‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

עמלת פירעון מוקדם

עמלת פירעון מוקדם

מהי עמלת פרעון מוקדם ?

עמלת פרעון מוקדם מתייחסת לקנס החל על לווה, כאשר הוא מבקש לצאת ממסלול המשכנתא בריבית קבועה אליו התחייב, ולשלם בבת אחת את כל יתרת חובו.

מדוע מחייבים אותנו בעמלת פירעון מוקדם ?

כתוצאה ממהלך שכזה, הבנק שהלווה את הכסף יכול להימצא במצב בו הוא מפסיד כסף, שכן בעת חתימת חוזה המשכנתא, חושב הרווח העתידי כתוצאה מתשלומי הריבית העתידיים. הבנק מעוניין, אפוא, למנוע הפסד עתידי זה, ובו זמנית לאפשר ללקוח לשלם את יתרת חובו בבת אחת. על כן, משית הבנק על הלווה קנס בעת הפירעון המוקדם. קנס זה נקרא “עמלת פרעון מוקדם”.

כיצד מחושבת עמלת הפירעון המקדם ?

ישנה קביעה חד משמעית של בנק ישראל שלפיה מחושבת עמלת הפירעון המוקדם. הרעיון העומד מאחורי הנוסחה הוא התחשבות בפערי הריבית בין התקופה בה נלקחה המשכנתא, ובין הריבית האפקטיבית ביום הפירעון המוקדם. בנוסף, מביאה הנוסחה לידי ביטוי גם את הערך העתידי של תשלום החוב, כתוצאה מעליית המדד.

כך יוצא, שהבנק מקבל בבת אחת את כל הכסף שנותר לתשלום החוב, וגם את הרווח העתידי שהיה מקבל, לו לא היה הלקוח מחזיר את המשכנתא.

רכיבי העמלה הם:

עמלה תפעולית – עמלה תפעולית הנגבית בסכום אחיד לכל סוגי ההלוואות. כיום עומד שיעור העמלה על סך של 60 ש”ח.

עמלת מדד ממוצע – עמלה זו נגבית בגין הפרשי המדד, וזאת רק כאשר הפירעון המוקדם מבוצע בין ה-1 ל-15 לחודש ורק בהלוואות הצמודות למדד המחירים לצרכן, וזאת בגין הפרשי הצמדה. אופן חישובה הוא: הסכום הנפרע כפול מחצית השיעור הממוצע של השינוי במדד ב–12 המדדים האחרונים שפורסמו לפני יום הפירעון.

עמלת אי הודעה מוקדמת – כדי שהלווה לא יחויב ברכיב זה של העמלה, עליו לתת לבנק הודעה מוקדמת מראש ובכתב על כוונתו לבצע פירעון מוקדם, 10 ימים לפחות אך לא יותר מ– 30 יום ממועד מתן ההודעה. שיעור העמלה הוא 0.1% מהסכום הנפרע.

עמלת הפרשי היוון – כשהלווה מחליט לפרוע את ההלוואה מייד, הבנק אשר הסתמך על ריבית מסוימת לתקופה מסוימת ואף גייס כספים לשם כך, עלול להינזק כלכלית. זאת אם הריבית במשק ירדה ביחס לריבית שחלה על ההלוואה.

העמלה נגבית רק כששיעור הריבית על ההלוואה גבוה משיעור “הריבית הממוצעת” (“הריבית הממוצעת” = הריבית האחרונה הידועה שפרסם המפקח על הבנקים, אשר נקבעה על פי חישוב הריבית המשוקללת הממוצעת של הלוואות שאינן הלוואות מוכוונות שנתנו התאגידים הבנקאיים.)

העמלה היא בגובה ההפרש שבין התשלומים העתידיים הנפרעים בפירעון מוקדם, כשהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית הממוצעת, לבין אותם התשלומים שהם מהוונים לערך הנוכחי ביום הפירעון המוקדם על פי הריבית של ההלוואה החלה ביום הפירעון המוקדם ההלוואה.

עמלת הפרשי היוון מחושבת לפי נוסחה המצויה בצו. יש לשים לב כי הריבית הממוצעת המפורסמת באתר בנק ישראל באינטרנט היא ריבית אפקטיבית, בעוד שריבית ההלוואה היא ריבית נומינלית. מאחר שלצורך חישוב העמלה נעשה שימוש בנוסחה בערכים נומינליים, יש צורך בהמרת הריבית הממוצעת מאפקטיבית לנומינלית טרם הצבת שיעורה בנוסחה. ד.

עמלת פירעון מוקדם בהלוואות במטבע חוץ
נוסף על כל העמלות שפורטו, אם נתן הלווה הודעה מוקדמת של פחות משני ימי עסקים, הבנק רשאי להתנות את הפירעון המוקדם בעמלה בגובה ההפרש שבין שער המט”ח ביום שבו בוצע הפירעון המוקדם לבין השער כעבור שני ימי עסקים.

הערה : יש להקפיד על מתן הודעה מוקדמת לבנק על הכוונה לבצע פירעון מוקדם מלא או חלקי, כדי לחסוך רכיב זה של העמלה.

סדנת משכנתאות

מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?

סדנת משכנתאות
מעוניינים להצטרף לסדנה יחודית בתחום המשכנתאות ?
לקבל הכוונה, הדרכה וטיפים לרכישת דירה מפי מומחים מובילים בתחום ? זה הזמן להצטרף אלינו.

מה נלמד בסדנת משכנתא?
1. שלבי המשכנתא.
2. מסלולי המשכנתא, בכל הבנקים.
3. היתרונות והסיכונים בלקיחת משכנתא.
4. איך מקבלים משכנתא במימון גבוהה.
5. כיצד להתמקח עם הבנקים.

איך נרשמים ?
ממלאים את הבקשה למטה ושולחים,הבקשה הינה מאובטחת ואיננה מחייבת. הפרטים שיתקבלו ישמשו אותנו ליצרת קשר עמכם בלבד.

רישום לסדנת משכנתאות

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך

  אהבתם? שתפו…

  לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

  Facebook

  אהבתם? שתפו...Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google
  Share on twitter
  Twitter
  Share on linkedin
  Linkedin
  מעבר לסרגל הכלים