‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

סקירת תעשיית קרנות הנאמנות-שינוי בטעמי המשקיעים

סקירת תעשיית קרנות הנאמנות

שינוי בטעמי המשקיעים: הירידות באגרות החוב הובילו לאתנחתא בגיוסים לקרנות הקונצרניות ואג"ח כללי ומעבר לפדיונות באפיק הממשלתי. מנגד, הקרנות המנייתיות עם הגיוסים הגבוהים ביותר בחצי השנה האחרונה.

רוני אפטר | 19.9.2010
תגיות : קרנות נאמנותקרן נאמנותקרנות אג"ח מדינהקרנות אג"ח חברות וכלליקרנות שקליותקרנות מנייתיותרוני אפטר.

  • תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בשבוע החולף כ-0.4מיליארד שקל: כ-370 מיליון שקל בקרנות הכספיות וכ-40 מיליון שקל בלבד בקרנות המסורתיות. 

 

  • ירידה דרמטית בקצב הגיוסים נרשמהבקרנות אג"ח חברות וכללי לאחר שגייסו כ-180 מיליון שקל בלבד – הגיוס הנמוך ביותר בחודשיים וחצי האחרונים.

 

  • האפיק הממשלתיבלט לשלילה עם פדיונות של כ-300 מיליון שקל: כ-200 מיליון שקל בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד וכ-100 מיליון שקל בקרנות השקליות.

 

  • חוזרות לאופנה עם שיא גיוסים של חצי שנהלאחר כניסת כספים שבועית של כ-90 מיליון שקל.הקרנות המנייתיות

 

  • הקרנות הכספיות רשמו גיוסים חריגים של כ-370מיליון שקל על רקע פרסום מדד המחירים לצרכן.

 

  • קרנות אגד חוץ גייסו כ-75מיליון שקל, בעוד קרנות ממונפות ואסטרטגיות חוזרות לתמונת הגיוסים לאחר הפסקה בת 19 שבועות.

 

  • נתח השוקשל הקרנות המנייתיות מטפס, בעוד נתחן של הקרנות המתמחות באג"ח ממשלתי ירד מתחילת החודש.

 

|   תעשיית קרנות הנאמנות לקחה "פסק זמן" מהגיוסים הגבוהים שליוו אותה בשבועות האחרונים. זאת, על רקע שינוי המגמה באגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, שעברו לירידות שערים חדות יחסית. בסיכום שבועי רשמה תעשיית הקרנות גיוסים של כ-410 מיליון שקל, אך בנטרול הקרנות הכספיות שגייסו כ-370 מיליון שקל, הסתפקו הקרנות המסורתיות בגיוס צנוע של כ-40 מיליון שקל בלבד – השבוע החלש ביותר לקרנות המסורתיות מאז רצף הגיוסים שהחל בראשית חודש יוני.

 

|   קרנות אג"ח חברות וכללי רשמו ירידה חדה בקצב הגיוסים אליהן, על רקע השבוע הגרוע ביותרבמדדי התל-בונד מתחילת השנהמדד אג"ח קונצרני כללי ירד בכ-0.5%מדד תל-בונד 40התממש בכ-0.7% ואילו מדד תל-בונד 20 רשם ירידה של כ-0.8% מערכו. בסיכום שבועי, רשמוקרנות אג"ח חברות וכללי גיוסים של כ-180 מיליון שקל או כ-40 מיליון שקל ליום בלבד, הגיוס השבועי הנמוך ביותר בחודשיים וחצי האחרונים. בנוסף לירידות באפיק הקונצרני, ע"פ הערכה, חלק מהירידה בגיוסים נובעת ממעבר קרנות אג"ח כללי ללא מניות לפדיונות, והתמקדות המשקיעיםבקרנות אג"ח כללי עם מניות כדוגמת קרנות 90/10 ו-85/15 בלבד, על רקע הירידות באפיק האג"חי ועליות מנגד באפיק המנייתי.

 

|   האפיק הממשלתי נסחר בשבוע החולף במגמה שלילית, על רקע המשך ירידות השערים באגרות החוב הממשלתיות מעבר לים, בדגש על ארה"ב שם התשואה על 10 שנים כבר טיפסה ל-2.75%. בנוסף, השבוע פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט שהפתיע ועלה מעט מעל התחזיות המוקדמות, בשיעור של כ-0.5%מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם ירידה של כ-0.6%השחריםהתממשו בכ-0.5% ואילו הגלילים רשמו ירידה חדה של כ-0.8%. בלטו לשלילה, אגרות החוב הארוכות שירדו בין כ-0.75% (שחר 5+ שנים) לבין כ-1.1% (גליל 5-10 שנים). בהתאם לכך, רשמוהקרנות השקליות ,בסיכום שבועי, פדיונות של כ-90 מיליון שקל – השבוע החלש ביותר בחודש וחצי האחרונים, ואילו קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד רשמו פדיונות גבוהים למדי של כ-200 מיליון שקל –הפדיון השבועי הגבוה ביותר בחצי שנה האחרונה. נראה, כי ציבור המשקיעים מממש חלק מאחזקותיו באגרות החוב הממשלתיות מחשש להמשך המגמה השלילית בהן, ומסיט את כספיו לאפיק המנייתי, או לקרנות אג"ח משולבות מניות.

 

|   שוקי המניות בישראל רשמו בשבוע החולף מגמה מעורבת, בעוד שוקי המניות בעולם "דהרו" לעוד שבוע חיובי על אף נתוני מאקרו מעורבים יחסית. בסיכום שבועי רשמו מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100עלייה קלה של כ-0.3% ו-0.2% בהתאמה, מדד ת"א נדל"ן 15 ומדד תל-טק 15 בלטו לחיוב עם עלייה של כ-1.0% ו-1.9% בהתאמה. מנגד, בלטו לשלילה מדד ת"א בנקים ומדד חיפושי גז ונפטשירדו כ"א בכ-3.2%בארה"ב רשם מדד הדאו-ג'ונס 30 עלייה של כ-1.4% לצד זינוק של כ-3.2%במדד הנאסד"קבאסיה עלה מדד האנג-סנג בכ-3.4% ואילו מדד הנייקי זינק בשיעור חד של כ-4.2% על רקע התערבות הבנק המרכזי במחסר במט"ח, כאשר באירופה נסחרו המדדים במגמה מעורבת וללא שינוי ניכר. האווירה החיובית בשוקי המניות, יחד עם הירידות באפיק הממשלתי והקונצרני, גרמו להגברת קצב בגיוסים לקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) בצורה משמעותית. כך, שבסיכום שבועי רשמו הקרנות המנייתיות גיוס של כ-90 מיליון שקל – הגיוס השבועי הגבוה ביותר בכל החצי שנה האחרונה. מתחילת החודש גייסו הקרנות המנייתיות סכום גבוה יחסית של כ-140 מיליון שקל, במה שמסתמן כחודש הטוב ביותר עבורן מאז מרץ 2010.

 

 

|   כהרגלן לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן, רשמו הקרנות הכספיות גיוסים חריגים של כ-370מיליון שקל, המצטרפים לגיוסים גבוהים עוד יותר בשבוע הראשון של החודש, על רקע פדיון המק"מ. כך, הספיקו הקרנות הכספיות לגייס כ-1.0 מיליארד שקל מתחילת החודש, במה שמסתמן כחודש החזק ביותר עבורן מאז מאי 2010מדד המק"מ סיים ללא שינוי כבר שבוע שני ברציפות, כאשר מנגד הקרנות הכספיות השקליות הניבו תשואה שבועית וחודשית של כ-0.03% ו-0.06% בהתאמה.

 

|   קרנות אגד חוץ גייסו בשבוע החולף עוד כ-75 מיליון שקל, בעוד קרנות ממונפות ואסטרטגיותרושמות גיוס שבועי של כ-10 מיליון שקל, לראשונה לאחר 19 שבועות רצופים ללא כניסת כספים.

 

|   שינויים בנתח שוק תעשיית הקרנות: בעקבות הפדיונות בקרנות המתמחות באפיק הממשלתי(קרנות שקליות וקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד) יחד עם ירידת ערכן עקב ירידות השערים בהן, ירדנתח השוק שלהן בתעשיית קרנות הנאמנות מכ-41.3% בתחילת החודש לכ-40.5% כיום, בעודהקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמשיות) הגדילו את נתח השוק שלהן לכ-8.1% מכ-7.7% בראשית החודש.

 

|   מתחילת החודש, צמחו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-2.1 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטושל כ-1.9 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות בכ-0.2 מיליארד שקל, זאת על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.15%.

|   תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-16.9.2010כ-152.9 מיליארד שקל.

 

אפיקסיכום שבועי 12-16.9.10 (במיליוני שקלים)סיכום חודשי (1-16.9.10) (במיליוני שקלים)
קרנות מנייתיות89141
קרנות כספיות374958
קרנות אג"ח שקליות92-13-
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד204-177-
קרנות אג"ח חברות וכללי182865
קרנות אגד חוץ74136
שונות16-23-
סה"כ4071,887
סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

39933

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים