‎ט״ז באייר ה׳תשפ״ד‎

24 מאי 2024

תשואות קרנות הנאמנות לחודש ינואר 2011

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

תשואות קרנות הנאמנות לחודש ינואר 2011

מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש הראשון של 2011 תשואה חודשית ממוצעת של כ-0.4%.הקרנות המתמחות במניות בחו"ל (3.7%+) רשמו, כאמור, תשואה עודפת ע"פ הקרנות המתמחות במניות בישראל (2.0%-), גם בזכות הפיחות החד בשקל מול הדולר (4.5%).

רוני אפטר | 03.02.2011
תגיות : תשואות קרנות נאמנותקרנות נאמנותתשואת הקרנותקרן נאמנותרוני אפטר.


מדד מיטב לקרנות הנאמנות טיפס בחודש ינואר בכ-0.4% – קרנות אג"ח כללי עלו בכ-0.6%, הקרנות הקונצרניות עלו בצורה חדה יותר, בשיעור של כ-1.4%. בקרנות המנייתיות מגמה מעורבת: הקרנות המתמחות במניות בישראל ירדו בכ-2.0%, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל עלו בכ-3.7%.

ההשקעה שהניבה את התשואה הגבוהה יותר החודש בתעשיית הקרנות– אירו: קרנות כספיות אירו זינקו בכ-7.7%, קרנות אג"ח אירו קפצו בכ-7.2%.

 

 

 • מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנותרשם בחודש הראשון של 2011 תשואה חודשית ממוצעת של כ-0.4%.

 

 • הקרנות המתמחות במניות בחו"ל(3.7%+) רשמו, כאמור, תשואה עודפת ע"פ הקרנות המתמחות במניות בישראל (2.0%-), גם בזכות הפיחות החד בשקל מול הדולר (4.5%).

 

 • קרנות אג"ח כלליסיימו את החודש בעלייה של כ-0.6%, זאת בעוד הקרנות הקונצרניות מזנקות בכ-1.4%.

 

 • באפיק הממשלתימגמה מעורבת: קרנות אג"ח מדינה כללי והקרנות השקליות סיימו ללא שינויקרנות אג"ח מדינה צמוד מדד עלו בכ-0.2%.

 

 • הקרנות הכספיות השקליותרשמו החודש תשואה של כ-0.2%.

 

 • הקרנות שבלטו לטובה החודש:הקרנות המתמחות בהשקעה באירו, הקרנות המתמחות באנרגיה וקומודטיס וקרנות מנייתיות בחו"ל, בדגש עלארה"ב ואירופה (ראה טבלה 1)

 

 • הקרנות שבלטו לרעה החודש:הקרנות המתמחות במניות הגז ונפט וקרנות נאמנות  אגרסיביות על מניות ת"א 25 ות"א 100 (ראה טבלה 2)

סיכום תשואות חודש ינואר 2010

 

|   תעשיית קרנות הנאמנות רשמה החודש תשואות נאות, שהיו יכולות להיות אף גבוהות עוד יותר, לולא התיקון שחל ביומיים האחרונים של החודש, על רקע המשבר במצרים ואשר הקרין על כל השווקים הפיננסים בעולם. בסיכום חודשי רשם מדד מיטב לקרנות הנאמנות תשואה של כ-0.4%, בהובלתהקרנות המתמחות בהשקעה במט"ח ובמניות בחו"ל, זאת על רקע התחזקות הדולר והיורו אל מול השקל, ותשואה עודפת של שוק המניות העולמי על פני הישראלי במהלך חודש ינואר.

 

|   קרנות אג"ח חברות וכללי, היוו חלק משמעותי מהגיוסים החודש בתעשיית קרנות הנאמנות, זאת על רקע עליות נאות בשוק המניות ובגזרת האג"ח הקונצרני בחלקו הראשון של החודש, טרם המשבר במצרים. בסיכום חודשי רשמו קרנות אג"ח חברות עלייה נאה של כ-1.4%, בדגש על קרנות ה-HIGH YIELD שסיפקו, שוב, את התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח לכל סוגיו, לאחר עלייה חודשית של כ-3.1%. בנוסף, קרנות אג"ח כללי, שכוללות בין השאר את קרנות ה-10/90, 15/85 ו-20/80 הפופולאריות, רשמו תשואה חודשית נמוכה יותר, בשיעור ממוצע של כ-0.6%.

 

|   באפיק הממשלתי נרשמה החודש מגמה מעורבת: אגרות החוב השקליות בריבית קבועה (שחרים) התממשו בכ-0.7%, בעוד הגלילים סיימו ללא שינוי. ירידות החדות יותר נרשמו באגרות החוב השקליות הארוכות ובקרנות המתמחות בהן, כך למשל רשמו הקרנות השקליות לטווח ארוך (2+שנים) ירידה של כ-1.0%. מן הצד השני קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד סיימו בעלייה של כ-0.2%, כך שהן הניבו תשואה עודפת על פני הגלילים, שכאמור סיימו ללא שינוי. קרנות אג"ח מדינה כללי, שכוללות גם קרנות עם חשיפה מנייתית מוגבלת, סיימו את החודש ללא שינוי.

 

|   בקרנות המנייתיות נרשמה החודש מגמה מעורבתהקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו ירידה של כ-2.0% ואילו הקרנות המתמחות במניות בחו"ל נהנו מעלייה מרשימה של כ-3.7%. מי שבלטו לרעה היו קרנות מניות ת"א 25 (3.4%-), קרנות מניות ת"א 100 (2.7%-) ובעיקר הקרנות המתמחות במניות הגז ונפט שהתממשו בכ-9.5%. מנגד, הקרנות שבלטו לטובה היו קרנות מניות ארה"ב (6.6%+), קרנות מניות נאסד"ק (5.8%) ,הקרנות המתמחות במניות אירופה (5.8%) וחלקמקרנות הנאמנות המתמחות באנרגיה וקומודטיס. יש לציין שחלק לא מבוטל מהעלייה הנאה בקרנות מניות בחו"ל נובעת גם מהפיחות בשער השקל אל מול הדולר בחודש האחרון, בשיעור של כ-4.5%.

 

|   הקרנות הכספיות השקליות סיימו את חודש ינואר בתשואה חיובית ממוצעת של כ-0.2%, זאת כאשר מדד המק"מ מציין עלייה זהה. על אף התשואה האבסולוטית הנמוכה שהקרנות הכספיות השקליות מציינות מידי חודש, בהתאם לסביבת הריבית הקיימת במשק כיום, הם זכו בינואר לגיוסים ערים, שהסתכמו בכ-1.2 מיליארד שקל.

 

|   הקרנות שצלחו את החודש על הצד הטוב ביותר, הן הקרנות המתמחות בהשקעה באירו, זאת לאחר שהאירו פוחת מול השקל בשיעור של כ-7.3%במהלך חודש ינואר. קרנות כספיות אירו היו הקרנות שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר בתעשיית הקרנות בחודש הראשון של השנה, לאחר שטיפסו בשיעור של כ-7.7%, ואילו קרנות אג"ח אירו נמצאות היישר אחריהן, עם תשואה חודשית ממוצעת של כ-7.2%. הקרנות הכספיות הדולריות רשמו תשואה צנועה יותר, של כ-3.1%.

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בינואר 2011

 

טבלה מספר 1: 10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר 2011

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1מיטב סחורותמיטבאנרגיה וקומודיטיס5D12.0
2אפולו חו"לאפולו (כוון – הוסטינג)מניות כללי בחו"ל4D11.1
3מגדל דיקלה אירופהמגדל שוקי הוןמניות אירופה4D9.4
4הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוניהלמן אלדובימניות גיאוגרפי אחר4D9.3
5נאסד"ק כפלייםמגדל שוקי הוןממונפת בסיכון גבוה (נאסד"ק)6F9.0
6רוטשילד אירופה ערךאדמונד דה רוטשילדמניות אירופה4D8.7
7אנליסט אירופהאנליסטמניות אירופה4D8.6
8כלל דולר אגרסיביתכלל פיננסיםאג"ח דולר אגרסיבית0E8.6
9מגדל דיקלה USמגדל שוקי הוןמניות ארה"ב4D8.3
10דש מט"ח כפלייםדשמט"ח מקומי אגרסיבית0E8.2

 

טבלה מספר 2: 10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר 2011

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1מיטב גז ונפט עד 120%מיטבמניות גז ונפט4A-11.3
2אקסלנס חיפושי גז ונפטאקסלנסמניות גז ונפט4B-9.3
3כלל משאבי גז ואנרגיהכלל פיננסיםמניות גז ונפט4A-8.8
4די.בי.אם גז ונפטדי.בי.אם (מגדל – הוסטינג)מניות גז ונפט4B-8.7
5מגדל הודומגדל שוקי הוןמניות שווקים מתעוררים4D-7.0
6מיטב ת"א 25 אגרסיביתמיטבמניות ת"א 25 אגרסיבית5A-6.2
7כלל מעוף בריבועכלל פיננסיםמניות ת"א 25 אגרסיבית50-5.8
8רוטשילד מניות זהבאדמונד דה רוטשילדזהב4D-5.6
9מגדל דיקלה מעו"ף כפלייםמגדל שוקי הוןמניות ת"א 25 ממונפת6A-5.4
10מיטב מניות ת"א 100 פלוסמיטבמניות ת"א 100אגרסיבית5A-5.3

 

 

בלטו לטובה – ינואר  2010

מקום 1

קרנות כספית אירו (7.7%+)

 

מקום 2

קרנות אג"ח אירו (7.2%+)

 

מקום 3

קרנות מניות ארה"ב (6.6%+)

 

 

 

בלטו לרעה – ינואר  2010

 

מקום 1

קרנות מניות גז ונפט (9.5%-)

 

מקום 2

קרנות מניות ת"א 25 (3.4%-)

 

מקום 3

קרנות מניות ת"א 100 (2.7%-)

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.

למעבר לאתר לחץ כאן: מיטב בית השקעות

 

 

מקרא חשיפות

מספר סידוריחשיפה

מנייתית

מספר סידוריחשיפה

מט"חית

0ללא חשיפה0ללא חשיפה
1עד 10%Aעד 10%
2עד 30%Bעד 30%
3עד 50%Cעד 50%
4עד 120%Dעד 120%
5עד 200%Eעד 200%
6מעל 200%Fמעל 200%

 

 

הערות:

 1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
 2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
 3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
 4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים