‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

סקירת תעשיית קרנות נאמנות-הקרנות המסורתיות

סקירת תעשיית קרנות הנאמנות

הקרנות המסורתיות עוברות לפדיונות: הקרנות המסורתיות עם השבוע הגרוע ביותר בחצי שנה אחרונה פדו כ-300 מיליון שקל. יחד עם זאת, מדובר בפדיונות נמוכים יחסית לגיוסים הגבוהים שליוו אותנו בשנה האחרונה.

רוני אפטר | 21.11.2010
תגיות : קרנות נאמנותקרן נאמנותקרנות אג"ח מדינהקרנות אג"חקרנות שקליותקרנות מנייתיותרוני אפטר.

מקטינים סיכון ומממשים רווחים: קרנות אג"ח חברות וכללי (80 מיליון שקל) והקרנות המנייתיות (100 מיליון שקל) בצד הפודות, זאת לצד גיוסים בקרנות הכספיות (310 מיליון שקל)

 

  • תעשיית הקרנות סיימה את השבוע החולף "על האפס": הקרנות המסורתיותפדו כ-0.3מיליארד שקל ומנגד הקרנות הכספיות גייסו כ-0.3 מיליארד שקל.

 

  • הקרנות המנייתיות שרשמו גיוסים גבוהים בתקופה האחרונה, ,עברו לפדיונות של כ-100מיליון שקל – הגבוהים ביותר ב-6 החודשים האחרונים.

 

  • קרנות אג"ח חברות וכללי, שמהוות את חוד החנית של תעשיית הקרנות, רשמו "אתנחתא קלה" ועברו לפדיונות של כ-80מיליון שקל, לראשונה מזה חצי שנה.

 

  • באפיק הממשלתי, הירידות אמנם נעצרו לעת עתה, אך קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדדעברו לפדיונות גבוהים של כ-140 מיליון שקל, כשמנגד הקרנות השקליות "משפרות עמדות" ורושמות פדיון קל של כ-50 מיליון שקל בלבד.

 

  • הקרנות הכספיות, נהנו, כאמור, מגיוסים גבוהים של כ-0.3 מיליארד שקל והן בראש טבלת המגייסות השבועית.

 

  • קרנות אגד חוץ הושפעו גם הן מהמומנטום השלילי של תעשיית הקרנות וציינו את השבוע החלש ביותר ב-5 החודשים האחרוניםלאחר גיוס קל של כ-25 מיליון שקל.

|   השבוע היינו עדים כיצד "מפלס הפחד" שעולה משפיע על ציבור המשקיעים, שלא רק מיתנו או עצרו את הגיוסים בקרנות הנאמנות (בדומה לשבוע הקודם), אלא אף עברו לפדיונות, אם כי בצורה רגועה יחסית, בצל ירידות השערים החדות, במניות ובאג"חים, שליוו אותנו בשבוע שקדם לו ובתחילת השבוע הנוכחי, ושתוקנו רק בסופו. למעשה כמעט כל הפדיון השבועי התנקז ליום אחד השבוע – הוא יום ראשוןבסיכום שבועי רשמו הקרנות המסורתיות פדיון של כ-0.3 מיליארד שקל – הפדיון השבועי הגבוה ביותר בחצי השנה האחרונה. עיקר הפדיונות התרכזו ביום ראשון שעבר. מנגד, רשמוהקרנות הכספיות גיוס באותו הסכום בדיוק. ניתן לקרוא לכך "הקטנת סיכונים", או "נקודת המתנה", אך בסופו של דבר לאחר תקופה ארוכה של גיוסים בלתי עצירים, אין ספק כי בשלב כלשהו יבוא מימוש רווחים, ובמקרה הזה מדובר בפדיונות קלים יחסית, לאור קצבי הגיוס הגבוהים שנוכחנו בהם בחודשים האחרונים.

 

|   שוק המניות בישראל נסחר בשבוע החולף במגמה חיובית בעוד שוקי המניות בעולם רשמו מגמה מעורבתבישראל, רשם מדד ת"א 75 עלייה של כ-1.8%, מדד ת"א 25 עלה בכ-2.0%, מדד חיפושי הגז ונפט חזר למסלול העליות והוסיף עוד כ-2.6% ואילו מדד ת"א בנקים בלט לחיוב עם זינוק מרשים של קרובל-5%. בארה"ב, סיימו המדדים המוביליםאת השבוע ללא שינוי, ואילו באירופה, מדד הדאקס 30 הגרמני עלה בכ-1.6% בעוד מדד ה-FTSE 100  ירד בכ-1.1%. באסיה, בלט לחיובמדד הנייקי 225 היפני עם זינוק של כ-3.1% אך מנגד בסין רשם מדד ה-SSEC מימוש של כ-3.2%.בסיכום שבועי רשמו הקרנות המנייתיות (ישראל חו"ל וגמישות) פדיונות של כ-100 מיליון שקל –הפדיון השבועי הגבוה ביותר בחצי שנה אחרונה: הקרנות המתמחות במניות בישראל פדו כ-60מיליון שקל, הקרנות הגמישות פדו כ-35 מיליון שקל ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל פדו כ-5מיליון שקל בלבד. יחד עם זאת, צריך לזכור שלפדיונות בשבוע החולף, קדמו גיוסים של קרוב ל-0.5 מיליארד שקל בתקופה של פחות מחודש וחצי, כך שבסה"כ מדובר על קצב פדיונות נורמלי ולא משהו חריג מעבר לכך, לאחר גיוסים גבוהים.

 

|   לאחר חצי שנה רצופה של גיוסים בקרנות אג"ח חברות וכללי נרשמו מימושים קלים. בסיכום שבועי הן רשמו פדיונות קלים של כ-80 מיליון שקל, המצביע על רצון המשקיעים לקחת פסק זמן, כדי לזהות אם יש שינוי במגמות בשוקי המניות והאג"ח. מעניין לציין, כי המעבר לפדיונות התרחש בשבוע שבו נרשמה דווקא רגיעה מסוימת גם בשוק האג"ח (וגם בשוק המניות) ואף נרשמו עליות שערים קלות בסיכום שבועי: מדד אג"ח כללי עלה בכ-0.1%מדד אג"ח קונצרני כללי רשם עלייה של כ-0.2%ואילו מדדי תל-בונד 20 ו-40 עלו בכ-0.3% וב-0.2% בהתאמה, זאת לאחר ירידות חדות של מעל1% בשבוע הקודם לו. פרט מעניין נוסף הוא שבשבוע החולף רשמו כ-80% מהקרנות בקטגוריה זו עליות שערים. האם ציבור המשקיעים שנכנס בתקופה האחרונה לקרנות המעורבות אג"ח ומניות, קיבל "פיק ברכיים" ומעדיף לשבת מחוץ לשוק? לא בטוח. ניתן להניח, כי במידה ושוקי המניות יחזרו למגמה חיובית, אפילו מתונה יחסית, ציבור המשקיעים לא יישאר אדיש מאחור, ובחוסר אלטרנטיבה מעניינת בסביבת ריבית נמוכה כיום, יזרים מחדש כספים לקרנות אלו.

 

|   באפיק הממשלתי נעצרו השבוע ירידות השערים החדות, אך המומנטום השלילי בתעשיית הקרנות עודנו ברקע. בסיכום שבועי רשמו אגרות החוב הממשלתיות מגמה מעורבת, ללא תנודות חדות: מדד אג"ח ממשלתי כללי והשחרים עלו כ"א בכ-0.05%, מנגד הגלילים התממשו בכ-0.05%. יש לציין כי שונות גבוהה הייתה בין הצמודים הבינוניים (2-5 שנים) שעלו בכ-0.3% לבין הצמודים הארוכים (5-10 שנים) שירדו בכ-0.2%. ומה ההעדפות המשקיעים? אנו עדים כבר מספר שבועות ברציפות לתופעה של עלייה בקצב פדיונות בקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד וירידה בקצב הפדיונות בקרנות השקליות. כך השבוע רשמו קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד פדיונות של כ-130 מיליון שקל – הפדיון השבועי הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים, ואילו הקרנות השקליות רשמו פדיונות קלים יותר של כ-50 מיליון שקל בלבד – הפדיון השבועי הנמוך ביותר בחודשיים וחצי האחרונים.

 

|   הקרנות הכספיות תפסו את המקום ה-1 בטבלת המגייסות השבועית, על רקע פרסום מדד המחירים (לצרכי "מגן מס")עצבנות השווקים ועליית מפלס הפחד. בסיכום שבועי נהנו הקרנות הכספיות מגיוס של כ-310 מיליון שקל – הגיוס השבועי הגבוה ביותר בחודשיים האחרונים.

 

|   קרנות אגד חוץ אמנם סיימו את השבוע בצד המגייסות, אך עם גיוסים נמוכים מהרגיל שהסתכמו בכ-25 מיליון שקל בלבד – הגיוס השבועי הנמוך ביותר ב-5 החודשים האחרונים,

 

|   מתחילת החודש, צמחו נכסי תעשיית קרנות הנאמנות בכ-0.75 מיליארד שקל המיוחסים לגיוסים נטו של כ-1.3 מיליארד שקל ולירידת ערך נכסי הקרנות בשווי של כ-0.55 מיליארד שקל זאת על רקעירידה בשיעור של כ-0.3% במדד מיטב לקרנות הנאמנות מתחילת החודש.

 

|   תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-18.11.2010כ-159.2 מיליארד שקל.

 

 

אפיקסיכום שבועי 14-18.11.10 (במיליוני שקלים)סיכום חודשי 1-18.11.10 (במיליוני שקלים)
קרנות מנייתיות100-64
קרנות כספיות309324
קרנות אג"ח שקליות48-276-
קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד130-12-
קרנות אג"ח חברות וכללי80-1,071
קרנות אגד חוץ25164
שונות3533-
סה"כ111,302
סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול קרנות כספיות ואגד ישראלי)

292-990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים