‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 27/05/2019

באדיבות מיטב דש: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים |

הירידות בשוקי המניות מול העליות בשוקי האג"ח משתקפות היטב בתעשיית הקרנות

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) עולות השבוע בקצב הפדיונות לסכום של כ-270 מיליון ₪:

פדיון של 180 מיליון ₪ לאקטיביות וכ-90 מיליון ₪ לפאסיביות

 

 • התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) פודה השבוע סכום של כ-180 מיליון ₪.
 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-90 מיליון ₪ תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-110 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו כ-200 מיליון ₪.
 • הקרנות הכספיות גייסו סכום נמוך של כ-25 מיליון ₪.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש: כ-90 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: עולות מעט בקצב הגיוסים לסכום של כ-30 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות אג"ח כללי: ממשיכות לפדות גם השבוע – סכום הנאמד בכ-55 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות: (כולל הגמישות): רושמות עלייה בקצב הפדיונות לסכום הנאמד בכ-175 מיליון ₪.
 • מה שיצא מהקרנות המנייתיות האקטיביות נכנס לקרנות המסורתיות האחרות.

 

 

 • שבוע המסחר נסגר במגמה שלילית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל. בעולם: מדד S&P500ירד בכ-3%, מדד הנאסד"ק רשם ירידה של כ-2.4%, ה-DAX הגרמני ירד ב-2.35%, והניקיי היפני רשם ירידה של כ-0.45%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו השבוע תשואה שלילית מתונה של עד כ-0.35%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד 0.45%. בשוק האג"ח הממשלתי המקומי מדד ממשלתי כללי עלה בכ-0.35%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, השבוע "נסגר" בפדיונות של כ-245 מיליון ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-25 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, ופדיונות בסך של כ-270 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 270 מ' ₪) מבטא פדיון של כ-180 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיונות של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-90 מיליון ₪, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-110 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שפדו סכום של כ-200 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח מדינה שומרות על קצב הגיוסים משבוע שעבר, וממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, בסכום הנאמד בכ-90 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות עולות מעט בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-30 מיליון ₪,

קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, פודות זה שבוע שני ברציפות, זאת לאחר שפתחו את החודש בגיוס חיובי נאה, עם פדיון הנאמד בכ-55 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, רושמות עלייה ניכרת בקצב הפדיונות לסכום של כ-175 מיליון ₪. יציאת הכספים נמשכת מהקרנות האג"חיות השקליות, אשר פדו סכום של כ-45 מיליון ₪. וקרנות אג"ח חו"ל רושמות השבוע ירידה קלה בקצב הפדיונות לסכום של כ-25 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 75.5 מיליארד ₪ (מעל לכ-61% מהתעשייה הפאסיבית כולה), סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-105 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שגייסו כ-45 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-150 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, של קרנות מנייתיות, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו גם הן כ-45 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שגם רשמו פדיונות של כ-150 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם השבוע, בסכום הנאמד בכ-25 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה פדיונות של כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות אשר הציגו גיוסים נאים מתחילת השנה, נותרו השבוע ללא שינוי.
 • ולבסוף –הקרנות הכספיות רשמו השבוע גיוס נמוך בסך של כ-25 מיליון ₪.

נכון ל-23.05.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 324.7 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 202.1 מיליארד ₪, מהם 175.5 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-26.6 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 122.6 מיליארד ₪, מהם 90.9 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-31.7 בקרנות מחקות.

 

*  כל הנתונים נכונים ל-23.05.19, יום חמישי, שהוא היום האחרון למסחר בת"א, ומסכמים 5 ימי מסחר

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים