‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה למאי 2020

באדיבות מיטב דש: אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מאי 2020:    

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.1% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בעולם ובאגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ. הטווח הוא בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.4%.

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה של 3.0%.

תשואה של כ-1.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%.

תשואה של 0.1% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה אפסית עד תשואה של 0.3%.

 

 קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-1.2% בטווח תשואה של 1.0% עד תשואה של 1.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-1.1% בטווח תשואה של 0.8% עד תשואה של 1.4%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-0.9% בטווח תשואה של 0.6% עד תשואה של 1.2%.

 

 

מתחילת השנה: המשך מגמת העליות החודש, אחרי המהפך באפריל צמצם את הפסדי קופות הגמל הכלליות לתשואה שלילית של 5.2%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

 

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

 

סיכום חודש מאי 2020

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו במאי 2020 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת של 1.1%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה של 0.8% לבין תשואה של 1.4%.

 

עליות השערים בשוקי המניות בעולם, ועליות השערים באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש ומיתנו את הירידות מתחילת השנה.

 

שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים.

בארה"ב: עליות שערים, כאשר מדד הדאו עלה ב-4.3%, מדד ה-S&P עלה ב-4.5%, מדד הנאסד"ק עלה ב-6.8%.

באירופה נרשמו עליות שערים נאות: ה-DAX הגרמני עלה ב-6.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.7%               וה-Eurostoxx 50 עלה ב-4.2%.

ביפן: מגמה חיובית חזקה כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 8.3%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-0.6% בלבד.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

לעומת זאת, בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים: מדד ת"א 35 ירד ב-0.7%, מדד ת"א 125 ירד   ב-0.9%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 2.7% ומדד יתר 60 ירד בשיעור של כ-3.5%.

 

  

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית נאה. מדד התל בונד 20 עלה ב-0.7%, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 עלו ב-0.8% כ"א. איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-0.1%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.7%.

 

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה מגמה חיובית בשיעור של 0.9%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.7% ואילו איגרות החוב השקליות עלו ב-0.4% בלבד.

 

נתוני מאי 2020:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5004.5% 
DOW JONES4.3% 
NASDAQ6.8% 
NIKKEI8.3% 
DAX6.7% 
מדד ת"א 35 0.7%-
מדד ת"א 125 0.9%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות0.9% 
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.7% 
מדד קונצרני כללי0.7% 
שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)0.1% 
שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)1.2% 
מלוות קצרי מועד0.0% 
שחר0.4% 
גילון0.4% 

 

 

  

סיכום ינואר-מאי 2020:

הערכתנו: תשואה שלילית של 5.2% לקופות הגמל הכלליות מתחילת השנה

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

תשואה שלילית של כ-12.2% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות:          מינוס 8.0% עד מינוס 16.0%.   

תשואה שלילית של 1.3% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות:                       מינוס 1.0% עד מינוס 1.8%.

תשואה חיובית של 0.6% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 0.9%-0.2%.

 

קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה שלילית של כ-5.7%. בטווח  התשואות: מינוס 4.7% עד מינוס 6.7%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה שלילית של כ-4.5%. בטווח  התשואות: מינוס 3.5% עד מינוס 5.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה שלילית של כ-2.6%. בטווח  התשואות: מינוס 1.6% עד מינוס 4.0%.

 

 

אחרי רבעון ראשון תנודתי בו שוקי המניות סיימו עם ירידות שערים חדות ביותר, בחודשים באפריל ומאי הגיע תיקון עם עליות שערים תלולות.

 

בארה"ב: מגמה מעורבת, כאשר מדד ה-S&P ירד ב-5.8%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-11.1%, ומדד הנאסד"ק עלה בשיעור של 5.8% .

באירופה נרשמה מגמה שלילית בעוצמה חזקה: מדד ה-DAX הגרמני ירד ב-12.5%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-21.5% וה-Eurostoxx 50 ירד בשיעור של 18.6%.

ביפן: מדד הניקיי ירד בשיעור של 7.5%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד ב-16.5%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

 

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה שלילית חזקה: מדד ת"א 35 ירד ב-15.9%, מדד ת"א 90 ירד           ב-10.2%, מדד ת"א 125 ירד ב-13.7% ומדד יתר 60 ירד בשיעור של 11.8%.

גם באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילית: מדד תל בונד 20, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-3.2%, 2.4% ו-2.8% בהתאמה. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) ירדו  ב-7.5%. מדד אג"ח קונצרני כולו ירד ב-3.7%.

 

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלה ב-1.1%.

 

נתוני ינואר-מאי 2020:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 500 5.8%-
DOW JONES 11.1%-
NASDAQ5.8% 
NIKKEI 7.5%-
DAX 12.5%-
מדד ת"א 35 15.9%-
מדד ת"א 125 13.7%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות1.1% 
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים1.1% 
מדד קונצרני כללי 3.7%-
שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)1.3% 
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף) 0.6%-
מלוות קצרי מועד0.1% 
שחר1.3% 
גילון0.2% 

 

 

  

 

אינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים