‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות באוקטובר ומאז תחילת השנה

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות באוקטובר ומאז תחילת השנה

 • תעשיית קרנות הנאמנות הניבה למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 0.1% בסיכום חודש אוקטובר. • התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-2.4%, בנטרול הקרנות הכספיות (אפס תשואה).מורן צביק| 3.11.2016

 

תשואות קרנות הנאמנות באוקטובר 2016

 

 • הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותרבחודש אוקטובר היא הקרן המחקה "מגדל 4D ברזיל ואמריקה
  לטינית"
   שעלתה ב-12.6%.
 • בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אי.בי.אי 4Dביוטכנולוגיה" לאחר שירדהבכ-
  8.5%.

 

 • קרנות אג"ח כלליהניבו  למשקיעים  בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.15%, כאשר אין הבדל של ממש בין אלה שהשקיעו בקרנות אג"ח בלבד לאלה שהשקיעו בקרנות אג"ח עם מרכיב מסוים של מניות.
 • קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.2% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD, שסיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון שנטלו, עם תשואה ממוצעת של 0.4%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו אף הן תשואה של 0.2% החודש.

 

 • אגרות החוב הממשלתיותמסכמות את אוקטובר בירידות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה שלילית של כ-0.2%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית וקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד 10% מניות נותרו ללא שינוי.

 

 • קרנות אג"ח חו"לרשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-1.1% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל חשופות ונקובות מט"ח שעלו ב-2.1%. זאת, עקב פיחות השקל ביחס לדולר ב-2.4% .

 

 • קרנות מניות בארץ סיכמו את החודש עם תשואה שליליתשל 0.8% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 שירדו ב-2.5%, לעומת זאת, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל עלו בשיעור משוקלל של 0.2%.       

 

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוקטובר 2016)

 

 • קרנות המתמחותבמניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 8.5%, הרבה יותר טובה מהממוצע שהשיגו קרנות מניות חו"ל. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שעלו ב-22.7% וב-20.6% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א 100 עם תשואה שלילית ממוצעת של 1% בלבד, וקרנות מניות ת"א 25 עם תשואה שלילית של 7.8%, ועדיין טוב יותר מאשר מדדי המניות הרלוונטיים שירדו בכ-6.8% ובכ-8.5% בהתאמה, בהשפעת הפארמה. 
 • קרנות המתמחות במניות בחו"לרשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-1%. עם זאת, הייתה שונות גדולה בין הקרנות שבלטו לחיוב שהן קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס שעלו מתחילת השנה ב-15.1%, וקרנותמניות שווקים מתעוררים שהניבו למשקיעים תשואה חיובית של כ-16.0%, לבין אלה שבלטו לרעה – קרנות אירופה חשופות מט"ח, שסבלו גם מחולשת היורו, עם תשואה שלילית של כ-9%.       

 

 • קרנות אג"ח כללירשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 2.6%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 20% למניות הניבו למשקיעים תשואה חיובית גבוהה יותר המסתכמת ב-3%.

 

 • קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה ב-2.5%בממוצע, ובהמשך לכך, קרנות אג"ח קונצרניברמת סיכון גבוהה העניקו תשואה גבוהה מאוד של 6.2%.

 

 • מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינהרשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-1.25% בהובלת קרנות אג"ח שקליות
  לטווח ארוך מעל שנתיים שעלו ב-2.6%, 
  קרנות שנהנו מהעלייה החזקה יחסית של השחרים הארוכים.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באוקטובר 2016  מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, עם דגש על קרנות מניות בחו"לשמשקיעות בשווקים מתעוררים, וקרנות ממונפות ואסטרטגיות על הדולר וקרנות המתמחות במניות בנקים בחו"ל.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באוקטובר 2016 מורכבת אף היא מקרנות מניות בחו"ל, אבל בדגש על קרנות מניותביוטכנולוגיה (אפקט הפארמה בארה"ב) וקרנות ממונפות ואסטרטגיות.                    

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקר מקרנות מניות בישראל בדגש על קרנות המתמחות במניות בנדל"ן וקרנות המשקיעות במדד היתר, שני ענפים בורסאיים שהשיגו את התשואות הגבוהות ביותר מראשית השנה.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל, בדגש על קרנות מניות ביוטכנולוגיה(אפקט הפארמה בארה"ב) וקרנות ממונפות ואסטרטגיות, בדומה לטבלה החודשית.

 

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אוקטובר 2016

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – אוקטובר 2016

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1מגדל D4 ברזיל ואמריקה לטיניתמגדלמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D12.62
2מגדל A4 אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTFמגדלמניות בחו"ל מחקה4A9.89
3איילון F0 אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F7.03
4מודלים F0 לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F6.58
5איילון KZI 4D מניות גלובליתאיילוןמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D6.37
6מגדל 4D ארה"ב פיננסים MTFמגדלמניות בחו"ל מחקה4D6.35
7מגדל 6B גרמניה כפליים מגודרת מט"ח – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6B6.09
8מגדל 4A Nikkei 225 MTFמגדלמניות בחו"ל מחקה4A6.03
9פסגות 4D יפן Stock Pickingפסגותמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D5.51
10פסגות D4 שווקים מתעורריםפסגותמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D5.20

 

 

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – אוקטובר 2016

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1אי.בי.אי 4D ביוטכנולוגיהאי.בי.אימניות בחו"ל (ענפי)4D-8.48
2איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות60-8.14
3מגדל 4D ביוטכנולוגיהמגדלמניות בחו"ל (ענפי)4D-7.28
4מיטב D4 ביוטכנולוגיהמיטב דשמניות בחו"ל (ענפי)4D-6.67
5מגדל 4A ארה"ב Real Estate MTFמגדלמניות בחו"ל מחקה4A-6.28
6איילון 6A אקסטרים ת"א 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A-5.83
7מגדל 4A ארה"ב בריאות מגודרת מט"ח MTFמגדלמניות בחו"ל מחקה4A-5.73
8אי.בי.אי 4D סל ריט ארה"באי.בי.אימניות בחו"ל מחקה4D-5.72
9מגדל 6A דיקלה  מעו"ף כפלייםמגדלממונפות ואסטרטגיות6A-5.08
10מגדל 4B ביומדמגדלמניות בארץ (ענפי)4B-4.76

          

 

 

 

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר – אוקטובר 2016

 

                             טבלה מספר 3:  10 הקרנות הטובות ביותר ינואר – אוקטובר 2016

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1מגדל D4 ברזיל ואמריקה לטיניתמגדלמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D61.87
2מנורה מבטחים 4D סילבר מניות חו"למנורהמניות בחו"ל (כללי)4D25.14
3פסגות D4 שווקים מתעורריםפסגותמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D25.11
4מגדל 4A ת"א יתר 50 MTFמגדלמניות בארץ מחקה4A24.49
5אי.בי.אי A4 סל נדל"ן מניב ישראלאיביאימניות בארץ מחקה4A24.19
6מיטב 5D זהבמיטב דשמניות בחו"ל (סחורות)5D24.02
7אנליסט 4B יתראנליסטמניות בארץ4B23.26
8פסגות A4 יתרפסגותמניות בארץ4A23.10
9אלטשולר שחם 40 יתראלטשולר שחםמניות בארץ4022.55
10אנליסט 4B נדל"ןאנליסטמניות בארץ (ענפי)4B22.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר – אוקטובר  2016

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1מגדל 4D ביוטכנולוגיהמגדלמניות בחו"ל (ענפי)4D-27.52
2איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות60-26.96
3מיטב 4D ביוטכנולוגיהמיטב דשמניות בחו"ל (ענפי)4D-23.81
4אי.בי.אי 4D ביוטכנולוגיהאי.בי.אימניות בחו"ל (ענפי)4D-22.31
5מגדל 6A דיקלה מעו"ף כפלייםמגדלממונפות ואסטרטגיות6A-17.43
6איילון A6 אקסטרים ת"א 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6A-17.14
7הראל A5 מעו"ף בריבועהראל-פיאמניות בארץ (אגרסיבי)5A-16.27
8תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-15.07
9מגדל 4A אירופה בנקים מגודרת מט"ח MTFמגדלמניות בחו"ל מחקה4A-13.90
10פסגות Stock Picking 4Dפסגותמניות בחו"ל (גיאוגרפי)4D-12.09

 

 

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים