‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

תשואות קרנות הנאמנות בחודש נובמבר

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

תשואות קרנות הנאמנות בחודש נובמבר

מדד מיטב לקרנות הנאמנות רשם בחודש נובמבר ירידה בשיעור של כ-0.4% – בסה"כ חודש שלישי של ירידות בכל שנת 2010. בלטו בירידות: הקרנות המתמחות במניות בישראל (2.8%-) והקרנות הגמישות (2.3%-). הקרנות הכספיות (0.2%+) היו בין הבודדות שרשמו עלייה.

רוני אפטר | 07.12.2010
תגיות : תשואות קרנות נאמנותקרנות נאמנותתשואת הקרנותקרן נאמנותרוני אפטר.
באפיק האג"חי נרשמו ירידות קלות: הקרנות השקליות ירדו בכ-0.1%, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד ירדו בכ-0.6% ואילו קרנות אג"ח כללי ירדו בכ-0.4%.

 

 

 • מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנותרשם בחודש נובמבר ירידה קלה של כ-0.4%. זאת, לאחר הזינוק החד שנרשם בחודש אוקטובר.

 

 • קרנות אג"ח כללי, אשר בין השאר כוללות את קרנות 10/90, 15/85 ו-20/80, רשמו תשואה שלילית של כ-0.4%, בעוד הקרנות הקונצרניותירדו בכ-0.3%.

 

 • הקרנות המנייתיותרשמו מימושים החודש בהתאם לירידות השערים בשוקי המניות, בדגש על ישראל: הקרנות המתמחות במניות בישראל ירדו בכ-2.8%הקרנות הגמישות רשמו ירידה של כ-2.3% ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו ירידה מתונה יותר, של כ-0.4%.

 

 • הירידות לא פסחו גם עלהאפיק הממשלתיקרנות אג"ח מדינה כללי וקרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדד ירדו כ"א בכ-0.4%הקרנות השקליות ירדו קלות, בכ-0.1%.

 

 • הקרנות הכספיות השקליותנהנו חודש שני ברציפות מעלייה נאה יחסית של כ-0.2%.

 

 • קרנות אגד חוץירדו בנובמבר בשיעור החד ביותר מאז ינואר השנה, בשיעור של כ-1.1%.

 

 • הקרן המנצחת של חודש נובמבר: סימודן השקעות באגרות חוב. הקרן המפסידה של החודש:מיטב ביומד עד 120%.

|   תעשיית קרנות הנאמנות הציגה בחודש נובמבר תמונה הפוכה מזו של אוקטובר, כאש מרבית קבוצות הקרנות רשמו ירידות שערים. בסיכום חודש נובמבר רשם מדד מיטב לקרנות הנאמנות ירידה קלה בשיעור של כ-0.4%כאשר מדובר בסה"כ בחודש השלישי בו נרשמת תשואה שלילית בשנת 2010 הקרנות שבלטו לטובה החודש היו הקרנות המתמחות במניות יפן (7.3%+), קרנות אנרגיה וקומודטיס (2.3%+)והקרנות הכספיות השקליות (0.2%+). הקרנות שבלטו לרעה החודש היו קרנות אג"ח צמוד יורו (4.8%-) וקרנות מניות נדל"ן (4.3%-).

 

|   קרנות אג"ח חברות וכללי רשמו בחודש נובמבר ירידה בשעריהן, הנובעת משילוב הירידות בשוק המניות ובשוק האג"ח, בדגש על אגרות החוב של חברות. בסיכום חודשי רשמו קרנות אג"ח כללי, שכוללות בתוכן בין השאר את הקרנות המעורבות – 10/90, 15/85, 20/80 ועוד, ירידה של כ-0.4%, זאת בעוד מדד אג"ח כללי ירד במקביל בכ-0.6%. קרנות אג"ח חברות (קונצרניות) רשמו ירידה בשיעור של כ-0.3%, זאת לעומת מימושים של כ-0.9% ו-1.1% במדדי התל-בונד, 20 ו-40 בהתאמה. לחיוב ניתן לציין את קרנות High Yield, שהצליחו גם החודש לרשום תשואה חיובית, בשיעור של כ-0.6%, בניגוד למגמה השלילית הכללית באגרות החוב.

 

|   האפיק הממשלתי ממשיך "להתנודד" כאשר הוא ממשיך להיות מושפע בעיקר מהמתרחש מעבר לים – באגרות החוב של ממשלת ארה"ב. אם בחודש ספטמבר הן רשמו ירידות חדות ובחודש אוקטובר עליות חדות, אזי החודש הן חזרו שוב לטריטוריה השלילית, אם כי בצורה מתונה יותר, תלוי במח"מ האג"ח. הקרנות השקליות סיימו בירידה קלה של כ-0.2%, כאשר הקצרים מסיימים בעליות קלות ואילו הארוכים ירדו קרוב ל-1%. באפיק הצמוד הפערים אף יותר גבוהים: קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד ירדו החודש בכ-0.7%הקצרים (עד שנתיים) סיימו ללא שינוי ואילו הארוכים (מעל 4 שנים) ירדו בשיעור חד יחסית של כ-1.4% .

 

|   הקרנות המנייתיות רשמו כאמור ירידות שערים, תוך שונות גבוהה בין המדדים השונים: הקרנות המתמחות במניות ת"א 25 ירדו בכ-2.5% ואילו הקרנות המתמחות במניות הנדל"ן רשמו ירידה של כ-4.3%. בנוסף, יש לציין את מדדי הביומד (10.4%-) ומדד חיפושי הגז ונפט (8.7%) שהתממשו בצורה חדה ביותר החודש ואשר הכניסו לא מעט קרנות המתמחות בהן לטבלת 10 הקרנות הגרועות של החודש.הקרנות המתמחות במניות היתר רשמו ירידה מתונה יחסית של כ-3.8% לעומת המדד המקביל, יתר 50, שצנח בכ-10.2%בשוקי המניות בחו"ל המגמה הייתה מעורבת יותר, אך עדיין עם נטייה לירידות שערים: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ירדו בכ-0.4%. בקבוצה זו היתה שונות גדולה מאוד:  בלטו לטובה הקרנות המתמחות במניות יפן (7.3%+) אך מנגד בלטו לרעה הקרנות המתמחות במניות אירופה (3.2%-) ובמניות השווקים המתעוררים (1.2%-).

 

|   הקרנות הכספיות השקליות מצליחות זה חודש שני ברציפות, לרשום תשואה גבוהה יחסית למה שהורגלנו במהלך השנה. בסיכום חודש נובמבר רשמו הקרנות הכספיות השקליות עלייה של כ-0.2%, בדומה לתשואה של מדד המק"מ החודש. הקרנות הכספיות המתמחות בדולר נהנו מעלייה קלה של כ-0.5%, בעוד הקרנות הכספיות המתמחות באירו בלטו בירידה חדה של כ-4.1%, בהתאם להיחלשותו של המטבע האירופי בישראל ובעולם.

 

|   קרנות אגד חוץ רשמו בחודש נובמבר את התשואה החודשית הנמוכה ביותר מאז ינואר 2010, לאחר שאלו ירדו בשיעור של כ-1.1%. יש לציין, כי החודש נרשמה בהתאם ירידה משמעותית בקצב הגיוסים אליהן שנחתך בחצי מחודש אוקטובר.

 

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בנובמבר 2010

 

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – נובמבר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1סימודן השקעות באגרות חוב*סימודןאג"ח צמוד מט"ח2E *10.3
2יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225יו בנקמניות יפן4B8.2
3למשקיעלמשקיע גולדמןגמישה5E7.9
4פסגות יפןפסגותמניות יפן4D6.8
5סימודן קומודיטיס ללא מניותסימודןאנרגיה וקומודיטיס5E4.9
6הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוניהלמן אלדובימניות חו"ל גיאוגרפי4D4.6
7יובנק קנדהיו בנקמניות חו"ל גיאוגרפי4D4.4
8רוטשילד מניות זהבאדמונד דה רוטשילדזהב4D3.9
9אקסלנס סחורות זהבאקסלנסזהב5E3.8
10אילנות חו"ל USכלל פיננסיםמניות ארה"ב4D3.8

*חלק ניכר נובע, כנראה, מהחזרי מס בגין שנים קודמות

 

על רקע כל הנתונים הנ"ל, השיגה תעשיית קרנות הנאמנות למשקיעים בחודש נובמבר תשואה שלילית בשיעור משוקלל של 0.4%. טבלת 10 הקרנות הטובות לחודש נובמבר מכילה החודש בין השאר 2 קרנות נאמנות המתמחות במניות יפן, על רקע עליות השערים החדות במדד הנייקי היפני שהיה בניגוד למגמה השלילית בשוקי המניות בישראל ובעולם, 3 קרנות נאמנת המתמחות בסחורות ובזהב ועוד קרנות ספציפיות המתמחות במניות בחו"ל (ראה טבלה מס' 1).

 

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – נובמבר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1מיטב ביומד עד 120%מיטבמניות ביומד4A-11.9
2כלל נבחרת ביומדכלל פיננסיםמניות ביומד4B-11.0
3מודוס ביומד והזדמנויותמודוס (יו בנק הוסטינג)מניות ביומד4D-10.1
4די.בי.אם גז ונפטדי.בי.אם (מגדל – הוסטינג)מניות גז ונפט4B-9.9
5מגדל דיקלה תורכיהמגדל שוקי הוןמניות שווקים מתעוררים4D-9.7
6אקסיומה מניות מולטיבינאריתאקסיומה (מיטב-הוסטינג)מניות כללי5C-8.2
7אפסילון יתראפסילוןמניות יתר4A-7.6
8KZI מניות (מיטב-הוסטינג) KZIמניות כללי4B-6.9
9הראל פיא יתרהראל-פיאמניות יתר4B-6.9
10אקסלנס חיפושי גזאקסלנסמניות גז ונפט4B-6.7

 

החודש בלטו לרעה הקרנות המנייתיות, בדגש על הקרנות המתמחות במניות בישראל: 3 קרנות ביומד, 2 קרנות גז ונפט, 2 קרנות מניות יתר ו-2 קרנות מניות כללי. אליהן הצטרפה קרן נאמנות המתמחה במניות של תורכיה. (ראה טבלה מס' 2).

 

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה – ינואר-נובמבר 2010

 

טבלה מספר 3: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-נובמבר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1מיטב High Yield ללא מניותמיטבאג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה0B30.6
2ילין לפידות יתרילין לפידותמניות יתר4B30.2
3אפסילון יתראפסילוןמניות יתר4A26.6
4ילין לפידות גמישה ממוקדתילין לפידותגמישה4D26.4
5מנורה אג"ח קונצרני ללא מניותמנורהאג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה0B26.0
6אלטשולר שחם יתר דיבידנדאלטשולר שחםמניות יתר4025.9
7כלל אג"ח חברות והמרהכלל פיננסיםאג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה2B25.7
8פסגות יתרפסגותמניות יתר4A24.4
9כלל אג"ח חברות מטרה מנוףכלל פיננסיםאג"ח חברות והמרה0A23.8
10מיטב זהבמיטבזהב5D23.8

 

 

טבלה מספר 4: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-נובמבר 2010

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1מיטב אנרגיה ירוקהמיטבירוקה4D-19.5
2מיטב מניות אירופהמיטבמניות אירופה4D-17.8
3מגדל דיקלה אירופהמגדל שוקי הוןמניות אירופה4D-13.8
4מגדל חשיפה ליורומגדל שוקי הוןאג"ח צמוד מט"ח – אירו0D-11.1
5הראל פיא פצ"מ יורוהראל-פיאכספית אירו0D-11.1
6אקסלנס פצ"מ יורואקסלנסכספית אירו0D-10.7
7מנורה שורט אג"ח ארה"ב 7-10 שניםמנורהאג"ח חו"ל – דולר0D-10.7
8הראל פיא פיננסים בינלאומיהראל-פיאענפים חו"ל – פיננסים4D-10.5
9אקסלנס יורו מנוהלתאקסלנסאג"ח חו"ל – אירו0D-10.5
10הראל פיא אג"ח יורוהראל-פיאאג"ח חו"ל – אירו0D-9.4

 

 

 

נספח א' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי אג"ח ובורסה

 

אפיקמדדתשואה בנובמבר 2010 (ב-%)תשואה ב-2010 (ב-%)
מניות בישראלת"א 252.2-8.9
ת"א 752.4-8.5
ת"א 1002.2-8.0
יתר 5010.2-5.4
ת"א נדל"ן 154.6-7.1
תל-טק 154.2-1.7-
ת"א בנקים4.31.4
ביומד10.4-21.8-
חיפושי גז ונפט8.7-48.5
תל-דיב 202.5-5.0
מדד מניות כללי2.6-16.0
מניות בחו"לדאו ג'ונס 301.0-5.5
נאסד"ק0.4-10.1
S&P 5000.2-5.9
Dax1.312.3
Cac-405.8-8.3-
Ftse-1002.6-2.1
ניקיי -2258.05.8-
האנג-סנג0.4-5.2
שנגחאי SSEC (סין)5.3-13.9-
בווספה (ברזיל)4.2-1.3-
אג"ח ממשלתיממשלתי כללי0.7-8.9
שקלי ממשלתי ריבית קבועה (שחרים)0.5-6.6
שחר 0-20.32.6
שחר 2-50.1-5.4
שחר 5+1.1-9.3
צמוד ממשלתי (גלילים)1.4-9.3
גליל 0-20.02.2
גליל 2-50.3-6.2
גליל 5-101.5-10.9
ממשלתי שקלי ר.משתנה0.21.4
מק"מ0.21.8
אג"ח כללי וקונצרניאג"ח כללי0.6-8.9
 אג"ח קונצרני כללי0.4-12.0
 תל-בונד 200.9-11.9
 תל-בונד 401.1-11.9
 תל-בונד 601.0-11.7
 תל-בונד שקלי0.7-9.3
מט"חדולר יציג1.32.4-
אירו יציג4.7-12.0-
אג"ח צמוד מט"ח (קונצרני)0.21.8

 

 

נספח ב' – טבלת תשואות מסכמת – מדדי קרנות מובילים

 

 

 

תעודת הצטיינות – נובמבר 2010

 

מקום 1

קרנות מניות יפן

 

מקום 2

קרנות אנרגיה וקומודטיס

 

מקום 3

קרנות מניות ארה"ב

 

 

 

תעודת הצטיינות – ינואר-נובמבר 2010

 

מקום 1

קרנות מניות יתר

 

מקום 2

קרנות HIGH YIELD (אג"ח חברות והמרה בסיכון גבוה)

 

מקום 3

קרנות גמישות

 

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  

 

מקרא חשיפות

מספר סידוריחשיפה

מנייתית

מספר סידוריחשיפה

מט"חית

0ללא חשיפה0ללא חשיפה
1עד 10%Aעד 10%
2עד 30%Bעד 30%
3עד 50%Cעד 50%
4עד 120%Dעד 120%
5עד 200%Eעד 200%
6מעל 200%Fמעל 200%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות:

 1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
 2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
 3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
 4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים