‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

ציפיות האינפלציה מאותתות על העלאת ריבית

ציפיות האינפלציה מאותתות על העלאת ריבית

בעקבות טיפוס הציפיות האינפלציוניות ל-2 שנים לכדי 3.5%, העלאת הריבית ב-50 נ"ב לא השיגה את יעדה. כלומר, בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית בסוף החודש ב-25 נ"ב

רון אייכל | 14.04.2011
תגיות : שוק ההוןסקירת שוקרון אייכלריבית בנק ישראל.


מאקרו:

|        בעקבות טיפוס הציפיות האינפלציוניות ל-2 שנים לכדי 3.5%, העלאת הריבית ב-50 נ"ב לא השיגה את יעדה. כלומר, בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית בסוף החודש ב-25 נ"ב.

|        הפתעה (לרעה) במדד שיפורסם מחר, עלולה להביא לכדי ריסון ב-50 נ"ב.

|        נתוני סחר החוץ של ישראל מעידים על ביקושים ערים במשק המקומי (ייבוא) וגם על ביקושים לסחורה ישראלית בחו"ל (ייצוא).

|        הגידול בהכנסות הממשלה ממע"מ (5.7%) ברבע הראשון של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, משמש כסיגנל נוסף להתחזקות הביקושים המקומיים.


אגרות חוב:

|        שבוע המסחר האחרון התנהל במגמה מעורבת.

|        עלייה בציפיות האינפלציה לטווחים קצרים וירידה בארוכים.

 

לוח אירועים לשוק המקומי

 

 

מקורשעהאירוע\פרסום כלכליחודש\

תקופה

ראשון, 17/4
למ"ס13:00סחר חוץ לפי ארצות3
למ"ס13:00הייצור התעשייתי2
למ"ס13:00מדדי פדיון כל ענפי המשק2
למ"ס13:00ייצוא שירותים2
למ"ס13:00חשבונות לאומיים4Q
בנק ישראלהמדד המשולב3
שני, 18/4
ערב פסח – חג שמח
שלישי, 19/4
פסח – אין פרסומים כלכלים

 

רביעי, 20/4
אין פרסומים כלכלים

 

חמישי, 21/4
אין פרסומים כלכלים

 

ראשון, 24/4
בנק ישראל15:30ריבית בנק ישראל5

 

 %d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94

 

פרוטוקול דיוני החלטת הריבית לחודש אפריל 2011

 

כזכור, בסוף החודש שעבר, בנק ישראל החליט להעלות את הריבית לחודש אפריל 2011 ב-0.5%, לרמה של 3.0%. בתהליך קביעת הריבית החודשית על ידי הנגיד, מתקיימים בבנק ישראל שני דיונים – דיון בפורום רחב ודיון בפורום מצומצם.

 

השבוע, פורסם הפרוטוקול של הדיונים המוניטריים בבנק ישראל טרם החלטת הריבית. כידוע, בדיון בפורום המצומצם, ארבעה חברי הנהלה המשתתפים בדיון ממליצים לנגיד לגבי גובה ריבית בנק ישראל הרצויה למשק. בדיון לגבי החלטת הריבית לחודש אפריל, כל חברי ההנהלה (ארבעה במספר) המליצו להעלות הריבית ב-0.5%, לרמה של 3.0%.

 

בדיון צוין, כי ניכרת עלייה בסביבת האינפלציה – האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-4.2%, מעל לגבול העליון של תחום יעד האינפלציה, ואילו ב-6 החודשים האחרונים קצב עליית המחירים (מנוכה עונתיות, במונחים שנתיים) היה גבוה אף יותר. צוין כי בין הגורמים שתרמו לאינפלציה נמצאים סעיף הדיור (בשנה האחרונה) וכן מחירי המזון והאנרגיה (בחצי השנה האחרונה). גורמים אלו צפויים להמשיך להוות לחץ אינפלציוני גם במהלך השנה הקרובה.

 

בהקשר הזה, נדון המשך העלייה המהירה במחירי הדירות, שהוסיפו לעלות החודש בכ-0.9%, ובכך השלימו עלייה של 16.3% ב-12 החודשים האחרונים. אחד מחברי ההנהלה הביע חשש ליציבות הפיננסית במידה ובעתיד ירדו מחירי הדירות באופן חד, נוכח הגידול הניכר באשראי לדיור, אף על פי שמדובר בתרחיש שהסיכויים להתממשותו נמוכים. לפיכך, נדון צעד מאקרו יציבותי בתחום האשראי לדיור.

 

לאור תנאי הרקע שהוצגו תמכו כל חברי ההנהלה בהעלאת הריבית, והדיון נסב בעיקר סביב גודל ההעלאה, והאם ללוותה, גם בצעד מקרו-יציבותי בתחום המשכנתאות. שניים מחברי ההנהלה תמכו בהעלאה של 50 נ"ב, ובחינה של הצורך והעיתוי המתאים לצעד מקרו יציבותי בהמשך כדי לצמצם את הסיכונים בשוק המשכנתאות. שני חברי הנהלה אחרים תמכו בהעלאה של 25 נ"ב יחד עם צעד מקרו יציבותי כבר עכשיו.

השיקולים העיקריים להעלאה של 50 נ"ב היו רמתה הגבוהה של האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים, הציפיות לאינפלציה לשנה קדימה ואף לטווח ארוך יותר, מחירי הדירות שממשיכים לעלות והצמיחה המהירה של המשק, ובכלל זה של היצוא, בחודשים האחרונים. כמו כן, התומכים בהעלאה של 50 נ"ב העריכו שצעד כזה עשוי לתרום לצמצום הביקושים למשכנתאות בריבית הצמודה לריבית הפריים ובכך להקטנת הסיכונים בתחום זה.

 

השיקולים העיקריים להעלאה של 25 נ"ב וביצוע צעד מאקרו יציבותי בתחום האשראי לדיור נבעו מכך שחלק ניכר מהלחצים האינפלציוניים נגרמו מהתרחבות האשראי לדיור; כך שפעילות ממוקדת בתחום זה מאפשרת עלייה פחות חדה בריבית, בעיקר נוכח הסיכונים להתאוששות הצמיחה בעולם, הנובעים מפגעי הטבע, משבר החובות בחלק ממדינות האיחוד האירופי, האירועים הגיאו- פוליטיים במזרח התיכון וצפון אפריקה והעלייה במחירי הסחורות והאנרגיה; ומכאן, השפעת עליית הריבית על שער החליפין ועל היצוא.

%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%a7-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-1 

עם קבלת ההחלטה לא לבצע את הצעד המאקרו יציבותי החודש עברו שני החברים לתמוך בהעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס.

 

הדברים העולים בפרוטוקולים מעידים על כך שיש חשש בבנק ישראל, המלווה במידה ברבה ב"רוח לחימה". בבנק המרכזי היו עדים לכדי אינפלציה גבוהה מהרצוי ובמיוחד בתחום ציפיות האינפלציה משוק ההון. כל זאת, תוך המשך העלייה במחירי שכר הדירה והסחורות. לפי הפרוטוקול, אף שני חברי הנהלה היו מעוניינים בביצוע של מהלכים נוספים בכדי לצנן את הפעילות בתחום המשכנתאות.

 

הניסיון למד שאין בפרוטוקול זה בכדי ללמד אותנו על גישת בנק ישראל ביחס לעתיד, ואף ביחס להכרזת הריבית הקרובה.

 

עם זאת, לאור התפתחות הציפיות האינפלציוניות משוק ההון והעובדה כי הציפיות לטווח של שנתיים חזרו לרמה של 3.5%, הדומה לזו ששררה בשוק טרם הריסון בגובה של 50 נ"ב, אזי נראה ואין לבנק ישראל ברירה, אלא להעלות את הריבית במשק ב-25 נ"ב נוספות. כמו כן, מדד המחירים לצרכן אשר צפוי להתפרסם מחר יספק מידע נוסף. במידה ותהיה חריגה משמעותית בין הצפוי (עלייה של 0.3% במדד הכללי והתייקרות של 1% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים) למצוי, אזי ישנה סבירות להעלאה של 50 נ"ב. במידה ולא תהינה הפתעות, אזי ניתן להסתפק בהעלאה של 25 נ"ב בלבד.

 

סחר חוץ – נתונים מעודדים למשק

 

השבוע, פורסמו נתוני הסחר חוץ של ישראל לחודש מארס 2011. מהדיווח עולה כי יבוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), הסתכם בחודש זה ב-4.09 מיליארד דולר – עליה של 3.5% בהשוואה לחודש פברואר והתרחבות של 22.1% ב-12 החודשים האחרונים.

נתוני היבוא מעידים על חוזקה של הביקושים המקומיים. יבוא מוצרים בני קיימה התרחבו ב-7.1% (מנוכה עונתיות) בחודש מארס כאשר ייבוא הרכבים מוביל התרחבות זו בצמיחה של 12.0% בהשוואה לחודש פברואר. ייבוא המוצרים לצריכה שוטפת גם כן רשם צמיחה נאה של 4.4%.

 

יצוא הסחורות בנטרול גורמים עונתיים ותנודתיים (ללא מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה) הסתכם ב-3.89 מיליארד דולר – התרחבות של 3.1% בהשוואה לחודש פברואר ושל 6.0% ב-12 החודשים האחרונים. כתוצאה, בחודש מארס נרשם גירעון במאזן הסחר בגובה של כ-0.19 מיליארד דולר.

 

יחד עם זאת, בתחום הייצוא התעשייתי, המהווה כ-98% מסך היצוא, שהתרחב ב-2.9% בחודש מארס בהשוואה לחודש הקודם (מנוכה עונתיות), נרשמה התפתחות חיובית מראשית השנה שבה הוא הציג עלייה של בכ-11%כלומר, החודשים האחרונים מצביעים על שיפור משמעותי ביחס למגמה שנרשמה ביצוא במהלך 2010.

שיעור שינוי

(%)

רבע ראשון 2011

(מיל' $)

רבע ראשון 2010

(מיל' $)

חלק מהיצוא ללא יהלומים

(%)

ענף
6.510,5489,909100סך הכול, ללא יהלומים
8.42,2012,03021כימיקלים וזיקוק נפט (ללא תרופות)
20.41,5991,32815תרופות
21.41,13793711ציוד לבקרה ולפיקוח
10.59198329רכיבים אלקטרוניים

 

בטבלה משמאל, ניתן לראות את הרכיבים העיקריים הכלולים בייצור התעשייתי אשר תרמו לצמיחה מרשימה זו. העלייה בסעיף הציוד לבקרה ולפיקוח וסעיף הרכיבים האלקטרונים מעידים כי ההתרחבות הייצוא אינה רק תוצאה של עליית מחירי הסחורות אלא גם עלייה בביקושים לסחורות.

 

גרעון המדינה – חודש מארס

 

גרעון הממשלה בחודש מארס הסתכם בסך של 0.9 מיליארד ש”ח. מתחילת השנה, הסתכמה הפעילות התקציבית בעודף של 2.0 מיליארד ש”ח לעומת גרעון של 3.6 מיליארד בשנת 2010.

הגירעון המצטבר ב-12 חודשים האחרונים  (אפריל 2010 – מארס 2011) הסתכם בכ-24.6 מיליארד ש”ח כך שמגמת השיפור בגרעון המצטבר נמשכה גם בחודש זה. נזכיר, כי בשנת 2011 מתוכנן גירעון שנתי בסך של 25.2 מיליארד ש"ח.

 

בצד ההכנסות,בלטו בעיקר ההכנסות ממיסים ישירים, אשר ברבע הראשון של השנה צמחו ב-13.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-7 מיליארד ש"ח בהכנסות). ההכנסות ממיסים עקיפים רשמו עלייה של 8.7% ברבע הראשון של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שני הסעיפים העיקריים שתרמו להכנסות במיסים העקיפים הינם: מע"מ שהגיעו לכדי 18.4 מיליארד ש"ח (עלייה של 5.7%) וההכנסה ממסי יבוא אשר גדלו ב-16.2% ותרמו     כ-4.6 מיליארד ש"ח להכנסות המדינה.

נראה, כי התמורות בהכנסות הממשלה ממיסים עקיפים (בעיקר ממע"מ) ברבע הראשון של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הינן סיגנל חיובי נוסף להתחזקות הביקושים המקומיים, כתוצאה מחוסנו של הצרכן הישראלי.

 

לעת-עתה, נראה כי הממשלה צפויה לעמוד ביעד (כ-3% מהתוצר) לשנת 2011.

 

לוח אינדיקטורים למשק הישראלי

 

 

 

נתוןחודש עדכוןנתון קודםשינוי לעומת נתון קודםשינוי מתחילת 2011לפני 12 חודשים
נתוןשינוי
תוצר מקומי גולמי

(מיליוני ש"ח)

188,4194Q184,9507.7%178,2485.7%
ריבית3.0%אפריל2.5%0.5%1.0%1.5%1.5%
מדד משולב**125.0פברואר124.40.4%0.9%118.45.6%
מדד מחירים***102.3פברואר102.00.3%0.5%98.24.2%
שיעור אבטלה6.6%4Q6.6%0.0%7.2%0.6%
שיעור אינפלציה צפוי לשנה (שוק ההון)3.8%פברואר3.3%0.5%0.8%2.8%1.0%
עודף חשבון השוטף*

(מיליוני ש"ח)

1,352Q41,72421.3%2,58748.0%
יבוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

4,087מארס3,9513.4%10.0%3,34822.1%
יצוא סחורות*

(מיליוני ש"ח)

3,893מארס3,7753.1%10.4%3,6726.0%
מכירות ברשתות השיווק***109.0פברואר107.31.6%0.1%107.11.8%
ייצור תעשייתי**132.0ינואר128.62.6%126.44.4%
פדיון בכל ענפי המשק**131.6ינואר131.10.4%126.54.0%
*מנוכה עונתיות
** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2004 = 100
*** נתונים מנוכה עונתיות במחירי 2008 =100
****נתוני מגמה

 

שוק האג"ח

מה קרה השבוע בשוק איגרות החוב :

 • מגמה מעורבת באיגרות החוב הממשלתיות.
  · ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עלו בטווחים הקצרים, וירדו בטווחים הארוכים.
  · התשואה לפדיון על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-11 נ"ב.
  · עלייה בפרמיית ה-CDS של ישראל (ל-5 שנים) השבוע, 2 נ"ב.
  · מדדי איגרות החוב הקונצרניות הצמודות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה להפסדי הון.
  · פער התשואה בין מדד התל-בונד הצמודים לאגרות הממשלתיות המתאימות גדל.שבוע המסחר בבורסה של תל-אביב התנהל במגמה מעורבת כשהאפיק השקלי (הן הממשלתי והן הצמוד) הציג ביצועים עודפים על האפיק הצמוד.

האפיק הממשלתי השקלי התנהל במגמה חיובית לאורך השבוע, כאשר פרסום נתוני הגרעון החיוביים (ראה פרק מאקרו) וירידת התשואות בארה"ב תרמו לעליות מחירים אלה. העקום הממשלתי השקלי רשם ירידה לכל אורכו, כלומר, שמר על אותה רמת תלילות כמו בשבוע שעבר. נציין כי התפתחות זו התרחשה על רקע עלייה קלה למדי בפרמיית ה-CDS של ישראל.

 

האפיק הצמוד הממשלתי המשיך להתל המשקיעים, כאשר התנודתיות נמשכה בחלקו הארוך, גם השבוע. נזכיר, כי לפני שבועיים, האיגרת הצמודה ל-10 שנים (גליל 5903) רשמה הפסד הון של 1.0%, לפני שבוע רשמה האיגרת רווח הון של 0.6%. השבוע, השילה האיגרת 0.4% מערכה. בניגוד לאיגרות הארוכות, האיגרות הקצרות רשמו השבוע רווחי הון, כך שתלילות העקום הממשלתי הצמוד גדלה ב-14 נ"ב בהשוואה לשבוע שעבר. נזכיר כי מחר (יום שישי) מתפרסם מדד המחירים צרכן בשעה 14:00.

 

כתוצאה מהשינויים במחירי איגרות החוב, ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון במח"מ של שנתיים עלו     ב-6 נ"ב ל-3.53%. העלייה האחרונה בציפיות האינפלציה הן לא סיגנל חיובי, בכל האמור להחלטת הריבית שהרי, לאחר העלאת הריבית ב-50 נ"ב פחתו הציפיות מ-3.51 לכדי 3.35% וכעת הן עלו לרמה הגבוהה מאשר היו לפני כן.

הציפיות במח"מ של 10 שנים ירדו ב-13 נ"ב לכדי 2.73%. ירידת ציפיות האינפלציה בטווחים הארוכים, נובעת, בחלקה, מהידיעה שהתפרסמה בתקשורת בה נאמר כי בנק ישראל שוקל להכריז אחרי החגים על מגבלות נוספות בגין משכנתאות חדשות.

באפיק הקונצרני, מדד התל-בונד 20 וה-40 רשמו הפסדי הון של 0.3% בהשוואה לשבוע הקודם. התל-בונד השקלי השיל מערכו כ-0.2%.

המרווחים בין מדדי התל-בונד לאיגרות הממשלתיות המתאימות התרחב השבוע, בעיקר בתל-בונד השקלי.

 

אינפלציה גלומה בשוק הקונצרני לפי מנפיק ומח"מ זהה*

שם ני"ע

 

דירוג מעלות/מדרוגהצמדהמח"מ (שנים)תשואה לפדיון (%)פער תשואה מול ממשלתי (%)תשואה לפדיון של אג"ח מדדה סינטית לפי מח"מ נומינלי (%)פער תשואה שבוע שעבר (%)פער תשואה נוכחי (%)עמדה
אידיבי פיתוח אג"ח 7A+מדד3.733.052.112.963.05ניטרלי
אידיבי פיתוח אג"ח 10A+שקלי4.006.191.92
אידיבי אחזקות אג"ח 3A+מדד1.591.461.453.333.08ניטרלי
אידיבי אחזקות אג"ח 5A+שקלי1.544.581.21
דלק קבוצה אג"ח 13A/A1מדד5.644.142.552.942.95ניטרלי
דלק קבוצה אג"ח 14A1שקלי5.587.212.36
חברה לישראל אג"ח 6A+מדד2.762.221.713.033.00ניטרלי
חברה לישראל אג"ח 7A+מדד6.703.872.02
חברה לישראל אג"ח 9A+שקלי4.836.181.623.09
כלל תעשיות אג"ח 13A+מדד3.752.831.892.802.84ניטרלי
כלל תעשיות אג"ח 15A+שקלי3.615.751.63
נייר חדרה אג"ח 3A+מדד3.402.701.873.333.16ניטרלי
נייר חדרה אג"ח 5A+שקלי4.005.951.69
נכסים ובנין אג"ח 2Aמדד1.101.231.433.183.26ניטרלי
נכסים ובנין אג"ח 3Aמדד3.342.902.09
נכסים ובנין אג"ח 5Aשקלי2.405.531.822.20
סלקום אג"ח 2AAמדד3.462.451.603.553.36שקלי
סלקום אג"ח 3AAמדד1.120.881.07
סלקום אג"ח 5AAשקלי2.935.521.612.09
שיכון ובינוי אג 2A2מדד2.402.221.873.103.01ניטרלי
שיכון ובינוי אג 4AA2מדד5.203.692.22
שיכון ובינוי אג 3A2שקלי3.205.731.762.64
פרטנר אג 2AA-מדד3.842.611.643.353.30ניטרלי
פרטנר אג 5AA-שקלי4.106.001.70
 *הבדיקה הינה טכנית ועשויים להיווצר פערים עקב הבדלים בתנאי האיגרת

**העמדה יכולה לסמן שלושה אפשרויות – שקלי, צמוד או ניטרלי. העמדה נבנתה על סמך הערכת מיטב לאינפלציה ב-12 החודשים הקרובים + מקדם ביטחון (חיובי ושלילי) למול האינפלציה הגלומה בפער בין האיגרות. לדוגמא, בהינתן הערכת אינפלציה ל-2.8% ב-12 החודשים הקרובים, נוסיף 0.5% משני צידי התחזית בתור מקדם ביטחון וכך קיבלנו טווח בין 2.3% ל-3.3%. אם פער תשואה בין האיגרת השקלית לאיגרת המדדית יהיה גבוה מ-3.3%, העמדה תהיה להחזיק את האיגרת השקלית (שקלי), אם פער תשואה בין האיגרת שקלית לאגרת המדדית נמוך מ-2.3%,העמדה שלנו תהיה להחזיק את האיגרת המדדית (מדדי). לגבי יתר המקרים אנו נייטרלים.

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים