‎י״ז בסיון ה׳תשפ״ד‎

22 יוני 2024

תשואות קרנות הנאמנות, סיכום חודש ינואר 2012

תשואות קרנות הנאמנות, סיכום חודש ינואר 2012

מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות מזנק עם פתיחת השנה בשיעור חד של כ-1.4%

רוני אפטר | 08.02.2012
תגיות : תשואות קרנות נאמנותקרנות נאמנותתשואת הקרנותקרן נאמנותרוני אפטר.

 

 

בנטרול הקרנות הכספיות, מדד מיטב לתשואות הקרנות המסורתיות רשם עלייה חדה אף יותר, בשיעור של כ-1.8%. תוך חודש אחד בלבד, הקרנות הקונצרניות מחקו כ-75% מהפסדיהן ב-2011, לאחר עלייה בשיעור ממוצע של כ-2.6%. הובילו את העליות החודש הקרנות המנייתיות, בדגש על קרנות מניות בחו"ל שנסקו בלא פחות מכ-5.6% – העלייה החדה ביותר מאז ספטמבר 2010. מעל 95% מהקרנות רשמו תשואות חיוביות החודש, כאשר מנגד, הקרנות שרשמו ירידות שערים היו שייכות ברובן המוחטל לקבוצת קרנות המט"ח.

 

 • הקרן שהניבה למשקיעים אתהתשואה הגבוהה ביותר החודש היא הקרן"איילון (5E) סימודן קומודיטיס ללא מניות"שקפצה בכ-21.4%.

 

 • מן הצד השני, הקרן שהניבה למשקיעים אתהתשואה הנמוכה ביותר בינואר היא הקרן"מודלים (0E) לונג דולר פי 5" שנפלה בכ-11.6%.

 

 • מבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל,בלטו לטובה החודש קרנות מניות שווקים מתעוררים לאחר עלייה של כ-10.7%, ומבין הקרנות המתמחות במניות בישראל בלטו לטובה קרנות אנרגיה וקומדטיס בארץ (גז) עם עלייה של כ-9.1%.

 

 • באפיק הקונצרנינרשמו עליות שערים נאות: קרנות אג"ח חברות וקרנות אג"ח כללי רשמו עלייה זהה של כ-2.6%. בלטו לטובה קרנות ה-HIGH YIELD עם עלייה של כ-4.2%.

 

 • באפיק הממשלתישגייס את מירב הכספים בחודש ינואר בתעשיית הקרנות, המגמה החיובית נמשכה, וזאת לאחר שקרנות אג"ח מדינה כלליללא מניות רשמו תשואה חיובית של כ-1.0%.

 

 • בקרב על המק"מרשמו החודש הקרנות השקליות לטווח קצר (עד שנה) עלייה של כ-0.3%, מעט יותר מהקרנות הכספיות השקליותשעלו בכ-0.25%. כל זאת, על רקע הורדת ריבית בנק ישראל ב-0.25%.

 

 • קרנות המט"ח הצמודותלדולר הניבו, כאמור, תשואות שליליות החודש: קרנות כספיות דולר ירדו בכ-2.3%, לצד ירידה של כ-0.8%בקרנות אג"ח בינלאומי דולר.

סיכום חודש ינואר 2012 בתשואות קרנות הנאמנות

 

|   מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות זינק בחודש ינואר בשיעורשל כ-1.4% – העלייה החודשית השנייה בגובהה ב-15 החודשים האחרונים. בנטרול הקרנות הכספיות, מדד מיטב לתשואות הקרנות המסורתיות רשם זינוק חד אף יותר, בשיעור של כ-1.8%. יש לציין, כי בכל שנת 2011 רשם מדד מיטב לתשואות הקרנות ירידה מצטברת של כ-1.4%, שיעור זהה לעלייה בחודש ינואר השנה.

 

|   בסיכום חודשי, לא פחות מ-95% מהקרנות רשמו תשואה נומינאלית חיובית, וזאת בזכות העליות הרוחביות באפיקי ההשקעה השונים:אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומניות. רוב מוחלט מהקרנות שרשמו ירידות החודש משתייכות לגזרת המט"ח, שם נרשם החודש ייסוף אל מול השקל, ובמידה ומנטרלים את קרנות המט"ח השונות הרי ש-5 קרנות בלבד, מתוך יותר מ-1,100, רשמו תשואה שלילית בינואר.

 

|   הקרנות המתמחות במניות בישראל סיימו את חודש ינואר בעלייה ממוצעת של כ-4.1% – העלייה החודשית החדה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. הובילו את עליות השערים קרנות מניות אנרגיה וקומודיטיס בארץ (גז) עם זינוק של כ-9.1%, קרנות מניות נדל"ן עם עלייה חדה של כ-6.4%, קרנות מניות ת"א 75 עם עלייה של כ-5.0% וקרנות מניות יתר שעלו בכ-4.9%. הקרנות המתמחות במניות של מדדי השוק ה"כבדים" הסתפקו בעלייה מתונה יותר: קרנות מניות ת"א 25 עלו בכ-3.3% לצד עלייה של כ-3.7% בקרנות מניות ת"א 100.

 

|   בקרנות המתמחות במניות בחו"ל נרשמו עליות חדות אף יותר, בשיעור של כ-5.5%, וזאת חרף הייסוף של השקל אל מול הדולר, שקיזז חלק מהעליות. בסה"כ מדובר על הזינוק החד ביותר בקרנות מניות חו"ל מאז ספטמבר 2010. הובילו את העליות בקבוצה זו, הקרנות המתמחותבמניות שווקים מתעוררים שנסקו בכ-10.7% – העלייה החדה ביותר מבין כלל הקטגוריות בתעשיית הקרנות. נוסף אליהן בלטו לטובה קרנותמניות אירופה (9.8%), קרנות אנרגיה וקומודיטיס בחו"ל (9.2%), קרנות מניות אסיה (8.7%) וקרנות מניות סין (6.4%). קרנות מניות ארה"ב הסתפקו בעלייה של כ-3.7%.

 

|   איגרות החוב הקונצרניות נהנו החודש מעליות שערים חדות בתוך פרק זמן קצר, שהחזירו כ-75% מהפסדי הקרנות בשנת 2011. בסיכום חודש ינואר רשמו הן הקרנות הקונצרניות והן קרנות אג"ח כללי עלייה זהה בשיעור של כ-2.6%, וזאת לאחר שב-2011 ירדו בכ-3.5%בממוצע. בלטו לטובה החודש קרנות ה-HIGH YIELD עם עלייה של כ-4.3%, לצד קרנות התל-בונד צמוד מדד (1.8%+) וקרנות תל-בונד שקלי (2.2%+). קרנות אג"ח כללי מסוג 10/90 עלו החודש בכ-2.5%, כאשר קרנות עם סימן קריאה (!) בשמן זינקו בשיעור חד יותר, של כ-4.2%, בזכות חשיפה גבוהה יותר לאג"ח קונצרני שאינו בדירוג השקעה.

 

|   האפיק הממשלתי נהנה בחודש ינואר מהגיוסים הגבוהים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות וביצועיהן בהתאם: קרנות אג"ח מדינה כללי ללא מניות רשמו בסיכום חודשי עלייה של כ-1.0%, בעוד קרנות אג"ח מדינה כללי עם עד 10% מניות עלו בשיעור של כ-1.3%. בחלק הצמוד, רשמו קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד עלייה של כ-1.0% בהובלת הקרנות לטווח ארוך (מעל 4 שנים) שזינקו בכ-1.8%.

 

|   בחלק השקלי נרשמו עליות שערים מתונות יותר החודש: הקרנות השקליות רשמו עלייה של כ-0.7%, כאשר הקרנות השקליות הכלליותתופסות את ההובלה עם עלייה של כ-1.0%, בעיקר בזכות החשיפה החלקית שלהן לאג"ח קונצרני שקלי בריבית משתנה. בחלק הקצר יותר,הקרנות הכספיות השקליות השיגו החודש תשואה חיובית של כ-0.25% נמוך במעט מהקרנות השקליות לטווח קצר (עד שנה) שרשמו עלייה של כ-0.3%, וזאת על רקע הורדת ריבית בנק ישראל ב-0.25% בחודש שעבר שהיטיבה יותר עם המק"מים הארוכים.

 

|   בגזרת המט"ח נרשמו, כאמור, ירידות שערים, על רקע תיסוף של כ-2.3% בשער השקל אל מול הדולר ותיסוף של כ-0.3% כלפי האירו. בהתאם לכך הקרנות הכספיות הדולריות רשמו החודש ירידה של כ-2.3%. גם בקרנות אג"ח חו"ל הייסוף קיבל ביטוי כאשר קרנות אג"ח בחו"ל דולריות ירדו בשיעור של כ-0.8% בעוד קרנות אג"ח כללי בחו"ל, שגמישות בבחירת שוקי האג"ח והחשיפה המטבעית לחו"ל, ולחלקן יש גם חשיפה מנייתית קלה, עלו בכ-1.2%.

 

|   טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר בסיכום חודש ינואר 2012 מכילה בעיקר קרנות מנייתיות, בדגש על קרנות מניות שווקים מתעוררים, קרנות מניות כללי בחו"ל וקרנות אנרגיה, סחורות וזהב בחו"ל.

 

 

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש ינואר 2012

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר 2012

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1איילון סימודן קומודיטיס ללא מניותאיילוןאנרגיה וסחורות (חו"ל)5E21.4
2מגדל הודומגדל שוקי הוןמניות שווקים מתעוררים4D17.4
3מגדל דיקלה תורכיהמגדל שוקי הוןמניות שווקים מתעוררים4D14.5
4נאסד"ק כפלייםמגדל שוקי הוןממונפת בסיכון גבוה (נאסד"ק)6F14.3
5מיטב זהבמיטבזהב5D12.5
6יובנק רוסיה ומזרח אירופהU בנקמניות שווקים מתעוררים4D12.4
7אי.בי.אי גלובל אקוויטיאי.בי.אימניות כללי בחו"ל4D12.3
8KZI אג"חKZI (הוסטינג)אג"ח בארץ- כללי1B12.1
9מיטב רוסיהמיטבמניות שווקים מתעוררים4D12.0
10KZI מניות גלובליותKZI (הוסטינג)מניות כללי בחו"ל4D11.0

 

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר 2012

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1מודלים לונג דולר פי 5מודליםממונפת בסיכון גבוה (דולר)0E-11.6
2דש מט"ח כפלייםדשמט"ח מקומי (אגרסיבית)0E-3.8
3כלל דולר אגרסיביתכלל פיננסיםאג"ח דולר (אגרסיבית)0E-3.8
4מגדל דולר אגרסיביתמגדל שוקי הוןדולר מקומי (אגרסיבית)0E-3.6
5תטא חוזים ואופציות לכל מזג אווירתטא (הוסטינג)ממונפת בסיכון גבוה6F-2.5
6מגדל כספית נקובה בדולרמגדל שוקי הוןכספית דולר (נקוב דולר)0D-2.3
7פסגות כספית פמ"ח דולריתפסגותכספית דולר0D-2.3
8מיטב כספית דולריתמיטבכספית דולר0D-2.2
9הראל פיא כספית נקובה בדולרהראל-פיאכספית דולר (נקוב דולר)0D-2.2
10הראל פיא פצ"מ נזילהראל-פיאכספית דולר0D-2.2

 

מקרא חשיפות

מספר סידוריחשיפה

מנייתית

מספר סידוריחשיפה

מט"חית

0ללא חשיפה0ללא חשיפה
1עד 10%Aעד 10%
2עד 30%Bעד 30%
3עד 50%Cעד 50%
4עד 120%Dעד 120%
5עד 200%Eעד 200%
6מעל 200%Fמעל 200%

 

 

 

הערות:

 1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
 2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
 3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
 4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים