‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 10/20/2020

עיקרי הדברים  

 • הנתונים הכלכליים במשק מצביעים על המשך צמיחה יציבה.
 • העלייה בגביית המסים בישראל אינה מעידה על האצת הצמיחה, אלא על חזרה לקצב הגבייה התואם אותה.
 • למרות רכישות מט"ח מאסיביות ע"י בנק ישראל, השקל חזר להיות המטבע החזק בעולם בשבועות האחרונים. בנק ישראל עשוי להזדקק לדרכים נוספות להתמודד עם המצב.
 • האינדיקאטורים הכלכליים בעולם, שמתייחסים לתקופה של לפני מגפת הווירוס קורונה, מצביעים על התאוששות קלה בפעילות התעשייה.
 • הנזק לפעילות הכלכלית כתוצאה מהתפשטות הווירוס צפוי להיות משמעותי יותר מאשר בתקופה של ה-SARS בשנת 2003, אך השפעתו עדיין צפויה להיות מוגבלת.
 • האינדיקאטורים בארה"ב מעידים על שיפור בצמיחת המשק.
 • שורה של בנקים המרכזיים בעולם חזרו להוריד ריבית בימים האחרונים.
 • לאור העלייה בסיכונים לכלכלה, ירידה חדה במחירי הסחורות והתחזקות הדולר, עלה הסיכוי להורדת הריבית בארה"ב.
 • שוקי האג"ח, הסחורות והמטבעות משקפים פסימיות גדולה לעומת האופטימיות בשוק המניות.

 

המלצות מרכזיות

חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

 

מח"מ האג"ח:     ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

 

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

דגשים:

 • אנו ממליצים לצמצם חשיפה לאפיק הקונצרני.
 • העדפה של הסקטורים הדפנסיביים, למעט מניות הטכנולוגיה.

מאקרו ישראל.

נתונים כלכליים

 • ממצאי סקר הערכת עסקים בישראל מראים שהמשק ממשיך לצמוח בקצב יציב. הירידה בציון הסקר שנרשמה בחודשים הקודמים נמחקה בחודש ינואר (תרשים 1).
 • עקב האטה בקצב הגידול של השכר הממוצע במשק ובמספר משרות השכיר, בעיקר במגזר העסקי, קצב הגידול של סך השכר במשק ירד לרמה הנמוכה בחמש השנים האחרונות. לגידול בסך השכר הריאלי יש קשר ניכר עם השינויים בצריכה הפרטית (בתרשים 2).

 

תרשים  1

מקור: הלמס, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  2

 

 

 

עלייה בגביית המסים אינה מעידה על האצת הצמיחה, אלא על חזרה לקצב שתואם את הצמיחה

הגירעון הממשלתי ירד בחודש ינואר ל-3.2% בזכות ירידה של כ-10% בהוצאות הממשלה ועלייה של כ-11.9% בהכנסות הממשלה לעומת ינואר אשתקד. התנהלות לפי תקציב המשכי שמחייבת לשמור כספים לפרעונות תשלומי הקרן שצפויות להסתכם עד חודש מאי ב-31 מיליארד ₪ (מתוכם 19 מיליארד בחודש מאי) ובאות ע"ח ההוצאה השוטפת של הממשלה גורמת לצמצום ההוצאה.  היקף גבוה יחסית של פירעונות הממשלה במחצית הראשונה של השנה יגרום לצמצום הוצאותיה ויקטין את תרומה של הצריכה הציבורית לצמיחת המשק.

גידול בהכנסות הממשלה לא נובע מהאצה בפעילות הכלכלית. ההכנסות פשוט חוזרות לצמוח בקצב רגיל התואם את הצמיחה במשק לאחר הירידה הזמנית בגביית המסים בעקבות גבייה מראש במסגרת "מס הדיווידנד" והכנסות חד פעמיות חריגות (תרשים 4).

קצב הגיוסים השנתי של הממשלה התייצב על כ-40-45 מיליארד ₪ לאחר שעלה מקצב אפסי בשנת 2017 (תרשים 3).

 

 

תרשים  3

מקור: משרד האוצר, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  4

 

 

 

בנק ישראל לא מצליח לשמור על השקל

שע"ח של השקל שוב התחזק לשיא מול סל המטבעות תוך התנתקות משערו של הדולר בעולם. הדולר התחזק מתחילת השנה בכמעט 2.5% מול סל המטבעות העיקריים (DXY), אך השקל "הצליח" בכל זאת להתחזק מול הדולר בכ-0.8% (תרשים 5) וחזר להיות המטבע החזק ביותר בעולם בחודש האחרון מבין המטבעות העיקריים.

 • השקל התחזק למרות שהיקפי התערבותו של בנק ישראל במסחר במט"ח היו הגבוהים ביותר מאז שנת 2009 (תרשים 6). בחודשים נובמבר-ינואר בנק ישראל רכש קרוב ל-6.5 מיליארד דולר, כאשר בחודש ינואר לבדו הרכישות הסתכמו בכ-3 מיליארד דולר.
 • השקל התחזק בחדות למרות שבנק ישראל העביר מסר נחוש בישיבת הריבית האחרונה. לפי דברי הנגיד אז, "…בנק ישראל ערוך למנוע ייסוף חריג של השקל באמצעות רכישת מט"ח ככל שיידרש,  ובפרט ככל שנעריך שהייסוף יהיה תוצאה של גורמים בעלי אופי פיננסי".

 

תרשים  5

מקור: Bloomberg, מיטטב דש ברוקראז'

 

תרשים  6

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 • השקל התחזק למרות שמחזורי המסחר בשוק המט"ח המקומי, הן של הגופים הזרים והן המקומיים, ירדו בחודש ינואר בחדות לרמה הנמוכה לפחות בחמש השנים האחרונות (תרשים 7). לכאורה, ירידת המחזורים הייתה אמורה להגדיל השפעתו של התערבות בנק ישראל.
 • השקל התחזק למרות הסיכון שכרוך באפשרות שגם הבחירות הקרובות לכנסת לא יובילו להקמת הממשלה. תסריט זה טומן סיכון לא מבוטל להאטה בצמיחת המשק ועלייה בסיכון פיננסי.

שורה תחתונה: ההתחזקות האחרונה של השקל, למרות ההתערבות של בנק ישראל במסחר במט"ח והבטחותיו למנוע ייסוף חריג, עלולה לערער אמינותו ולגרום להתחזקות מגמת הייסוף אשר תפגע בפעילות היצוא דווקא כאשר הסיכונים לכלכלה העולמית עלו, ותרחיק את בנק ישראל מהשגת יעד האינפלציה. בשבוע האחרון בנקים מרכזיים בשורת מדינות בעולם הורידו ריבית כדי להתמודד עם איומים החדשים הקשורים לווירוס קורונה ( ברזיל, רוסיה, פיליפינים, תאילנד, איסלנד). אצל חלקן הריבית ירדה לרמה הנמוכה היסטורית (ברזיל, תאילנד).

 

תרשים  7

מקור: בנק ישראל, מיטב דש ברוקראז'

 

 

מאקרו עולם.

השפעות הווירוס על הפעילות הכלכלית צפויות להיות משמעותיות

בינתיים, מספר הנדבקים ב-Coronavirus כמעט הכפיל את עצמו בחמשת הימים האחרונים, אך זאת לעומת גידול של 200% לפני שבוע. קצב הגידול בנדבקים מחוץ לסין עלה מעט ביומיים האחרונים. אחוז החולים שמתו מהמחלה מסך החולים, דווקא עלה (תרשים 8).

תרשים  8

מקור: WHO, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  9

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

נשאיר את המסקנות האם סימנים אלו מעידים על דעיכת המחלה למומחים וננסה להבין את הנזק הכלכלי הפוטנציאלי בתסריט שהמצב הנוכחי יישאר עד סוף החודש. להערכתנו, הנזק מהמקרה הנוכחי יהיה גבוה יותר מאשר מ-SARS ב-2003:

 • משקל הכלכלה הסינית בכלכלה העולמית עלה מכ-4% בשנת 2003 שבה פרץ ה-SARS ל-16% היום, כאשר לפי ה-PPP המשקל אף מגיע ל-20% (תרשים 10). ההשפעה אף גדולה יותר כי התיירות מסין (שלא נספרת בתמ"ג הסיני מהווה חלק משמעותי מאוד מסך כניסות התיירים במדינות רבות (תרשים 11).

 

תרשים  10

מקור:  IMF, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  11
 • SARS התרחש כאשר הכלכלה העולמית הייתה בתהליך התאוששות מהמשבר ולא בשלב מאוחר של המחזור הכלכלי. אז השווקים עדיין לא "התנפחו". מכפיל הרווח החזוי של S&P 500 היה כ- 14-15 בשנת 2003 ולא 19 כמו היום.
 • הצעדים המגבילים בהם נקטו כעת הרשויות בסין הנם חסרי תקדים, הרבה יותר נרחבים מאשר אלה שננקטו בתקופת ה-SARS.
 • חלק גדול מהנזק נגרם בגלל פאניקה. התהודה שיוצר Coronavirus הרבה יותר חזקה מאשר ה-SARS בזמנו. כמות האזכורים בכתבות של בלומברג של המילה Coronavirus גדול פי 30 מאשר האזכורים של המילה SARS בשלב דומה של התפתחות המחלה (מספר ימים מאז הופיעה המגפה). ה-SARS הופיע לפני עידן הסמארטפונים מה שהשפיע על חשיפתו בתקשורת.  כפי שניתן לראות בתרשים 9, ה-SARS התחיל לרדת מהכותרות כשישה-שבעה שבועות לאחר הופעתו. אנחנו נמצאים כעת כשלושה שבועות מאז פרוץ ה-Coronavirus.
 • הסיכון כעת גבוה יותר גם בגלל הסיכון הפיננסי הקיים בסין לעומת 2003. בשנת 2003 היחס בין החוב לתמ"ג של המגזר הפרטי הלא פיננסי בסין היה כ-150% לעומת כ-260% היום. גם הממשל, בעיקר הממשל המקומי, ממונף היום הרבה יותר.
 • הווירוס אומנם מגיע בתקופה בה הופיעו סימני התאוששות בפעילות הכלכלית בעולם, אך זה קורה אחרי שנתיים של ירידה בצמיחה, בעיקר בתעשייה וסחר החוץ. הכלכלה העולמית נמצאת במצב שברירי, במיוחד בגושים הכלכליים והמדינות שחשופות יותר לסחר החוץ (אירופה, יפן, EM).

שורה תחתונה: הנזק לפעילות הכלכלית כתוצאה מהנגיף Coronavirus צפוי להיות בסופו של דבר מוגבל בזמן, אך גדול הרבה יותר מזה שנגרם בשנת 2003, כתוצאה מהשפעת ווירוס ה-SARS. 

 

ההתאוששות בנתוני התעשייה באירופה והשווקים המתעוררים צפויה לסגת, לפחות זמנית

הנתונים הכלכליים שמתפרסמים כעת בעולם מתייחסים לתקופה לפני התפשטות הווירוס. הם מאבדים מעט מהחשיבות כאינדיקאטור למגמות בכלכלה. חלקם מצביע על התאוששות בפעילות.

 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה באירופה המשיך להשתפר בחודש ינואר. הוא עדיין נמוך מ-50 ומצביע על התכווצות בפעילות, אך בקצב איטי יותר (תרשים 12). לעומת זאת, נתוני הייצור התעשייתי בגרמניה ובצרפת היו מאוד חלשים בחודש דצמבר (תרשים 13). בנוסף, בגרמניה התפרסמו נתונים מאכזבים של הזמנות בתעשייה והיצוא.

 

תרשים  12

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  13
 • עושה הרושם שמדדי מנהלי הרכש בתעשייה בשווקים המתפתחים כבר הושפעו לרעה מהאירועים בחודש ינואר. במרבית המדינות האסייתיות הם רשמו ירידה קלה ורק בהודו המדד עלה בחדות לרמות שיא (תרשים 14).

שורה תחתונה: ההתאוששות בפעילות התעשייה באירופה ובשווקים המתעוררים צפויה לסגת , לפחות זמנית, מהשפעת הווירוס קורונה. 

 

תרשים  14

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

 

סימני התאוששות של הכלכלה האמריקאית התגברו

הנתונים הכלכליים בארה"ב מצביעים על שיפור בפעילות:

 • שוק העבודה האמריקאי יצר יותר משרות מהתחזית, תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה שהפכה כבר למגמה (תרשים 15). המחסור בעובדים מושך אל שוק העבודה עובדים בעלי מיומנות נמוכה שהיו מחוץ למעגל העבודה. עובדה זו מסבירה מדוע קצב הגידול של השכר הממוצע ירד לאחרונה. כפי שניתן לראות בתרשים 16, קצב הגידול במספר המשרות החדשות בענפים בעלי שכר נמוך עלה לאחרונה. לעומת זאת, קצב הגידול במשרות בשכר גבוה דווקא ממשיך לרדת.

 

תרשים  15

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  16
 • מדד מנהלי הרכש בתעשייה האמריקאית ISM עלה לראשנה מאז חודש יוני מעל 50, תוך עלייה ברכיב המתייחס להזמנות חדשות (תרשים 17). קצב הגידול השנתי בנתוני הזמנות במפעלים, בפרט של מוצרי השקעה, התייצבו ברמה אפסית לאחר ירידה מתמשכת בשנה האחרונה (תרשים 18).

 

תרשים  17

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  18
 • גם חלק ממדדי הפעילות האזוריים של שלוחות ה-FEDהצביעו על שיפור בפעילות (תרשים 20).
 • תוצאות הסקר הרבעוני של התאחדות העסקים הבינוניים האמריקאיים הראו שאחרי הרעה משמעותית ברבעון השלישי, ברבעון הרביעי נרשם שיפור בקצב הגידול בפדיון ובהערכה כללית של מצב העסקים. יחד עם זאת, שיעור העסקים שמדווחים על שיפור בפעילות לא חזר לרמות שהיה בשנת 2018 ושיעור העסקים שמדווחים על הרעה המשיך לעלות (תרשים 19).

 

תרשים  19

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  20

 

שווקים.

המצב בשוק האג"ח, המטבעות והסחורות משקף פסימיות, להבדיל משוק המניות

למעט שוק המניות, כל הסימנים מראים שהכלכלה העולמית נמצאת במצב שברירי והסיכונים לצמיחה גבוהים, במיוחד לאחר התפרצות המגיפה בסין:

 • כפי שמראה תרשים 21, תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנמצאת כעת קרוב לשפל של העשור, מתואמת בצורה מובהקת עם האינדיקטור של הצמיחה העולמית שמתפרסם ע"י Bloomberg שמראה אחת הקצבים הנמוכים של העשור.

 

תרשים  21

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  22
 • המחירים של כמעט כל סוגי הסחורות נמצאים ברמות נמוכות מאוד, במיוחד המתכות והאנרגיה. בדרך כלל, זה לא סימן שמבשר על ציפיות לצמיחה כלכלית נמוכה. היחס בין מחיר הנחושת למחיר הזהב מתואם בצורה חזקה עם הצמיחה בעולם, נמצא כעת בתחתית של העשור (תרשים 22).

 

תרשים  23

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

 

תרשים  24
 • עוד אינדיקאטור שמראה לנו בצורה ברורה את דעתו על הצמיחה בעולם הוא שער החליפין בין היין היפני לדולר אוסטרלי שגם הוא נמצא קרוב לשפל (תרשים 23).
 • רק התשואה השנתית של מדד MSCI World, שגם היא כמו יתר האינדיקאטורים שהצגנו, בדרך כלל הייתה מתואמת בעשור האחרון עם השינויים בצמיחה, התנתקה לגמרי ומראה שהצמיחה בעולם עומדת לזנק (תרשים 24).

שורה תחתונה: שוקי הסחורות, האג"ח והמטבעות, למעט המניות, משקפים ראיה די פסימית של הצמיחה בעולם.

 

 

עלה הסיכוי להורדת הריבית ע"י ה-FED

הירידה האחרונה בתשואות האג"ח האמריקאיות נתפסת ע"י המשקיעים כזמנית. לפי הסקר בקרב המשקיעים המוסדיים של JPMorgan, אחוז המשקיעים עם נטיית "לונג" ביחס לאג"ח ירד לרמה הנמוכה של חמש השנים האחרונות (תרשים 25). המשקיעים הלא מוסדיים (Non-Commercial) חתכו פוזיציות לונג בחוזים על האג"ח ל-10 שנים ובמיוחד באג"ח ל-30 שנה.

להערכתנו, האירועים האחרונים מגבירים סיכוי להורדת ריבית ע"י ה-FED. החוזים על הריבית מגלמים הורדה וחצי של הריבית בשנה הקרובה לרמה של כ-1.2% לעומת  1.6% היום.

 • ה-FED ציין בדו"ח המדיניות המוניטארית שהפיץ לקונגרס את הסיכון לפגיעה בכלכלה כתוצאה מהווירוס.
 • מחירי הסחורות ירדו בשיעור חד (תרשים 26), במיוחד המתכות והאנרגיה.. הדולר התחזק משמעותית. התפתחויות אלו מעלים סיכון להשגת יעד האינפלציה.
 • התחדשו הורדות ריבית ע"י הבנקים המרכזיים בעולם.

שורה תחתונה:  עלה להערכתנו סיכוי להורדת ריבית ה-FED בחודשים הקרובים, מה שצפוי לתמוך בתשואות נמוכות של האג"ח בארה"ב

 

תרשים  25

מקור: Bloomberg, מיטב דש ברוקראז'

תרשים  26

 

 

בעקבות ריכוז המלצות כלליות
 עד 2 שנים5-210-6מעל 10 שנים
אג"ח ממשלתיות    
 • שקליות
+  +
·         צמודות   +
 • ריבית משתנה
    
אג"ח קונצרניות    
 • דירוג AA- ומעלה
    
 • דירוג A/A+
 
 • דירוג A– ומטה
סימן +/- מייצג תשואת עודף/חסר ביחס למדד. לגבי אג"ח ממשלתיות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח ממשלתי. לגבי אג"ח קונצרניות המדד להשוואה הוא מדד אג"ח קונצרניות כללי.

 

 

טבלאות ונספחים
אג"ח שקליות
 09/02/20לפני שבועלפני חודש
    
4210.140.160.12
1220.170.190.19
3230.240.250.27
3240.330.350.37
10260.550.580.60
3270.610.640.64
9280.740.780.77
3300.860.890.89
1421.501.521.53
3471.741.761.79
2/100.720.730.77
 
    
1020-0.72-0.70-0.86
5903-1.02-0.95-1.10
922-1.04-0.99-1.12
5904-0.94-0.90-1.00
923-0.98-0.95-1.04
1025-0.85-0.82-0.91
527-0.74-0.72-0.78
529-0.58-0.57-0.64
536-0.16-0.18-0.14
8410.180.190.20
5450.430.450.50
ציפיות אינפלציה
10.910.880.98
21.071.021.19
31.181.151.30
41.231.221.31
51.281.271.37
61.331.331.41
71.391.391.46
81.401.411.47
91.401.421.47
101.401.431.48
מרווחים באג"ח בריבית משתנה
    
11210.060.050.06
5260.090.090.09
    
מרווח בין אג"ח שקלי לאג"ח ממשלת ארה"ב                           נתוני הנפקות 
 09/02/20לפני שבועלפני חודש  הנפקה האחרונההנפקה הקודמתממוצע 3 חודשים 
2 Y-1.23-1.38-1.46 יחס ביקוש/היצע6.87.25.6 
5 Y-1.00-1.16-1.22 פער בין המחיר הגבוה  למחיר הסגירה -0.06%-0.03%-0.02% 
10 Y-0.74-0.94-0.85 פער בין המחיר הממוצע למחיר הסגירה 0.04%0.02%0.02% 
30Y-0.18-0.38-0.06 פער בין מחיר השוק לפני ההנפקה למחיר ממוצע של ביקושים -0.03%-0.04%-0.02% 
CDS Israel (10Y)808182      
  
ז 
  

 

 

אג"ח קונצרניות
 
  

 

 

טבלת המרווחים לפי ענף, רמת הדירוג ומח"מ (חציון של הסדרה):

כל הענפים בנקים
AA+ AA/AA-A+/A
מח"מאחרוןלפני שבוע אחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.650.50 0.790.71  
20.620.50 0.800.85  
30.560.50 0.811.00  
40.560.51 0.961.10  
50.600.55 1.261.15  
60.700.64     
70.850.76     

 

כל הענפים מלבד הנדל"ן והבנקים
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.730.662.142.001.61.7
20.780.701.871.721.82.0
30.830.751.611.452.02.2
40.900.811.441.312.32.5
51.010.891.381.322.82.8
61.060.93    
71.100.99    

 

נדל"ן
דירוגAA/AA-A+/AA-/BBB
מח"מאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבועאחרוןלפני שבוע
10.830.661.801.644.55.2
20.950.811.801.564.45.0
31.081.021.801.484.34.8
41.151.071.881.484.75.0
51.221.112.041.565.45.5
61.291.162.091.675.85.8
71.341.222.031.82  
 פרסומים כלכליים לשבוע הקרוב

Date Time

 EventMonthSurveyPrior
02/10/2020 03:30CHPPI YoYJan0.10%-0.50%
02/10/2020 03:30CHCPI YoYJan4.90%4.50%
02/10/2020 11:30ECSentix Investor ConfidenceFeb7.6
02/10/2020 13:00ISConsumer ConfidenceJan122
02/10/2020 02/14USMortgage Delinquencies4Q3.97%
02/10/2020 02/15CHAggregate Financing CNYJan4660.0b2100.0b
02/10/2020 02/20CHForeign Direct Investment YoY CNYJan
02/10/2020 02/15CHNew Yuan Loans CNYJan3062.0b1140.0b
02/11/2020 11:30UKGDP QoQ4Q P0.40%
02/11/2020 13:00USNFIB Small Business OptimismJan102.7
02/11/2020 17:00USJOLTS Job OpeningsDec6800
02/12/2020 12:00ECIndustrial Production SA MoMDec0.20%
02/12/2020 21:00USMonthly Budget StatementJan-$13.3b
02/13/2020 01:50JNPPI YoYJan0.90%
02/13/2020 08:30FRILO Unemployment Rate4Q8.60%
02/13/2020 09:00GECPI YoYJan F1.70%
02/13/2020 15:30USCPI Ex Food and Energy YoYJan2.30%
02/13/2020 15:30USInitial Jobless ClaimsFeb-08
02/14/2020 09:00GEGDP SA QoQ4Q P0.10%
02/14/2020 12:00ECEmployment QoQ4Q P0.10%
02/14/2020 12:00ECGDP SA QoQ4Q P0.10%
02/14/2020 14:00ISCPI MoMJan0.00%
02/14/2020 15:30USRetail Sales Advance MoMJan0.30%0.30%
02/14/2020 16:15USIndustrial Production MoMJan-0.20%-0.30%
02/14/2020 17:00USU. of Mich. SentimentFeb P99.8

 

 

פרטי מכין האנליזה

אלכס זבז'ינסקי, ת.ז 304456437.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק

בעל רישיון משווק השקעות מספר 5411

השכלה- כלכלן

תואר ראשון בכלכלה וניהול – טכניון, חיפה.

תואר שני במנהל עסקים,– אוניברסיטת חיפה.

ניסיון תעסוקתי –  2010 ואילך: כלכלן ראשי- מיטב דש השקעות

2002-2009: אנליסט – בנק לאומי לישראל

פרטי התאגיד המורשה מטעמו פועל מכין האנליזה

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.

מרחוב ששת הימים 30, בני ברק.

גילוי נאות מטעם מכין האנליזה

למכין האנליזה לא ידוע על ניגוד עניינים במועד פרסום האנליזה.

גילוי נאות מטעם מיטב דש ברוקראז' בע"מ (להלן: "התאגיד המורשה")

ניתוח זו נועד לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ/שיווק לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר מיטב דש ברוקראז' בע"מ ומיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר: דש איפקס הולדינגס בע"מ) מניחים כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותבים בלבד ומשקפת את הבנתם ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. מיטב דש ברוקראז' בע"מ וחברות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, בעלי מניותיה, עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הם אינם יכולים לערוב ו/או להיות אחראים למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. מיטב דש ברוקראז', הנמנית על קבוצת מיטב דש השקעות בע"מ, מבהירה כי היא וחברות אחרות בקבוצה עוסקות, במישרין או בעקיפין באמצעות חברות קשורות, לרבות החברה האם מיטב דש השקעות בע"מ, חברות אחיות וחברות אחרות בקבוצה, בין היתר, במתן שירותי ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות פנסיה, חיתום ובנקאות השקעות וכתוצאה מכך, למיטב דש ברוקראז', ולחברות אחיות וחברות אחרות בקבוצת מיטב דש השקעות בע"מ ו/או לבעלי עניין למי מבין החברות המפורטות דלעיל ולקוחותיהם, עשוי להיות עניין בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. מיטב דש ברוקראז' בע"מ אינה מתחייבת ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.

סקירה זו הינה רכושה הבלעדי של מיטב דש ברוקראז' בע"מ ואין להעביר לצד ג', להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, להדפיס, לצלם, להקליט או להעתיק  את הדוח, באופן מלא או חלקי, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.

 1. מיטב דש השקעות בע"מ ו/או תאגיד קשור לה ניהלו הנפקה פרטית / הצעה של ניירות ערך של התאגיד הנסקר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום הסקירה דלעיל.
 2. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה קיבלו מהתאגיד הנסקר תמורה מהותית בגין מתן שירותים במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הפרסום של הסקירה דלעיל.
 3. מיטב דש השקעות בע"מ או תאגיד קשור לה צפויים לקבל תמורה בהיקף מהותי מהתאגיד הנסקר לאחר פרסום הסקירה דלעיל.
 4. בעל שליטה בתאגיד הנסקר הינו בעל עניין במיטב דש השקעות בע"מ ו/או חברה קשורה לה.
 5. במועד פרסום אנליזה זו, בעל השליטה בתאגיד המורשה מחזיק החזקה מהותית בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.
 6. במועד פרסום עבודת אנליזה זו, או במהלך 30 הימים שקדמו ליום הפרסום, התאגיד המורשה, או למיטב ידיעת התאגיד המורשה, תאגיד קשור לו החזיקו החזקה מהותית, כהגדרתה בחוזר רשות ניירות ערך מיום 18.9.2007, בסוג מסוים של ניירות ערך של התאגיד הנסקר.

עצמאות שיקול הדעת

אני, אלכס זבז'ינסקי, בעל רישיון מספר 5411, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלה.

9/2/2020                                              זבז'ינסקי אלכס

תאריך פרסום האנליזה

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים