‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 15/07/2018

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק | מנהל קשרי יועצים.

מבול של גיוסים בתעשיית הקרנות לסוגיה

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו בשבועיים הראשונים*
של חודש יולי גיוסים גדולים של כ-1.285 מיליארד ₪,
והכספיות עוד 395 מיליון ₪

 

התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש יולי בסכום של כ-670 מיליון ₪.

 • התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-615 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-475 מיליון ₪ וקרנות הסל רשמו גיוס של כ-140 מיליון ₪.
 • התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: כובשות מחדש את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות
  בתחילת החודש, עם גיוס של כ-415 מיליון ₪.
  ●    קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי גם בראשית חודש יולי ורושמות גיוסים הנאמדים
  בכ-215 מיליון ₪.
 • קרנות אג"ח חברות: רושמות גיוסים בסכום של כ-175 מיליון ₪.
 • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות לפדות גם בשבועיים הראשונים של חודש
  יולי: כ-30 מיליון ₪.

 

 • השבועיים הראשונים* של חודש יולי נפתחו במגמה מעורבת עם נטייה ברורה לעליות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם. מדד S&P500עלה בכ-2%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-5%, ה-DAX הגרמני ירד ב-0.05%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-1.75%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו מתחילת החודש תשואות של 0% ו-0.2% בהתאמה. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית גבוהה מאוד של עד 0.75%. ומדד אג"ח ממשלתי כללי עלה בכ-0.6%.

 

 • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש יולי נפתח בגיוסים של כ-1.675 מיליארד ₪.

נתון זה משקף כניסה של כ-395 מיליון ₪ לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-1,285 מיליון ₪ לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות). סכום זה של 1.285 מיליארד ₪ מבטא גיוס של כ-670 מ' ₪ בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפאסיביות בסכום של כ-615 מיליון ₪, כאשר המחקות גייסו כ-475 מיליון ₪ וקרנות הסל רשמו גיוסים בסכום של כ-140 מיליון ₪.

 • ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי כובשות מחדש את ראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות מתחילת החודש, עם גיוס של כ-415 מיליון ₪. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי ורושמות גיוסים הנאמדים בכ-215 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות גיוסים בסכום של כ-175 מיליון ₪. לעומת זאת, מהקרנות האג"חיות השקליות נפדה סכום של כ-40 מיליון ₪. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות לפדות גם בשבועיים הראשונים של חודש יולי סכום של כ-30 מיליון ₪. קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון של כ-55 מיליון ₪, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.
 • ברמת התעשייה הפאסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בגיוסים הנאמדים בסכום של כ-345 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שחוזרות להציג גיוס חיובי בפתיחת חודש יולי, בסכום הנאמד בכ-390 מיליון ₪ לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-45 מיליון ₪. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-245 מיליון ₪, לבין קרנות הסל שרשמו גיוסים של כ-100 מיליון ₪.
 • ועוד ברמת התעשייה הפאסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם בפתיחת חודש יולי, בסכום הנאמד בכ-80 מיליון ₪. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמו גיוס קל של כ-5 מיליון ₪.
  קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבועיים הראשונים של החודש, עם גיוסים הנאמדים בכ-195 מיליון ₪.
 • ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש יולי גיוסים בסך של כ-395 מיליון ₪.

נכון ל-10.07.2019, יום רביעי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 334.2  מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 206.6 מיליארד ₪, מהם 179.5 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, ו-27.1 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.
תעשייה פאסיבית: 127.6 מיליארד ₪, מהם 93.4 מיליארד ₪ בקרנות סל ו-34.2 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

*  כל הנתונים נכונים ל-10.07.19, יום רביעי (כולל). סיכום של 8 ימי מסחר.

*  ללא כספיות,  אין קרנות פאסיביות בקטגוריה

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים