‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

תחזית ביצועי קופות הגמל לאוגוסט 2019

באדיבות מיטב דש 40 שנה, אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי.

אוגוסט 2019: רע למניות, טוב לאג"ח הממשלתיות

העליות בשוקי המניות ביומיים האחרונים של החודש צימצמו את התשואה השלילית של הקופות

 

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.4% כתוצאה מירידות השערים בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ומירידות השערים באג"ח הקונצרני בארץ. הטווח הוא בין תשואה שלילית של 0.1% לבין תשואה שלילית של 0.7%.

 

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של כ-1.7% בטווח תשואה שלילית של 1.0% עד תשואה שלילית של 2.5%.

תשואה של כ-0.7% לקופות הגמל המדדיות בטווח של תשואה 0.4% עד תשואה של 1.0%.

תשואה של 1.3% לקופות הגמל השקליות בטווח תשואה של 1.0% עד תשואה של 1.6%.

מתחילת השנה: הקופות הכלליות עדיין השיגו תשואה מרשימה מאוד של       כ-7.6%.

 

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

 

 

סיכום חודש אוגוסט 2019

הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו באוגוסט 2019 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 0.4%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד רחב של בין תשואה שלילית של 0.1% לבין תשואה שלילית של 0.7%.

 

ירידות השערים בשוקי המניות בעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש. מנגד, עליות השערים באיגרות החוב הממשלתיות (הצמודות והשקליות, בעיקר הארוכות) מיתנו את התשואה השלילית של הקופות.  

 

שוקי המניות בעולם הציגו ירידות שערים.

בארה"ב: ירידות שערים, כאשר מדד ה-S&P ומדד הדאו ירדו  ב-1.9% כ"א, מדד הנאסד"ק ירד ב-2.5%. באירופה נרשמה מגמה שלילית: ה-DAX הגרמני ירד ב-2.9%, ה-CAC הצרפתי ירד ב-1.2%               וה-Eurostoxx 50 ירד ב-1.6%.

ביפן: מגמה שלילית עמוקה יותר כאשר מדד הניקיי ירד בשיעור של 4.9%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור חד של 6.5%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה מעורבת: מדד ת"א 35 ירד ב-3.8%, מדד ת"א 125 ירד ב-2.2%, מדד יתר 50 עלה ב-0.1%, ומדד ת"א 90 עלה ב-2.3%.

 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמו ירידות שערים. מדד התל בונד 20 ירד ב-0.2%, מדד התל בונד 40 ירד ב-0.4% ומדד תל בונד 60 ירד ב-0.3%. איגרות החוב הלא מדורגות נותרו ללא שינוי.

   

 

באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית גבוהה בשיעור של 1.2%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.8% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-1.8%, שהארוכות שבהן לתקופה של עשר שנים ומעלה עלו ב-5.9% !!!.

 

  

נתוני אוגוסט 2019:

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 5001.9%-
DOW JONES1.9%-
NASDAQ2.5%-
NIKKEI4.9%-
DAX2.9%-
מדד ת"א 353.8%-
מדד ת"א 1252.2%-
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות1.2%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים0.8%
מדד קונצרני כללי0.4%-
שינוי השקל ביחס לדולר (פיחות)0.6%
שינוי השקל ביחס לאירו (פיחות)0.0%
מלוות קצרי מועד0.1%
שחר1.8%
גילון0.0%

  

סיכום ינואר-אוגוסט 2019:

הערכתנו: תשואה גבוהה מאוד של 7.6% לקופות הגמל הכלליות

להלן הערכתנו לתשואות המסלולים המתמחים:

 

תשואה של כ-12.5% לקופות הגמל המנייתיות. טווח התשואות: 16.0%-11.0%.     

תשואה של 6.1% לקופות הגמל המדדיות. טווח התשואות: 7.0%-5.0%. 

תשואה של 5.8% לקופות הגמל השקליות. טווח התשואות: 6.5%-5.0%. 

 

 שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים חדות מאוד במרבית המדדים, גם אחרי וכולל הירידות באוגוסט.

בארה"ב: עליות שערים חזקות, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-16.7%, מדד הדאו ג'ונס עלה ב-13.0%, ואילו הנאסד"ק עלה באופן חד במיוחד של 20.2%!!!.

גם באירופה נרשמה מגמה חזקה של עליות: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-12.1%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-15.2% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 13.7%.

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור מתון בהרבה של 2.2%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-0.4% בלבד.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. התיסוף החד בשער השקל פגע בתשואת הקופות.

 

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-6.7%, מדד ת"א 125 עלה           ב-11.1%, מדד ת"א 90 עלה ב-24.0%!!!, ומדד יתר 50 עלה בשיעור מתון בהרבה של 3.9%.

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד תל בונד 20 עלה ב-.7.4%, מדד תל בונד 40 עלה ב-5.7% ומדד התל בונד 60 עלה ב-6.6%. איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו ב-7.1%. מדד אג"ח קונצרני כולו עלה ב-6.2%.

 

מדד איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-7.5%.

נתוני ינואר-אוגוסט 2019:

 

 

תשואות אפיקי השקעה עיקריים ב-%תרומה חיוביתתרומה שלילית
S&P 50016.7%
DOW JONES13.0%
NASDAQ 20.2%
NIKKEI2.2%
DAX12.1%
מדד ת"א 356.7%
מדד ת"א 12511.1%
מדד כללי של אג"ח ממשלתיות7.7%
מדד כללי של אג"ח צמודי מדד ממשלתיים8.5%
מדד קונצרני כללי6.2%
שינוי השקל ביחס לדולר (תיסוף)6.1%-
שינוי השקל ביחס לאירו (תיסוף)9.1%-
מלוות קצרי מועד0.3%
שחר8.3%
גילון0.0%

 

 

 

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קופות הגמל ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית ההשקעות מיטב דש.

 

 מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות / פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, ייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים