‎י״ד באייר ה׳תשפ״ד‎

21 מאי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 05/08/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה :אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784

עיקרי הדברים

 • מספר ממצאים מעידים שהתחזקות השקל הנה בעלת אופי פיננסי/ספקולטיבי:
  • ראשית, לאחר מתאם די גבוה עם התנהגות הדולר בעולם שהיה בשנים האחרונות, דווקא מתחילת השנה השקל התנתק לגמרי משערו של הדולר.
  • שנית, המשקיעים שקנו שקלים מתחילת השנה היו המשקיעים הפיננסיים, כאשר הכסף של הכלכלה הריאלית דווקא פעל להיחלשות השקל ואף בעוצמה יותר גבוהה מאשר בשנה שעברה.
  • שלישית, להתנהגות השקל בשנים האחרונות היה קשר הדוק לשוק המניות האמריקאי. השקל נחלש בזמן ירידות במניות והתחזקת בעליות.
 • לאור הממצאים לעיל, בנק ישראל יצטרך להתערב בשוק המט"ח ולפעול בכלים נוספים, כפי שהבטיח, כדי לבלום את התחזקות השקל, אלא אם המגמה בשוקי המניות תהפוך לשלילית, כפי שאנו מעריכים.
 • אנו מעריכים שהכוחות שתמכו בשוק המניות לאחרונה נחלשים בעקבות החרפת מלחמת הסחר ולאחר הורדת ריבית ה-FED.
 • להערכתנו, ה-FED יוסיף להוריד ריבית, לפחות בקצב החזוי בשווקים אם לא גבוה יותר, אך זאת על רקע הרעה נוספת במצב הכלכלי.
 • הקשר בין האג"ח הקונצרניות למניות ולאג"ח הממשלתיות מתחזק דווקא כשבאפיקים אלו יש ירידות שערים. תכונה זו הופכת את האפיק הקונצרני לבעל פרופיל סיכון/סיכוי פחות אטרקטיבי.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דגשים:

 • אנו ממליצים להוריד חשיפה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית/נמוכה.
 • אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
 • אנו ממשיכים להמליץ על הטיה לאפיק השקלי.
 • אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

מאקרו ישראל.

נתונים בישראל

 • לפי סקר כוח אדם הרבעוני, מצבו של שוק העבודה בישראל יחסית יציב. שיעור האבטלה בגילאי העבודה בין 25-64 נע בין 3% ל-3.5% מאז תחילת שנת 2018. גם שיעור ההשתתפות בכוח העבודה היה יחסית יציב בתקופה זו (תרשים 1). בסקר החודשי המגמה הייתה פחות חיובית עם עלייה באבטלה וירידה בשיעור ההשתתפות.

קצב הגידול במספר המועסקים במשק מתמתן בהדרגה (תרשים 2). נתונים אלו שונים מנתוני משרות השכיר, שמתבססים לא על מדגם, כמו סקר כוח אדם, אלא על נתוני אמת מביטוח לאומי, בהם ניכרת התמתנות משמעותית בגידול של המשרות החדשות במגזר העסקי.

תרשים  1

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  2
 • נתוני הרכישות בכרטיסי אשראי מצביעים על עלייה בקצב הגידול השנתי (תרשים 3). השיפור נרשם בקטגוריות השונות של המוצרים והשירותים. לעומת זאת, בנתוני הפדיון במסחר הקמעונאי ובמכירות ברשתות השיווק שהתפרסמו בתקופה האחרונה נרשמה מגמת האטה.
תרשים  3

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

 

 

 

 

 

מאקרו עולם.

השלכות החרפת מלחמת הסחר על ארה"ב עלולות להיות חזקות יותר מאשר על סין

הנשיא האמריקאי לא חיכה הרבה זמן אחרי שהתבטא בסוף השבוע הקודם שהסינים לא מעוניינים לחתום על ההסכם עד הבחירות בארה"ב, וכעבור שבוע הכריז על הטלת המכסים בגובה של 10% על יתרת היבוא מסין בסך כ-300 מיליארד דולר שעוד לא היה ממוסה.

לדעתנו, הצעד אמור, בין יתר ללחוץ על ה-FED לבצע הורדת ריבית גדולה יותר. אולם, העימות בין המדינות מתפתח בכיוון שפחות טוב לארה"ב. ניסיון השנה וחצי האחרונות מראה שמלחמת הסחר גרמה לנזקים יחסית סבילים למשק הסיני. הצמיחה אומנם האטה, אך לא בצורה דרמטית, במיוחד בהתחשב בעובדה שמלחמת הסחר תפסה את הכלכלה הסינית במומנטום של היחלשות שהתחיל עוד בסוף שנת 2017.

יש מספר סיבות ל"עמידות" הסינים לסנקציות האמריקאיות:

 1. המדיניות הכלכלית בסין משלבת מדיניות מוניטארית ופיסקאלית יחד. במצב של התמודדות עם אתגרים יש לזה יתרון, כפי שהוכח במשבר בשנת 2008 בארה"ב כאשר ה-FED והממשל פעלו בתאום מלא.
 2. סין נמצאת במאמץ מכוון להגביר את הצריכה הפנימית ולהעלות רמת החיים של האזרחים. לכן, המוצרים שלא נמכרים בשוק האמריקאי מוצאים ביקושים בשוק הפנימי.
 3. סין מצליחה למצוא שווקים תחליפיים במקום יצוא לארה"ב. כפי שניתן לראות בתרשים 4, משקל היצוא לארה"ב מסך היצוא הסיני ירד מכ-19.5% ל-18.5%, אך סך היצוא מסין נותר יציב. זה קרה דווקא בתקופה שבה מדינות שנמצאות מחוץ לעימות ישיר של מלחמת הסחר סבלו דווקא מירידה ביצוא.
 4. למרות התעריפים, כנראה שלחלק מהיבוא הסיני לארה"ב קשה למצוא תחליפים. יבוא מסין לארה"ב אומנם ירד בכ-12% בשנה האחרונה, לעומת גידול של כ-4% בסך היבוא לארה"ב ללא סין, אך זאת לא ירידה דרמטית בהתחשב בעובדה שבשנה שעברה היה יבוא מוגבר מסין לארה"ב במטרה לצבור מלאים לקראת הטלת המכסים (תרשים 5).
תרשים  4

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  5

לעומת זאת, הכלכלה האמריקאית מתחילה להרגיש היטב את ההשלכות של מלחמת הסחר, אם בגלל אי הוודאות שפוגעת בהשקעות או בגלל פגיעה בפעילות החברות האמריקאיות בשוק הסיני הענקי. המכסים החדשים יוטלו בעיקר על מוצרי צריכה, כך שהפעם גם הצרכן האמריקאי עלול להיפגע. למעט הורדת ריבית ה-FED, האמריקאים לא נקטו עד עתה בצעדים משמעותיים למנוע האטה בכלכלה.

שורה תחתונה: להערכתנו, הטלת המכסים החדשים תפגע אומנם בכלכלה הסינית אך לא פחות מכך גם במשק האמריקאי. נשיא ארה"ב מסתכן בלהגיע לבחירות אומנם עם ריבית נמוכה, אך עם כלכלה במצב של האטה משמעותית ואולי אף מיתון.

 

 

נתונים כלכליים שוטפים בעולם

 • שוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין עוצמה ולייצר משרות בקצב יחסית גבוה, למרות חולשה במגזר התעשייה (כפי שבאה לידי ביטוי בשבוע שעבר בהמשך ירידה במדד מנהלי הרכש ISM). הקצב השנתי של גיוסי העובדים החדשים במגזר התעשייה ירד בחודשים האחרונים בכ-40% לעומת אשתקד, זאת לעומת ירידה של כ-7% בכלל הסקטור העסקי. אולם, עקב היותו מעסיק קטן יחסית, השפעת מגזר התעשייה על הנתונים הכללים של שוק העבודה נמוכה יחסית.
 • קצב הגידול בשכר הממוצע השעתי נותר יציב, אך בשכר הממוצע השבועי חלה האטה ניכרת בחודשים האחרונים (תרשים 6). במקביל ירדו מספר שעות העבודה השבועיות (תרשים 7). לפיכך, גידול בסך הכנסות העובדים אמור להתמתן, מה שעלול להחליש את הביקושים.
תרשים  6

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  7
 • קצב הצמיחה במשק האירופאי לעומת רבעון מקביל אשתקד ירד ברבעון השני ל-1.1%, הרמה הנמוכה ביותר מאז 2013 (תרשים 8). יחד עם זאת, המכירות הקמעונאיות ממשיכות לצמוח בקצב יציב ואף השתפרו לאחרונה (תרשים 9). נראה שהבעיות במגזר התעשייה לא ממש נגעו עדיין בצרכן האירופאי, בדומה לארה"ב.
תרשים  8

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  9

 

שווקים.

הכוחות שתמכו בשוק המניות מתחילים להיחלש

הדלק שהניע את שוקי המניות מאז חודש מאי שבו התפוצצו שיחות הסחר בין ארה"ב לסין, מתחיל להיגמר:

 • הסיכוי להסכם הסחר בין ארה"ב לסין, שכבר היה לא כל כך גבוהות מאז הפיצוץ במו"מ בחודש מאי, הפך לזניח.
 • הורדת ריבית ה-FED, שלא סיפקה את השווקים, מאחורינו. בכדי שהשווקים ימצאו שוב תמיכה בציפייה להורדת ריבית, הריבית צריכה לרדת באופן חד, אולי אף מעבר לציפיות בשווקים. זה יכול לקרות, אך כדי שה-FEDיעשה זאת, צריכה להיות הרעה משמעותית בכלכלה ו/או ירידות חדות בשווקים. בנסיבות אלה, השפעה חיובית של הורדת ריבית לא בהכרח תהיה חזקה מהשפעה שלילית של הרעה במצב הכלכלי.
 • עונת הדו"חות הכספיים הייתה יחסית חיובית, לפחות לא הפתיעה לרעה, אך היא מאחורינו והתחזיות לרבעון הבאה לא כל כך חיוביות. אחוז החברות במדד S&P500 שעדכנו כלפי מטה את התחזיות מסך החברות שעדכנו תחזיות היה הגבוה בחמש השנים האחרונות (תרשים 11).

שורה תחתונה: למרות היחלשות בכלכלה, אנו החזקנו לאחרונה המלצה על חשיפה בינונית באפיק המנייתי בעיקר בגלל ההורדה הקרבה של ריבית ה-FED והסיכוי אומנם הלא גבוה שארה"ב וסין יגיעו להסכם בקרוב. הנסיבות השתנו וכדאי, לדעתנו, להוריד חשיפה לאפיק.

תרשים  10

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  11

 

 

 

החרפת מלחמת הסחר – מי נהנה יותר ומי פחות בשווקים הפיננסיים?

לפני מספר חודשים הצגנו ממצאי הבדיקה של השפעת החרפה במלחמת הסחר על הביצועים של האפיקים השונים שהתבססה על תגובת השווקים לאירועים דומים מתחילת 2018. לאור האירועים האחרונים, חידשנו את הבדיקה שהעלתה את הממצאים הבאים:

 • כצפוי, מדדי המניות שנפגעו ביותר בתקופות החרפה במלחמת הסחר היו הבורסות בסין, באסיה והשווקים המתעוררים בכלל. לעומת זאת, הבורסות באירופה ומדד Russell האמריקאי היו עמידים יותר. הבורסה בישראל הציגה ביצועים חלשים יחסית (תרשים 12).
 • מהבחינה הסקטוריאלית, הסקטורים הדפנסיביים Utilities, Staples, Health Care ו-Communication הציגו תשואה עודפת על פני מדד S&P500. מניות המגזרים Materials, Financial, Technology ו-Industrials היו הפגיעים ביותר (תרשים 13).
תרשים  12

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  13
 • תשואות האג"ח הממשלתיות הארוכות ירדו בדרך כלל בכל המדינות, אך הירידה המשמעותית ביותר נרשמה באג"ח של אוסטרליה, בריטניה, ודרום קוריאה. בארה"ב וקנדה התשואות ירדו פחות מהמדינות האחרות (תרשים 14).
 • המטבעות שרשמו את ההיחלשות החדה ביותר שייכים לסין, אוסטרליה, דרום קוריאה וניו זילנד. המטבע הנורבגי, האירו והמטבע הדני היו העמידים ביותר (תרשים 15).
תרשים  14

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  15

 

 

 

להתחזקות השקל יש בעיקר אופי פיננסי/ספקולטיבי, מה שאמור לגרום לבנק ישראל להתערב

הודעתו של נגיד בנק ישראל לפיה הריבית לא תעלה למשך זמן ממושך ושבמידת הצורך הבנק יהיה מוכן להפעיל כלים נוספים, באה מאוחר מדי. לא בטוח שההודעה יצרה אפקט הרתעה מספיק גדול כדי שהשקל לא יחזור להתחזק, אך יתכן שהכוחות האחרים "יעזרו" לבנק ישראל להחליש את השקל, כפי שנפרט אחר כך. בינתיים לפחות, השקל חזר ביום שישי למגמת התחזקות.

התערבות בנק ישראל הייתה צריכה לבוא בשלב מוקדם יותר. ניתוח נתונים מראה שהתחזקות השקל בחודשים האחרונים לא ממש הייתה תוצאה של הכוחות הכלכליים:

 • השקל התחיל להיפרד מהדולר בתחילת השנה. מאז, הדולר התחזק מול סל המטבעות בעולם בכ-2%, אך השקל התחזק ביחס לדולר בכ-6.5%, זאת לאחר שמתחילת 2017 השקל התנהג במתאם כמעט מושלם מול שערו של הדולר בעולם (תרשים 16). קשה להשתכנע שהכוחות הכלכליים התחילו לפעול דווקא בתחילת השנה.
 • התנתקות השקל חריגה לא רק בגלל עוצמתה ועיתויה, אלא גם בגלל שהיא נובעת בעיקר מהפעילות של השחקנים הפיננסיים. כפי שדיווח בנק ישראל בשבוע שעבר, המשקיעים הזרים והגופים המוסדיים המקומיים מכרו מט"ח וקנו שקלים במחצית הראשונה של השנה בשווי של 2.2 ו-4.8 מיליארד דולר. מנגד, המגזר העסקי קנה מט"ח בשווי של 7.8 מיליארד דולר.

מסתבר, שדווקא הכסף "הריאלי" של המגזר העסקי פעל השנה בעוצמה הרבה יותר גבוהה לכיוון היחלשות השקל לעומת שנה שעברה (רכישות של 7.8 מיליארד דולר במחצית הראשונה של  2019 לעומת 1.5 מיליארד בשנת 2018 כולה). דרך אגב, פעילות הזרים בשוק המט"ח הייתה דומה השנה לשנה שעברה, אך אצל המוסדיים היה מהפך מאחר שבשנה שעברה הם דווקא קנו מט"ח (תרשים 17).

שורה תחתונה: למעשה, השחקנים הפיננסיים שמטבעם מונעים מטעמים ספקולטיביים דחפו להתחזקות השקל, כאשר הכסף של הכלכלה הריאלית דווקא פעל להחליש את השקל.

תרשים  16

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  17

 

 

 

שע"ח של השקל הוא הצד ההפוך של שוק המניות האמריקאי

הוכחה נוספת שהתחזקות השקל לא כל כך מתבססת על הכוחות הכלכליים היא הקשר ההדוק בין שערו לבין שוק המניות האמריקאי.

כפי שניתן לראות בתרשים 18, שמתאר שינוי תלת חודשי של שער החליפין של השקל ביחס לדולר לעומת השינוי ב-S&P500, המתאם בשנים האחרונות היה מאוד גבוה. עליות בשוק המניות האמריקאי הובילו להתחזקות השקל ובירידות השקל נחלש.

הסיבות להתנהגות זו קשורות בעיקר לשני גורמים. ראשית, הדולר האמריקאי הוא מטבע אנטי מחזורי. כשהשווקים הפיננסיים עולים, הדולר נחלש מול רוב המטבעות. כשהכלכלה נחלשת והשווקים עוברים לירידות, הדולר מתחזק. לכן, השקל בדרך כלל מתחזק מול הדולר בעליות שערים במניות ונחלש בירידות.

הסיבה השנייה קשורה לפעילות המוסדיים אשר הגדילו בצורה ניכרת בשנים האחרונות את חשיפתם לשווקים בחו"ל. במצב זה, עליות שערים בשוקי חו"ל מעלות חשיפתם של המוסדיים למט"ח וגוררות קניית הגנות שפירושה קניית שקלים. בהתאם, ירידות במניות חו"ל גוררות מכירות השקלים.

 

תרשים  18

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

שורה תחתונה: לפי הערכתנו, קיים סיכון שהמגמה בשוק המניות תהיה שלילית בחודשים הקרובים. לכן, שע"ח של השקל צפוי להיחלש ביחס לדולר האמריקאי. נציין גם, שהיחלשות השקל במצב של ירידות שערים בשווקים פירושה שהמשקיעים יכולים להקטין הגנות מטבע ולחסוך בכך את תשלומי הפרמיה.

 

 

 

אפיק האג"ח הממשלתי עדיין אטרקטיבי

שני "הראלים" בשוק המניות והאג"ח בו זמנית מתחילת השנה היה צריך מתישהו להיפסק. נראה, שמעתה האג"ח עשויות להמשיך לבד.

שוק החוזים מגלם שתי הורדות ריבית ה-FED עד סוף השנה ובסה"כ 4 הורדות עד סוף 2020. תוואי זה, לפיו הריבית הקצרה תעמוד על כ-1.25% בעוד שנה, עשוי לדעתנו אף להציג הערכת חסר לגובה הריבית בארה"ב בעוד שנה, ואמור לתמוך בתשואות הארוכות בארה"ב ברמה נמוכה.

תרשים  19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  20

בישראל תשואת האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.2% בשבוע שעבר ובסה"כ השלימה ירידה רציפה של 1.3% מהרמה בחודש דצמבר 2018 תוך ירידה חדה בתלילות העקום התשואות (תרשים 20).

כפי שכתבנו בסקירה בשבוע שעבר, למרות ירידת התשואות החדה בשוק המקומי, ביחס לעולם יש לתשואות הארוכות בישראל עוד לאן לרדת במיוחד לאור הנסיבות בחו"ל ולאחר שינוי הכיוון של בנק ישראל.

בעקבות התחזקות השקל, הורדנו את התחזית למדד המחירים לחודש יולי ל-0% והתחזית ל-12 החודשים ל-0.9%. בנוסף, בחודש אוגוסט צפויה הוזלת מחירי הסיגריות של חלק מהיצרנים, מה שצפוי להשיל כ-0.05% מהמדד.

שורה תחתונה: אנו ממשיכים להמליץ על מח"מ בינוני תוך החזקתו בצורה סינטטית ועדיין מעדיפים את האפיק השקלי על פני הצמוד.

 

 

 

למי קשורים יותר האג"ח הקונצרניות, למניות או לאג"ח הממשלתיות?

האם האפיק הקונצרני מושפע יותר מהתנהגות המניות או האג"ח? כדי לבחון שאלה זו בדקנו קורלציה בין הביצועים של מדדי האג"ח הקונצרניות לבין מדדי האג"ח הממשלתיות ומדד מניות בישראל מתחילת שנת 2014 ועד היום. בדקנו רק את הקשר בתקופות חריגות, של עליות או ירידות חדות ביותר במדד המניות ת"א 125 ובמדד האג"ח הממשלתיות הארוכות (שקלי וצמוד בהתאם למדד תל בונד).

תוצאות הקורלציה מופיעות בטבלה למטה. להלן הממצאים העיקריים:

 • במדדים "הסולידיים", תל בונד 60 ותל בונד שקלי, הקורלציה עם שוק האג"ח חזקה יותר מאשר עם שוק המניות.
 • לעומת זאת, במדד תל בונד תשואות, בעל דירוג אשראי נמוך יותר, הקורלציה עם שוק המניות חזקה יותר מאשר עם שוק האג"ח
 • בכל מדדי האג"ח הקונצרניות הקורלציה במצב של ירידות שערים, אם זה במניות או באג"ח הממשלתיות, הייתה גבוהה יותר מאשר הקורלציה במצב של עליות שערים.

שורה תחתונה: התחזקות הקשר בין האג"ח הקונצרניות למניות ולאג"ח הממשלתיות דווקא במצב של ירידות שערים באפיקים אלו, מקטינה אטרקטיביות של האפיק הקונצרני. במצב הנוכחי, כשהסיכון לירידות בשוק המניות עלה, הממצאים הנ"ל תומכים בהטיית ההשקעה לטובת האג"ח הקונצרניות בעלות דירוג אשראי גבוה יותר.

 קורלציה עם מניות קורלציה עם אג"ח ממשלתיות
 עליות  בת"א 125ירידות  בת"א 125 עליות  במדד אג"ח ממשלתיותירידות  במדד אג"ח ממשלתיות
תל בונד 6023%40% 30%63%
תל בונד שקלי11%30% 36%52%
תל בונד תשואות26%54% 5%37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+ +
·         צמודות   +
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
  
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 04/08/19לפני שבועלפני חודש
    
1200.240.240.31
4210.310.370.38
1220.400.480.51
3230.530.600.69
3240.640.740.88
10260.891.061.28
3270.971.141.38
9281.161.351.60
1422.172.322.57
3472.512.662.90
2/100.891.051.26
אג"ח צמודות
    
1020-0.93-0.90-0.75
5903-0.93-0.87-0.79
922-0.96-0.86-0.76
5904-0.86-0.72-0.52
923-0.92-0.79-0.62
1025-0.76-0.57-0.35
527-0.59-0.41-0.16
529-0.33-0.150.11
5360.310.490.71
8410.760.921.12
5451.101.231.41
ציפיות אינפלציה
11.301.321.02
21.291.291.12
31.441.421.29
41.511.481.35
51.551.521.39
61.601.571.50
71.631.641.58
81.661.691.63
91.681.701.64
101.711.721.65
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.030.050.06
5260.070.100.10
    
 

 

  

 

 
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 04/08/19לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.38-1.41-1.34 יחס ביקוש/היצע6.85.55.2 
5 Y-1.02-0.99-0.86 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.01%-0.02%-0.03% 
10 Y-0.58-0.52-0.3 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.02%0.01%0.03% 
30Y0.270.310.50 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.03%-0.02%0.02% 
CDS Israel 10Y9798101      
  
ז 
  

 

 

אג"ח קונצרניות
 
  

 

 

מרווחים אינדיקאטיבים הנגזרים ממחירי השוק  בהתאם לענף אליו שייכת האג"ח, רמת הדירוג ומח"מ:

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.550.39 0.710.56  
20.530.40 0.940.86  
30.510.42 1.171.15  
40.540.48 1.251.25  
50.620.58 1.181.15  
60.720.70     
70.850.83     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.700.561.641.552.01.5
20.860.771.741.693.02.5
31.020.971.851.824.13.6
41.111.092.012.014.94.8
51.131.122.222.265.65.6
61.141.13    
71.281.27    
8      

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
11.321.231.891.905.54.6
21.331.211.901.945.74.7
31.331.101.921.985.94.9
41.371.231.962.015.24.5
51.411.352.042.053.73.6
61.461.442.082.082.93.2
71.511.502.102.09  
8      
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
08/05/2019 04:45CHCaixin China PMI ServicesJul5252
08/05/2019 10:45ITMarkit Italy Services PMIJul50.5
08/05/2019 10:50FRMarkit France Services PMIJul F52.2
08/05/2019 10:50FRMarkit France Composite PMIJul F51.7
08/05/2019 10:55GEMarkit Germany Services PMIJul F55.4
08/05/2019 11:00ECMarkit Eurozone Services PMIJul F53.3
08/05/2019 11:30ECSentix Investor ConfidenceAug-5.8
08/05/2019 11:30UKMarkit/CIPS UK Services PMIJul50.2
08/05/2019 16:45USMarkit US Services PMIJul F52.2
08/05/2019 17:00USISM Non-Manufacturing IndexJul55.555.1
08/06/2019 09:00GEFactory Orders MoMJun-2.20%
08/06/2019 17:00USJOLTS Job OpeningsJun7323
08/07/2019 09:00GEIndustrial Production SA MoMJun0.30%
08/07/2019ISForeign Currency BalanceJul120.1b
08/07/2019CHForeign ReservesJul$3119.23b
08/08/2019 11:00ECECB Publishes Economic Bulletin   
08/08/2019 15:30USInitial Jobless ClaimsAug-03
08/08/2019CHTrade BalanceJul$50.98b
08/08/2019CHExports YoYJul-1.30%
08/08/2019CHImports YoYJul-7.30%
08/09/2019 02:50JNGDP SA QoQ2Q P0.20%0.60%
08/09/2019 04:30CHCPI YoYJul2.70%
08/09/2019 04:30CHPPI YoYJul0.00%
08/09/2019 09:00GEExports SA MoMJun1.10%
08/09/2019 09:00GEImports SA MoMJun-0.50%
08/09/2019 09:45FRIndustrial Production MoMJun2.10%
08/09/2019 11:30UKGDP QoQ2Q P0.50%
08/09/2019 11:30UKIndustrial Production MoMJun1.40%
08/09/2019 15:30USPPI Final Demand MoMJul0.20%0.10%
08/09/2019 08/15CHAggregate Financing CNYJul2260.0b
08/11/2019 08/18CHForeign Direct Investment YoY CNYJul8.50%

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק. טלפון 03-7903784; פקס: 03-7903818

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

4/8/2019                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים