקרנות האקטיביות-המנוהלות שפדו סכום של כ-60 מיליון ₪, לבין הקרנות הפאסיביות שרשמו גיוס יחד בסכום של כ-245 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-165 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שרשמו גיוס בסכום של כ-80 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, רושמות ירידה משמעותית בקצב הגיוסים, עם גיוס של כ-10 מיליון ₪ "בלבד". ההובלה השבוע שייכת לקרנות אג"ח מדינה שממשיכות במומנטום החיובי של השבועות האחרונים ומציגות השבוע גיוסים של כ-40 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, יורדות השבוע בקצב הגיוסים לסכום של כ-25 מיליון ₪. לעומת זאת, קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות פדיונות הנאמדים בכ-35 מיליון ₪. מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-55 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל רושמות השבוע עלייה קלה בקצב הפדיונות לסכום של כ-30 מיליון ₪.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 74.5 מיליארד ₪ (כ- 61% מהתעשייה הפאסיבית כולה), לאחר שפדו בשבוע הקודם, חוזרות השבוע לגייס, סכום הנאמד בכ-100 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-110 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שפדו כ-10 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה גייסו השבוע כ-15 מיליון ₪, קרנות אג"ח כללי, קבוצה שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) פדו סכום קטן כ-15 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה עם גיוס של בכ-155 מיליון ₪.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות רשמו מהפך, ולראשונה מתחילת השנה, מסיימות את השבוע בפדיון של כ-20 מיליון ₪..


נכון ל-20.03.2019, יום רביעי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 321 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:       
תעשייה אקטיבית: 199.4 מיליארד ₪, מהם 174.3 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-25.1 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 121.6מיליארד ₪, מהם 91.3 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-30.3  מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

* ללא כספיות

  – אין קרנות פאסיביות בקטגוריה מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים